This is by no means a definitive guide to music at the Festivals but provides some highlights, one-offs and some shows that have not been noted in other programmes.

Ian Siegal .mJ Kelly Joe Phelps (in-.1! «lmnhlv hill ml hlmw .nnl \mlmly} llHlll llnx {1.111 ml urn-1.1m lx'mm Im an h/ml .‘II/ I! '1

ballboy, Nero .md Odeon Beat Club llllllt' pnp pmvnu 11mm llH\ mm m1 L'\kt'llk'lll l\.1ll(l\ \L'L' plfllcu lIIl lmlllm} IIH' ll mu; Scotland’s Voice .\ hmuu n: ('l-lnl

.lml Stillll\ll will; .1\ \llllz' llll.l\\llll|[‘.llllt'(l

{II/n” if;

h} lllt' llllcx ml (‘_\ ltmm' .nul \lmH-cn Jt'll\\ /\'4'I(/ Ila/I. "pm, .I III I .I \1

Adrian Bryon Burns \\.l\lllll_‘._'l1lll l)(‘ nann- and .Iu'HallhllL‘ll .lullhllt \mg'm Amnymllt'l nmluw lll\lllll1l \Nl (m. /\’u\rlI_ ." 1'll/rm. U) " VII! *1 Sally Barker, Chris Conway .md Dan Britton 'le nl Imul \Ingclr \mngunlclx llHlll Ihc .'\\'l‘ll\llk' l'nllcrggrmnnll \l.ll\lt‘ (Uh Ix’mul. HIS/1m U) 1H;

Beiord Falls .md Andy Lang and the Zealots ('clllc lllt‘t'l\ t‘munn} mlh lung: pvrlmlnnny \Ullj.‘\ llHlll lll\ .lllmnl l,('II('I\ In .lmlm 3pm. £5 (£41. A Man, A Magic, A Music _\lmm‘

.\lcl\1n lhmxxn lL'll\ lhc \lHl} ml ~11) Manx

[In ('uunlmg I/muu.

ml hluck lllll\l( lhrmugh (l.lll\‘t'. \mng: .md L‘mlnml}. l’m/ IM 4'. I!) 5/1/1121. 1‘! //

(1791‘

Dido and Aqualung \Vhllc Hug:

\\;1\ my inlclxlcllu pup prinu'xx. I‘xlm Hall. 5pm. .\‘()l.l) ()I I

Zero 7 uml Mylo l)m\\n lcmpm chlll mul mcrchunlx \uppurlul h} St‘mllgnul‘x lllU\l cxccllcnl ncxx lluncc Hilth hcrm. M}lm. ('mrn Izu Iumuv. ..\'U/m1. {I‘ll Back of the Moon l’ipcx. gmmn. l'nldlm and \xlnxllcx gm lmgclhcl‘ Im make u

hurlnmnlmm lrmllllmnul St‘mlllxh \munll Rad Hull. fipm. 1/0113}.

Andy H and the Amateur Herbalists [mull pup pmngme (km Rmul. I/i I5/Im. 10 I141.

Adrian Bryon Burns Su' 'Hm IS.

(an Rum]. SHIN/1m. 51! I 151. John Johnston, Allan Johnston and Andy Lang and the Zealots 'l‘\\m hrmlhcrx Intlulgc Ill an cclu'nc nn\ ml jun. lmlk. Mum. and will Scc 'l hu II from lung. I‘Iu' ('umzmzu Ilmuu'. 3pm. 15 114;.

A Man, A Magic, A Music su- Thu

12, 'mIIh'nI. /U..~'II;»m.1II 1/11“ In.

Monica Queen, KT Tunstall, Quinn, Eleanor Chalkley mm The Soft Rebel ('munn‘}. \lxk‘\\C\l pup ,mtl \murl imhc Imncx l'rmm llll\ mnctl. qualll} ‘l‘lgcrlml l‘lll. (II/('lz'mrrllu: Hunk/nu k: M. ~pm. £1".

The Tannahill Weavers Smmxh Irmhnmmhxtx \th hlcnd \I} In \‘ltl .md nc“ lm dlxunanc cl'lccl Rm.“ Hall. “I’m. {III I {5" The Peggy Vestas L‘phmt pup \\ uh ll.\ lmnguc 111 ll\ Clk‘cls. (‘tI’t'R1’\UI.

II. ISpm. {h I {41

86 THE LIST FESTIVAL MAGAZINE

Dido roIo it on Friday 13

.._<i;.r1," -. I . '

Tina Dico .nnl Bedspace \u' [null-u I “4/! Mn I11 III {II/In; .‘ Adrian Bryon Burns \t-l- Hm 1.‘ (HI! /\'4I\u'I. " "ll/nu. 3/; . ‘1113‘, Hazel Morrison, David Paul Jones .nnl Andy Lang and the Zealots lk'hnl [‘t'llllllll.lll\k' 21mm \lmlnxmn.l|1cpcnnxxlmmxl,xnll\«u.ll1\l lml (il.1x3;m\\ lmml lhc ll.1lhc1\ l).1\nl l’.1nl .lmncx |\ .m mmhlhhnl t'lmmal \‘mmpmwl. .l\ \wll .l\ ll.|hhhn§: Ill \mnu' NH and lmlk Su' Hm I: lml l .111): //.u (Mum/1'4 I/muu. 3pm. 1* Ii-Jl

A Man, A Magic, A Music \‘cc Hm

l3. ’mI Hum. Ill..‘U/ml. {V II Iii VI

John Power l-mnncl l..l'\ .1ml(‘.1\l mun gmcx ll ;1lmm'_ [In \; Hm. Musicals on a Summers Eve starring Michael Ball Slim“ \lHPPL‘h gulmu' lml' lhc nmcxnm ml \Vt‘xl land. Run [I]: am. 1\. li/wz. {‘51,

Best of T Break 1 hc mum ml lhc I llrcuk \lagc llmln 'l 1n the l’;ul\ \cu

pl‘m 1C“. lIt/IlIi/ /\’mmm_ “pm. 1‘

Simon Thoumire, David Milligan untl Corrina Hewitt \ lmnggmgg

[mgclhu ml gmngcrlnm. h.u'p,1nll \mhllx

.‘I pm. a

11mm lhru' ml (‘clllt‘ mum'K (Inc \l.u\ K: 11/ Ila/I. "/Iml : III I 1\:

Adrian Bryon Burns m- Hm I: (.(III /\'u\l;[. XXII/"I112 1/1 a ‘7' I 1 Peter Michael Rowan and Friends -\ \wll lwnl 1.1a .umuml 1h: l-tllnlnngh mung \gcnc nmkw In!

nnpu'xxlmn mlh lll\ quahl} luncx (m A’IWU'I. // l.";w:. :0 I i-o'I

Tara Connolly ‘mll Andy Lang and the Zealots Shcllalnl-hmm (\Innmll} \lmcx lhc gull,” llul'lllnnlpa \mltc lhmg \Hlll \lLulcx ml H} 1.111. \\,:11\ \mll \mun; 57cc Hm I: lml 1.411;; [in (uzu:i.'I:: Hmsm. \ A Man, A Magic, A Music m- Hm

l"'t:’l)((ll1 III,‘-II,"I'.'. :" II ’1‘ VI

__I)n.l 4,

Laura Veirs allxl Amy Alison -\Ilcclmg gmunn'} lr'mm Ihl~ lmr ml cucllcm xlllgch \Vcc pruxlcu 11:: l: Is.”

.gll‘rmg 1

Measha Bruggergosman and JJ Penna \m- pm ma (1:411 m Hail I/H'Hl‘ f” .‘..‘

Cantrip ll'\ .1 ln'n/_\ ml lll\lllllll('lll\ .1\ l.://.1n\ll\lnv\1nllncnu'x \lllllL' lhlmnz'h lllt'M' ll.ullllHll.ll .lll.lll}'\'lll\'lll\ Re 11/ I/u'II. Adrian Bryon Burns \cc '1 lm 1.?

'Vllg‘,

'IIUH,!/III!\1

(ml Ix'mm'I .I'. VII/WI. If) Peter Michael Rowan and Friends \n' \nn 1* (m. A'mm’. // I‘ll/n, VIII-I;

A Man, A Magic, A Music \n' Hm I: ’«nI Hum. Ill VIA/m1. 1‘1 I/

(I . ‘1,

Scottish Chamber Orchestra and the Philharmonia Chorus - Der Freischutz I )nc ml \Vclm'x 1111le pmpnlgn Ulk'l.l\ lt'll\ ml 111.1;7'19 hullclx .llltl lllt' \lel K ( ilcnv I \Iu I Ila/I. "XII/1m. 1" _\’-J

Margret Bennett and Sandy Stanage llnx p.111 ml \tllll.lllll'\ lHllllH\l lHlllell\l\ pn'wnl ‘Vc llcllamlx .1H 'YL‘ l H\‘~l.lll\l\. /\’¢/«I//1.'II. "pm. 1/“ ,g\,

Johnny Dickinson \ nmmm \Inll- ;_'lnl.'n pluyn; llmln llll\ ll\lll_L' gum” \l.n. /\'¢ 11/ Ila/1' \-1‘;m1 3, /II I 1M Peter Michael Rowan and Friends Sc; \nn l5. (1m Rum!

// lip/n, 1/) I14,

Flowers for Algernon .md The G \lcllmv. .lUIlhllL’ lnnl. llmln lhc (i (Hip/{m}: HILIIJIH'HJ Huh I. \pm. I u I

A Man, A Magic, A Music Su- Hm l: ’m.’ /h 1 m I'D—11pm 1‘! //

Scottish Opera - Oberon \M-lwlk l.l\l1‘;‘L‘l}l 1\ ,1 I‘ll: Ml L1HlelIIm'hdllkl plmlcx. I 011/ Hqu "MW/1m. :— ."J. Gwyneth Herbert Trio \cv. :Hlllllfj lirIHxh 1.1// ‘uknlhl 'u. hm 1x l.:hcl nmlcx \ulhhung-(111111111 I mIe we :‘I. IIIJ’II/Im. :— X-Vectors ,md Alleschwindel .\ \mnmrmux mulmgc m1 \l}lc~ ll'mm \mmlg.

mlmrcl 1m clcglrm {'1 ml 111 mm lurlmwl}

Alasdair Fraser .m: Natalie Hass

lftt‘ n? .-.".‘. l :ltllic l" x. \ x \ \ \ \‘I . \ i. 1“ I \ \l. \ \ \( IfI' \ \

Minguet Quartet 1 :x...\l-.,:1;1;.:::w\ i!l"~‘-I'.I"Ti2\ll‘1l'\1‘ffit'f~“ \m'tg‘

ll\‘\'ir1.v'.qu .2".\l ll.:\ll::‘. I" w .1 I' \ II.. Cloudland Blue Quartet, William Douglas, Chris Brown .mu. Scott Renton \l.~:; .11

\mzl_".\t:’.:I1:‘ m1: \hmu .zl tfllx Zl‘.'.'.l‘.l.1'u

\l‘nl.\\ .I.\\' “Md ' ‘. If..' ‘v " ,1'4, Adrian Bryon Burns \\ Hm ‘..‘ (H'f /\', H“ \‘ \‘ Inn'- f’. \ o \

Peter Michael Rowan and Friends \m- \nn 1‘ 1 N

"I "\I'xn: f/l

Tam White 1 inc ml \mllmhlk lcmlmv hlmumcn 121.1l\1‘\.1.1[‘;‘\'.:l.zlllg‘ ll

\m: ' "",'III: IV 3 '

A Man, A Magic, A Music \l-g Hm l.‘ lhwr III \IIxms 3" II ‘2

BBC Scottish Symphony Orchestra - Euyanthe \hm- .»;m.l 11min lhc [\cn ml “chm I \IMI I/uf.’

' {Hp/I1 f {-1

Massive Attack .nnl Kevin Mark Trail lllmmlllny llll‘ hmp llu‘x'h \\.lllllll}' lnlnllxln k'lk'tlllllllxd 11mm llnxlmlk llnrxl mnv lnm- \mul l‘1I\\ (II/n

l u I'M/:31, ' W/UH. 1.") Ed Harcourthmmv l nyhxh

\nn'ct \mll;'\\lllm lll/Illl/ Hum/u '/w;_ .I/..‘ w

James Yorkston .llltl Roddy Hart \llllt'lllll‘A}.lllll\l\.ll1'k'lllllll\ .nnl Inllmxpnllmn llmm IlH\ \ lllllllllf.‘ lL'.lllIlll_‘,' ml \lngrcl \mng'uHh-lx \n' [nun-u III! mu. ' {II/1m. I"

NGII’S \ llllllllk m'u \'..l‘-l' punk ll.1\llt'\ llHlllllll\1‘\\k‘ll1'lll pmm-l lIIm. pl.1}ln_:,' .1\ [ml ml Imp nnln' “H l.

\ luh Injle l.1\l llmzw: ( Iu/r. lll/nn D II-Il

Terra Diablo l<nlllkllll\ \lll.1\l'lll‘.' l’llllllllxllhlll\[)llk'1ll1)\l\lltlllllllh \mlllxh tlllllllt'l 8w [nun-v.

I ml} 1/): I/\‘ III Ill/W1, If: FIISka'llllL'\llL'll.1HIll‘hlllll'\l'llnlllnll lhv} Inmxlcxll} lull Ihcnm-lw» ‘\ 1111.11le ml InllxltmnK lmllm mlmlllnz' lllt' \lllllk'\ ml mnc ml \‘mll.unl\ thvxl nmmal llllt'\ /\‘rnI Ill/II H -I‘~;zm .‘III (IV,

Adrian Bryon Burns su- Hm I.‘ (11/4 /\'II.11I. ". III/ml H; “II I .‘7 ‘1 Peter Michael Rowan and Friends Su' Sun (‘11le RunuI

// Iq/IIII_ I." ’l-I/

Tam White ()llL' Hl Skllll.lllll.\ lk'mllllj.’ hlncxlncn ll 11‘. NH! ‘. " A Man, A Magic, A Music Scl- lhn ll /‘mI lhwu. III ‘II/rm, 1‘1 //

I'll/m1, .“l I I 7;

BOOKING INFORMATION

International Festival

473 2000

T on the Fringe 0870 169 0100 Underbelly 0870 745 3083 Ripping Records 226 7010 0316 Royal 01321 557 4792

Book any Fringe ticket on 0131 226 0000 or www.edfn'nge.com