Theatre

ACONVERSATION WITH - ; .v z .- - EDITH HEAD . .. ; . . H .. for GLASGOW THEATRE Head Ofthe pack I: .. 2 . . ,, . , see non-Festival magaznne ". - '- :'- ":': '1' 1-1:.“ . ,_4',, 1, I 1,. o , ;; ..‘ . . . ., '_ ' i" I ' '1‘ :. ' ' " - .I I:'- .I' " I ‘. r' z- :' :"' -:»': I"~ " -~ ' x. g 90,. o,.' .. ,, lo.,. 2: .1: , . . ' A ., I O f ' ' :' 2'“ . I ' ' " : " ' ' '- ' ' 5’: .' ' ' f, ,'_"~"-- . '--; ,L g" ' ' ’I I... '. '1. ' 3'. 1:. " . ' ..I ' a_ v” . 12.. I z. . The Great War remembered -. I. ._' 1. ._~ .','..:";:.°':' ' .' 'Wli. 2'.‘ '.' 2 """"""""I"-2’:°’ '°2:"'i' :.:::" ' *' z '. -' 9‘1"; ‘, '~""2' "T?*' .K""'/ .“I'fl' ,H’w" P2" 1" " ." z' '1' ':. .‘2 ' '- ' I I'vir.."’ 2' ' H' [\‘4I' I'W" ‘. ' "' I'rl’ I” “WV 1" . ' . ‘. .. \ '.' I' I" 1." I" H ‘. 2 /'“H II: 1' :'I.:"‘ “"113 (Ilt'l' .I". .I‘ "~' M 1' :~ -‘ I_:' ' "' 1' 3 :f‘ma' "H I J" :‘1'. W : surnrrx’ m f n. "1': 'a' z. '- 2' ’.:"' ' ' ".r'vo 1",:MII l"Hm:1.'.’M IrM'H>II:’M..~' "w "" ' :' :vriv : :.~ ::."- a‘ mm. 3 ,ru .. ".z' m" .. i? rwwmi'u. 4': :wz» '- I 1. HI, ,- :" :.rt’w»~4::r 7' t' ’rntm‘ .‘u'w‘x' vr ' INN: : ' ' " .' ' ' .'.rl?»rI"?r'w"SIJ'«(:r\(ll(':xa‘ur‘ awn) ' 2 :' 2 : 1! .' 2‘ i" : ' aim INN" 1W" aha; Hum W)» Inn“, w :1:’» :f ' 2. ' " °'- . . 2' Ilrmnwsnm Lyn:er .‘.v‘ truzt f31».o<,n:r'o' 1.'. z. : z. :r .': ‘1 ' ' :' 1 ':Sf?"’II(I LINN"WINNHAIIIIIIH‘I'V I" {wt pm! 1’ 'II“ "' ' "' " w"' rum”, \T‘Nrf(‘!(I;1‘;:J-:i‘.w,' l" )w-z I J I. "5 . I " 1"“1'3 'z" 1" "~ I '5 5 ' 5m." ' ‘Fn ‘»I,.'\.|.z"I"' {mnh m! .‘Jn’mbv? 3'! V " r "' . ' .. 1' ' 3"v'17.‘ l "-' HI' 1‘.':"u'm] .:'. "5 " 1".v.. '5 IIMHH‘JH‘KII :"""'. (I‘M 304.1! {2"'¢:'_ " 5“, ,'. f R 1’11. ' I? .' '.\1‘.'\ ', "‘l“'»" ' '.n'~'"‘~'k' :"WN 4', H .1" " .‘ (IMH'M MW .‘MH- awnrwyvua l’muw‘ “'4 I! . H- " mi :"2 .' :'*‘. utdqqmlru] 1‘. fllr'm. vur'wi r .‘i r " : .‘"' z " " T' -- ' ‘.: " A ()m In memxtwr‘m .1'1 I rr‘ V" W". 9A.» r " awn-H ' f. " {w- . Urban “Ving mthe19th century I%'r‘.»whwu;¢-(1HmH:y‘- I'mf‘lr‘: (W """"'L1‘>\"T‘<i “1M: az-w“. (lvm,I>,HH\:H:w't/,“u/1‘H::f‘/9J «um FATBOY I .1 1.2: rm v H.- 3'1" 1 : 1‘ : SU‘UMAUXW,‘ . Smash hit political satire returns 4 H,” Nun.» {, ,1 m '1 I 3'1;,.,., u. . :1, , ,

[INK/I’M}. -III('7"IXY" 'I‘III". I'MTI”) III“ at ' I.‘|"‘YK\1.'1‘x"-II‘I.IIT':"‘~'K‘f‘ " ' 1" 1"; I. """" "‘ "‘ .

«Iltu‘H't’I, Ic-H.» "up; (wwwrn‘xxlt. Ir‘w Q. .‘w'o- 1'17s‘r‘.'w.'.w.: TI‘v W 1‘?» «2'. ’f'wr I'M "' ""21"" u ’1 1' v :' UIIHT. ‘.'.!H()I‘.é".71-'1H?;ixII"1r w x; -r‘ '}\° I."-;)(‘I|(Ii‘.l.§t.'I.1’L‘?"I1"Z r "I 11' r 'r H" :" ' Hr" "w: "' I<htrmuzr2vv1£3 MvHAquwlu'. mi. ".0". "x. ESMWH‘t'xw .'.z 'rw 1'?

3mm Cifl'xex' f4 My I 1:5de ; :‘ ‘EIFIi-?‘3‘~(1‘T;I’h‘.‘w’ T: :E‘ 2 ' ' f‘ ' 'w " ' " ;"‘.' 2.4

Mulmr MIN-"HI. .‘.'II§lII.'"'\ILIt"’11" ;:!:/:e1'."v'1<;‘a!\Irv .1 1': w :::.:'~-" in“!

b‘ \ .‘ / A H!‘If$(~-I1"If"." u! :iIW'HM --’,'- ' "(2",“1 .iT""""'1' 7' " "“W” ,4" ' \ .' I?‘-">IY: ‘o"‘\ n" 'r'"'Y 2H") 'Y': I'” ,' 'r --' : .'.' I'“ .i I:

\ - ‘11,.‘-‘, ',° 'v1!_u,x ‘1' '1‘ fir y\ ’I‘, :v I‘v ‘7 7‘ ,. v,. ; “I! I v ’,4 'w v ‘7 Irv

\ ' “In,”VIIN‘V‘JMLUIW‘W"I(I'W‘TW' T"o:.‘..»:‘ 4‘3“: I’Lra'm’vxrumfw‘ ,H

""*||’I"‘»"rl."r1}.iiii'7(1Ir“"{?l‘fI"T w-‘r MW:).~eHT\;'».H?fi.' " :7./13w“..23‘;u‘

HAHN: ’t?“ ‘I' ur»? ': a qwa'f. WW: EXTROPIA/A DAY IN DIG :z no; I ' : 'w- Oktx [. I, :7! L r } y‘J Jy~ (Wu ' 1'171 T. , r. ‘I , rvz‘ Technologlcal vs. natural “km . ,{Hmww‘ . a, “I "TENN: .. 1, 2%,,” th‘wILaLIY nutr'mm 'umrgtumtmx kILIHI!‘.(‘JII‘t'Iz'LIE'thUI \9‘1:n:.fun “zquwmmt ' t mutt ,‘ ' I'II‘. ,"':‘{,',"’ um, :rttnth.at'-u"\au1w.Amwaz‘wtt. 'tmfux‘wmru-u: f‘wiv'waarur“: " I"-"u1‘ T'i'f'w' 1"‘5-(3tW:«~~~,--'r «vii/NW x"r«.1'::;‘:,:‘w.‘. KN" wT’fl, cwmx'wn I‘M? thwrze- Inns In 07w”. LYNN. “0w :iuk‘sltzu‘tuiik ":wf'fi z“. 'vtfi‘w urn“; 11"".2" ": "W1. Km ’1’)" i: T’»° 4'“! 1m;r1w.nwr;;mvr‘s:w.th rr‘wwt N or: (mtmr duééntm \J()""- On" ‘, " fhl’n "AV .' 1/1”: H’!‘ W 'Wii'V ’I‘” I‘IHT‘f" Ull- 1/ " "Wm 5‘? i‘hISIVIUY-“NIW’ \UHI’M‘IIN‘HI". IIIX M'“:”<d'her/bdfih.” 51"“:3‘ ..*.::‘ I'M. 70.71: . 11")”"(7 “' '1 ' ‘19:“, .11, . w I‘f" [I'M/If) INN” Mann LauwtIPuxh1vL0r-1hw. ..;1.".t .'.<‘rt!tf|(1k1\;s".n: a; I »\ In {mu-m: v' x, ' 41,47: " :17 " '4 r ' 'T, 'I‘()Y“:.. [H ’1 ,, ,' ,/7' KW": MI? '<>‘.'.;>"~\'v1<1thwm'f Him {11" f'»-: a. 4‘3" " !f“ : ‘,’/"’;"> :1”: m Ir, " evxmmn I‘L‘.$¥I'_i.k‘1;éxi"‘Itflfkii' "(1:3 z" x-f' ' 'v: ."11/‘2"’,in":’,‘-'/:‘:r","/WWW": 5"~‘>’"‘~"~1P'V'Y‘w'h I' E mzx. \z" ’Z' .' "W «x"1.’/«:;"‘,’1":' . I" ti. 1M} wrotufiqhv 3130 "a'dr I u .' . 53’ " '. ' " 5. ' °. ' u ' I, 1'2: {N \Ii?f¥t"‘,fil ("1H LII‘Z‘LJT :'"H‘. ‘.‘.'II"‘ "(‘1 ’73,. .', "" "‘,,‘ '. .‘ "if . ' .‘ t ()7; .’ (1.":1" “' umw \EI‘L‘: sz‘ Any/W ("11' x ‘7", . I . '2 -‘ :' Ir‘ '/ " “I ' /‘/ wift'v "\r'wru" ir‘ » ' .I'”) 5.17. " : V‘ 5 " 5 I : ' rm tm'. swam; :. z‘ a. GAME THEORY '- é. .: 5 : app, _ uninvvi, r A I. As easy as one. two. three “I ..l. 1. 5.41' ry‘|\'\i MK S‘HH'I' "' "1 .0"‘ :1: "s . II" :a" C“,- "1’ Samba/14"." " " z D, v“,: u" v‘ 'V‘ , q". u I I‘ ‘I‘ \ I y 0 'v 1 y r y /\ v {wew.-sfiwx:-Is"‘r ti " ; Irv v , ., .: '31.:- ;‘L\: H: x ‘1 H 'F :‘t; . .' t" 'z‘Et'. < ": H1220." Ar" .' {12/1 3. 5" 11 ‘z- v 2’? " hf. :' :Mé. éz'» '— ' ’1 Online 17mm} ' Si: " 7: C\\‘t[\‘f\“ !\:\":‘ m", xi '\iy"‘\'~ I\ ‘7‘ :1" :‘~ ' : rV‘ '. .'.. ‘o\..\ .r‘. (1" r o\/; ’7‘; ange wmvedfnngecom ' lntematnonal Festwal www.etf.co.uk I n\ \ v 1)\ 0'\‘ ‘oo",' ,x \. \‘ p ' \ y ' . °.‘-v ‘7 v. v .'v ‘7‘..r y n y ' Film Festnval wwwedfllmfestorguk " ‘31,.7UO (V H‘s. - ,v w { ;'\‘< " .. “P” .2 r ' '. g {a Book Festivalwwwedbookfestcouk A 1 K II'I L pdbbCAKI'x v‘C‘x- \ \/ t’A {,(-3:, J / I145ln/ J , / An Festivalwwwedmbutghartfestwalorg ,\ CIIc'7581“0"‘|€CG New " Lax?“ . er‘ N :39”: I: Ix:

62 TflE LIST FESTIVAL MAGAZINE 3-7:“ Avg: Qfl"