THEATRE LIST

When Pauline Devaneytirststarted writing a projectaboutthe life ofthe extraordinary Marie Stopes. itwasto be a play with six characters. 'But it didn't work. She was like a cuckoo in the nest—she kept throwing the other characters out. Thenlthoughtl'djust have one othercharacter—aman playing all the men she fell in love with (who were allvirtuallyidentical). Then lrealised thatshe reallyonlysaw peopie as an extension of her own ego. When l realised it would have to be a one—woman show l was so petrified by the prospectthatljustputitaside ina drawerforsix months!‘

The resultwasthe one-woman play To Marie With Love that she performed atthe 1984 Festival. winninga Fringe FirstAward. and that comes back to Edinburghtothe Traverse aspartofa season almostexclusivelybyand aboutwomen. Marie Stopes' extraordinarycharacterwaswhatdrew Pauline Devaneyto herinthefirst place. Apioneerofbirth control and marriage guidance earlierthis century. her book Married Love had her regarded as an expert. and yet her own firstmarriage remained unconsumrnated Herliie and personality seem to have been made

.\lltl\litl‘_:lk .rrrti lltllllt‘liill‘x lillli\ laelx. at the

ill riiltle‘Sl tl 1}» HI \Utli lllt“. ,\ ea‘waret-vyleiirwtltielrrrrit'itrrtitrlett in _\l.’tli;i‘llll \lr‘txi-I':

\' 'I‘lll l’r rec \ a alwt e.

.‘xlarrlteririett. litter (rr‘erirell .1lltl t mirs'e ( iruell .rritl rrti‘ltalrrturraatx \Kt'll iathxrtaritl aatwriutlterii l‘tiilf. lttrrrler

‘Aellalr wer‘ i lrararjter'x. l lt‘llill‘ tlic .‘\ier\:ee. .rrtrllerrrtrrrzs

0 CHURCH HlLLTHEATRE \irir‘rirrtgxrrle l‘itfitii

;i‘..:!l.rl‘le UNIT ‘1 rarr. txfill lll\\t'[‘li llte

fzt'ixr‘lstrstt;rll\.

llieatr‘e. The Anniversary'r rittl sir .i.‘ l el» ml‘rrt. if i t mt». .r\ ‘illal‘lel. l rlirilitir uli ( ~r\rl Ser \ iee l)rarrt.itre Swen-ix iii a rtlatl. eitriietlt lt\ Hill \laerlurartltalwtit .lltH'xe‘l'l‘iriSSL‘SSlM) ltiillltel and the le\.r-rr\li atteritptslit l‘rei tlir ee \r 'llS tin-\eai‘re lie: l«Letsaxarlaltleriri tl‘re llltflti at the theatre ( l.tl‘l-.i.‘tllllll“lr\‘lll.:. An Evening of Comic Sketches l lttll\ :Tl elt “rtrrt Ll. l'r\e S\\'l\’.l tearrtx tr‘iirrr .'\litllritlirari lil'ev‘lti art exertiri};

iriiltreriee

'iiitl irritri Slteila

iii ltllu. \lr.L'lellL'\. at \\ lireli art .nlrritiieaim \Kllll‘t‘lilt‘Se‘lll.

An Inspector Calls \k etl 5 Spa \ \lar. slier llall

T .i‘tztrrr Ljdllrxifitrl t

tt‘ ‘\ \‘tllee. ( 'r‘:rrel.x»li.:rtl\\writ» ilieatr‘e

aritltlieati‘ertriiverluerirriex. lertlteatre ll‘r.l li. l’rrestlev\ eeleltr'alerl".rrri;~‘i‘~i.rf..rmwtrgatrrle tire gtelewit iiriit litre-eie‘tl its l’at l \“weil

0 KINGS _‘ l exert Street. :1" ift'l. ltrrxarllrec ".lriri S ti lilarri “l‘lll

liar Rest llilli

Aldddlnl llill 5.17. .h\lt‘ll \ti'r Time. \lat\a1 .‘ "rite. \\t-tl\.irttlS.it\ if 5“ Llfitl. 1 tall prreeenrieessriirh .rxarlalfle rat ~iilfie gays. i'rrtal leu tlat \ trrr tlie lfiiirekepre i'trrtrrrrru parttti lliL'tllll\tillL‘Slllll‘lllll 3(il;t\_flti\\ arttl ltlirtlttrr'elt; Startle\

l4lre’lrx',\‘.l.' f\'\l_tr

upofparadoxes. ‘I became fascinated by her extraordinary personality— on the one hand a romantic. silly woman. on the other. brilliant academically. The two sides of her character seemed to be her downfall. Success was the worstthing that could have happened to her; it brought out her egotistical side and distorted her. She was even doing good forthe wrong reasonS— encouraging birth control among the poorbecause

ltaxtei‘ ltririjiirru a new lllL'altlliL‘ ltl tlie llielmat (title. The Merry Widow \ltrrt.1 \‘lar‘ Sat S \lar. “.frtlprrt. Sat rriat jprri. L1. L1. l.) Sritrtlter'rtl rgzlrt ( iper'a( rilltpaltt' rrr l-irari/ l .elt‘riK utter a (see ( 'lassreal \ltlSiel. 0 LYCEUM STUDIO ( ir'iritlla‘. Street. gjirirrm wrist Seritlarrtl-SSW34-12:. ’iar‘. Beneath One Banner t 'ritil Sat 33 l‘elt. a. illltllt. 7S4 Serttlaritl ill Seart \fe( artltt \ rieti plax altrttrt the “range and the ( ireett (See Revien i. into Fame ltie :5 l elt Sat 1 Mar. “.Stlitrit. Sat rrtat :. l5prri. £3.35 it 1 ."5 l. ltasetl art the film. ratlter tliart the 'l'\' \el‘lL'S. liltj» pertttr'rtier's Hunt the l-tlirrltarelt Acting Seltiml lL‘e‘l'eale liil' tl\ tlte‘ New \‘tll'k SL‘lttltil lrir' l’er lrir'ritrri}; .-\r't\. \Vllll litlL'HIS I'lL'lll aerr i\\ the liriartl i'rrtm \irtgirt}; arttl Gamingy [U aetirtg. Who's Rights? \lttri .1 Wed 5 Mar. llplll. L22?" t t 1 .“3l l-rlirilttrr';li .-\etirt§_' Selttml in a shit“ that takes a new liltll\ at the rule and tie-\elrtprrtertt «it lL‘lllllllSlll. OurTown .‘xtnn .1 \Vetl < \lar'. S. 13pm. Ll); (£1551. .\ lieu pr‘rttitretrriri «if llrrir‘rttttrr Wilder’s plat . l‘lL‘SL lllL'\i lit littirtltrrrult \etirie Seltiti-l. ltililrxlIlL’ at life ll‘tiltl tlte past irt art .-\iiier‘ieari trm ll. 0 Edinburgh Acting School r‘tirttilttie \x itlt lwr ttir‘tlier [‘l'titlllL'lltTHS see next lur'trtielit‘s l .rst l. 0 ~13 l llgll Street. 55h “'5‘”. l’w\ rillree \lrtri Sat ltlarri lprii. T ‘tprri pert. must ate {a} The Misanthrope Amended l 'ritrl Sat :1 ‘et‘ Spiri. 11.5 t Ll T‘il. .-\titlreriee\ are eiteirtrr'aeetl tit ltelp .rriterttl Milliere \ .\ll\;tlltltl'iil\‘ in the (ir'eat \\ extent 'I lieatre ( ‘ttrrtpartt \ pr‘rttltietirtrt «it the elassre l‘r'ertelt etiritetlt . iiptlatetl In a liltitlel'll tla_\'

shefeltthattheywereruiningthe race.‘

Much of Marie’s strange life seems to have been partly attributable to her upbringing —and it is appropriate that the play should be coming to Edinburgh. since itwas here that she spent herschooldays. Her mother. an equally formidable woman. was the first woman to attend Edinburgh University.

‘She was a very bright lady and much in favour of women‘s rights—she was involved in the Society for Women's Rational Dress (hoping to free women from corsets). She had a big effect on Marie: she considered her stupid and believed that children should not be given any affection so that they would become self-sufficient. Marie was brought up to feel unlovable and spent the whole of her life trying to be loved.‘

To Marie With Love is the first one~woman playthat Pauline Devaney has done —though she has been acting and writing for many years (she wrote the TV series All Gas And Gaitersl —— and she doesn‘t envisage herself doing another one in a hurry: its really petrifying doing a one—woman show! still always hope about ten minutes before a performance that the theatre will burn downl'

(SarahHemming).

party. 0 ROYAL LYCEUM ( ir'iritllat Street. jjlr’liltllq. Hti‘x rilllt‘c‘ .\ltlll Sill

lilarri trrrrri. lllitlll Sprrtrir‘rrter'lewx. Hall ReSt.

A StreetcarNamed Desire i ii -il l er. Sat l5 \lar‘eli. T liririi. LC l5.

l lteatr‘e\a\ L'l liiiltlt‘t'S Li till lii'eL' preview llltll’S lit} eltl. \ ixiert ileilltrurt and Kurt i )rtrirraeliie ltearl the east as iilartelte Utilitirsaritl Startle} Katwalslxi lll lerirrexxee

illrariis‘ tertse. liitSSlHllitte play tlir‘eeterl it} [an \‘t'iitiltlr‘rtlee .THEATREWORKSHOP.14il.tlltlllitll l’laee. :3“ 54:5. Hrl‘x' lilllee .\ltlll Sal ‘ifitlam 5.3tlprii. itar1('ale.ll)l Rumpelstiltskin Sat 33 Mix 3pm ma 4-.3tlprrt. L: l Ll l. The t'tlirtlttir'uli l’trppet ( 'rirnpam' present tor the tritrrruer' airtlieriee tlre litilliith l;lrl_\ tale almtit tlte rraller’s tlatigliter. \x'lime task til \ltllllilllL' enltl lltilll straw lttl'tlle lxlllL‘ is matte easier lit. a L‘tll'lttUSlllllL'\lSiliil'.

The White Bird Passes lire 4 Sat :\ \‘lar. r‘x‘prit. felt—til l t__‘ i. l \‘.H trekets itil' pr‘iee til tirie ttll lire .llltl \Vetl. 'llteatr'e \\'rti'l\\iiriit ( 'trrrtirartt ill a stage atlaptatittrt lt}. .-\rtrte lirmrire ril .lexsre l\'e\\rrrt\ tale til lrle llt \tir tli last Set itlar‘al ill the ltijll‘s. an \tft'll tltr'riaglitlteetesni «irrilrartetlerelit tearwiltl .lartie. l >1reeted lit .\iltll l{tl\\, ' oJessieKessonxxillenrrie trieltat “tilt the arrtlreiiee alter lliL‘Slltl\\ i‘l‘r ltre~l Mar

0 TRAVERSE 11:“ est Him . flit 2M5» HH\ rilliee ltlL‘S Stilt

lilarit Spin. ltar. liexl. lieletsalsii ;t\ .tllitl‘l'e‘ The l la'lne‘t ( Tattle. .‘ 7] \ltrt'ixc'l Street. Vita t 'rttil Sat 1 \lar‘elt. ‘”.»l_‘7prri l‘lteatre l)ii\\lt\ttill\. \iit Strrt. IzetiriSttrtlerttrtterrilierxt..151!.l‘till lllL‘lill‘L‘l'S L3. ( illL‘HIS t l. Strrtlerit

,starttilw LZFll ( nierrrlters LL) lll mrm

lteittre pert. .-\ eeleltratrwrt its Sigrrtl \e‘llStillitl \Illrt\'a\‘i\\llle‘r\\ L‘Sl. \tr'iter . _:;.rrtlerter'. yitvrp «it the l‘ili‘iill‘rsi‘tll‘. errqle arirl mtramrtlrrtar‘t \Millii‘rll l’resertterl l‘\ them llteatie (\rrriitartt :Seritlariti l Ill .rsxiieratir at \\lllll axerttler \leriaee ltr‘uilwitriit. perfrrrareil it). 1’ ill“. \\ right and lt.ri‘lt;rr .i Rt rlirrtwrt .iritl tlrreetetl li\ ltrlextrartlreltl

To Marie With Love life -‘6 l'elx Sun a \far llieatrel pxtarrs.

l’r'ieex.

T Slip“; rxal‘me l‘arrlrrre l )e\.rrte‘. rrt lter «trie \xrtrrtart itlrr‘. .rlvtirt tlte lrle .llltl mir‘l \ll \larre Stripes. pitirteer lll ltrrtltt'ntrttrnllneeitariell

0 WESTER HAILES FESTlVAL ASSOCIATIUNt .rltler ( 'writriitirrm t'ertlr‘t . irilrrr iriatiwrt ll ‘lll .‘il llailelartrl l’late. 11.7 lift»;

Draculal rr “\l r‘i" Sa! 1 \‘iar. ‘~t‘lll lair tieke: trillirriiatrnrr rtlrririe eerrtr‘e. tits "ll. l’reees llrealre ( "it. tlie

\\ ester llarlex l exli\al lltealr'e a'r'iitrit. tire-writ a itrrniaeirutr li\ \lrelx \let irirrirrel. . tlllk'elt'tl ltx t-teririt (iltnrijmil lllt‘

rrrarl; tilt ariil lit la l ll"ii\l matte

ialetli." lirarriSIrilter l;lllliill\~ \l.ril\trreerim l-.[ii.1‘.\llle

lili'lil‘. ~l'trllt

TDURTNG 8 Hard Times l.\i r littll til llleti ltiulii‘.

rillllltllt_‘lllell *-ili'ee‘S\lt|l rirrttttretrrtri ii itirerr .lelire'm~

tltlrll'lr‘ll‘llltlr .rri. amt it. lirtrteas

\t‘l .ri tie rrirvtwt rSer-r rlilli‘lrltill. .‘xwx'lril‘lt. ix‘» wier

l“r ’ill’r. /\‘- I .li K\"t...r'e‘l‘.

.\(ll"' ltU/iti" /llii. lir.rr{i”.‘.

.rrr'rr’Vr‘rrNr llirirs

/ r. li l ith‘r’rr |.*\ it”) x (rm rat ( r

(1/ ra\'\irl_‘wrt'i “rial

‘l VT \‘t l , r‘ 1],.ll'l"\ lilie'l (t’ll'l')l

( (Y.’(.ll’-fv. .kltl')lll/l'f[VT.("7 A.

(i_‘\\_r » ‘e _

.\.,yliil.‘.Y rullll“, ll “viii-f lip“. Thillitrii ll; JCS-V“: \ .\;.['\l( (“it'll/“ii. ill-i ‘4.“,'(‘ .— Till“)

o Beneath One Banner " irt tlierr' twirl iris itri 'irltlellr ‘llr‘l Sear: \tlet'artlrv» (irarrue aiitl tlie ( rre‘ ii iii ‘mitlarid /.i. nun: Saar/xii, / l lllll Sat j.‘ l e“ a. illl‘rit r’xxririT/rw «"i /i>1t’.’ .l/ai’f\\ wtl e r. _ Hat/X. Hiram/re

(11".lr"!.lll’

flirt/Milt" {i lltli'l ll.l‘l.l

.flVl kit't liltill\l item l‘l.r

‘. ill‘ti‘ll llle

Hilull lft/r’lvrr'i' 1‘.“ l wl‘

"Jib/(Will ( r/‘ri‘:

llitir» ‘Wllrtrri. .’r'rr,'~":r at. l rr. lz'l‘ T 1% pm Ream it /r W Huff‘s if i \iar

il'r‘rrt. ’i’ l‘llt‘l \vlal' llllllil. / (Ht llr‘r/fi/H' //i1r’.,. /.Jli \‘y \l‘i‘r [Criwirw //.if.‘, ,’.‘ .'\/ (r

T_'vll1\rit

JR. / it"(tlll!./1\

illiirrt illlitx it \lar

oTourcontinues l) t.;:l~ 1mm ":wl Setttlaritifl'“: 1‘1

T‘DVRET l r'fitlS llr:..1re ‘1. wll'rl‘ tll'x k wiriir’i.‘7l;ell {'l.t'~..iw

\\ a: liau

n’iilialtul 1. _‘

x,‘r'.rS_rrl.\ill

l tlrrrlttir xiii

ill'rx’tr I lr‘ /' if". r/ it'lr’i'rl'i'.’ f/i lllL' l\ it'i‘ \rli l l! JT‘l‘lll e Iour continues :rvl rigiazia.

relairirri:itiSer-tliririirmi Hiale'tl See ite\i lSStlt'l'l / .' / lvir ilt'i.lll\ e The BoxerBennv Lyncitt titan} .\r‘tr~~1\lSerit§ rztrtlareHiriirrr'tlthi prwitre‘rwrrwr "cier \irrwtiV l‘la‘. .iti. ii? eliarriiawr‘. Miter ltertrix l trieii lSK't‘l‘urllt‘ll

imam. lire. l-el\ Strri‘)\lar.t'»ll “I if” GTOUTCOMTHUBSSL'Jlle\1lxstle'trl Hie

r'rxi' ltir iletails

///i/' //1r til/HZ (rrr