vsrou

oThe Scottish BroadcastingAivards lIlI'lt Ii“ A \itIiit \I.itiiIit'iwiiiiiiimILipt'x'Ii;

II

Iimit it:

IMP”; :llll'LiI "twirltzixi till. I: III(l'\1\thl'\\ \oigitItix I ‘xiiqtt 1qu ll\tl.lI]‘.lliu’IlliII‘.1tI\\I.:l‘}‘l'l:‘

oEbonyililit ii“

\I\'\.III\I\'I i‘iwiqus

ill \l‘lll I;lIl\'. pimdiittiwiiiil 'I-lIiitI. I.‘\w“:ii\‘.;‘witil lIig I""I \Iiih‘ it'IxIIiwii tll \iii I)iiiiiiii:iw\\IiII\lElit-l‘iwxiiiiiziizp Imi'm tI .i ll\'\\ "IiitI iiiiliii:tt:,'pii\\ oAulWeidersehen. Peti\l\

‘l Il‘l‘lll lp'tllll «it {Iic \Iill'IIIIIkv'III \ \gll I'Ill\ I.l\‘\

0 Petuliait Ilillll‘igI 1i

II .j'Il‘lll I \l !ll it Iil\IIIt‘IIitI‘I\‘\.tllI IttII\I\\t‘t‘I TIit'

IIiit-t'tIipt'is Ii‘l 31in

I\i'it llllLI IIII‘II\IIII\I\I‘II\'II\IIQMi.\ tIiim‘tui I\IILIlttI«II wtpik Tux: IlIll‘. o DiaryotaLostGirhlll-rr III l‘piii I t‘.\.l'll .\\.i~iiii:;-_'iil pliiiiiiiichiiiriiitlciiiiiigiiiiim'giit«m

witIitI \Kt‘l ItI \xtxii III\‘\\ 11] illl\

m'gpiiit‘tI \iIgiit I‘Il‘tIllt'Ili ‘l'

0 Overland Stage Raiders 1 Mil ii

Ill I[tilt \kl‘IIIk'IIII‘lIItiI‘. " \Ic'xiiiiitt'pix'\xmtt'iiiliti\t~ii".iip ILKIIIIIIIIE'IIIK'IIIfllI\k'Iv‘LII..I‘I‘t'ilIHII\\' til I iiiiixt' IlimiI» .Ii‘Illl \\ l\II\‘\I..I\ I‘ll»

oOutotDarknessmH l\ w 1mm .\Illk'll\\tllIx'Ip\l\lt‘llIlIlllIl'kll\'IlL'\lll IIIk'IIl‘III‘Ik'tIIIIv «it IIlu'l‘itIlt't‘lllilll \xliirliiitItutItImxii IIit‘ llilii llllll\ \mx \«iik lllilIIll‘It' leIIpl lll IIIt' \nii «il.\.:iii't'iiiiit-\ \ItlIIlIl\Ilt'i'llillltI I\'III‘.II\'I \iIl xiiei oSaturdayLive 1% iii lit] ll‘. \IIput'tIt'uiiiit‘\IitIi.:t-I Iii-triniin

Iiiislniiiwiligi IllI Ill iiiixx‘ltliiiiiitisz

HI.tIIk'IIltlIHVt‘IIM'IIAIIIIIIJlII (iiigxh iiit'Ii;tit-( Iiitxiawtiiiiimiigii'it- \I«lI.TtlI\'I\llIlIIlfllltI\u‘IW‘lttll

\I1l\lt Ili‘lll IIit‘ (Ultillllllltll’tIAJ itI Riiiw I 0 Jazz at the Gateway x l \ III I‘ I

iiitimliit‘w ii \Iyptiwii wt ill; "0' nir/

.\Illt‘ItI I’mm ll

I Kllpm ()\\‘.il I’plglv'll

C\}‘ttllt‘llI\Ili'lll liiiiiiiinitll iLiwiu' o Pandora'sBoxililii 1.

III ‘IIl‘ll‘i I III.1'll It‘lllm'IIli‘i'IA Illt‘\'_I‘lllllllhli‘k‘ih \\gtIt'Itiiitf\ [iiiixtiltilt-I iilii‘lli;iu'iwiiiiit‘iitiwii (II I‘llllllIHc'\c‘\.ltlIlI\ \‘.Il«‘lll\llllq\ k‘\IIllIltt\\tllL

SU DAY 23 a

o Hancock's Hall Hours lilit ;.

'Ill:\

I.“ 15 IIit‘iitxlwlHM‘ILpipppiilx Ili‘lliIIlc'IldIcM'llIc‘It'\.l\lHl‘\I.i\\HI .'\llIIi«‘ll\ .\Itl\\lll\ \t .IHIHl I Intermix. [‘IllIi‘M‘l‘Ilk'l,lillliizllilv Autumn .llltIlllIx‘IIk'kiilttIl‘in‘LlI Iwiiiglii's \IIUV. l\ the \It!\‘IL 'Ia’iiuni I twiiwi' 0 MyBritainit Intuit-Ii

\ i* ‘l I‘piii Ii.:\pIIiii;'Ii iiiiTIi;

40'l'ht-l ixill l-L-lw ti \Ittl

MEDIA LIST

('Ixtit'\IiiiimitlxtntIip'I\i\\iiictiiiit‘I\ \Kll‘l'tlIhlll' w! lIit-t lIk Ill I UIItIt‘II. Illlll‘l\ RL'ltIl‘lt\k‘llI\.ll‘t’l\\lll.lI\lk‘\\ n1 {lie-\li‘lt‘nl IIlt'llilIlttlltlIltIleII\It‘l ii;\i\.iI«~l tIt'iiiiu'Itilit‘\iit'itiINii. 026 Bathrooms t liiinnt-l It

It I‘ ‘l lfiriiiiljiiiilw \IltllIIlIlll iiit'x'iiliiiz' ill \‘wi/ul I‘IllIl\Il

“.iiliiiwiiix I)ll\\imI 1‘3 I’plx‘l

(rlgt'll l\\tl\ .HOIMBIBII\I\ in git :[llnn (I‘vVI III\‘ Illld‘x‘I‘I‘IIIK’JI \\\1}\‘ ‘l‘I I'M-

Il\'\\\i‘.lllt'l IIItIiI\Il\ Ill‘lll IIIK'

LIxKlItII\ wl \\ Ili't‘[‘\ \inuuilxim‘f

o Wogan l I-lllt ’l l iiipm Rim I‘Ilv'lllllk‘l iiiiiiwitii It-I Itit‘t'lt'lritilp tIithimxktiixl illllll\\‘l\iil\. Scum iiiiit'fi. iiiiipliliii‘zzt‘i

0 Taggart l S I \ i‘l I‘liiiii. \w

mitt i'll\iill\.

0 Kate and Allie ( Ilitlliik'I ii

7,5 ‘) “pm \ItEIIkIttIkI,\I‘lk'II\ilII \l‘. puma! tum

tIiMiipt't'x IIlL'Il\I\ Illlll {Iit' I‘lri|l\,\\Iiwime it’wiiit‘m trim [it-mill \lllV‘I; .l‘itlk'llIIlt‘tlxI Hi The j‘mm

0 Newsnight i III-H _‘I I in Ilillll \wagmx IttIlll Ithl spin» ZIitwtx'iig Ii'l lIit'.mlIi\ii\ipl It‘lll \Iii‘ux

i‘ll ilit- \\ m:

IIIIII\( itlltIIL‘\\ I)\\‘I Illxl iquwmlIipiiiiixit'l

YIitJ \Il‘lllL‘\Ili.' ilIIkI

ScottishTelev toratourth networked series on Monday 24 February. The crime—solving partnership ot a dour. world-weary Glaswegian detective and his University-educated sidekick has now been sold to some ten countries and proved a notable success tor the channel

Thethree—part‘Knite Edge' case begins when a severed leg is discovered ata roadside near Glasgow. Forensic examination revealsthatithas been skiltully amputated and a city-wide search is launched to check on missing women.

The murder hunt implicates a butcher‘s

I

TAGGART

tumult pnlit‘icx It‘ In“ piiixtictI iii the ItlItll'L‘,

TUESDAY 25

oJoniJoneSilélit‘jiS 3H ppm. IItl\CtIUllIIIL‘\II.llI\Iilllk'\I‘\

R (lk'I'tIIII.Il‘IIC\IIII\t1‘.\‘IItI l\\llllllll‘.l \L'IIK\I‘\‘IIItl\\IIIL'\\t‘IItIiI\\k‘\'II i IIlltMlL‘Il [lie \‘\\'\"I .l I“ \miviiltl I‘m gimxxiiiiiiipiii \iiilIi\Milpiniiiiiiti IIIK' \k'UIIltI \\ \‘IItI \\ .1! I Ire Ill\I \M-lei ItlIItIIIttL'k'\IIIlIIItt\c'IIk'\It‘I‘C \Iii»\\.iimii Illlt'f I ii::Ii\Ii\iiI‘lile\ 0 Money Makersm’lit 1i“ .Itllllll.tIl\I Ilin III I \‘lllil\ lllIk‘l\ run

1It 5pm.

'Il.iI\\tiiit‘iimnthkills-(iimiiiiiii .\ii§.:cIIi. lIiuIituthl I l.tI.i1IltIIIlll\ tliyitimt [must-i‘iiliiiimitp llltIll\IlltlIl\I lll I tiiwimr

WEDNESDAY 26-

oTVTimesTopAwardsmH l\ ‘Iiilll \\ lII Icii_\ \\il;‘tlll\\lllttllilIIlCl

HlllttlllL'llI Iill Ill\Liltlitlllll:I lll.tllIx'Ill|\‘\\‘ I I;l\ itiliiitzvl‘iixtui I'.t‘~II IItIv‘I\‘."ttIIIL'I\'tI.lIII I\II\III\.I I kILK' «ll-llit‘ \k‘.tI IIlllII\.

o Passing Clouds l x l \ l‘l liipm, .\ll

k'\;llllllltlIlilll «it the iiw lIIlI ltiII ii! lIic

ciutirt‘tlc, I IlL‘ ItlIIt‘l .1\\\'l Ill 'll \t'ciiix mu «tritiiiimit‘ OTImeBandIISM'IiiiiiiipI Ii

Itlpiti If lliiiii Iiii.i;:iii.iti‘.t‘ t'iiiiit'tlt I.lIIItt\_\ lll \\Ill\Il ii \inimII‘m I\Ik‘tIIIIIt‘.t\t'II\'\tlI Iii/.iiig I .itluiiliiimiii'i'iiuniiitlxixit'plix .l

izi'wiiiwil tI\\.ll t\ \ \iiiit'i Ii mix!

tllt‘IthtN \txm ( 'iiiiilt'H its .\L'ilfllk'llllllllli I‘Nt.

oThe Fighting 59Ihlt Iltlllllx'I ll 5 ti Itliiiii, \\tlIItI \\ ill ItIl.l|lltt l'k‘tlilIllltlll\\\lIIlIIlv'c‘\l‘Il'lI\i‘i IIIL' ICL'L‘IIKIJI‘x ri‘ttIi ix’t'yiiiit'iit. Ill: trick \th \ HlIx trump .kiimx ll \iiit't- lIru

shop assistant played by Alex Norton and leads to a run-in with a gang of Hell‘s Angels.

The series is made in close consultation with Strathclyde Police and lead actor Mark McManus has spentsometime with a localtorceto soak up the atmosphere his character inhabits. He perceives a strong attinity with this particular character and has said, ‘I like Jim Taggart. He is a copper whotakes lite too seriously and thejob upsets him. It's good playing a detective where there are no guns. no lrantic car chases. just a guy who works his backside ott twenty hours a day.‘ (Allan Hunter)

I

(’i\ il War :is‘ I'Iic I-ightiii}; Irish". oYes. Prime Ministerililit‘ji

‘I ‘I._“IIplll. ,\ l't‘c‘c‘lllI} \ICCCIHCKI l'ni'iiici‘ \I15 chicl «mm \piul lm‘ IIIL‘ I{tl\\l.lll\. Ilmwwr. IlL‘ Il;ltI I‘CL‘ll pmitiu'IV \ cltctllu.i(‘i\1ISci'\icc (‘niiiiiiittcct‘Iiiizi‘uI I\_\ Sir

I Iiiiiiplii‘c} 7 \Ik‘tlll“ IllIL‘. tlic I’.\I IIII\I\ Ill\ pupiilui‘iti cliliiiigii\\.i\ lll lIlL‘I\l\lL'pl\HtIL‘ilI IIIk'\CIIC\. . o40Minute3ililit'jivfiii titliipm Ill\Iiiiiilcxtuithlmpx«iiiutiiini'tci «it rich. llgIlIWKIll}; Il\IlL‘l mun tis tlim iiiuiitIi tlII illlkI .ittt'iiipt tn Iii‘cnIx the \\HI IkI rcumI l0." .1 uklIk'Il HI \Imlc

FRIDAY 28

oThe Sicilian Clanililit'li

II .“piii Iffli'ii ,lri|I\.:itiiitIiu\g \‘Illllk'x‘JlM‘l'Ik'LllllIIlflIt‘illl(itlI‘llllllltI \ItlIIlIh‘It‘ll I‘Wl.

SATURDAY 1 '

0 Down Homeit'liirnnt-Hi I9itItIIu—pl.i_\ui' \|\ Il.iiii tIL'I\.I\IIkI\I turgixur'iwmplni'iii:[mils it IIIL' \Ur tIi .\iiici‘it‘.iti musical lit-rimm- IIlilI tt-Im l\ltlll tIm-xii't tl\ll;.II\ lexlt‘Il. 0 One otMyWivesisMissingis‘ l \‘r

\ H.15piii. .\I‘tl\k‘il\L‘I;l_L'C I\ IlIlll lll \\IlluIltl\lllttII-ItlullUlllllHtNIlfltlILW lIictIiximwni‘uiipptil .l rich Iiiilitliitiii.iI\c-i\\\iltn I‘Vti,

0 MrPye l ( IMHIM'I -Il I ii’\l III ‘1 Iliiii»p;iitritIupliititiii til \Ici'uii I’mch I.llll.’l\_\ llll\x'I \Iill'l‘lllL—I I Riel. ImiIii;1\II;iiiiItII’iti.;iiii;iiii\illi;i llll\\lilll

It‘ Ill Illa: ItWL‘ [H [Iic~ (‘Iii'iiiiic-I I\I;llltItlI SJII\ ;iiitI I‘Ltlll\Il ;iII

k‘llllllH

o Taggart l s l \‘i v liipm, su- Liplltillfliilv

0 Every Window Tells a Story

ll VIlLlllllL'I ll I'llNI til it It~lhlll \t-i'iw \lll \ItIIIIL'tIfiItl\\\\IIIkItl\\\

TUESDAY ‘4. -

0 The Tube l ( 'Ili.llllL‘I II

I Ii.“;l‘lll Illii'ii. Ruin-tit wit-citing (II [Ito I Inn} \It‘luI \pt't‘iuI IL'LtIlll'lllL‘ (Ix/f. ( )\I‘tttllllL‘. I 'l ( ) illltI I'Iic ('Iit'iit I'iiiiiilix.

WEDNESDAY 5 4 .

o Bronk l x' l \‘r 1.35 .1iiiii_.l;it~l\ I’.’iI.iiit‘cpIti\\.iI>1iliIIiiiif.~\t§Ic clip IttlellL'tlll ( 'ili I IJlII tlIlk'. IIlL’ [Huh tiller Ill\ [MilliicrtIiw Ill ti ridicmtit'x 1m c‘UIt‘itIlt'll. IV."

0 SunllowerSails l \'l \ i“ I)<ig.iiiiuiit.ii_\ pglt'Iirutitiih lur IIIL'

Quit tpiii.

"SlIiiiiiiiimrxiH ml tIict'lxtIc (‘iiii\iii_~.:( ~Iiili. oTheGreatSantinirsH l\—Illl‘iit. ('iiii1pt-Iliiigpuilmiiii.iiiw\linm Rwlx'it I)ii\ ttII. I%I\ IIIL' I);lllllt‘l' ;lllkI \Iit‘IMcIlIlium-:iixigc'liixxnuzml;i I.tllllI_‘» IltlL‘lllL'llIlll}; lllltIL'l'IIlL‘ tIiiliiiIi

til .I IilllgIl-;l\'llt.lI\ lll.tl lllL‘. I‘lfi‘l,

THURSDAY 6

o Gaelic Debate

(8 I \lltlifi I I.II.;l‘lll, Students Ilttll‘. .IttltI.lllIllII ( '«iIIt'L'u tlIltI ;t ( inclic ('tiIIcuc lll Slug climpclc Ill the

\\ill ItI.\ Ill\I L'\L'l tIc‘I‘ttIL‘ L'HlltItlk‘ICtI lll tIi; ( itiL-Iit‘ tumult: I Ilc‘ \llI‘IL‘k'I l\ ‘I )ixt'nu-u ml Hi! It] [lip ( ‘L'Ilit‘ Sun \inI ItuitI in prriIiIc-im lll lIlc \\ cxtc'rii I\IL'\ tllltI the lllll IIl \\ mt til Suitltiiitl.‘ ;\ll L'iilci'pi'ixiii: iiimt‘ Ii} 8 I \' \\ Ilil Iiupc ItlL’liL'HlllilfiL‘ IllItll'L‘tIk'\L‘IH[‘lllL‘llI\lll

lItl\_ilc.i.