135 1411(1~‘S( )l. ‘)._‘~ll;tttt» .‘5..5‘11pllt. LS (1’S()L5). :\ It‘llllLWL'ltt\\1111111C \VittlltL'l'SUL'lL'I}.tll'ttltgL'Ltlt}1'5l'lc‘ltt1\ HtSc‘ttltl\1t()lk‘l.t.1’1L';t\cl‘lltg1'55() Uttlc‘c till" ttc‘ltlll\ H1 litthlc‘ 1H 1H" \1Uk1lL'k1.

5‘11i1.5.5‘11plrt. L2 t”. See 1*t't lit. 1‘t1lll1‘lll}_‘1l111T1ll11t1L‘\c‘l'lPIlHlt.

Edinburgh

0 Piano Recital Rout ( ‘mnccrt Hall. lutnt Rim.11t'txtu8qtt.trc.3l\ 1155 tl’xhct 11;t111,5.311pttt. L.‘\.Z5iL1.55l Mnt'ugtt'ct \1l11\ [‘L‘l'ttll'llhlutt 1.tll1} \1.111\1t11t1\\t1151\\ St‘lttttttntttt'x ( )p 1: 1)tl111tl\lL‘\1llk'1‘xL'illlk1\1U/.ll'15\(~ .\11\lttil1'tlltl.l\l.t .l1tlllf_‘\\11111\\tl L'tlilIL‘ltll‘tll'tllX[HE'GCN1‘k1lll1‘lllg1l lv'Lc‘l\C\ll\1lr\1l‘L'llt‘l'llltlllc‘cNtit 1lltc'l'k‘t11.11litll\1‘} Riplttttt:\\11\titt .lllk1\ttll'1.ltlilll\.l11k11llllllL‘ttll 11.v\('11.

0 ‘Scratch'Carmina Burana \tcl \\.tll 11tt11. 11l‘l\ltt.\tltl.tlc. 11k'1\C1\.11k1tlt11 5..511pllt.L1.1'5t1llt1‘lll'g1l1 ltl\L‘l'\11§ ('1tttttt1wt()tc'ficxltn1itlttrttttim c1 ttlmwl raisin}; 1llllt1\ 1\_\ lll\lllll;1 ;t11 \lltgL‘l'\ltlll\1J1ll111lc‘lttl1L‘\llltl "sunttclt' pct'lt‘t llltlllt‘k‘. Hill (‘1 the 11\Utl1\1L'\\1.l11.1‘111(5111'111111.1“111111111 lit (‘;tt1()t'll tl'c‘lllc'ltl1‘k'l'l1tc‘( )1k1 Sptu‘ ;l\1\ ct'l'.’t .-\11\ttt:ct\.ttttl lll\ll'llltlc'lll.t1l\l\tllL'iltil\l\\c‘1L‘Hlllc‘. ;l\tll'k‘1‘l.l\k'tl1‘\L'1\L'1'\.

0 Georgian Concert SocietySt (L'c‘tlttt5x11tt11.(‘ti\\g.tlc.::\ 1155 (1'sltct 11.1111, 5-15ttttt. L355 1L:\ttllll_‘; Soul 11 l .\ \L'.L\‘Ilttll til Itth \illljJ\. mittwt't [‘IL'v'C\.lllk1 S;l11ltllt1\1‘_\ 1)t1\\1.111\1tt11k11%A15k1 plated in 1‘l'c'[\\tll'1\ \\1111111L'1111C111\1 ("littslupltct\\'11wtt. .(<)11L'C115\11Ll11.(51L’11\ Sll'c‘c'l. 1:81155(1'\11c*t'11;t111.5.15pm. 1'\ltxt tl;tlc: Stttt 1\ ( t1;l\_‘._‘t‘\\.

L3 U511, \ltmttl'sSktttplttttt} \tillt ;ttitl1’t;tttn('ttttccttti\ttl \1;ll'l.t.1tt.ttt1)llL‘\1\tllt111lcSilltL' 1 L' 1§tllllglc‘tll\(tc'l11111litllllllc'1‘\ R1C11tll'k1 5115;111\\..111111k'\(‘ll1111111k‘l‘11k111k'1\.

o Fiddleron the Root Plot 11mm: (tl'c‘L‘ll\lt1C1)1tlk‘c‘. 1 L‘ll1l\\;l11\..5.‘55 35"“. :..5‘11.lll\15.5“1pltl. 1-\lt';tt1;tlc\: 111.21.::.:_5‘._5r1.1,lll.31.511LUSH tc‘tittc‘ ;t\ tll1il1‘1L’1. Soc 111 ‘1 1Hl' 11111

t1L‘M‘l‘ll‘tlttlt.

SUNDAY 18

Glasgow

0 3CD (511} 1 1tt11. (Ettttllct’tugs. 55 551th1. U £5511, Soc Sui 1'tlttt1‘ut‘glt 1Ul'11111t1L‘\Cl1[‘11UIl,

Edinburgh

0 Bepetiteur's Workshop ()ttcctiK 11:111. (51“ 1x SII'L‘L'I. 151k51\k'1\;11\1(lt11. 3pm. L1l1‘SUL151111’c‘lct Stuttuot' on us Ll ltl;l\1c‘l\'1;l\\ lwt' t'cpctttc-tttx ;l\

putt U1 1't‘tctttlx til Sc‘ttlltsh ( )pct tt\

551\t11l‘1\1

5‘1ti1. 15.

\k'L1\t‘11(‘1 L‘\ L'111\.

0 Edinburgh Competition Festival Concerto Class Concerttjttccnk i hit. (.1Cl'1'x Sll'c'c‘t. 11L51\L'1\(5L‘11115C..5‘1 55‘ \\.t\et‘1c_\1%t'tt1gc.5.J5pttt.L35“

(L1 511 \Vlltltchtli‘llt11tL‘ 1".\<\ (Ultllk‘lltltlll.1)ti\lL111Hl'ltL‘lllJllH .lllkt:\llL1l‘th.1ttCU1‘\ \lil1llt.l‘1t._\ \\ttl’1\\1"\11l';l1llll\.13lllc‘1lLtllt11'lttllt1\ \\lI1tl1lC1'(51‘5()I'L‘1lc‘\1l\l. 11n- 1'111111‘1113111’1';lC11L'C(51lUll.“1111 \U1U1\1\1k‘1ltl1tl\.1tlllk'\.\111G111C1'1\ c \1_\\1lL‘.l1.\Ull};\1‘\ \'.tttult.ttt \\l111Lllll\

_ AUGERS WELL

Put on the map oi tame in Britain (and much oi the rest of the world) by singing at the wedding oi Prince Andrew and Sarah Ferguson in July. the American soprano Arleen Auger makes her first visit to Scotland. A well known interpreterot Handel. Miss Auger sings with the sco in his Belshazzar's Feast on Friday 9 Jan at the City Hall in Glasgow.

MONDAY 19 Glasgow

0 Competition \lL'\c'll\iill11.l11.

). \c'1\tlll \1tlllt1c'1.l 1)1.l\'k'. 13111111 ('ttttttu'ltltttttmittltttttm tlttttttgltttttt 111k-k1t1'\, l lv'c‘ til ltmt. 111c11..c1t1’t't/ct(1.t\\ \l (‘tttttpcltltntt 1ttl 11t11[‘\1\'1lt‘1'\1_[11.11111 .tttt1itt‘:;ttt

TUESDAY 20 1

Glasgow

0 Evening Concert \chCItMiIi 11.l11. 1{\.\\11). \'u1\tttt.\1.ttttlc1.t 1)111\'k'. 331-11111. 5.5‘11ltlll. 1 lc‘L‘tl111t‘tll. ()1‘t\l\11)1ll1l[‘11111It'lll\11lk‘.\:1‘c‘llll Stt'tttul-)tt.tttct ltit'\ltt/.tt't'\ k1L‘1l_L‘1111U1()1‘tlc'(_)tltll'1L‘1K5511, 11;t_\tltt\ ()tt.ttlot lllL'1\11;llllL‘t1 11w .1tl1xk‘tlpk‘11\111L‘U111Lk'11\\111k'11\‘1tl\k‘\ \xtt1t(tttcu'xSittttuklttntlcl iti(i

lllllltll 111M-

Edinburgh

0 Mondrian Trio 1{ctt1( uncut i l.tll.

1m till Rim. 15ll\ltt Sttttut't' 11cc ttl

«1mm. 1.1llpttt,1 ll\l[‘L‘l1tlllll.lllc‘c'tt1 1);t\tt1_1tt1ttt\titt\1’ilttttt1t‘ttt;tltittu “1111\1k‘11k1L‘1\\\111115\111t11111)1111111115 SL'L‘lmltLt.

o Fiddleronthe Boot 1’1;t_\1littl\cfi 1L'll1t \\ d11\, 555 5.5‘11l‘lll. 1 \tt;t11.tto\131 35.31.1tttt. t_-1._ Sc‘c‘111111tttlll11

(it'ccttxtth'1’|.tc'c.

35w.

ll Lit 511 l attic .t\ttt1.11"1<l

,11L‘\k‘11[111\‘ll

EW—

Glasgow 0 Keyboard Music of the British Isles

(Ullx‘c‘lt11.111.(t1tl\;tt\\1'lll\c‘l'\ll§. 33‘11\v\55tc\tJll‘Cl \llltittt 5 51111.5);xtttg1c' c't'ttc‘cttx: Ll 51111-1.5ili 1it’\l \‘tillc‘c'll ttt;t \L'l'lc'\il1 tiilll 1‘c‘lll‘; L'l\c'll1‘\ Sttmtt (Litttplull. 111\1111111k'111\11\k'k1‘.\1111‘L‘ 11111\k'11.11P\1\511111k1\.111k1(115¥.111\ lk‘\l\1L‘lllll111lL'(‘tlllL‘L‘11 11;tll.

5511plll

Ulllok'l 1\. L

26 The List ‘) 22 Juttuatr}~

MUSIC LIST

Edinburgh *5

. ()llc'c'll5\ 1 ( 1C1 1\ .\1lL\‘1. 335115511 \hct 11tl111.5,-1.\5[‘lll

1.} L55“ \ll.l11 11tlhk1lll‘ltlfildllllllk‘ upcttttt: “1111 St lttl‘1tilfl_\ \n :3. 111g 1’1ttltixttp1tct. \111\1k51(l\1111' \\ll1l ti 1.l1\'l \t ltll‘1ltlllk . \w‘lit. 11k" \11ltlx‘1L' lulu-moon\nlptSulct’ttti ~_\nttttctt1\‘t§;t\l1tcw1.tt\l 111111k' \'tu1ttt ( ‘tttim't'l \tt 1

o Fiddleron the ROOt1’1tl_\1lH’tl\v'. (tlL‘L'lt\l\1\‘1)1tlcck 1 c‘ll1l\\.l11\. *‘5 35‘111.5 51'lllll 1\11.1\1t11\‘\: .1.itt 1-1.511 1-11.5111k'tlllk'tl\tll1tl1‘1L‘1.

Sud ll‘11i‘l11111t1c‘m'l'lltllilll

THURSDAY 22,

Glasgow

0 Competition Hlmcttxittt i 1.111. 1{\.\.\11). \c'1M‘lt\1ttllt1g1tt1)1.tct'. 3.1111111. ( HIHPL'HHUHc‘illl1lllll\‘\

11ll<illtl1ltlll'11lL‘t1ttv1Tc‘c'.tlt1ittll 1|tc.lti11t11) \1l1c'\1 1L'k1k'11)1|/k‘ ('tttttpcltlttttt

o Lunchtime Concertt tillc‘c‘ll11ttll. (11.l\_L'il\\1-lll\k'l\lt\.1'1L'L'tllk1iltll

1 151‘111.1\\tl[‘l.llll\1\tlllt11\\i\ l‘k‘lc'll\\ltllll\1\[‘lx'm‘llltll‘lilLIltilltlllg tttt‘ltttlttt:l1tc\titi.tl.tltit'1\\n1’t.tttm .ttttl 1\\t11’k'1k'11\\111111‘j\ 11.1tlti1\

Edinburgh

- Redcliite Ensemble 1\)E'l'\1( tints-ti 11.111. 1mm! Rim. 1))1|\1\‘,\L111.l1'\‘. 35115511 \1lv‘l11tl111.5 1t<:1.(511.11111\k'111111\1\’\\1111tl\\'t‘111\11 l|.t\ttttt' 11lc‘.l.\1ll\L'ltl\L't\11c‘:f\. ('.tttlt \titltt‘ttt 1w 11lt‘lll.l\ \\ l1\tlll .111k1111\'1’11111\1(_)11.111\'1()1‘1151‘\

15pm L;

1\'cttttpt1t1th'ltttttt ()l‘c'llllltil1lL‘ pitultnttttttt- l\11lL'.\1|lll;i 1 llti1“. 1cttttu\11ct'1\c1c\ \cctmttcl

0 Fiddleronthe R0011’1tll.1ltlll\\‘. (11c'k‘11\1t1L'1)1.lkk‘.1k'l1.’l\\tl11\.555 35‘111..3..‘ll.ttttl5,3||t\ttt 1 \tt.t11.tlt'\: 1 l'l.:.;.lllt1.\;ll:~1.1tlll l_ 1.51! 1v'tlllk'tl\tl11.l1‘1L'l.SCC'11111111111111

tlcxpt'tttltuti.

{(1,551

RIDAY 9 A _

Glasgow

0 Naitan 1 tilluuilh 11.tt . ( t1.t\~_'«i\\ (-15t)\\c55:‘l17111.1\k‘lllllfl 1t11111c ttllt1.\\'L'tll\1|tllll1llll.111\11tlllt1 Mtillisltlttttcx

0 Country FolkTriost-utt'xt timer. 1)k'1'1"\.\511k‘k'1.5.1-1-11\111.1\L'11111LY

Edinburgh

0 Jean Bedpathmtt-cnk 11.:11.( 1H 1'\ Sll'L‘c‘1.\lllli. 1-4 1 11C 1k'1lll\\11k'k1_\'{l‘1‘ 1U11\ \ttll}1\1lc‘\\ lll t'tittcctl. My txtttcl 0 North Sea Gas 1’1.tlltitttt 1. 1<1111t111K1 SHE-cl. 1 \c-tttttu. ( tittlnt‘ .ttttl ttt.ttttlti11tt\tttuulttttu ltt11\ 1‘.lllk1.

0 Tim and Steve Rm .tlt Mk. 11tltt'ttt.tt‘\ Sltccl. 5553151». 1 \c‘ltlllL'. 1.l1L' 1‘.ll' ;tt:tl \ttttgs \\ ll1l Qlllllll. oTam White and The Dexters St 11tttlw. ( )txx c-11 1c‘l‘l';tL‘L‘. \3llttttt. 111p ( 11L'11k‘.1.l \‘mttttux ;ttttttt.t1 1‘.l\1l.

SATURDAY 10 Glasgow

. K8113 \Ut115\(5ttl'llv'l. 1)L'11‘\ \1lc‘c'1 5,1»1-1‘l\‘l1.1 \c'ltlllL‘ 1t't\1i\<ttttttl\ 0 Jean Redpath 11cttt_\ \Mttttl 11.111.

ILK

1

(‘1.ttctttntttSttc‘ct \l‘lil 9,1 Rate

(t1.t\\_{tt\\ cutim‘tl 11H111111L' llllv'llltlllill'.t11\ k'k‘1\'1‘1.11\'\1.\\\‘1\ \tttuct

o Scottreel .t 1tllllc'lx‘.1\l\ .\l tnlll 1\tlt'.\ltgr¢li 1 ;pm 1m» :Itttl.it\.tttt1.tlttltilc' 1111\1ul\lll tuxtlcttpp

o SteepTheFeet 1w11‘tntl1t11.tt.

(t1.t\11it\\( lit“. 5‘“

1K‘C1

115" 1\Clllllf_1, \1ll\lptllt\1\tillt..t1‘till1 (11.l\[:\1\\

Edinburgh

0 R0y3103k1ll1llltl.tl_\\1lv'x‘l.‘55 54151» 1 tl1k'1‘t11.111\11.11\'\k‘\\1l‘11\

0 This’n'Thatt L‘lllltl111t‘1Q1.1{tl\.l1 1L‘ll.l\\'.1\x'lllllti.1il11\tlllt1 ('ntttiltv\ttt admit:

MEDIE—

Glasgow 0 Paisley Folk Club \lt1:(\l\‘-.lll l 1111(1.

111.1c1x1ltl11Rl‘tlx1.\l‘lll L‘. 511

0 Steam Jenny SwillK ( "urns-t . 1mm 511xk'1.55»11\‘11 5 1H11\\‘lllv‘lltllllL'l'N

Edinburgh

0 Chordahtillll:i\11ch'111Hllllc'l'1\ 11ic'111c‘llc'1tf1.1cutltllllulttll1E‘l'l.l\‘c'.

1\\'ll|ll:l 1ttmtl

"pm. 1 St‘titttxlt lllthlv‘. wtt 'tl1lk1 11K1L11v'.111‘111.lL'1'l‘111‘\\1111thL‘k11‘Ll1L'L' .t\1ttti:i‘\\tittt .tttttt \c'c‘l‘tllld

MONDAY 12

Glasgow

. Shades 1ti11‘iittl1t11.tl.(t1tt\gti\\ 553115",1\pttttt:‘. 0 Irish Session \lttf.:c'1)tttil1‘1;tl.

(till1‘.t1\ \llv’v‘l.

('ttiw.

11\'\11l1(111/’\'11\5

11lc‘.tllx‘.1:"11‘1::,1\L‘lllllLi..1lllllll\ \1dllc'. lituttlx 0 Bopcats \Vttttt'tutlls.(mutt \\olcttt1{ti.ttl 1 \c'lllll

Icajc‘tttian ltt1t11ct.ttt11

: 11ttcwil

1111\1xplcct'sttt 111(1‘1‘11‘.l\‘1\ltltllll.

Edinburgh

0 Reverend Brothers l 11\'(11CC11 11cc. (hogan: 1 \ottttt}: ,\uttt\ttp lll\ll'lllllc‘ltltl1 [1111\vi

0 Nobody‘s Business 11.tttttct'ttt.ttt\ llttt'. ( km unto 1,\c‘lllllf.!. \\\lllf_‘1‘1llc‘\ tlllk1llllltlil\l\L‘\11k'k‘k111111\1\'.

o Fiddlers Armst it.t\\ttt;ttl.ct 1\c‘llll1f_'. Routtlut M'ulltxh lllll\lk'

\c\\tttti. 1%.tt till 1 1l‘lll

O G111H9W1111{t'_\tl1(1;l1\.1ll111llltll‘} Sllcc‘1.5.\55.:"5tt.1'\c‘lllllp.3flllfl\

\\tt|t5 \1l'lllf.11‘.;llltt 11.1t tt11 1511;1111.

TUESDAY 13 Glasgow 0 SteepThe Feet 1tt11\titil1l11.tt.

01.1521)“ ('ttm. 553115”, l'u-tttnu.

(l1.l\L'tl\\lll\llll_L'.

o Naitan \‘tctmm lltt . Stuckucll Sltmt. 1'\c'lllll}1. 1'1k1t11k'1111k1 .tu‘ttttltutt tttttxttt

0 Covers \\ ttttctsutllx ( tlk‘ilt \\ L'xlct‘tt Rimll \c'lllllu..\1;llli1\3l\llc‘\1tl11\

Edinburgh

0 Bannermans Bart might:

1 \L'lllllti. .'\\\Uf'1k't1lltlt1111'lll;l1[1111\1L‘ ill 111k‘1‘ilk‘1\lttttlll

0 Kenny Grier 1(1)}.11 ( )tt1\. 1lltlllil.il'\ Street. 555315”. 1 \L'ttttt}; (ttlllttl' tlllk1\llllf;\.lllillf11\1H11\.

0 High Ground 1’L‘illL'lll1x 1‘t111‘\ ( ‘lttlt. \.t\.t.tt11«ilc1 N511l‘lll H.511. 111k) 1c‘t11‘\k‘c'11l\l1<ttll31l.l\\.;llltll1 .tll.;ll‘;'L'lllL'lll\tl1Sk'tlhllltktllltill.“