“THE BEST WAR MOVIE EVER MADE”

Jay Scott TORONTO GLOBE AND MAIL

“SHATTERING! “BRILLIANT! RIVETING KUBRICK IS THE CINEMA’S CONDEMNATION OF THE MASTER CRAFTSMAN.” VIETNAM WAR.” Iain Johnstone SUNDAY TIMES Barry Norman FILM 87. BBC TV “ONE OF THE BEST FILMS “THE "'0?" ABSORB'NG OF THE YEAR” FILM I VE SEEN IN Tom Hutchinson —— MAIL ON SUNDAY A TIME",

John Gibson EDINBURGH EVENING NEWS

Stanley Kubrick's

run E'I'IIL JAcKEI

WAHNEH HHUSWEM"SIANIEYKUBHIEKIS IUIIMIIIIIJIIEKEI MAIIHIW MIN]le IIIIIIM BAIUWIN VINEINIII'IINIIIHIII IIIIHMEY [IIIHIIIN HAHIWIIIIII AHIISSHUWIIHII KIVYNMAJIIHHIIWAHII [IIIJ'HIISS “"“”“é¥ IANIEYKUBHIEK MICHAEIHIHH [iUSII'II/HASIIIHI] 23215.25;WWI:EUSIAVHASIUHI]

_ IIIIPHIIIPHIIBBS :55EIIE‘L‘5JANHIIHIIIN "“EIIIIE‘IIIII IANIEYKUIIHIEK SMASH Now SHOWING sum 4 EDINBURGH CANNON GLASGOW CANNON ‘IBVSIS‘SSIEE GLENROTHES KINGSWAY HAMILTON ODEON HILLHEAD GROSVENOR 42:12:51,223

KIRCALDY CANNON MUIREND CANNON PAISLEY KILBURNE

8 'I‘hc List 2-15 October