IPLAYHOUSE l\ fiat-timid Viki-5;“

Victoria Wood

\lwit.‘_\l.i\ \\\'\'lll‘lt l\ \ iiliiiiu \\~«itl ll‘ .i run slams \‘i'l IIIL'\lll\l IWILKlEHOUSEl mural; FundraiserfortheNHS 5.1l 1H \pi \iwm :1 i li. ls ll‘ .iti\.iiigc 'lllllt lltlle'\

l ".I? .ii l)l..tl\l\ l’l.i\ \ll

. l‘!l'.'i rigi‘xizgt lt‘fllllll‘; ixiit wt Iii;

\l.:‘. l).i\ l‘l.tlll‘l‘.\ llip iiw piiiiiuli .f'i ~\\ 3; “9.3:. iil 't‘ll‘i lllk llliii' \liiiiiiltms. (3:13. iizt‘iitil\l.liiik.i.iiitl \l‘kllll l.l.iiiil

\::i_.ii'( :ill it.

ANGE

See Maylest Section of The List for details of dance performance and community workshops.

Performance

' l'li‘iii

\v‘ “if liiiiii

MUSIC LIST/CLASSICAL

I MOTHERWELL CIVIC THEATRECUHIJCI fix— 15 1 plus (llle from _\t‘lll .Ilk’d l llll Iiiitlicr ili~l.iil\

The Lewis London Ballet Company jx 3." .\pi ll.l\ ill‘l‘L‘tIl cil iiii lulu I\ll‘l‘. .iiiil tlic \\ ml l'iiil \iiicc' ll\ liiiiiiiliiig iii l‘l\-1

1llpiii l lll\ piiili'ssiiiiml t'iiiiipuiii

EDINBURGH ~

Performance I MORAY HOUSE COLLEGE( l.Illll‘llkl

(\iiiii‘iisl i.iiiiiiiiil Riniil \(‘llll. 31.:tilllll llglxclwlll lllk'klt‘t‘l

Dancescapers l ‘niil 1H .\pr lLli .\ i'iiiiiliiiiuliiiii iii uriitciiii‘iiinii .iiiil

‘lli‘iii, L] <ll Lining-pusiii.il\i'\tlii\.i\.iiii‘ilcxi‘iiiiiunt klill‘ik'x‘lli‘lll.I\llltlk'lll'l‘.l\k'kl{I‘llll‘illlfi

ITHEATRE WORKSHOP V1 l l.tlllllli‘ll l)l.lkk' llll\()lllk'k‘\ll‘ll \.it

‘I 1ll.iiii * zllpiii lt.ii ()ilg ll)lll‘l JoinlActioni». '\l.i\ \l‘llt ll ‘lli pf \ll)

l\)il\lll.i lfniisii \l.lll\ i'\ lllL‘ \xiii k .ii iii: x-K‘

33h \’.1:§

\'lltllL‘(‘:'liI[‘ll‘\'l\ll! .i l‘ll‘t'lJllllllL‘“lllx‘ll llllll\\ .il 'liilciiiiis‘ lllk‘lllllllt' llicmlic \\llll il.iiigc. il l\ lliiiisii's \I\ lo and iiict‘isiiiii \xliii‘li lli‘lkl\lllL‘L'\k'lllll1lll‘SL'lllk‘l

Traverse Theatre. Edinburgh Theylakeyourticketandthengive you a rag. Wish on the tree as you go in. they say. It's a Iovelythought but under the circumstances. ie rushing to geta seatlortheTraverse'slatest production. creates little magic. From the beginning. asthe little roofless theatretreelillsupwilhrags. itis diflicultto believe in 'Anna Campbell.

The ballad begins. Anna. played by Gerda Stevenson. is in love with Alan lBennyYounglwhosailsto Spainfora boatload of salt. She waits forthree months. He cheats on her with Perez’s daughter. Waiting. she sings and cleans musselswith herlriend. Martha (Cathy MacDonald ofBBC‘s Prosbaig). He returns with silk and wine and a guilty conscience. On his next trip he drowns in a storm and she drowns of a broken heart. Their bodies wash up on the Enchanted Isle. spirits boundiorever.

.A . . . ,A MPBE _

i This simple but starkly tragic story

21

hastremendous emotional possibilites. but it is only on the death of Alan thatthey begin to move. Then. Gerda Stevenson. in salt rain. sings a melancholy hymn to her loved one. Up until then the rythym of the piece jerks uneasily between contemporary dance. Gaelic song and English words. Keith Mclntyre's set with bull's head for Spain. herring for Scotland and moving boat lorthe sea between. while visually entertaining in itself. only addstotheconfusion.

The wauking song (a ballad sung in time to weavers' work) springs from emotion. tradition and community rhythm. Unfortunately. this production of ‘Anna Campbell. written by Norman Malcolm Macdonald. skims across the surface of all three. creating multi-media theatre which leaves an unsatisfied airto an evening. (Alice Bain)

l

4'1 l1\l_‘."\l‘lll l_‘\l.i§ l"\\

I Music is listed as diary: by day. then by city. then by event.

CLASSICAL

FRIDAY 29 Glasgow

I Piano Recital Simmwn ll.lll. lx’.\1\\tl ).

13.: WV. l-iuc .il ilimi liiiii l’pici l’l.llll\l I 3C0 I 'it\ lliill. ( fliiiillt‘iltilix .33" “l l

" Fllpiii l \ll.lLliIl\‘ \.iliiiil.i\ Ill. l'iliiiliiiiuli LR b llii‘wiililpiciiiii'icul \ll'ii'l/It ly\(/(‘( will ("fit \il / EH .\1' l’i'fi'.’ .lliiiui'."/lliiiii'x.

(it’ll/Hi It”. \iljtti’W i“ Nil/Pill \III;.;(',

l\/It’l\ ii/wtnriigli.’ \ Inn Ht'.’/\\/’\lliflillll,.\(("li1it/i'[it"l'llfiit'illlkl H} Illl‘llt‘ln \ii “‘1. i'iiiiii‘lpli- lllk' iiiiigiuiiiiiii'

I Cappella Nova ( il.l\f,lil‘.\ ( i.Ille‘ll l'e'\ll\ill. l'\ll.l\l.llk'\. \liiiiil.i\ .1..‘.l .-\IlL‘Il\l..l-13L'l‘lt'llllk‘l liar: [ii i'mir ()riilriii. Hiriii’rigii/x I'.’ lit irirriu wt [.1'1 gir/‘i'i’i'i

/ Edinburgh

I William Tell lx'iiigt's l lit-.iiic. l a pit Slim-LIL" lllll " l‘iiiii l \ll.l\l.llk'. .\.iliiiil.iv1ii LI 5“ t.” \H l tlllll‘llltlll (iruiiil ( llk‘ld ( I‘llllXIlH piiiitiiiiii‘ \\llll

lllx'll .iiiiiii.il piiiiliii‘liiiii

SATURDAY 30 Glasgow

I Death in Venice lllL'Jllk‘ Rout. l ltll‘k' Stuttfi‘l 133-1 I l‘l‘lll t? t_.‘.l l.l\l i‘li.iiii‘c in we Si'iiilisli ( )l‘k’lJ iii tlicii

rm i\.il ml lli iltcii‘s liii.il l‘l‘k‘lJ .\ \iiiiiiiiii;v piiiiliictiiiii \kllll l’liilipl .lllL'l iilyc .iii (llll\lilllkllllL'.‘\\k'llCIll‘.l\'ll

I Recorder Recital l’ulluk lli um. l’iilliik l’.iil\ l'icc.itiliii~r 3pm .'\Illlll\‘llll.ll liiiiii Ul iiiiisit‘ ll‘l ici'iiiili‘is M \ii (‘c'ilcuiuiicli

Edinburgh

I William Tell King's l limiic. l m L‘ll StichQI‘l lllll " l<piii If Sue l‘llleH 3" liii lllllilk‘\\‘lll‘llllll.

I SCO ()iiL'L'ii's l lLIll. ( 'lc'i l\ Slim-t. ht“ llll‘l, " ~15piii. L.‘ b Ml Sec-l iiil.i\ 2‘}. (il.i\}.:i>\\ . ll‘l lull ilcsci iiitiiiii

IThe Clementi CompanySit’i-i-ili.i\ll.ill. lii'kcts. .Tj‘l‘xllh 'l‘i‘iii t3 liiicixiiici \ln/.iit.(l’l

iii i" Qii

(immu- lt.ii'li.(li'iiiciiti .lllll l liiiiiiiic'l Iiii lllllL'. \l.I\ l\'lllllkl .llltl

xiiiiuic imiiiii \Klllll iiiil.i l ltl\\lL'.\l|l‘lLllll‘

SUNDAY1 Edinburgh

I ChamberTrio LinziViennaISit ixilmx ll.ill. ( Empilc lickcls Ni" llll l Ext-1" l.\ll\\l)l‘[l.llkl\lllll \lll\l\ lix \liiilm . l'icsi‘iilmlili. li.l\\illl(l. (tl\lk'llll. \l.illci\. \\ L'l\\. \\ Illl.llll\. lL‘lL‘llltlllltdlltll \lmtli

MONDAY 2

Glasgow

I Duatuor Parisii l liitylimiiii's l l.ill. I .liiliii .Vi‘jll remit

Slch'l licki-is

liisliliilcl " Illpiii l:\ti.itl.itc liimiliiv“. l-iliiiliiiiyli LI fillitll Stiiiiuiiiinitcisliy lfc'c'lliiiwii.ll.iiliil\.iiiill{.i\cl

I Cappella Nova ( il.t\L’tl\\ ( i.llklk'll

l'cxlivil l’\ll.lkl.IlL‘\ .‘.l '\llL’ll\I._‘A1

" lei‘iii :1 Stilt; <lll

Si'iitciiilwi Sec l‘llkl.l\ I" tiii ilc-sc‘i ipliiiii

music

TUESDAY3 Edinburgh

IEdinburgh Quartet Rutltmiii-iillill. ltiisli~\iiii.ii: l'ipi .llkll‘tll l llliiiii \lii/.iit\(l.iiiiiL‘t(.)ii.iiI.'I\ii‘l\1‘lri. \\ Illl l’llllll‘ ( rim-rip. .iiiil l l.i\ilii \Nliiiii' ()IlilllL'l ( )ii '1. \w1

I0uatuor Parisiil lk'llt l1 lll\lllllli l 1 l{.tlt\liill‘ll ( ~MNLL'III. 31* lti’i

(Lil \i‘L‘ \ll‘llkl.l\ :. ( il.l\:'i\\\ liii l'_1ll

' slip”) g“:

ilcsi'i ll‘llilll

I Heidelberg Chamber Orchestra tint-ii

ll.ill. ( 'li-ik xiii-ct. rim .Tl'l‘l '“l‘iii

2} ,‘l1 E“ ‘II .\lllil\'ll\k‘I‘lllt'lillllille' giiiiiiiiixcil lll.tll‘.l\ l‘l ll.ii‘li .iiiil \ l\.llLll WEDNESDAY 4

Glasgow

IFlowersin Opera Momma lllL‘.tll\’

l iiitlici lllltlllIlAllillI. j-l\~15ti\‘\ls l W and l-lll il iiciiils t‘l \giitiislit )iicmi ‘3llpiii l.lll\ .Illl‘ll‘l‘llitlL'h giiiiiiyli l‘\

Nu illc ( i.iiilcii

Edinburgh

ITheAuldAlliancemin-it'sll.ill.(‘li-rk Slii'i'lJitm .‘lll‘l " -1.‘}‘lll D .'\llk'\ql‘illltl til wiry.» \\l‘ltl\ giiiil lllll\l\' tmiii \iiil|.iiiil .iiiil l-i.iiii'i' Ill .iiil l‘l lllk' Sgiillislit iiiiii.il Iii: \iiiitlc' l’.iiciil\. \Kllll .ltlllll( .iiii:.-\. li~iiii.iiil l'llk‘illlIJll. Sit-iilii‘ii ( l\l‘i‘l llk‘ .iiiil l).i\iillli»iiii'

THURSDAYS Glasgow

I Student RBCllal ( HIIL’CII l l.tll . ( iltisgw“

l Hpiii .\\llt>ll \xiii‘lwliiiiiiil stiiilciilgiiiiipiisiliiiiis.

I SCDUISh Ensemble Stu E‘ll‘vlll l l;ill. l{.\.\\ll). “3515" ‘Flliiiii. L‘le 5H1 \liisii’ lij» Mix/.iii. ( iiicu. llllllll.l\ \\ ilwii .iiiil l’llJJl

IKilmardinny Music Circle AGM lx'iliiiiiiiliiiiii lliiiiw. llk'illvlk‘ll. ‘l-Uilfill \piii

FRIDAY 6 Glasgow I Glasgow Cathedral Choral Society

lle'le'lx .._ >51 ' ‘lliiiii HHS.) (rulilgn

l 'iii\ L‘I\ll\ l'icg .iI tllH‘l

(ilil\flll\\ (flllllL‘illul l ickcl ( i'iilii‘l .liiliilc-y ( ~iiiiggit lE‘AlllllIIt' ilic \liiiitcxgiili li\_{l('7\.\\llll llic \ iiliiiixi Ill \«dlaml

giviiiliiplgtllix liiliii l\’ liiiiigi

Edinburgh

IStephane Grappelliciiicciixll.ill.t‘li-ik Slici'lwitih .‘lll‘l ‘»l‘lll 2." \llitiiiii 9.; iiiiiiiglill \l'\L'.ll\lllkl.lllkl\llllLllllll£

\lli‘lltf l’iusciilcil M l’liilliiiiiilnx/

SATURDAY7 Glasgow

I Harpsichord Recital I’mllnk l ll‘ll\L‘. l)l‘ll(‘l\ l’.iil\ l'iu‘ .it ilimi zpiii. llllUIIIIJl llt‘lll l‘l iiiiisic ll‘l li.iiii\ii‘liiiiil

Edinburgh

IEdinburgh University Singers Rk‘lkl ('iiiiccil l l.ill. lliisliiSiiiiuiL' l it‘lkcts, .it ilimi _‘~l'piii L3 I LL! ll.iiiilcl\.Stnmmr. iliici’lcilli} li‘llll lx'itc'licii IEdinburghSymphonyOrchestraciiic-c-n‘x ii.iii_('ii-ii\ silt-i-imnsjiiiw (Lil (i'llhl \liit i\ \\ L'l\lt is [lIg‘iJllel l

, _,,__E____J

llli‘iii E1