NHfiHCIJSlJAZZ

Edinburgh

I Ali Farka Toure (ieorge Square I heatie. (ieorge Square. Spin. L4 l L5 ). 'l iekets from Virgin. l’rinees Street. and on the door. Wonderful guitarist singer from Mali. See ( itiestlist.

I Eddie Walker l.inlith_uo\s l~olk ( 'luh. Black Biteh 'l‘aserii. West Port. Linlithgoss Spm

I Nobody‘s Business. llaniiei mans liar. ('ovsgate. l'.\’k‘tlltll_'. Maeliartok

I Fiddlers Arms ( iiassiiiai ket l~\ eniiie. Long running.r Seottish iiiusie session liar elosesat llpiii.

I Happy Daze .‘slalt Sliosel. ( 'oekhurn Street. 325 M43 l'VL‘tilltL' l’ul‘ ~ie'uilai tolk duo.

I Mll’O llle ( ileetl l ree. ( ~ins gate tiVL'tlltlll. liar till lain. \titllll} Irish

I Gill Hewitt Royal ( )als‘. lntirrnars Street. 55fl2‘)"ti. Singer \sith l‘dtllit

TUESDAY 10

Glasgow

See MayfestDiary.

I Paisley Arts Folk l’.iisle_\ Ar ts t ‘enne. New Street. SS7 llllll Spin. tree.

I lan Walker l’olinoiit l‘olls‘ ( 'liili. l’ai'khill House. l’oliiiont. l‘alkii k. S..“|lprii.

I Live MUSlC 'l‘olltooth Bar. ( ilasgoss

Cross. 55: H4”. l‘.\L'tlill_tl.

Edinburgh

I Barrie Band ( ~oss‘uate. 55o 5354. li\L‘llltll1..'\ltltilttlk‘tltltllllk'.lllttL‘ittltl strings.

I Colin Ramage and Wally Allen ( ‘oppei‘s. ('oekhurn Street. 325 144] liseriiiie. Singer guitarists.

I Blue Blazer Bread Street. l~ \ L‘llltttl, (itiitarist singers, .liiii Knight. ( irahani Mel iirls. Sheila \teVVhii ter and :\l;itt Johnston.

I Mirua ltiisigii l’\\.tll. lass iiniai'ls'et. top ot'the llltlll Street. liwninp. l‘tltltitlS tunes I Royal Oak liitii‘inai's Street. 55“ 397i. liveiiing till l5llani liitoinial iiiusit' iii the basement hai.

IKevin Tait Kins (iis‘lieus. 5ll(ieoi‘i_'e l\' Bridge. 235 MM. l'\L‘tllti}_1.

WEDNESDAY 11 ;

Glasgow

See MayfestDiary.

I Honest Sam And The Dealers Ris L'tSltlL' ('luh. l‘ox Street. 245 3 H4, ‘Iprnpni. :2. Bar till late. (‘ountrs night.

I Eric Cuthbertson 'l‘olliooth l’iai‘. ( ilaseoss (‘ross. 552 414". liveiiiiig.

I Naifan llalt liar. \Vootllaiitls Road. 352 lllll. l‘.\'Cttlltl1. .\'ait.iii pla_\ Irish and Seots

Edinburgh

I Vin Garbutt litlinhureh l-olk ( ~ltili. ()sliourne Hotel. York l’laee. 55(555‘“. Spin. 12.5“(1’1 5lll, Mame \shistle playing guitar piekiiig song and eoiiietls man from Nli linglantl.

I HOD Paterson ( is ster Bar. ('altoil Road. opposite St James ( ‘entre. liVL‘tllttL’. l.oeal resident's tor singer guitarist. Seotssones. pre v. ar popular songs. his ossii songs. Solo. but not all of the time.

IHappy Daze Malt Slime-ltueklmm Street. 225 tiH43. laseiiing. l’uh guitar tolk duo.

I Trilogy Bannermans liar. (‘oss gate. 55o 3254. Inserting. Seots and Irish.

IFolk Band Kilt} ()‘S‘lieas. 5l| ( retiree I\‘ Bridge. 22.5 “fit. tiseninp.

THURSDAY 12 Glasgow

See MayfestDiary.

I Richard Grainger Star folk t‘iulw. Glasgow Society Of .‘s‘lusieians. Berkeley Street. 8.30pm. Bar. it .511.

I Red Neck Mothers 'l'olltooth Bar.

Glasgow Cross. 552 414‘). l' \ening.

3 Edinburgh

I Ceilidh Dance \Valpole 1 tall. ( ‘hester Street. llasniarkei. ti 5llltl l‘eloi‘e ‘lfillpm l. \ttisie h} Seottish BlL’llkl Smoking is aetis'el} ttlSk'Ultt.tl_‘CLl

I Green Tree ( ~impale l- \L'llltifl. l-olk seeiie session. late bar

I Jim Knight/Colin Ramage/Robin Laing litlStL’tl l-Nsai't. l.;i\\tlttl;ltl\el. ltseiiiiie. llltL'L‘\llltlL‘t'gtlltdtlSlS entertain.

I Royal Oak liilii'iiiars Street. 55“ It)?» l‘\L‘IltlltI till l..ill;lttl. liitorriial hasenient musie.

I Nanci Griffith ()ueen‘s l l.ill. ( ‘lei‘k Street Spin £55“. .-\iitl_\ lx'eishaws t.i\oiii'ite. the Join .\titehell ot the new :\tilL’t'le‘;ttl eountrs rniisie.

JAZZ UES

RIDAY 29 E

Glasgow

I Isle Of Bute Jazz Festival .l;i// llaml Hall. Rothesas l’asilioii. Spin late liar L5.

l t llitoi' \\ eekentl tielset t. See Satuitlas aiitlSuntlas.

I Tommy Smith Quartet l leiir_\ \Vootl l lall. ('laremoiitStreet. Spin.t_5tts1i.'liekets troiii l'ieket ( ~eiitre. :1“ 551 l . or Virgin. l'nion Street. Sloth“). lenor man reaehes his iiiaioi'its l le is. With .\l.iitiii 'la_\loi . Seotlaiitls inost \ lSIl‘lL‘ i;i// export

IGeorge McGowan Trio with Linda Fletcher lilaekiriais. llell Street. \leiehant ( its. 5535‘04 l'\t‘tllll:. l)ruiiiinei'sl\.iiitl.latl\

Edinburgh

I Alex Shaw Trio ( ‘oppei s. ( ’oelsl‘ui ii Street._‘35 l441.l1\eniii§_'.

I Peristalsis Brothers Ase liar. \ll(‘)iieeii Street. 2le 12M. ll..“llpiri t'IL'L‘. l'ltllL‘S elasss pop iaH songs and hi ass.

I Spirits 0f Rhythm Basin Street. llasiiiai‘ket l'eiiaee. 35" llllltt. l‘\Clllti§1 lratlliaiitl.

SATURDAY 30 Glasgow

I Isle 0t Bute Jazz Festival Rothesay . lsle ()t litite. Afternoon “put an . \ess ()i'leans inaieliine hands. l'.\L'tllll_L". Seseii Venue .lax/ ( ‘i'.i\sl. £5 loi all-senile tlelsL’t or L2 per \enue. Mas ( 'ollie‘s Rhstliiii :\ees, ( ieoiee l’elllttalts .lll. Kit ( life} is .lll.l ouisiaiia Ragtime l’iantl. ( 'harlie .\te.\'.iii's.lll. Riseisitle .lll. llulelli

.’\tl\ iee on .ieeoiiiintitlatioii or ti as el. phone lthll l 4‘54. or .‘J‘lfll e\ e l See l' i‘itl.i\ antl Suntlas. ' I Blackfriars Bell Street. \lerehaiit ( ’it_\. 552 5‘84. l'.\ettlli_i1. I onieht Bo Weevil. latlinl‘ui‘gli eleetr‘ie liluesl‘antl.

I The Big Bands Ris ei'sitle ( ‘lulr. l'o\ Street. 245 3144. 3 5pm. Ll \oxs txsolue hands in the afternoon. ( ieoiee \1e( itman ()rehestia and Bill l-anniiie's lli}; llaiitl Seoies ot iiiusieiaiis. li'ieiitls .tlltl enthusiasts.

IGeorge PenmanJazzmenUlasgim Soeiets ()t .‘stusieians. Berkeley Street. 221 (i112. 2.15 4.45pm. 5llp. liar. Someone \Hll he tllllttL’ iii this weekend while ( ieoi'ge is in liute.

I Ron Moore. Rikki Fernandezl.;i‘l'.nern;i tanselossne('reseent..i.1l)"ll“".S llpin. I Resident Quartet ( ilasgoss Soeiet_\'( )l \tiisieiaiis. Berkeles Street. 2:] ol 1:. SSH 11.5llpm, 5llp. liar. .\liisie and tlaneirig.

Stephane Grappelli. see photo. recently celebrated his 80th birthday. and returns to Edinburgh 6th. with his now regulartouring group ofJack Sewing. bass. and Scotland based Martin Taylor on guitar. Quite nice to know. for a guitarist. that you are the bestmusical collaboratorthat Grappelli hasfound since Django Reinhardt! In and out of the public eye andfashionforhalfa century. Grappelli is still a masterimprovisor with that elegant. refined melodic swingthatcharacterisedthe HotClub sound of the late 30's and was the first European contributiontothe emerging world music. which jazz has become. He isa leading figure inthe history of the music.

Forlovers ofcontemporary improvised music. Joe Henderson‘s marvellous saxophonefeatures in Edinburgh and Glasgow. See Guestlist.

Over in the West. Bute hosts a New Orleans and Dixie weekend doon the watter in Rothesay 29th—13t. See listingstorbands and accomodation phone numbers. Saturday is the big day. with marching bands parading the streets during daylight hours. and working up a drouth to be ministered to in the seven-venue evening concert sessions. Catch the ferry back to sanity the nextmorning.

_ Edinburgh

IMelanie O'Reilly and Francis Cowan. .\\e liar. .Sllt‘Hle'e‘ll Stieet. fl” 1:“ ‘) lllpiii lath siiieei . hioatl repertoire. L'Llll.|l aeetiiiipaninient

I Alex Shaw Trio ( ~oppeis. ( 'oekltiii n Street. :15 l-l-ll l‘\elllll‘.l.

I Yella DugJazz Band liasm Site '1. llasniaiket leiiaee. ‘35 lltllt» l zeniiiu

'l tatll‘dlltl

I Geott Byrne Trio Shore liar. llie Shore. leitli. 55 i 5HSI| lunelitinie \lusie in the l‘.tl iest.iui aiil IAlex Shaw Trio l’latloini l Riitlantl Street. .‘_. .5 31“.“ luiielitiiiie. l’ianist IToto AndTheJazz BOStOl‘lSl’iesel\.itloll llall. \ ie‘loria Street. :3» .‘NSlti 3 vipiii IThatSwing Thangtaie lii.iiiil/. l‘tL'tlL‘t iek Street. :35 511-1.l \eiiiiiu

l‘lllle\\\klli‘.' \HllL'S

SUNDAY 1 Glasgow

See MayfestDiary.

I Isle Of Bole Jazz Festival Rothesay llute. l'aiessellsessioii. ll ill 2.5ltpiii See l'iitlas .intl Satuitias.

IPaisley Arts Jazz l’;iisle_\ .\its( ~eiitie.

\ess StieetfiS" lllllt 1:5“ lfillpni liar [

\ai ious.

the lt‘tl.l\ Scotbop \l\l‘l.‘t. Empty l‘.tlltl IWillie Wood MemorialConcertt linen“ Soeiem t it \lzisiei.i:is_ lit "set. . Strett. :flol‘if lit: \\it31i3:eBill Fanning Orchestra. IHarpin Barr ltl... islil.its it. ;3 Sit.‘ \teiehant t ’it\ 55.‘ “l ‘1 l‘lltlll‘tllll‘ IPerdido l“lll‘.\lle riiSttuel If. ill 3 ll‘piii \l.iiiist:.' i:i‘..ii:til .itii1 IDave Wilson And The Uptown Shufflers lloiiliaiiis \\ iiie liar lives lx’oati. 1‘" 51.‘,1 l tiiieiitiiiie I Frank Bolan Quintet trail-1i: lzwi: lliealie. \lpflr l!_ll 1H 5pm ltoi‘s'n..~‘.»_*. ISO What lr‘ll‘iu‘li’i Ill: ' xix.» 1*. l :t‘

55‘ lliti

‘pii: 9.!

tlxiit ll .lllsl

el l.llti. lr‘

l’aziti; l'o‘

l \. i'iitzp l\‘.witb t'i \‘lliilm‘.

li.ii:tl

Edinburgh

ICapitalCityJazzBandt l l.~r.l l_ltl‘e‘e'll\l_'1i\ Rout. 4“ ‘11‘ f Iii s Hip”: IRonnie Rae Trio i”: lllt‘f‘l‘. Slieel.f.‘.‘,‘lii lit: 21;"... IJazz Machine \iwnll i.l \llek‘hl‘li‘ T551 \ “in: I Basin Street Stompers li ._iv ‘sl:<

1”" lltliil‘.‘

.l‘-tlll.ilt

."\ilt‘,'ir‘

ll.l\itl irkel lqrrufl ll.lll.ll‘.tllll“.lLl.ll'Il'.a"'l. IWaverleyJazzBand \i -l lii\eileili‘l\’w\‘. ll.lkl\il\" IKnights OtJazz lit: l!‘. w ..ii\Slt.ell it:

(Ill.l«>\'l‘\

See MayfestDiary.

IDave Wilson And TheUptnwnShulllers

llv‘l“si‘li\ :\-l'l.il ..lll“\

l ".tlllll‘.‘ ll.‘l!l .if 'iim', vs: :_ i'i. sort;

Edinburgh I Edinburthazthiartelt w

(oer-.‘uiiziSt:..-L . .41». ISuave \lau. 2a.:-

liliy‘i‘»1i ll_|fl'_ IAndyThorburns- l till: l 'xt'lilllf SW;

l‘t‘~‘.'lt \itllfll i'i ill

IEastCoastJazz Band in \llt'l‘el).tlr. let: i.. "

ll i‘piii lx’ mi. 1’! l: l. IDannyand Elliet ,,; i: Slitel l '. iz'ii'l

rm 1, G | a s g ow

See Mayleleiary. IBobbyWishart l: Rm: 1-113 i. 5-1‘.";‘lii'l‘l‘-I IZeke'sJazzConipanyii at Kermit: .t ..

Edinburgh

I Swing '88 \t in six i.

siieeif, ‘r~'~ l\_' illHll‘lt'“lS‘HITilt'lifll ‘~'- IPeristalsisBrothers\ a .t 1w Stiiiaze l‘._i‘.i'1' ll

l‘t't‘lll ll \\‘.!l‘:"« ‘l _- H

I Criterion Jazz Band

l Liiitaiiiiwrtlk l‘

ILouisiana Ragtime Band *

llrl’l. \1.t\ll\l‘l(lllti is’

l \t‘llltll'

IWestEndJazz Band it in. s~ ll..\iii.iil.el l.'lf.tt« "'

ll.iil

IFestivaICityJazz Band \t. -~

\il‘llllllL'Sitlt Rim! l‘..'l.ll'.'

Glasgow See MayfestDiary.

lhel nijw,\rln ‘\ly.1ussdi