lcvcls. Rates i lintirit;"'(i._< ). Phtinc .lulia niiiHl “Fittwl”? ILearnjazzpiano lilttc'N liiipl'tt\l\;tlltiii lic'giiiiit'is \wlctimc. '1 cl. .Xiitlt ll.iiiiiltnii unll31 (iNL‘G‘H

BUY AND SELL

IAvirex leatherGZiiyingjackei \kllli piiiiitctl l‘dtlL'L". (mt :35“. :ill the \\ .i_\ ii‘mm KL‘iiltlL‘lxi ltmkxcwn l‘L'IlL‘i iitm IL‘lL‘pliitiiL' .tllL'lltill. plum-gall HRH 35:15"

IWanted VHSVldCOUl 'I he l);tiiiIL‘L‘\ tin \lclttltm ii .illtl llic' 'l‘tilic plus .in} tilliL'l \ itlcu material Aim lIiii Slim 1 imii' and Boat tn limln l.t l’liniit'

(“3553).‘l‘l43

IAre you seitemployed? Accountants ieestoo much?

l lax c _\t‘ill .it‘t‘uiiiitx and in i‘cttti‘iix prop.” L'kl imi .i winpctitixc icc‘ in .\l.ii lx \tittiidii lc‘lli_“155-1\:ti.: ITherapeuiic massage .\ pti\\L'lllll liL‘;iiiiiL‘iil lt‘i .lCllL" iiiitl pains. \llL‘\\ .illtl \[i .iiii\. iii the prime} t‘l _\l‘lli mm lit'liit' l’liuiic R;i_\ _\l.t|t‘l uiiiiV,‘ _‘\ll_‘~—'ti.

I Typing/Word Processing .\t~ inlitniwsiiinll lgiyutit tiiitl liiii\li .it L‘t‘liii‘t’llln L'

[‘lt‘lk‘\\1tili.tl

l'dlL‘N l't‘l l.i\l ltitlil \t'HiL‘L' lL‘lCi‘lltiiiL' \\ Hitl l’t't lL'c'i till 1] (Th-.3515.

IOIdiamily phOlOSiL'pimltipt'tl in Rik“ \Lfiudin c iit‘l ictitiiictl Ll: ltii tow \iii \ "iii pliwtm Suiitl pliutu L’llL'tliiL‘ t [\litiit‘ pmti It‘l‘ .\llitill( i‘cxgciit. l{.il\twii. l’.ii\lc'} l’.v\l _‘~.-\l‘ IPhotographicbusiness cards (iL'l \titiiwli _\t‘{li iiimtltigt kiitivxiiniiiwiigzst L'\l\liiif._' pitixpu‘tiw.‘iixtniiit-ix l’t\\tt‘.iitl\ i‘ltiiiit‘littii grills ltti lititc‘lx. I'L‘\l.ttil.iill\. l‘tl\iiiL‘\\L'\ ctc‘. (‘tiiitact l.iiii. l L'.ililiL‘

l’litiitic‘;ti’tl\. l L1l “a” l1.\__

IONLY £1

.ONLY £2

IONLY £3"

IONLY £4 PERSONAL

SERVICES/TRAVEL 25 words maximum

, ,3“. .. .. ..

30 words maximum. Bate inc Box No which must be used.

I SEMI DISPLAY

£2 per col cm. Min 3cm (£6). (Phone 031 5581191 for details)

I Decorating. L‘rL'tiiH c i‘.illll\\t‘ll\ ltti \\.ill\ .mtl

itiiiiittiic. \i‘c'c’idlhh iii iiittll‘llilg.1.1giit‘llli11. \i‘t‘iiflL‘-\li[‘[‘llli£. \lL'Ihilllliij

l’liwitc til 1.11 ii '3‘) in: sample-x.

lice-.niixiiltaiinii .illtlL'\lill‘i.tlL' IDecorative paintiinishes.

\lL'iiL'illiiiL'. \[‘l‘i‘,-..'L'ii‘.1. iii.i:_ii\. !.tj_1}_'iiif.1.c'l\ \\ p '\\t‘illtl i‘lL‘AK'tl lt‘ tli\'ti\\ \t‘lil ltlc .t\ l-ui lice" L't‘i‘A‘tlllJlit‘i‘. .ill\l

{\llllidlt' i‘ltwii."i“l

iilt Altitu'

1111\‘lui IContemporaryStainedGiass lit‘iiiBlUB Sun St.iiiictl(il.i\\ Stiitliu l)c'\i;i‘..(Hihliiiglli‘ii .iiitliiixtnllitiui: ll.ttllll~‘ll.tl \l_\lL'\ttlltl{L‘\lt‘i.tlittii \\t‘ll\.1l\\‘

txiiiictlwiit [gill-11H}- \ IVan and driveriorhire. will! «‘i liL'lil it‘flltt‘».il\ \iiigle~ il.‘Ii‘.\ .\l\i‘l‘.illtl\tilltltll\Li‘\ .\ll_\lllll‘.L'L't‘ll\ltlk'l{tl l)lc'lt'l.tl‘l\ (rlmguu .tlg.t Plum.- l.i\t‘lll'-1l".:l‘ll"l\ IHouse buying orseiling? \lwitmuo.iii.iii:t~tl. tiilllt';.il win l\piiiiig.iiitlugt‘kgittl .iiiimiiitriiqiitxit :gti:ii:.tl

l)tliiltii‘\t‘li\'iltli\.1-1lit'tlt'Iit‘lx

SliL-t'tQJtHWQ

llt‘lpitil .itlx :iwii t

FOR ALL POSTER AND l EA

HET DlSlRtBUTlON RFOUHEMEF

vi?

03i -667 9588

I Portraits lit OllS l;.iii.l ixiiitipti

l‘l‘it‘liltilxll‘l‘w (l'_l.i'.illl\ L tl

\.iti\i.i.tit\ii .it .1 \iii i‘i l\ilILI [‘l lu’

Ll‘llltit t ( flilt‘tltiiiii l lllt' .\il\.

liiztlc'iicti'n'i t\.ill‘:iiii.l .tll.tll\ \ll ll ill ll I Bicyclesboughtand soidi iiiii

L'U.ti.ii‘.lL‘L‘tl l'L‘L't‘iltllllt >iigtl

lil5;\ \liv‘x'

iiidc‘liiiiLW .i \i‘c'gldlil} l .1‘l

ACCOMMODATION/JOBS WANTED 20 words maximum

SITS VAC/ANNOUNCEMENTS/ PRIVATE TUITION/BUY AND SELL 25 words maximum

BACK LIST

Him.

repairs Sptircsctc BAIN‘S liltht‘l18131tu'liiiiil’lac‘c lt‘lle'l\‘\\l tlliil‘iligli SIMS}: ICentralCycIeHirenpc-nsiui l‘ii\iiic‘\\llli\\\c‘c‘l\L'iitl lliiL‘L' \PL'L"\l\L'1 \ltitiiii.tiiil31l\c\ 5 ~

w lnptiimliu tniiicixz" .-\ll lt‘l.llllll2'1lltllll‘\'(-Lyll 13 l t‘c'liilii l’lJL‘C lttllx‘ith

l-tliiiliiiigli Ilfitwm‘

TRAVEL

IWomen's Sailing Holidaysun F511 _\.it‘lit lL'dlli. iiiipimc. L'ii!t‘_\ \.illlii_\_‘tili \tiiiii} ~\Uiitli t't».i\t.t'li.iiiiicl l\l.illtl\. llilll.tli\ lt‘ll£.illtl\llt‘ll l‘lt‘.il\\ l’lmw PlitillL' it‘i l‘itu’liiiic liq|i33tiflw

I Karakoram Himalaya t intrin- ticlxkiii:t‘xiwtlititiiiuplniiii; lt‘illtllt' \.illL-}~.iiitlglutigixiii lli.‘ uni ltl'x git-.itcxt iiit‘tliil.tiii l't‘tii \M'c'htl‘ltiii." ‘1

liil\ ii 1“ iiit'limxc l’lit~ii.-t'1l

"*1 M 71 L'\L'\l

PERSONAL

I Attractive professional lady (3U) liiltt lllllt.‘\\. ski—iii); Iiiil\|\. .‘iiiciiii.iit.\ct-l\\\iiiiil.ii i‘!lilt‘\\lttll.il l\ti\iiit'\\ iii.iii lttl llIL‘iltl\llli‘ wt'inlisiiiu

(ll.i\f,f<‘\\ l'tlilil‘lll _\_'li .il Luis l)lltilti.li‘l‘lk‘cltilk'tl Reply lt‘ lltW \tiii-l -1

I Newly emerging lc'xl‘mtil 1m \\ i\liL'\ tn iiit't't tillit‘i utiiiit'ii iii \iiilil.il \llii.illtili tu llL'll‘L‘\[‘.tlltl .i i‘it'll\ Lilllk'l \ttc’idl lllL' (ll.i\§;ti\\ .tlc‘.i Rui‘lt ltl Him \tmi \

IExperienced gUY\\L‘\lLt‘.i\l HM. \cx'lw \liiill.ti l.itl\ . iii.i_\ l‘c lii. lt‘I iiit.'i.'\tiii§.:iiiiit'\.:~;1iiiiu\ lI‘l iiit‘\ l\‘\, tuitx. lllL‘Jli'L'. .iit. c’t‘lliill} ‘-\itll\\. etc ('uiiltl lw ix'i lil.tlit'ill c‘titiltl lit' iiiii liu\ \t‘l‘.‘ l

ILonelymalei29it lingo“ .tit‘d. \L‘L'l\\ ltl\ lii‘Ly l.ttl\ i3" 15 l ltti tlt‘llL'llllill tl.i}\ .illtl li.ttl}_‘l1l\ iiiglih llllL’lL'\l\lllL‘liitlL‘

Name

cinema. spurt. liill\\.ill\iiig.

l’litilti .illtl [‘lit‘iiL' iitiiiilwi plume [U

Bi“ \nrfi _: .Male(38)}‘itilc'\\ltlii.il. lL'tlllllL‘\lli.illllL‘ lil.i\\L‘tll lt‘\l\ll l tliiiliiiigli \\ ext l lltl flat in liL‘li‘ L'.i\k‘ tlic \ti.iiii\ mt .i liiulilt

‘\\ liiL‘. \M‘iiiCIi .iiitl wiig'

\ti.\\Itil iul‘ l'iill thtnilq‘ltuixc ll‘ llt‘\ \tm5 .1

IGiasgow. attractive professionalguyi33ismiw \llilll.if em if.“ ‘Fiiwi lllL‘iitl\llli‘ lgt\ liit lliL'lt‘\\ll ll HUI. iw: Emits \\ L" p.111 \llll li.i\ c Itiii l’llt‘li‘l‘l‘cmw‘ llt‘\ \t‘ii.< J IAiricanstudents! c\liiL'.iii \ititlt'iitx' .'\li icktli \ttitlL-iiK l‘tl

.illtl lllL'L'l wing \M‘iiic'ii

lilxx'lt‘iiltc'ltt‘ti l‘iii.i:\ \t‘.il «‘ltl\Kt‘llitill\ltltlc'lll lltm .il‘niiiliig.il\iii;.lt~\i.iiwiiic L'lllllll.tll‘.tlllL'l\ ’t,\\\.iliili xix'nkghoiwginll} \xt'lguiiit'i 1%l\\ \‘,,\§ § ITaiibiondei28)tii..\;tm. lwuxziitixit' lllfil\..tll.l‘t‘til\\. li.i\.‘l.u‘t‘l\il‘.:.

glitnl \L‘t".\\l.tll iiitc'lliztgiit l‘imtil \liwiiltlcit'tl ilt‘i‘. \iiiwkiii:iii.il.‘:i.itlii.itc t_‘\ 1M \iiiiil.ii llllt’lL'\l\ twilig'l \\ lllc‘ tu litw ‘\'t\ti.< ti Iinieiiigent. allraCllVEAHIU. rocnml um i 1‘ll. ( il.i\§;t~\\. WilliIiilc'It‘\l\liltxqillihlc.liliii. \kiltli‘littt'N l‘t‘t‘lxxl‘HI i‘.illl\".ll.iil\ lI.i\L'l \L't‘l\\.i \'l‘llli‘.illl‘lt' l.itl\. ltt\li.tic'iil‘.1lil\ Hill .iitt. \‘\l‘lt‘l.illt‘ll lx’t-i‘h tn litw \ivtw N IMalememberoithei’xiiiuii gt-iiginiiwi:\iwiiticixii .i\liiiil.il lt'lil.tl\‘IiiL'lillK‘i\iilliflll llle‘lti \l‘..i!t' .i l‘t‘lllt' t‘l :{t‘t‘tl it‘tluiiic' tllc'l .i lilii‘.\t‘ii‘.t’lliiit‘l\l

ill\ I‘lL'JVL' \t‘tli\'ll (unmet lgil\\t‘l\\‘ \ II'ma25year-oidiemalettiit~\ lk'kl '_ii‘\ittii1\; iii iilL'lfl .tllt'l iiiLflil l':ii lt‘t‘ldii‘; lt‘i ii.'\\ iciimlt' ixiciitlwultqli‘iiic':ctntittiitliix :iit litw \wM5 ‘t

ISingie male(31lt'iirutxiiitixig. ll.t\c'l.\i‘ttil. ‘Nltiii lun‘.

~ iii lllL‘ \li.ttlt ~\\ \ iittt \.

Address

Tel No Message category

(daYl

(eve)

Messa e note: tel nos count as 1 word

No oi issues

Classified deadline for issue 66 is Fri 6 May.

Payment enci.

’I'hc l.l.\13‘):\prtl

i'Rm‘lxillwiivi'.i\1!:.‘tft‘ili\iit;' “l‘t'ii-iiiiiitlctl lt'll‘..tl\ :ii\ liilgi (ll.i\:'_ l.iii.iil\\liii.' lin\\t ‘*‘ IEnglish malei24iw:

lit‘i‘c'ltill‘. iiitgi. \1i:‘.'

lt'x'L'llll\ Il1\‘\.'tll it i'.»«_ lnwkiiigiw: i::.;ii'i.1:'._ \\t~iii.ii‘. it‘si‘. iitlx‘ \.L L‘\\‘l‘.ii‘.:'\tt\i dint; \ l’lit‘lt"l‘lt’ux'n'ifil

\t‘li‘

IAttractive workingsiiigiemini (32)l'tlii‘.3".i:.":; \t‘lllL'fl‘illlflle. \wii'iglinittixwii. i:.:, iiii.‘u~ii\.'i‘.ti ‘l‘..tl ,.:

We’ll tlc“~t'lt‘i‘ctl '\

liiliilt‘lii li~\\ IFat-bottomedUgh/Domini; (21).:.i\.-wit- tiw (miitlt'i ‘.\iiltlw:..” lexitligimiilwz. 1l111,.'.' \t‘iin‘wi liliiiit'lsi

litiziiilinlptl tram? :] l‘t\\\|l\]\-'tliii_c l\:. liw\\wl\" I:

ICheeriul. intelligent goon: lOOltlnguitigl'. lair. llilmiitlx‘i‘uf ilc’tl,‘

\llllllitl lgitixlt lM‘iili‘ l‘llillilpiifil'. Iii. l‘s: appoint. .i l 1.1:. lli‘\ \t‘i‘\ 1 ISincere.singlei‘nanidi, lil‘ii\‘\l.l‘..lii‘. m .\ \.\t»iii.ii:i,“.

,\i‘. l i‘.;'li\f‘.Ii, :l, 1:: ll.l\k'l‘-\'\'l. liti\\t~'\‘ I0uietmaiei22i;-

lilli‘ iiizim I. iit':

[‘lit‘lt‘13i.ii‘ll‘. ii. :i:. Alltlcflilllliit'lll \fl» t.'iii.il. h f‘ It

l)llttlt‘.il‘l‘ft .iu'. l"

iitiiiilu'i ll iw~.\i"~l. ll‘llt“\\i"‘< :' IFemalei22i-a. :.. :i‘..'t‘itt.illl.i:i'. iittt'lligt'i‘t i uiitiiiuxtlinivi ‘l‘.\ v

l'tlllll‘il! :l‘. .i1.-.i ll «

2. All ads mastitis;— prepaid-enciose

cheque/P0 with toting. Cheques/Pas to heme payable to The List Ltd._:,‘..‘. :5 3. Replies to 80x lids til j heionrrar‘ded once per, ; tortnight. ' ,~ 4. The List reservesthe; 3 right to refuse. any ad. ' - 5.‘ tie liabliitycian he 1; ' accepted tor mistakes or, '2, iortonvar’ding replies: .j; : 6. Replies to Box Nona; must he clearly markgii 1 ' ‘eox N0 XXX’ in top ten-hand corner of envelope. : 7. All correspondence to’: ' Classified Ads ' ' The List Ltd 14 High Street Edinburgh EH1 1TE Tel:031558_1191.

l: .\l;i_‘. l‘MN 75