BACK LIST

£17.... . ..-<.-,“--‘ - . . f. >‘,-. :1. , ..—

in,- (c

eiiiiioiitlnue l loiiie llL .itiiieiii (il.i\i_'ii\\ \\ est} ml I'(\[ appoiiiiiiient phone Stimn H1! 334 [Will

I Therapeutic massage in (iliisgim l<elie\es.ielies.iiiti [‘illih iii iiiiiseles .tlltl ioiiiis. lL'll\l1lll.illkl\ll\'\\.lt‘\\L‘l\l‘ltN‘il pressiiie l’lioiie \.iiiii.il Ht‘kl\ ('.iieoiill-1l .15“ lfflll

O FACT OTUM I We specialise in flat letting. factoring and property management.

We organise everything from inventories and lenses. to cleaning and repairs. ()uickly. efficiently and economically.

O FACTOTUM I

We take care ofeverytliing. ()31 221) 1838

IDecorating \exxiiieioi: l)c‘c'iil.iliii\l l\l l’iiile‘\\Ii‘i‘..il ll;ltlL‘\lii\‘il.Illtl\|\‘c'l.ill\l\ll' ll.tllf_‘li‘.;_‘ liiie ixipeis. sii li‘l‘llltf .iiiil\\.i\iiieilooiselt l{lllf."l.;l .iJIIillI‘il i IJoineri l‘ l)ii§_'§;.iii Relmlile ll.ltlL‘\lll.Ill .\lli\pesoi (Uliic'l\\i\ll\ lllltlc'llJlsk'll iii ('eiitinlSeoilniitl l’lioiie l’eiiieiiik "(NS

PERSONAL

IGIasgow Mate(23) l.lll. .iiii‘.ieti\ e. \leieli.iiit ( |l\ il\\el|ei seeks ioiii.iiitie_ill\ iiieliiieil teiii.ile t l\ zHi Iv: Inn-J teiiii l.i\llilf_' tel.itioiisiii(‘ llim‘ iiieliiile ioelx Iliil\le ili. .iire. eiiieiiin. .ileoliol .iiitllniisliiiil'. “(W \iifi\ l

I Gentle. unassuming. thwarted e\tio\eii iii.iii I Fl l. seelss lsllltllL‘tl\\(iil‘i.tll imitlxeiiin'. oiit \\llll .'\ie \oii iiite l\ siet? III .iiis.|.iiieii.iees. ii.i\el..iiti

li.i\ iii}; .i ten l.iii§_'lis \\ iite to. iiie'l tlllll‘iiltlll lio\ \wt-‘I l‘

IONLY £1

I Bright. relaxed. tun guy. i 1w

\ .illt'll\llllcle\l\.(Il.l\tli‘\\ .iie.i \\el\\l.i\l\ li‘1'i‘t‘ill\\llll. sit.”e e\i‘eiiei‘ti s\\illi llo\ \o IBiMale(21)‘.\isli.sioiiie;i \iillll.t! :jii\siliiii lo\iii:'.ili\eieel .ll‘il sti.ii:'lil .tellllt' ‘illl'xlel :iii to: luiswl lllli iioli. .tll\l liieiztlsliip \n lel‘l‘i lli~\\ lolliw \ii ‘ll‘l

I Young guy called Tony I is. t its

se\\ L'lll toi iiiii .illil. 3.1m. s

Somebodyoutthereminisiw l‘xllt‘“ \i‘ll \\ tile ioi'iie

I’l Rsi )\ \i

.illilllllilt‘lll\\lli"

.oliiiiiiioi lrii lo!

\liisl ii ixe I‘..t‘.l‘.‘lll\ l ieiieit ill.tlil iiiiiioitii 23c i:iiiiie iei‘liesple.ise l ilsestlienlie .iiitfeiiieiiin

( rinse-1m .tl\'.t llopeliillx lone Ic'l.llii‘ll\l‘.|[‘ lii‘\\iiul l IPIOlBSSiOHalM8l8l24lseelxs siii.er. .iti.~\iioii.ite Ieiii.i|e

.‘l .‘ ‘iitl illl‘il‘lllL‘l! .iie.iio ‘l‘..il\ ililele\l\|l‘\lllc‘lll.I. iiiiisie. l’lli‘lt‘ .il‘l‘lc'lelell lio\ \o 'l:

THE LIST PERSONAL ADS .iie ti. \l;!lle ll loi llltll\ l\lll.ll\ to !

Illk et oiliei |llili\lilll.tl\ loi I.‘l.llli‘ll\l‘.||‘\ \\ eioeneilie iielii li‘le'lii‘»e‘.iii\ .iil\\Z|l\cllielll\\llllt‘ill \‘\i‘l.lil.illi‘l‘. (lleill.il\ pioii‘. ‘lll'l1.Illllel.llill\.illil olieiixneiii.ii.‘ii.il.i:ezu\i toi\\.iitluixxiieie«lisuwe'ed ll \oai ie-een . \‘zle l‘. :ii.il. :i.il min. \"111 li~\ it i‘li. \ pl. :\ I. I ~.'.\ kin)". \\:!i. ii‘. llxil.ll.l" 1 lissiiieil \\l\ llt [‘l il fife/MI

.i.e|osiiieliie

IExperienced woman needed is intuit ‘I iiii.i.'ii..iti\e. .itlil. iie il‘. iii I I": .l iiewplnl. iii ti‘.e.iil i‘l li'\'\' lie (‘lc'i‘uii il li‘l lll‘\\\' .lti‘ei‘ldleN e'iisse‘lltliti. .tllil l‘l/dllk' itte‘seliis (il.i\:!i‘\\ .l'\ .i

llo\ \w "1 l

(I .- l I\\ll\\l

ACCOMMODATION/JOBS WANTED

20 words maximum

.ONLY £2

SITS VAC/ANNOUNCEMENTS/ PRIVATE TUITION/BUY AND SELL 25 words maximum

.ONLY £3

SERVICES/TRAVEL

25 welds maximum

I ONLY £4 PERSONAL

30 words maximum. Rate inc Box No which must be used.

I SEMI DISPLAY

£2 per col cm. Min 3cm (£6). (Phone 031 5581191 for details)

I Male 26. \ ei \ eoiisiileiaie. l.i|l. \lllli. ei.itlii.iie. e_\ iiie.i| ltlc'.tll\l. likes iiiiisie. llllll\. 'eiiltiiie‘. teiiiiiiisiii. ‘oiiiiloois‘ .lilllli.ll\ Dislikesilriies. ideologues \eetlueix e.iiiii_e. .iiii.ieti\ e ieiii.i|e Ioi l.l\llllj_‘

iel.ilioiisiiip.Lilielis

l iliiiliiiieli. -\ii\ \xlieie lio\ \o “I l

I i‘m a slim. attractive. good humoured. lriendly gUYII‘ltulio l\ \ei \ loiielx I'm looking [Hi .i \lilill.tl l tiiiiluiieli L'Iil ioi e.iiiiie lm lI‘.:' iel.itioiisliip \l\ iiiieiests iiieliitlespoit.«lining-out. eiiieiii.i. soei.ilisiiie lios \o

«I g

IGaywoman(34)non-smoker setksl‘tolessioiiul\soiii.iii's

f .oiiipniix

Nee iiiiiii.itei ill

l |k\‘\llle.tlle‘ ciii'eiiin.

lmoks iiiiisie. .iil \le.i|soiit. elieese .Illtl \\illL‘|‘.tIl|\‘\. stiiiiiilniiiiueoii\eis.itioii.good liiii plentx liiiielis liiioteiiiiis

.iiitl :oli In need oi lieilei social

lilc .iliil .i\\ .it eliess Siill

\\.iteliiii§_' ie-i iiiis oI ( ‘.ieiie\ .iiiil l.iee\ " lliis i\ .i eeiiiiiiie .Itl Like .ieli.iiiee iepli .\.l .\ lli\\ \1‘ “I (i

Use your Ioalt \l.il\e inc-nil \li.iie \oiii 'siio“ lioxs lliioiigli oiii l’RI\'.\ l l ‘l 1 l] l( i.‘\' eoliiiiiii

I Single man. 34. st Amine-“s, s. eks iioiiest lIlllIlUIi‘li\ Ieiii.ile ei‘llli‘.tl‘.\ \uop \li.ii\‘ Ill\ \‘l‘lilll\I\li\\L‘\‘l\c'll\l\.\\;lll\IIltY ele \oiii l istl.iiitliiieliilile. llllll\. i.i// ete \\iite.e\eli.iiiee [‘l\ llo\ \o 'l "

I Divorced radical Iemale. mni loiiies “ho is lonely ‘~\I\llL‘\li‘ siieei iii.ile i must lie leii \\ iiiel “.i‘li siiiokei ioi e.iiiii§_'. iel.iliuiisliipeoiiiliiiiiiiizoutings. i'i‘ilkl\i‘ll\\‘l\.lllilll.lllklpl‘\\ll‘lc‘ Listing; |i.iisoii lllL'lltl\lll|‘ llo\ \l'l‘l \

Name Address

. ()ne of the grooviest fashion accessories around the gyms and bedsits offcntral Scotland right now is the hipper-than-hip LLS‘IT-shirt. Possession of said garment will propel you into the heady world of designer chic. yet the cost to you is a mere 16 (plus Slip P&P). How can you resist'.’ Send a cheque made out to The List le together with the filled out order form below please state size: Large or Extra Large. Please allow 21 days for delivery. ()ffer suhjCCI to avaflahflny.

To obtain your very own List T-shirt send a cheque or postal order Ior£6.50 (inc post and packing) to the address below. together with this coupon.

"IMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. AddTOSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Size: Large/Extra Large (please delete where applicable). Send to THE LIST ToSNlRT OFFER, 14 High Street. Edinburgh EH11TE.

' Notes:

1. Print Name, Address and Message in BLOCK CAPITALS.

2. All ads must be prepaid - enclose cheque/P0 with Iorm. - Cheques/Pas to be made

Tel No

Message category

(day)

payable to The List Ltd.

3. Replies to Box Nos will be torwarded once per iortnight.

(eve)

No of issues

Messa e note: tel nos count as 1 word

Payment encl. Classitied deadline Ior issue 72 is Fri 29 July.

4. The List reserves the right to retuse any ad.

5. No liability can be accepted for mistakes or iortorwarding replies. 6. Replies to Box Nos must be clearly marked ‘BOX N0 XXX' in top tell-hand corner at envelope.

7. All correspondence to: Classiiied Ads

The List Ltd

14 High Street Edinburgh EH1 1T5 Tet:0315581191.

The List 22 July -< -I August l‘)is'.\’ 59