BACK LIST

(Il’L‘\\|llf._'It.lliltIllL‘Ik 'I’hc “IllL' IN I\ gltl\ L'llllllllll\. IIIIHIHI culture. .llltl \c-Il Icmullnhl} let'ul ()Il lup lit .lll Ill.ll. \cn It‘u |\

not _\IIllll}_' ll \IlllllItI Iw chnlnllllu. \II\LICCI. .lIIL‘liIHL'. .llltI lI (\k'll Il.l\.l \cllwnl llIllllnllI l Illlt'll t" 5“. Humor Ll.‘ LI" 5” I Le BOUZY _‘_‘.l Illullullnm PIIICC. Il‘llNi‘l. \Inll Sun noun Ipmp 3H lllfillplll (Sun In” Sllpllll Boll/l l\ .l to“ ll ln ( ’llrllllpnunc. IIlk' .llc.l \‘I littlIIiCl ii I l.lllu~ tIIIll lllt~ \U‘llCI \Inllxlclll .'\llI‘L'lI\'I. gulllcx IlHlli

\\ IllI\I HUI .lt‘t'lll.llt'l\ lIlc‘ \L‘H I'ICIICII \Ic'lllk‘dlllllll ul

duel Ilwtl .l\ ll//_\ llIuIlllllullxh .tllll.lI‘Ic‘

llllllc llml gel l.lllll_\ tItI\I\ In IIIL' .lllllllclltt~ IlL'lk' I II\' loud I\ llull~lluliwllc I‘lt-nt‘ll. .llltl 3;.llllcnllun IL'.IIIIIL‘\ I Il\l \\ L'CIx IIlc‘lc' \\.l\ \L'lllM‘ll Ill .l Ik‘tI \\ lllt' .llltl puppt‘l mum. .llltl I‘l.ll\k‘tI [‘IiL‘.l\.lllI lll \\ IIIIk' \\Illk‘ \\ IILI I‘lhli lll.lI\\‘\ lIlc‘HccdwtllLlI dl‘PL'Jldllcc' l llllt'lllwl pllt‘t'l \Iull Nil

til .‘H t" ‘5. 81m

13-15 Llll *l'. I)lllll\‘l In In Cdllc‘l L}:

I L‘Auberge <\ SI .\l.ll \' Sllc'c‘l.55l\5\l\.\ ' .\Itm Sun l3 15 3pm. 0.3“ ‘i..‘~llplll 1 I‘ll 8.ll In Ill IFlell. \ L'I_\ Ilpllmlkcl III‘IHL'IICL'IIIHIIL‘.llltI[‘IthIi

punch} (IL'U‘I IIil\ lllllc‘IlI

cull lcll llom PCL'I in}; Ill IIiC \IUI‘I . .lntl Il)lll§_‘ In Ihlk‘llPUIlIL'I)\\I1L'll PCI‘PIC lull my III‘“ IIL‘.I\k'III_\ II \\.t\ I.|\I lllilc‘ lIlc'\ \u'lt- IIiL‘lc‘ IIlc' wt Illlic‘Ii Hll Sunday llllulll lw .I glintl ml} In \tllil‘It‘ lIlc' st) Ik‘ HI IIic'll no“ I‘llcl.

\\ lln l\ \t'iiltlxll. tlllIlIxc' IIIC \\.lIICI\.\\IlU.lIC .li‘PJlL‘llIh “DI the" wll In Ilpwl |\_\ IllppllIu-Ilptnlll It“ It \\ lllt' ulnxx. IL" I IL'Ilk'II IIdlL'. \L'lllMlH. gIIlIltul-lmxl. unmc. tlllt‘k .tlltI \\ lltl I‘ll.” .llL‘ .lll till my llic‘llll l,i\I \\\'CI\ lll.lllll.ltIc‘IIc‘M'dIHPCHII \clllwn \xclc I‘L‘lllL‘ [\lll-Mllllc‘ti It» lL‘lil.llll plllk lllHka'. lllt‘ll \Jllc'x‘tI Ill IIlc' lll.ll mule. II,l\I\tllL'tI \\ IIIl t'I.lllllt-Illc\ IIlt'lCJlL' \L‘\Cl.lIIIlIIc‘lL‘llI \k'I lllclltlx. IUI lIlllt'll .llltI tllllllcl \\ IIIl Il.llllc\ like ‘plolllc'ntlc'(In-lulu "pllll. \lll pl m" I.‘

t'Iille-g l. ‘lnmnuxs Itlllgll' (\\c\‘I\II.l\\l. ‘gnllllllt-I llllltll'l81llltl.llxl..llltlm I‘ll \\ inc will get \‘I ltll|\I\ c'\[‘L‘ll\l\\‘ I llllt'lllwl Inky] Lt) oll Ll} \I<_ l>lllllcl le pllu‘l

10.25 LI\ 12-1 .‘II. l.ll.l

L1H IL‘I

lThe Vintner's Room IIlc' \ .lllII\. 8‘ ( lllw Sllc‘ct. lcllll.55-lll"n“ \Iull Sun

. ntmll .zlilll..‘_..:” Illplll

l

I lie llltllllnlu \t'lllll; \\ lIIl .l \lllt‘t'llcclllllu itlltI lL'JI

ckllldlcw III the c‘tlIiLIL‘IilI‘l'J. ,llltl lllcxllmllllg-wlllltllll; lllk'lltl [114GC IIil\ pl.lcc .l gIHHIc‘ITIlIc'C IHl \L'tIllc‘Ilt‘llN plulxllilx Imitl l\litlll\\'IIL‘-I\Ii I‘lll llUl llllxll.lllng_'l\ mullet: .llitI the Mill HI llt‘Il .llltl lIlIllI II.l\t\lll\ lII.lI

(mm-l (Ilc'l I).l\ ltl ll.llltl gum In tul .llc ltlc.lll\ \Illlutlluunlllc I'\;llll[‘IL'\ .llt' lll.lll.lltltlllt‘|\ \HIII I‘LIglxglll l .llll .lnII tulxxlx mum. \Clthll In l'lL'Il unlllc .llltl pull \lllt'c \\ llll (IIIIII‘L‘I i'lL‘\. ill.l\I

p.ll II Itluc \\ IlIl [M‘Jl .llltI

In .llltll \lllx'k‘. .llltI \Ilt'klllu pl; \\ llIi pl IIllt' .llltI lilthIliUUlll \IIllllIl}: I)lllllL‘l .l l.l only 2.5“ lJackson'sSlackmnx (IIU\C. I IIL'II SIIL‘L‘I . I“): \Inll Sal

liIH‘ll .‘pm.

4* Ill .‘llplll c\llUIIlk‘l.lI I .I\Ic‘ l‘I \c‘IIIIJIlII I\‘\I.llll.lllI. .llltl lllclc'lulc \pt't'lnllxlll; Ill .lIl Illlllux \t'nllhll. lllt‘lIltlIll; L'JIIIC

I lie} ll.l\ c \\ lItI Ik'kI tIL‘k'I

\ cIllwll .lll Illc IlliiL‘. [‘Ilk‘JMliiI IIIIk'II (p.llllt'lll.lll_\ .ll

\\ L‘CIxCllIIH. I.lI‘I‘lI.

(ilcxxlllulmllltltltk.clt'

\ clllwll I\ “It” lIl.lkIL'tI. .lllII lIlL‘ll CHHINCKI Ill. I‘I.lc‘Ik‘l Ix \\ lllk‘ .llltl lit-lbs. tIIILI Illll\IlL‘tI \\ llll \Illll (It-.llll tlIIkI Iltll\L'l.lIIl\Il

I tlliL‘Il 1 \cl pl lot-l FMS. I)lllllc‘l t3:

Ubiquitou: Chip Wine Shop

5007 Glnrgow’r Independent Wine and fpirit merchant

Let our highly trained staff help you choose from over 100 malt whiskies and over 200 fine wines and spirits to satisfy every palate and pocket.

8 nthton lnne,GlnrgowGl2

' VIVA MEXICO

Hoemsed restaurant

LUNCH 12—2.30pm EVENINGS 6—1 1pm (last orders 10.30pm)

iD, al'lclnol (glOSe C OCkbu l“l“i SSIJ‘EBFE t. EDINBURGH

CLUB COUNTRY

i n? "1 =1 '. ,«’.' ‘3 ~ facilities. There is a swimming pool. a beauty salon, and a squash court dating from the lime when the house was built. Accommodation is luxurious and the Swiss chef has created a menu in which local produce features strongly.

Kildonan Hotel, Barrhill, by Girvan 0465 82 360. 36 rooms. Closed 5—13 Jan 1989. Rates: Single £42.50; Double £65 (inc breakfast). Weekend break 2 nights £100, 3 nights £150 (inc breakfast and dinner). Restaurant:

11...,

Various social groups have enjoyed the amenities of the Edwardian mansion which sprawls across trim lawns in the heart of Ayrshire. Designed in 1920 by Sir Edwin Lutyens for his son-in-law, it has since housed convalescent soldiers, the pupils of a Roman Catholic boarding school, and forthe past few months, as the Kildonan Hotel and Country Club, it has proffered gracious living to the general public. The time-honoured pursuits of shooting (both clay and rough), riding, and fishing (sea, loch or river) are Table d‘Hote Lunch £13.50, Dinner supplemented by the hotel’s indoor £17.95, and a la Carte.

2263 51119

New menu now available and bookings are now being taken for Christmas Menu. Haven’twe been busy!

431 SAUCHIEHALL ST. 041 332 3141

The List 25 Nov 8 Dec 1988 71