S

57 BLACKFRIARS STREET 557 6136

EDINBURGH

BO's BISTRO

EDINBURGH

O31 - 220 1464 61 BLACKFRIARS STREET

EDINBURGH

031 -

BLACK BO BOs DIN ER

031 - 557 6136 EDINBURGH

. .“J

“.9

‘6 3 . .2; - ‘.| ...

. . .. . . .. ......w.,..m.....w.w,......y.....fl.m...u...” .,.......,... ... .. w u. ...; .. . . .. ,

....,., ..........\.n .. ..... ......” ......... .. vs J . . ,\ .\ ‘H (7.. o. .. .. .. ., o . . . . . ..

.. .a .. .. . \ . ..\ . I. ... . . . .4. a . o v‘ 70.0 05.; a . \' .. . I n l. ..H....,.......n . .... hemmeammagfld." .04. $4.33.”. vamawthfirr ...».mc‘fifir» . .. .. _ .. «3......

III- :0.) .4 (0..., ...A ‘.~.Q\vo 0.} .-.,

U n V . I‘.l-JI...co. . ..‘o Qw.-~f'h ~ ..... A.

.‘a

r. ...

. . I

. .... .. .. ......v r..!. n. ......PI...” ............,...o a .a sfigkwfisflrfikflQWM...u.“.... .. I ..... . .. ... ....m.fl..“/..... ...vH....,..v.. ....... ....” ........., ....I... J . ... .... .. .. ..... /.. . . I ..l.n..r..a. a]. I I .l .J.. A . J. . .... . . . F. with.d. .n\ .. . r .. .... 0.. . ... .1!” a... . . .' ..~.I. .I. ...a. .. . . .IUL .. . . .. o ...,\... .. ... .. ...I. . ....n. . you; . . $.h4.x~¢..~wv. .w.r..._;...w+_ .. «... .33.“...2. ..fi..~.,u..n..yfimwunu.£~¢¥... .muca,...h~n3wfi.vwfi J. . tar. .....anLHWMQV..."vawmnrffi."gnu... 77....‘&M,..>>:‘ \ 7 1.. ... . W I 1'... x . .\.4 5... .Ir ....Ihxv..- .v/ \. K1.nh...l. . v. .. .. 7)-... I\.4. V3.1. ... 'JWIV . N .y4.......x.L.~\ ...xfln a ...... . ..... I‘d. vqsvw...1../Ma.u\»ra.~..Vc4\o.u 2]..”...d...v1hufll\4.l:I...;L.T. ... I ...... . .. . . . s .r ... \.Jv1.\. ~..\\f\/ .u...uqm.._.. .....Hr... m. . ... . . «raid... -. . . m“ . . . v.. .o .a-anpl- . . Q I 8.... a n . .. Id 9. i . 0‘ 0 I‘ c 7. . .J. .. . . gawk Ms

C. ($147... . . 2.. ....z ... l..//r... . ..; .. .... . , .. . .. . .. . .. . o .. . . .

. ... Ema... fin. ...... .. b “trfiwwm, an

.....HN....(Q..:. . ... . o n. )v. I...

....

1.21....” x _. .u ..n.,..... 1,...\.~I.h...,. ...:..... . . ~ 0L . . 4 ' O. \..n. ... . ,. ..... . . ,. ...: . . .. ., . . . .. .. 4... . . a. C. .. ..x . . ... H........ .C..4. ...x......C\r..\.p.....n £133.“... . .. , ..n. .. . .. ... . um.» w r . .v ..xnnmw‘fiwwn. "WW3... mgywxvrwnwf...“5.5.... .....v 1.5...uwnfi.3 ......nnn.$..-.3.,.,nv{ .m.¢;x..¢3..r..m.«9113“4,322.. ., ... t . n . I, ...I \ ..v. . . .. I ..I I? . ,~ « ...... .\. ....I.... ...u .I.a.. ......r.....a. \..... , . I.......\.. .. .... .uouu J; .H ... ...u, ,L..uv~.. . . ..;. A .J .4.4k a c, f .1.) . J. (Iran; v :11...” ....wv. ..‘~.J.... / ....|.. .... .. .1... ... .~.. . .. I. [7| .. . . y WHMA~J-.Iv I.’ . . . .. .1 .' .1 . . N . o x...

.. .. V. 2... .L./ l .. .... , ... ‘3 ... ...41 .I. . ... v .\ .er m... .\.w.. c ,K V . v.. v.0 Runway $4.th 3%..” . ... 19.9 .... 3...... .. «a? . ,

‘... . . 7. 9m Jvmfigw T. ..9. ,2... LN. 3.} m. if... L r b. . J... _ a ._ ..xnwa. .m.._...._,....,ur..,w... ,5...

....... - . ..Mfl/WIK .. ...v...

. fin... . o . c0.- I..’I. 3‘0 ..— 3 n I . I. A ... ,. I . v? a. .1 .; .

, . r.. ~ o .P't Nay: .a... . O O. J . . .. .. (4d. 2 .... f...

.. .. .. fincmxhiuefiwy fa? .bunwme.ma.wfim$%¥www\ ... . ..Izfl «...»... ... no .O%.n~ 90 ..Q . It. . .1 IV! F .. v u u. «Mao-Ha." aoa.do&.hl.r . n {no . . ( , , . J5.

,. .. ~12". ... 41v...nw.r.. ...... 4.8.3. 1.. magi? kwgkwxmwrmwwméfi

. . \Jhs si \ . \. .l.

.1 .

..bl....‘7 ..\ I. ..

.21.»; . .... . .... . ,....

I d ' I I I nan . k »; AL?“ . . . .. L 1 n A- . . . V . I. v n.. . . .uwziam 53% . . . . ; .. . . .. U . .. . .. . . . . , ... .. . (I I ' u: . . .. n .u - ... . in” ... . . . a no. . o .o ... .o . o c . . . a u A . u u . ..w. . . . ¢’ aux! ...u}{» ..u . ...... .\. . x...l..w.....4.. . . ... \. \.....\.../.‘......u . .... .\ ..... . u .1 .. . . . . .. . q p . n . . . . . . .... . . .....u. .. . . ....4 . .x A

8 3|