lllaelxtiiarxt'wiiiie( llll‘. .tllkl are lli‘\‘~ e\liihitii‘a' their [‘lllxlllee’.t\l‘ttfli‘l the lli‘ll ll‘.e.it:e\\ill\ \eawii (Mei \l\ llleilih the \kL‘llle‘lllV-I‘IZ'. llllL'\ wt lllllee\lvlll"ll.ll‘ie patl‘ailwiiie ilp ill. I wt l’attiilllieuill‘. ililtiwwl \la\ \lt( ieatltlieaiiiltlie ia/iii eilgeilitpartee wt \lll\\lll‘\\llll\ Liiiiipleiiieiitetl xexeii Hlllel l llllll‘. l .irii1aeiwa tllllL‘lL'l‘tlllllL lll‘yaefl \‘\L‘lllll;il iitiialit. :1i331l \limx l~\ llatlaiall i.". UlllL‘l\\l\k'\liillilllallil l’aiiiil

llill llail aiii‘} l’?.il( are \iziiaxetlilw.’ llelettnm lite "

llIllllii\\lYL'lllll;'-‘-i‘1lil\

lli‘lllxlil‘.‘. l‘. e \l‘\ lll'

tlielaiiiivieeeut ‘ltt (i1t‘.tll\’.il‘«l‘.lll‘ }. KL’\llll\i';‘l‘\lelliil‘ \l'li‘ iiial.. l’iill ll.lllill‘\ it pe i: \liiitiiiiaiitfl‘aitwt?ax. Lle\eli~pe.l :1. iii '.l".‘. :.t \xitlia\iw.\ ititzeitiitj lL'le\l\ll‘l‘.\\.ill ts .tl.ill li‘ill ~i \eail ati antim iiiiitliwtl ll:'l.tli\:l\ pi‘wililt iiilf‘. a:it:i:i,i \ivtiiizttiig tut/‘1- :eeeiliitz'laart \l 'lv‘f ixilwiliaiilataxiizl. 'l.

iieu lllal." l.tl twi t"

lt‘llllxi‘llllll‘j‘w.i‘ltil 'it «it /‘t' \ \xliitfiliexa'mhau :i‘m'

ewitle‘xaaaltaliilil‘. .ittaelxiiiylrt ivip-wl piii‘iil.i:t.ill:i:. \\ailaii«‘.‘.\.wiit1i: \lxiuzttl‘.e lfi‘l. lli.‘ liillwatit.‘ \ktx E. i..il lf\‘« liilliiiwaiiixeii l\.;: l\i~ieii it the ( illili .i llalliwiil tlllll‘ilffli

lllll‘tl‘el ill T1. tlillllts’l\

tiiiiittliell:ili~:i_ai‘.::ct eiieiiii lliiw. al‘}\.iill‘,‘ iiie'ltitle l tliiiliaiyl:

iiiiiiiitt: aiii \i‘i :iiaii

j e' #4:

lii\ett. leiim l eeiial. \l.iii.i( .tllt‘ll\. lelL‘lti\ ll.l;'\l\ .iiitfRit lliillezliaelt

\iippwit iet\ti~: tliexe \aellt\taiilixlietliiaiiie\ ifeliual \latllta \lelliiei.\\iltlee\ \alt aittiaeappella\iiieeix llie e;llfl‘.lll.tlL‘\ll‘.lllkll\l‘1lltil‘l\

l \\ \‘k‘k

\ei‘lll\.".\l\le\Hlll.l\Ile‘ttl\ prexieu iil ltiiii'tin /\.'a'iii1'_ 33:; l tlii1lMiieli l e\ti\al \le\aiittet mite tall l‘l \\ lli‘lll. l'.i:ii l t‘!‘.' ippeariit.‘ \Kllll \tii \\ lli‘ll‘. //:i Hi \/i llllt \eiitlai‘alK:txeiill‘.

\E‘a \\ l“. lite

il\i'll. ll.t\ l‘eeii

\ teeter: fiililieii \

l\l.‘.l‘\li‘l1l‘lilt'Itilellie

\v

l illlil‘llYL'l‘. \ :reiietie

lit lieat l‘llll\l\ iip ll‘l

Iil.lllili‘l l e\ti\al ewiiieth. it \eerixx ( ilavgiiu llllt'lll lie l‘.a\iii:'a tiiiim \llllllllel tiw \iiilrtxx llglllleli

li'i /.'ii,".'\ /t.i'i'. lilr'

.‘\ \ws,” *Iipn: Haul" li.'.‘/ will l'h’t' ( ].'.Ili"( H: /'<I'.“

\i't’.’ "l

In»);

To markthetinal exitotSir Laurence Olivier.welist some othis mosttamous lastwords:

/\'r iiii'riit‘n‘r iiii'. .‘i’ieii’eiiii. fist 'iriifii'tiiliiiiiii .j’l .i'ft’Ii" \ i". i"i.i'\.'t’/l‘\' (in m Oedipus at Colonus.

.l/i'M' \.'i1’).'\ l'iilr"

l lilill\\ ( liiiii

//:. in tiiia l/iiu /a':t- Romeo andJulietuix Rwiiieiii

l 1,".7ae'tii' '«i “wt/i \iisi' /1:i~. max} / i: i .iiii.’ \t‘l(.’;i.".l\ N w

l ’Romeo and Juliet .i\ \leieiitiiii

Bill Bad and Phil Crazy AA Parrot and Bruce Morton. in yet anotherguise as The Armageddon Detectives.

221liel l\ll»l liltin lllxll

'I‘l'IEA'I‘RLi LIST

' LISTINGS

/)(i\ii1( wet/11.x ’lamrlx ll’I /I(.,‘. l ("’A. [1(7 .‘,l'/)\ / 17'JAlI/l(lr("l!(lrl}.\ rite/«Ming Lear.

/Hi tit/Hat ~ il/IL'7\

/ "iiliiri: AVoyage Around My Father.

.l iiii'xi".4l hunt" \I‘. Alilg'tfil’ll tin (1),},iru" Richard III.

liii iiii .lliii ifii"

:1 iii: mini/1 :1 Ne iiiiii that

'irxitriiw //ti.".i' i'iiiiiig/i' Macbeth. /i'tn:i brim ixiii'i’i'

k“,|l“"/Jllll.((",!(rl1’:ll' \i'i'w'i‘i TheEntertainer. lPrudent Prize Sineeilieii

iiieeptitiii l‘;lL‘l\ iii l‘lbl.

(‘iiiiiiiiiiiiieatliihax e l‘L‘L'll tliiilliiiuSeiittisli .tlltllk‘llL‘L‘\\\llll their li\el_\.\i\iial\t\leaiitl L‘elL‘L‘llL‘L‘lltilL'etil matei'lal. \tixtraiigeixtii tittieial aeelaiiii. the timi—tiiiie l‘l'lltgk' l‘ll\l \HllllL‘l\ lia\ e iimx iiiiiipetl lltll‘llL'\\lIllll1L‘lll\tL‘\L‘l l’iiitleiitiai .'\\\.lltl tiii l'heatie. l eaxiiiu theiii L:5.lllllll‘e'lle‘l'till.[lie awaitluas uneit'tiii' iiiiitixatitiiiaiitlei'eatnm eiiiipletl\xitheu'elleiiee andaeeesxihility .liitleex wit the panel \xei'e \lelx } ii Bragg. l)a\ id Hare and Miehael llilliiiutiiiiuliii plaeetl('tiriiiiitiiiieatltitwp til tt ll\l til Vltlte N1 Illeltlle' L'UlllplllllL‘\ \tltllilll‘llllk‘ ZSui'aiitl\xilleiiiiieiii haiiih tilt the eiiiiipam \ iie\tpiiitliietiiiii. l/Ii' Hume Hit/i (i'r'ei'Ii Vin/(en. \x liieli has l‘L'L‘ll atlaplul l‘\ ltittlltlel iiieiiiliei (iL‘lLH'tl \liiluiexx tiirthixseai'xl-tliiilitii‘uli l'I iiiee aml a Seiittixli aiitl iiiteiiiatitiiial ttiiii lt‘ ltillim

PLAYS IN. PR N

An occasional round-upol plays recently in printby Scottish writers orrecentty pertormed here.

IThe Conguestotthe South Pole'Manto Man \letliiieii L3 lll) \\ itli the l tliiilitiiizli l exti\al l iiiiee litillllll‘i‘.‘ e\ei eliixei tlieze l\lll\lllll1elt‘lttl\L aliwk l‘ae l\ at lull pa\l l llllL'e lliilll tile l“. tlle (ieiiiiaii i‘l.t\\\iiLilit \laiitieil knee; l‘tllll

appeaietl at l lie I ia\ei\e

aiitlliiitliaieaxilahleiii tlii\\iiliiiiieiiitliewiiuiiial [litll\l.tlltllll‘\ liiieli \liiitet .tlltl -\iitliiiii\ ll~\tlllll\'llllli‘ ieeaptiiie the eiiei«.'\ wt

\‘i\i\

Steplieiil ii\\iii\ iiiai\eliiii\piiitliieliiitix. l‘tll tlieie ix a tieiiieiitltiiix \ieniii lkl ktiitzekuiitiiiu that keeps the paee iippiiiu .tli‘llL'. l inrii tlie ill‘L‘lllllL' el\ wit aria til/21th, Hilt' i1 f’l/lu' ‘. lllL' laiiuiiaeeixxliaip.elippetl aiitl tliieet. \Hlll Hill_\ the iiimt exxeiitialxtaue \lllL'ellttlhlttllllL'Illl‘l the lll‘\\ lullchlllL'\'.‘l;tl‘p\ eiixeitlexiuii L‘.tll\ll[‘ll1l\ aiitl hipp} lL'IlL'llllLl itllkl L'L‘I lti‘ltl til lltl\\tilllttte \\lllell at L} ‘Nis llL‘lllL'ltLll‘Lh\ttlLlL'

THEATRE ACCESS DIRECTORY

In conjunction withthe Scottish CouncilFor Disability. The Listwill be expanding on venue information olrelevancetodisabled people overthe comingmonths.Theproiect begins withthe Theatre section andit‘s hopedthatoverthe nextlewissuesallthe venueslisted inthis section willjointhose encoded this time. During the change-over period. the existing disability codes ({0} tor lacilities tor the disabled. and [E] tor facilities torthe hard ot hearing) will be run alongside the new system. We're keen to hearyourviews and suggestions on what intormation is mostusetul and howitshould be presented. Write to The Editor. 14 High Street. Edinburgh EH1 lTE.

KEY

Access:e l’ail.iii;' l\‘ "x

l'l‘\ l’ie \riiizjtifil l.',.l \xxx“ \ltll‘

l).ifl\ltl:ilt1tllllll~ \eee\\. lx’ Raiiipeti

Facilities:\\i \ti..pi._u li'ile'llw

\\ll\'el\ll.lll\l‘l\\* \‘x \ti'i. 'i:?\..i?~ l liiiltieliwi: l in p\‘.\i. l litiii‘ llw.'\ \llii‘,\\'il.l\' lx‘.‘\l.ti'.i:.' \e'eewiHlell lli' \H ‘t \klill‘l\il lelepiiiiitt

Help: \ \Wl‘ltlee \‘. iili \ \

'\Ll\ l\e \ citiie ill

LISTINGS

Theatre is listed by city first. then byvenue. running in alphabetical order. Touringshows are listed separately underthe relevant heading. KEY: [D] tacilities torthe disabled. [E] tacilitiestorthe hard of hearing. usually an induction loop system. For prices. price in brackets eg (El .50) is the concessionary price. Long running shows. unless specified otherwise. do not run on Sundays.

lClTlZENS'THEATREli ll Sign. \l‘ ::

‘l‘lff H '-.l lttiu \ ll m'i'i ‘il‘ill l'§.i: l’l ltielllllL\ \‘.l .\‘»\.l (l lx‘ llqli \ \

HarmonyRowl iitil\it.“ llll\ Ull‘lll

\\lltl\.:l \l‘ill‘illtil ill'! lti‘nl‘lti‘. .tiiii:ei\_wtliittl

\Il‘tl‘li lL'\ll‘ tw'i'

illll‘. ila‘w li, liitt If: Hflll‘aH \ li\ "ll l‘la‘.

i‘l‘L'l‘i“llEll.i ~i:i: tlilatze llKall i“i\.it.i

\lieel'aliw {Marat i‘l,il i‘.‘-.tlill\l"lllll

* ‘ll‘.tl\:\ tunei‘a w: t:..*: \lili lll\zli‘l\l l‘ll'lk'llll‘l‘wll illli.'tt.'.iill\l ll.e'( llfllz'

(haze. llt'li\.eiei1\nitli \‘xiltlta

ll‘tl"tl'.l7\ wt iiiii\ie aiitl lziiiiiiia: The Appointment \\ eil .‘ri l‘tll‘. \al .\ii:'ii»t *llpiit \lv‘lle’ellltltll_\'\.tl

.Tpiii\\eil,‘r» lllL’~\ ‘\ll."l\l\lL‘~l‘.'ll\'tl \pet ititall\ liil peiiiilt unlzwismiili. \tlll_1‘-\l\lll‘.tl.t‘.l~ll‘ illtetlxatzl

(itali‘f

\lllllLllll. “3.3a tliv: i':z~ l;'.'. l‘fa

liiiaiieialiyxtiaii1tx llie l‘la‘. l\ tl'a'l ill \I lziirii\\iltleatxtlziwiieeai'aiiiliziityti-tlzt l“‘l‘iilai \Kllllll,f teariii't l).i\\. \iitlez-wii

aiiil )a\ ltl \lael eiiiiai‘. ‘.‘vllLl lia'.

.alw t liiweii ll‘KlllL\ t the \lli‘\‘~ lt ll\i.‘\\i'l‘.."\ aiitl'ii}.e\lwli.i\ea\.:iii‘ixlwi}..iltity

L liaiii'iiiu treewt eiiiplmiiieitt iizl ll i-z'i‘X‘. \ee l’iexiev. .CRAWFURD THEATRE liizilaiiliill liillez'e 'r»\i llllll‘l i_ llll‘.e (ll.t\."‘\‘- li.1;\i\il<‘.x 11“ l\ l’ lx’ l.t\llllle\ \\( .\\\. l .(i, .\.\] \iitlieatietliixixxiie

.CUMBERNAULD THEATRE< iiiiilieiiiaiiltl “33h ‘C.\\fi llt‘\.(lll1eL‘\lillll‘ll

lllaiii tipiii.\.it lllaiii 1pm.!» “l‘lllllell L‘\u\llttl (aile l.-\eee\\. l’l’;\..\l lutelllllex \\‘(‘. \\\.(i. ll llL‘ll‘ '\..\ \l High Five ll] 1 1 llll\ llaiii t\ lpiii \lieel tlieatie tn! eliiltlieiiiit ll‘.'e' \e t1\.tl‘.il

til‘tWL'

Noah and his Amazing TechnicolourAcid Rain Coatt ii.‘l ltll\ lll Filaiii 1pm \ii.

ll.\ Hit! a eiaxetl pnelietlelie tli'ae tiiptiii

\ll\ l ll‘ll\\' l.tll\. l‘lll iatliei a piippet

.\\l‘.i‘l‘ leailiiiii tw .t [‘L'llt‘llltallek‘.lllllk‘kll ll Crammer \ llie iiatiuii'x \wtitliuilliitit \miit'aptetlalte: all

IEAST KILBRIDEVILLAGETHEATRE

\l.i\‘.\\ ll l:i\e 12L \

_ii1\\_‘ lxrm‘l

lltealie l\elt‘\lllL'lt‘l

t l\‘l a le\.\ \ueelxxat‘al \kllll‘L' \ifis:i:r‘ii\iiie\\timaulxtlieeiitliit \ii.'1i\l IEASTWOODTHEATREI axtwmtl lwll. litiliwu». "\ll UpFrom SauchiehallSireett iiiil\li~iitla\ \.i,'tl\l'l‘.i‘l ltiemia'mi 2.: V1 11‘” ‘\\l f“ ‘il‘lll lx‘i li'iie \lwll.it\pl l\ ll‘l ital lli‘li( iiii:pai:'. l\ .tli‘lllttlllIL

Mitt :iz'wiiaiiz‘a Il1l\ :itatglieii lifiii, ti. :zxa till llll\ll\'l7tlll\l tit :'. 'it _'i 1' Vi. lllel‘tt‘slx lklettl\ n :t ii lx’iiiiiaitpliukiiiilit l.!il iiw‘. ll‘ilalt’ill‘Y\li‘llttllt‘ ‘tiet ct l‘lllj\ ( tl.t‘\.'ll\\ llll\l\llle

Mm lli‘l‘ '~'. llie. ‘llllhtll‘. \kliii

ill ~i‘i l\-}‘l.tll‘- itii I‘l‘llliiieliitliiiea l‘-. pl :3 t. l.‘l i. talleil llii /\’i'."‘.ft’l\i" tr \ lx’e'ue‘a. I GLASGUWARTS CENTRE \\ .i\lllll‘;lltlll \ltl ‘\itc\\ l’l’\.l{ l l ili‘ \\l lx‘ ti llelp \. \.\|

\ '1 ’l"lll\'l‘lellll‘«.'f

a KINGS THEATRE nail slit-a llm.

lllllu \l l. \it inn ii "il‘ill Iliah

l’i. i ‘wwlaixw. lielxctl eiitie.

i will. i. \li'l', \it lH Vlaiii ii lllpiii '3' \I, ‘\ l’ l laeilitiex \\( lx’li llclii \.\\‘

ll. l\ll‘.; ii.~.iit.' l~.l§llill\'ll‘lealxtllltl '.‘.lllI. 'l‘ilzi‘ll \i.'i~i

I MlTCHELLTHEATREi i: iiixilleSirt-t-i.

l-liixllitm \l i: \atiiiwii lil'lll lla: i 1'. lifixet al i‘.l‘..tlltl‘lL‘ll"llllllt li Lallwlg (.tllll\‘l;'." ff‘Vl M ii. ‘xal ~i .i'i: it :‘l'l‘fl‘i lv\eee\\ l’l“. \l l.i.ili=i.* \\t .\\\.(i.l\’.ll

ll 33‘ \ \\f Run ForYourWilel \tti: 1

\.i,‘1.1 *‘lt‘a;

\al\ i\ ll \lal\ .‘. lllpiiil

llll\

“ii :i" l ~i;iii1:.iii\_mi «iiiiiiiie! iiiii i‘..i".‘.:.l'.i-_. :::ti11‘.:~1i.'rtlii<)eti‘liei. llllfl1.li ‘il‘ullftfi t\.iiiil\l.ii\iiil\’a\

( witt i: all i_;:\i«.le \eiitlixlieiiiiieilx

ii: liiiliiicRiiwelllltiiiteiaiitl \la’le'l it ltlx \et l{e\ie'.\

l PAlSLEY ARTS CENTRE \‘eu \iieet.

l’ahle'. \‘\.

'1"'\'1'l.

lllll' llii\.(lltieeiipeii liit \Liitia-iii: \ *llpii‘. llailiipeii llpii‘. ltie \at. if. ‘ll 3 ;:ii\iii. \leal\\ei\eili (ate iwp i:i‘« ill: lll‘llll l\ete\\. l’l’.\..\l

\\( ,\\\.l .(i.l{.ll llelp:.-\.

iiimii ‘llpiiitk‘

\ \ Bad Harmonyl vii ll.l* lslil.

lliil'u till.

\e. ‘llkl pet tut iiiaiii e iexiiltiii:

\piii LI

lli‘lll l\k" iexiit A Him/ix iii \xliielilll awaits peivplt .i‘llle tiiijetliei tiii

xii-t i. li-iie ilraiiia. tlaiiee aiiil iiiiixie '.\‘\ll\\lll'l‘ \e‘\\li‘lt\ llll\ \lims l\;ll‘tilll a \lllL'll‘tX i'zi‘ap tl‘t'lll iii ltl.tl\e it l‘lL'. l‘lll xiiiilei [life at [1' \"xl‘ll‘llttlli‘ll Remal

\l-i \ /\'

iii‘. reali~ii\\ .lllll

ii.‘I ll". \piii {Still lltl\ 4JIM."petti'iiiiaiieeixaliiiiila lit".\ .'ai:.' rite iiiliei \kllitl\ iii \L'.tl\ll lll tlie l\’eiiiat l‘.\l.tl.\\ll|le‘\illllL'illlL'L'l\L‘l\tllll tr \lill“ll'll

I PALACETHEATRE lit a. ell \iieet.

IN)” L'L'\\ l). l

.(i

l‘\tl'l1 tlll‘

liviif

l i.ililitw \\t ‘.\\.l \ \

l'I‘a l’ ll.l\\'l litt\ill;‘ll\ \llllllll‘e‘l l‘le‘tthalltl '.xill‘n"~ at l. ii.aeti<iiil:wiii.‘ri \llL'lhl

I PAVlLlON THEATRE l.‘l lx’eiitielilSIieet. V‘ 1‘ ‘ii in ( lttite \liiii \at ll’.tlll \piit ’iai ;\\ee\\ \l \\\.(i PeterPowersl \ei‘. \\etl \at iiiitil.‘ .\'.l';‘tl\'i *llpiii \M-tlL‘ llllll\e\l‘ll

\.ilt.1 l iiii .tllkl ~.Y.tlIlL‘\‘.\tlll

laeilitiex

liipiiniliaii Ii ii the llL"\l eiiiiple tit \kL'L‘lk\ \ee l‘\lil‘ l i~tiii.'\ lill titlzei e\eiit\ IROYALSCOTTISH ACADEMY OFMUSIC AND DRAMA lilt' l\'_'lll".".\ \tie'L'l.llv1l 3 ‘3. Vi“ '\...~\\ l’l’\,l \VL.

laeilitiex