MUSIC I.IS'I‘ JAZZ

r"—“""’ ’7 h W v 7 I'II'HTF Edlnburg ILiz MacEwan Jim Henryi a 'll

«my Ix

IJazzBaseI \‘l I.

Ix‘.;tlii ‘II-MI \\_' M.

l i<. n ..:, 1‘” IToloAndTheJazzBoslonsI‘-. I‘l 'fi 1‘ i? \.. 4\., c,

__

Glasgow

IAI Fairwealherand Friends\ ‘:r. III_'.I_1'liII.,'l‘IIIi" “' I'.‘.':;;‘ Is: 1’ -,. -. McNair'sBandI’a a

ICharlie W” \i” IPaisleyArlsJazzln- \--_i

THURSDAY 2 N ' ~ -

T' ;-:, Paulo OuadrosTrio Glasgow ITimBarellaBigBand\

\Izg

IAboulTimelrwr. \.\ iii: l iii: .l‘ IJiveassBluesand Boogie\\ :1 ~..2 (i'..1l\\ \IETI.I\)i lli ;" .:["I. Illil II'MIII‘xI I\’\\ I; “.illil .LIVCJaZZIII.1\hITIIT* Ii‘ll\":i_' \I. :.f..ii‘l( il‘. I ‘..r 13.3

Edinburgh

\

IGeorge Penman'sJazz I-l-u. I<

ll. l\’\\l\l. IV\ H." I: 1" IAnolherHairdoii ll w- l\i I" 'l ll" :7

.‘Ii ‘1 1'51: 11‘ ISeven-Eleven I: in: \ i.

Edinburgh \ltHI ‘« “In; I' III‘I

.' IOrqueslaRevelx'i IBerodaSwrnng-x. \I'I'ml' \\. I \I. AML. my, i.\ (I. ,

\131~I\.~i:\ltl_l 'I'1. I,'l1.:. '. lilix'zi (‘:.UI

‘H'HHLI’HHIV: I‘m 1: H “II :‘ ."iil 1: i:. ".x: 1‘ ~; ‘I. 1:1 ;.:

"‘1‘: “"‘l‘““\ "”'"““"“ 3“ "' ICapilalJazzBandi '_ qll I)’ Z'-I".I\‘\

IGordon Fylle Trio \:i «II in: war“ :I 'whiil I I CrilerionJazzBandl .ii \ I 'II‘I -i:”"::it,x I 1‘ ..

IJo CapaldiOuarleIl‘h no» III .i: \HHI l‘wlill‘.’ ITemplehallSlompers I_:ii:-l. lliizll I \I I.iiz..ii_ I-ii‘Im '4‘“ 1W1 I '.\I".l..' I:

IJazzSundayR -. yll

I':::x.~\"_ 1‘ .1"!.I'_ 11..-

v;:1."17!,

Syncopalors IAlphaJazzOuarlell ii. Ii lu II II lie- “\V‘ 1.181;

IBaronyJazzI: -. I; Ia: ui \l:\ ‘l' .l l riyriMelanieO'ReillyandFrancis Cowan .; ILizMacEwan Jack FinlayTriol

Ilii. IIIIH: 1‘ 1" '3‘». Ific »:. 1.3

'MN.DAY.24 Glasgow

IMondastazzmiii or x M :-.. u \lth ‘Tl I'l' miti, M ' (lrl it“ \I'i :. iiiillrrxéi .‘ ..

zil KilCarey'sJazzBand .: \:_-; w ';"I. I‘_ Illcil.‘\i‘«.‘lll‘ .TrllOngEItli'. Iliu-

w Mike Harl’sSociely

I\"i‘I "‘-'iil"l~

‘l‘l re

FRI'DAY21 . ' ~ Glasgow

ILinda FleicherOuarlellilmaria \I"iwi‘.\l:\p' \Igiflfiiitll \I.III“II\ unsunx"

Edinburgh

IWIdeAnQIEIIIle\ llmEl inl'k \igw. I umrr.‘ JazzMachine

ILiz MacEwan Jim Henryi t..\lIIi‘l\I (_)1i\\ '¥%\‘ll

\I‘an'.‘ I'I‘

\\r‘\

;:\l\::‘. I\Il’i1\l l‘ririi \i-1il '.i.'."a.iif:1\iiir.~ Ix’csil‘c

il\\|‘IIri‘lII.IIII\III

IDanny Dorrian and Friends< .i~i;w.:i.iiv:

IIi‘l\I.\\p\Il \‘.Il\\(lllilxll* W ,.I":. Ii ..

IAI haJazzOuarlell Iiuxli -. II~ -

Illillpl III\:\I\\ I\)~‘.i\l.l fi‘l'il' ;

I.i

Glasgow .

Iitix' int-.21} .‘Liili' ll.~l" IAlex Dalgliesh AllSlars< rIII\\I‘I\ ~. I.i.'.’ (.Shgmmusic I.” V ._\llj‘.‘l“‘!| IL \ii i. I ’l"!. I li1'l,‘ Hughand lIl‘W‘llllxlu“. H. In. Izizw' Graham .. IEaleoaleazzBandeia w; \i.jI.I’~-.I\:: I. ‘1:

In. \’ 1;.21I :i w; TUESDAY 25 Glasgow IBobbyWisharlGroule.iii

I‘Il\\\\IIIILILI\’\IIIIII\I\I.III\.1\II'.\\\r. \\ I Bill Fanning Orchestra six lpI‘. i ll \lll\lpl.lll\. [fibrin-Ir". \I:\ .I '1'.‘ .‘i~:i: Ll \\ggI\I\;\;1:I

IGeorge McGowan Orchestrallgriii.

I \‘illl-'\' III: \ ‘W\\ollr\w1.x \I:. J (_)Liqpr‘.\lt_gl\i.iliwit “NVV \I‘il‘. Irqc IIix'IIIL'liilliiiicl‘xili‘lfc ISOCIEIYUUBIIBINunI'. i II\I11\I«i.iI‘.\

lic'rl.c'lc*‘.\lzc'c'l .‘f'lllii. \I‘ti:

Ix’w II ‘I‘I"ll

:ll ~‘.:

ISeven-Elevem wi- III: \ aw :; cw. .i ‘I'I‘x. Irr I'ZII IMarlinFoslerTrio‘xlu-.x -I".i»l:r \\.-: \l\:,il‘~l.\'f

II it I\’\ \l «1' 11.!

llxil‘. "\l “Lil‘wii‘

It“ .l._.l..‘ '\ 1"

IDave McLellanOuinlel In .».

\l.IIL\\

II'~.i:i3I.ii:iII\’~iiI .7 IGeorge Penman'sJazzers< on»-

\l \ llxl'lil \I'HI .‘ \I‘lll

I Ron Moore. Rikki Fernandez and Friends

.irisilwug I f_\_ 1:1 H"

“IVY.

I llrl\\'ll‘._l Gil

lif‘ " .II‘Tll Itgl Ix’cxiiicr.1_';iil ;: ilgi “I.

‘5' I ‘.\::1r..‘

mil 11qu I\)“.l\'. \ l“._ \.ii‘.ri IIIIII llIIllN-i IBigJazzNighlliw 'AHIIIIi i.l \I.iz: IIw'i \ I\' 'lx'. I .iiusxvil ‘I ':. Ii» II;'1‘.'.i. I. ii: I' lit in? Ital l.l,'f‘l IAndrewGordonOuinlelIi»;i -:~ Ila: I\’~.Ii “'WV 12.3113 Edinburgh ISwing 89 \I.il:\:.w..l i a. Inst. J \lll\lc .IIIIIIIIIIIEIIIL: \wié.'\lrwii; Ii:i;:i:'. fifwix'.\ [Murm- li .1I.." .\I\Iiiri Iv 11m in. Edlnburgh :LlouisianaRaglimeBand \,..,i,r. II IBoWeevil l’rc'xcnulrwrall lll.\ iclwzm I

IShore Music I!” \g.‘ :. Ia i. R. e: w 3:1. I :.:.-*.1Roberl Petligrew and Kenny Ellis I .-. "

\i IV

1:.I.flr::i‘.ci:-- WITV‘

\lrpgl. If.“ “Iii ‘ll‘ll‘. Rfixlixti: Illl\i "Illg\ IWideAngle lulu“ Ili‘lpll .i\IIy\qu\l ll \f- Iw‘f AllerEighl

.- I \Elllllz' I all “.1! Mince .DI’MaCJaZZI€.i\Ii:\I:ppi.

IBaronyJazzl-a In Im: II:

I

I In. :i:.i: ,~.\

THU - _ I

\'-..z JackHammerBand I .. “I”; \i".x: xix. iitiiyzii‘i»:

I RoolsieToolsie Band In a \.iIli‘li ll ill \gl 7::\'.'\\'. H" MCI"

WNESDAY 26 Glasgow

ISandyTaylorAlexMooreDuoi ii \ '.IIT\I;:I':i I\'\.\ltl.l

\’ l‘ I‘lii

WW “l“li I\l‘.\lf‘.il‘i

THE cir‘r—cAFE

OPEN

Edinburgh IJazzBasel \mcrl "ix'lwl'. I<,I'I1l 'll \\.\

I\'\ 11:. 1' II ::.~ .i :i ‘I':\ x ‘I I IAlFairwealherand Frlend5\~"ll.p“- Ilwifii :‘i.l!fl'l ‘i'

“‘l‘l I".i'2-l‘~ "2:: s '~‘ ICharlie McNair'sBand I':\ \i mm; II.I1 \ :M~:i;\'.:HI ff“ Will '.\lili .' IAI.

LUNCH Monday-Saturday Noon-2. 30pm

IIJiTII \ ll:

Glasgow ILiveJazzlmluriiu l-‘.. \I ici..II.I( :l': ““V1 I

AISIOH z‘: iizw

ll \':_ mill; Andy -.-.m:Jeanelle Burns

IAboulTimel-;~;~ I ‘:itii:;'( ths

M: ,r I\’\ «5 110. i IJiveass Blues andBoogie \\1iiI\E‘L'lII\ M: .i!\\i I.:!'I\'wif *‘l lll‘fl‘. Il‘l.iI Mikiillxl I\‘~\I‘I".ilhl |

Edinburgh

DINNER ,

Monday-Thursday 5.30-I lpm

Friday-Saturday. 5.30-Midnight ._ Sunday ' '6. 30- 'l 0.00pm

I Beroda Swing \l a: lawn» \\ c \l

\rm.~lwi‘\l:;_' ‘li':1‘. ICIIIJIE III\IIII

Mr: worm; m ,".ii'..i: .zr Clix :yiwiwi: I "\ iitif 1‘ - II x \ All?» ‘IILI Ylliliicili I ISeven—Eleven If.1\l\T\I\\,\l\li'fi.i I \3:_.7 “‘I‘Il. I:._ IGordon Fylie Trio \lli‘lEIII'lgI (r: v-‘_r'~:l '. \\.r:: I ‘..lill‘,.' I CrilerionJazzBandl .ii sun»

w.i:.l.:ii:"::if;

I‘rI\I\“IiH Al I\

‘Mllll‘j IJoeCaoaldi0uarlell-I: iiziiw. III III \IpiI \\ 'Z'il..' ITemplehallSlompers I\zi1I‘I_ Iliiil I,

I I'lizzmi. In In In l\\'l‘.ll‘.,'

II;I\‘~,

._ l':l\ (wild 111i;

I':iiI:w'.i1!‘|.1.:~-i.l

FRIDAY 14 _ . L -

Glasgow

I La La La Human Steps IIICLIII'L I{H}.;il, IIHIX‘ SII'CL'I.

SUNDAY BRUNCH - Nixon-3pm

I

. . .

APP‘ETISERS I2 noqan-Bpm Daily

‘11 1234, "JIIpm.

LESH I. III. ;II 8m- I);ir1L‘c \L‘L‘Iliiri Iiir‘ milr‘c le'l.lIl\ IIL‘IL'. Inn IIIL‘ lllll\lL‘ill rule-rust " Ll llllL'\ III the shape III cx—Illuncinunuc mun. SIcpIicn I ll\(lIlllllL"\ m1 Imlm (i impariy I IlL‘ll‘ allmm has Inst liccn

I'CIL'iI\L‘kl iin I'( i RCE‘UHI»

Edinburgh

I The Pastels \‘criuc. ( Killun I{U.ILI. 55“

II I“ 1. Mucus Ill prupnrlrun In their mmlpullilwlc mllucncc on Ilic IIIKICPL'IIKIL‘III Illll\lk' soc-nu II;I\ ill“ as \ L‘VHIICLI 'I'Iic

THE EIT CAFE

I'L'E'I'CWH L' I;ill\ \\ III) II\ II\L‘I‘II§ I‘UL‘lx'lCI' - IMxL'. I‘m [IIL'\ 'rc \llll Iiiml HI Ilic II mlc‘mul I\ II‘\ L'slc'lx‘ l‘.lllLILl\ \VIIIL'II mull}

I Iicir new allmm. Ilkc [In~ last. \Ili llllkl .Illk‘IIJIk‘ .i low (ll llrclr' mnrc

I);I\IL‘I\

l9 BLAIR STREET EDINBURGH scum Iu spur I.IL‘ loss ;1\ [ring oucsiin 03' 2200'25 I Country Comfort I’rcscrx alum I lull. \igiuriu Street. 22h .‘xhlh. LI ;illcr"l..‘\llprii I LIVE band \CL’UCI.IIII\. I .nllimn SII‘L'L'I. _‘._‘\ rilll ‘l 45pm I‘Icc

I Live band I HIKI lXil'llIL‘} . \chl I’HII,;.:”

.1:.:I

Illpm I

IIIL‘I l\I I-l flu]; I‘IXW37