ART & EXHIBU‘IQNS LIST

Ille' l’iyitllle' \ \1' II \.

\ltii‘iLi \liiel )iiiiiiel Lll\ell\ L‘l'\ tlie l;iee (it litlitilitit‘gti‘s titist iii Lt iiexx

llltl\L‘Lllll. 'l'lie l’etiplek Siiii’fe

l’ewiilt sari

ltliiil~iir::li¥

iii\ titul iw‘liw‘lietiiiiyi

lll\lilllitll\ Aii‘:

l\ Llieii \ii‘il te'\ \\ lllaV

\wiiietiiii

lli’lli {‘1'

ei’lllli‘dleil

iteiiiex‘

MI .l

l

nitrite..-

llk‘lilll. Q‘-

iiis l‘ee‘lt x

I

lliel llii liil‘iiw‘iifl ‘illll'tlli‘in

lli‘lll l“ \e‘.llil1t1.\‘itl'.lll[llfllitlltli \lltt\‘.llilllx'llelllfillll'llleelllelltitill illlseiii tiltl_\liii". tiillwiielititiitiultntii lielxeh iii i‘ll\

liitie i‘Nleti

,‘ilie i\ "l iiim '\\ e‘\ e itiiiiiiit't;ili\etl tie-wide” \it_‘.\l liiiiiel iiitiei . ;itiiiiu iiit.:iiii'_ l lieie\ titiiitliet‘ lilllVe'tllli itil illlll‘ill'j;ll like tliix~

I lie tiiii\etitii tellx llie \tiit‘iex it ['e' vi‘ile item the l\tli e'k‘lllllH ltl ilie [tie-\eiii iliiy l’eiiple iii the e;ii‘l\ l‘e'i'lt til lltlkl iii l‘e kil\kll\ et'etl itie ;iiitt litteil ti‘iitii. ;i~_:etl iiiiees til t‘eeiit'th .il‘iille‘.11\le‘l\. l‘ltl'llle‘litilel’l‘ei'hkh l\1‘e‘L‘lt lLlle'll ll'illll

;iit 'l '. le'\\\. l‘ellilllhveellt e etiiiiiis iiiitl

iiiia‘ei'iitllii

A. Lli‘iltltll titlllitlltlll‘x.

‘\\ e kite-xx XXL“ \\;t1llL‘tl .i l‘lllls liiitel \et‘. lliiiiie explains ‘w \x e i.il\eiti\etl tiit‘ Ll tiiiee liiit \xliii‘tl \\«\l leeil iii the \iit'lli Hl'lll\ll l lwlel

' tlieti. l‘ttlll' tiieti iii tlieit \e\eiitie\ l

etiiitiietetl ll\. llie_\ Rue“ e;ieli \‘th'l tit wirlx illlki lititlii‘t \eell eiieli titliei' \lliee. It \\ its ii reiiiiiiiti. ( )t eiitit'se it \\.i\\iitlittietilt little-title\xliieliiiiie

[it eliitttw‘,‘ ( it‘ill'gL' Retiu lel'x l\ the

I Art is listed by city first then byvenue. running in alphabetical order. Please send listings details to "Art Listings' not laterthan 10 days before publication date.

NB Museums are now listed separately ina selective guide at the end of the sections

tiltl iii.iii lllllllt‘l'lttlhetl iii Ilie iiitiseiiiii mm—

ii\ .i tiiiiliiitiietl tittiiteeti sent tiltl ti.itietitl\ \i.llltllll_‘_‘ iii the liiitel l‘k‘ek'l‘llilll,

\l.ii_\ \liielx.i\ . iii llet till» l\ the little util iii the Kllc‘llelt \el ‘Slie ii» iii HIlL' tit il‘tll ieiiiiiiixeetiee eriitipx~ \iiul |.iiiie. '\\ e \\.ititetl ltlllifl e liet titlillitiemtliiii.itliii\t:\\eeiitilil htl\ e l‘lltk liill\leitlltl Iie‘\\\-\\\tii‘l‘lll:L'llillille'lN Hill k'\k'1\llllk‘\tllkllltl~tlllL‘C\Cllltlkitt i'.itliii iti tlieit Ritt‘lieti ('1 NC Sliiitiltl \xetliiit lieeiiiise\xeixiiiiteilit».iititl ltjllillt‘ iieiitile\ tiieiiiiii le\ '1 illk'l iiti \liii'x \;iitl liei tieiLililiiiiit ll.ltltlllt' til the kilelieti. l‘eeitthe' lli.it \\.l\ [lie with lilillll \xliet’e llieie \‘»il\;l\llk‘ll liltlllelii‘lltllllill‘le\elll tlieeliililieii lltltllllttl\\llllll. Swine-tutti llil\.§i. t.itliii. l‘tll I tliiii'i l\tiii\\ it well tlil’. it l‘llilltlp\hk'll, lli.it\iitlillieiili Pilllll.‘

I’liextiitf. iii ,liiiitii\ l e\\l\. viii» ilieil ieeetitl\ . 11‘.t'\ lti iii the tlistiliii. til liiiii .l\il I'lieiii’wltli‘iniiiei'» .iiiiitetiiiee .it lliili. t'iiiitl l‘l‘e\\t'l‘.. Hl\ tiiiilsxxei’e tit'miiletl |*\ \eil I)t_\litit‘:li7~iil l eitli. iet‘etiili. elmeil like w lllitll\ llllll\ llie l‘ewiilek Siiiti is .i \'ii.ili'\ iitl «it the llltlilV‘illitl i‘;t\l. i\\llilel\\\tlll\ifl\ liulil liit' llieit i‘ielitx ill the \iiieties l'ltllllk' l\ ilit‘ille-il\\itlitlieiliiiiiitiiiti ll'tllll l;iiii \liilliiti til lib l‘iit'llex tittelxels liitil\. ilie l'iiiiinliiiixle. "liiiekseiiiteliet’ ;ititt‘lie;itlli.i~_¥. llliltle ti‘iiiiitiiiilliiv. \lllt

‘l lill‘elllll_\ \xell stiii‘i etiiiiiiititiit}; lilllm‘lllll“llllilllillitlltl ilietiiuii‘slie

\;l_\\i .1llk‘lk‘lll‘L‘llll\llltll’k‘

‘thlllttllilihf \Ve‘ll ui‘i e «iltl pet itile ii

\L'll\L‘ til tlieii \xiiitli _iiitl help the iiiiitie Iii lk‘tlll\L' tlie «ilil tlI'L' li\ iii; lii\ltit‘_\ .‘ i \liit'iit \lzietliitielll

Woricrt' Banner displtyed in the Peoples' Story

IANNAN GALLERYl \.\.i \v-e

\ii\'\ \lil- l'_ “.3: ‘t‘1it,‘\ii

ll intitt \\K

illiri: ', w

(Itl‘iI.ii;nf“"l"t‘l‘ 1"» iv! 1{\. 1?.12. wt ,Vl it‘lil (LIHC' iU‘ u zit :' 1' '_ "l' zit lfi‘llfi IART GALLERY&MUSEUM.KELV|NGROVE i‘vi‘v‘" \liw' \i' ‘t':

“1‘ iii ll. \ ‘. “iii; \ t\ tll.t"~ " it 1‘: ll iwtnit' fpi'ftw

Scottish Press Photography Exhibition 1

i;l'. \ !.l‘! 1. 1:“ ll ‘l ‘l‘ i‘, l 1’ ii ir' -\ til llfl‘”:

ScottishGlass Now :i:: x exiti‘v'liii‘i-Vtritim': .iii.

mitt; \«l‘lll\;.(ll.i ~\~ ;. ix 1:: :u it _:

t xi. iii M i\ tli iKiHHJ l| i\ gt cult it

\ l‘ iiit ii‘ l\"l“ ls

eat ii at l.}t \

Etchingiii Britain ’16507—1900 '1 " xii :i 3.2.x tiiillei‘. riIi..ii.i ill. lit li

ThreeltalianEtchers 1 it- \1

Kiii'lii. lll‘.‘.' l3; 'lllx'llliW‘l _ ii iii! 1 in lieu. l’it.it‘ 0: if, ix‘ is siiifi~ t-l mi, Butterfly Beauty ‘t iii. sciii 'l v l’.iittli1i;'~.Admin" e'i'iy. ii: rennellez‘. lai‘ixziiithi-ci‘. li it in: :iilii lillll‘l.. l~- ll\ ‘1 ‘”-i 'i

IBAHBlZUNGALLEHYt Nil it llii'l‘wzu ‘~ W't \1 ~

‘l Vliiti ‘l i?" " “"‘I'

Alli/Thompson: Recent Wurkl w-l

l xri'i; illlllfl‘\2'ifi.l.’1i (tl.t\“- ,iil‘ii'lll IBARCLAYLENNlEFINE/W‘ll V l; I'I, \tzgt': ’9 1: \lwii l‘i vi ‘l"l til ll‘i'i; it‘i:

lustiiii *tzii qt‘l i: wilt-1.". l‘Iilll' iiiitlinii:tii1:"~'v‘. :t. 'li]‘v" ( vl

flBELLRUCKCOMMUNITYEDUCATION

CENTRE " 'i e :i‘

CranhillMuial lfie i iffy ii 5 in

lllili.tll‘itl|iiii.

l I‘pe"i‘,l“i"'itei‘ iraiigiii'm ‘l‘ i: i'ivlli3ii;.:ltwt «M vii 'l_\l ',3’i::' iie‘i‘ielvninvixli it it '~"w!,'lllllllll.,' iizii‘iiit‘l" it“

l.itil\.ii '. atlwwip ll'V :gt lli'll

iBLYl'HSWUUDGALLEHY Hi \\ ,t liew:Ji"\'I"l VV'“’ \lil‘ l'

lllitlll \l‘ii'ii.\it L‘Hitii .l\lll

I’ll.‘llil, “til elfl'i".['1li‘lll illi (t‘lfl ii:iwri1'.\\ (llllx' 2H}! li.:-. ii illl‘m’i:*lli'fllll. ‘! "'1 11“. ‘lk,

eellllll'. Nil \Nri'ih‘

wiit rpm 1': it ICOLLINS GALLERYl :_i'. i‘ \ltntliilxite ll|"'\"‘.le“"\‘ \lwi‘ lr: :“t'l‘, '_~tt: It itut}

TheColourotYourVoice w‘li‘é; ;‘ \iiuiiwl l'xlw'llfllelil dinning: 11'31- 1--iti::

ls'eit 3::in if"

:tiiillitile cxtwwaiim ml l'i xiiii iii‘~ ell\“&il\l‘lit\e\1}“-()Iill‘ in l’» t' k'lililtllleilil l'e'fllleilll1;!..\_.ll,'lf ‘l \t: ilttel'.iitl ".l‘.:'3\:l‘. \Lzr:t il:-l \etllllltlii trivia \::t::t< i" ll it st ili'mlw 'i: zlyti il-mtv tlIiie'xf ill. 1]. Lrw'ig“

ettt it:il :ielil'.

lli'lll \iie l iliivt.~:i,iv:'\t hi unwilling \‘\ei ICOMPASS

\llefil. 33'. M W

tf'il\l\ t.~C:t AL ERY. \’~ewt \li‘l‘. \i'. A i::.

lliel l\i ll ‘7‘ |iil\ l"\ll51