Edinburgh

IFlShUlleellKllllll.\lllllllt lellk\lleel, Nihilll‘i \eetelltlllt

IJohnny Sunbeam \el;lul.llll\.l \‘llllllii Stleelljj " 15pm ltet \ee\llvl‘ lh IThree Fifty-Sevenl’:;\~:l«..lll~l:ll.lll. \letwll.l\tleet.jjtl 1V“ ‘* l'lllill l'ree Ilan Fosterxl lllfl‘lt'\l “Ale: till: i lllll‘ll l{lllltl,55”j‘i_:‘ "l‘Ili llee ll\ltllll\l‘.ll‘ll\ ISeven Elevenilllww ltluzlmlze-al

\ ‘Hllm lml.lllllllxlllm-l.

TUESDAY 24 ' . Glasgow

IDon Williams \lllllxiil “.llll‘llll‘lllll‘ltl ('lllllelelleel elllle l lllll ll lllllle\lilli ()tlllyz‘ix :llllll 1“lll‘ll‘. l'::\ lllllil’lllt\ «ll

tilt-xi (t

lllef,‘.t\llll

\ l‘k'\l ll.lll ll‘lll'. llelll till .iil‘\lllee lll\ ill; 1. llul llll \‘lll.li llel\\tlll\\wllllell:ll

IOavid ESSEXl’A‘dlli‘i l<elllleltl\treel. 41.‘ Hill Wivll lt llutllllllielxe,

lhenlm

lxufltll‘\t\lh\elle\lleH lt‘l lllllle'lllllxlll‘; llle lllmt j::l;llll.~_' tllll:l

llll\'e'\\'k‘ll l‘lll llll'etl‘e: ill: lli', .lelllll\

I The Hummingbirds illui How ManyBeans

Make Five? \llll‘ll‘mtll l\llillt "\i \llleellt\l‘eet.f,‘l ‘f "‘ ’l‘ili ll; lllllllll:llll'7lllll«ml‘tlltl ll 'lllm l‘lilglew. llll'-lll,' :e.elt"'~. 'velvllteli llll'.; l{.ltill~t lulu \‘\lill,. lily. lll'J. \l ti“-

lltxlllx tile .1 l‘lTlL'lIl ‘ll 3‘ l\L'll t'llllltl lit ‘1' l‘ttlltl

IThe Rose Thieves \llmllwll'- 'l \lk'll‘-l\'e l\)|l.lkl. "‘ 5. :\ \ee \ll ll

ill l'llll. l'ill\\lnwll tilll\

l{l\llkl. 1?: “llzll l l 'e l llllli

\.l\ttl‘liwlll\l\ e\llie'l‘.e l.

Edinburgh

.Ruangl’ltxli l‘ ,ll: \ll‘lltlk‘ l’l.lee.55”.‘**tll " l‘ll‘ll! M ii iii il l l‘ll\l\‘l [\xlllllgllh \\ \lllxle l’lexl \\ IDogsD'AmourlllliUnderNeathWhat (‘lllx'k'll.\llllll_\i‘llllil

:olw

\lie«el."lt\ lll\ llll‘\l tillvlllwe [\l lll .llltllll

lllll.lllll lllltl \llllwll |\lll‘.ll’<‘l \kllx it t lll' \

\elll.lll\.

k'lltl‘e‘tlllllflh le'llillil‘n'x‘lll l‘l llle l'

l)li\l\'\ l\lll‘lll\ll‘.llll\". tlle\'re

lecxnlttl llllll'x lli‘l lleee\\.lfll\ ll tttlti llllllt'.e'\e gilt lnielllllL‘l‘l‘lllie lxlelx ill lllell illeL'lt \lll‘.‘_l\ '\ llqlllie l\ltl' IThe Rootsie TootSle Blues Band l’l'exel\lltlllllll.lll \ ltlwllllfilreul 5.?“ Will ‘l Tlll‘lli llee lx‘llullllltN l‘l‘,le\

I The Steelchain \em lei.tlll\. l viliilllll

\llk'e‘ll If? ilFl 1, ‘1 ~15lllll l lee \ lev. ales

tlle‘. 'le [lllllmlllx tlalltt l

llxltie. lll‘l lll'tlel‘l .letl\li‘. tlllllltllt l'tlllll‘lllulllxllltl'xellllp\lllee lllxl'xeulk [‘ltlllll\lll_\J_ lleltllt l5 I lie lx’exllexx'v

I Los Supremosm .l.tllle\l l‘.\lel l‘llll, (atlltll‘l Rinltll D5555 :‘p llle\ l"

I Hoakie Finoakiei lll\l\ \ lellillltNlie'el

Nfillplll ~\ulltllelll l lllll‘lll\

.5 “pm l-lee \ee

MUSIC LIST/JAZZ

WEDNESDAY 25 1

Glasgow

IHavana 3amllllllThe Hollow Men lx’lnltll ill» i): \lllelllell.lll \lleel. 1‘ I" ,lllllrll llllt l‘l‘l tlle Tle.ll\llt ll '\l ) lllltl ll \llllllllllel. l)\tlll \llllllllnll'x llllext

<\\l

litter lllL' 'illt tnxx l‘:. \Klll‘. \lll‘l‘i‘ll llllee .l;_'.llll lil‘il‘l lite l ll‘lll‘\\ \lel‘.

I And NOW The World l l\‘\. \h \llllel \llet'l.I-1\_‘\“i lllplll llee l’ulilxllltl ‘-\llll‘;l‘illl\lll‘_‘k‘1\‘.lll'llll\ ; lleel‘. tilllel liil ll \kltlle

I Nallan l lltll llml. l'ill\\lllltllltlltl\ Rtllttl.

l.‘lll l’l‘ill l tee l'llllu. IL'\ltlelle\ Edinburgh

I Run Rig l'l.l‘. llwllxe llle’ltllefi t ileellxltle l’llleew‘ lillwm sill llllt'l \eetllllllll t'ml lll-Illl\ \ee \lll\l\ l’le\le\\ IMaria McKeellllt! NickRobertson .\\\L'll‘ll‘l‘. l\’lllllll\_ ( lellll'e \lreelQF

\ \lili‘ Lill' li‘l \lelse'e

‘1l\.K.t\\ lk'el‘; lemlllell ll\ .l ltlelll \llltlel.

;\l)ll

lit}: .\\ll~ll.l\

lllll ‘v‘-lll‘\k'\llll‘llll‘llfll\llil‘v“\.1t'lk'lllklk'dl lllule eitlllll‘l tll.lll llel l wilelllxtlee ellwl ls \lll ‘llltl lie \Nl‘lltlel llll. llll\l \lll‘l‘iill l‘~ lllllll tlle l.ll_'llleti \ltl l\’l‘l\‘l twll lIl‘llllllllll lll tlle leeellll\ \lLililjil \llee IHowManyBeans Make FivelllltiElephant NOlSE l lll\l‘lll \ l’.ll l\, \wlltl; .\l .\lltlle\.l. \lleel,“5t~1ll:ll ‘iplll t_l \‘xl‘ltllelllelllllu l'llllllllllull\;:lllt.ll l‘llk'lllllle'kll lel‘llJlll \lll“e'. l‘tll le l‘x lll llx llelll‘» liitlll

ll: lLIllliill. tile ltellel Mi ill leel lll.tlell lll‘

ITheRootsiesDuoslllllellelxllluil llll l lte

Mini -‘35 "l‘l‘l.

"THURSD. Glasgow

I The Beautilul South llllli What Katind Next ll ll l'tlv. llllltll f H ( lllllwv. Hillel 5‘:

UHH

line ll‘ elite Mill! [llelx

‘lllllll .\ l“.l\\ lllulll.\ll\l~ll\\lll lllL'l‘lt‘Jllllllll \lllllll liL'lll l\ ltllllllue ill \lll lll‘ tl‘~lllllell lllllllll)le‘llee llltlll llle .l\ llle

l ll‘ll\L'lllltlllll\ l lll\ ll‘: ll\L‘ll l\ .l Yllzlli‘l .tel‘lle'\ellle‘lll IEdwyn CollinsllllllHis LatestFlame llll\lllllll lllL‘llllL'. ll? Relllleltl\lleet.333 l‘-1lt 5 Fillltll. l tlu \llK \l‘lt'.tll‘ll7ll\lltt\\\ tli.lt llleilltlell.tl‘l\l‘e;lllll£lll‘\\L‘ll[tilllL' lllle \llx. ‘.‘.lllle' l ll\l litext l ltllllL' lllllle Alli, lxtl: \ lllilll tlle ellll). lullt Ill tlle \1“K‘\‘kikll\TTKTTllkil1l1\k}nlIIL'\|'\lI]::Ik>\‘LlII() elllllelll; \kllll ll ; ell}; fiee \l'thle l’lt‘xlexe IMaria McKeelllltlNickRobertsontnllull (llll‘. f‘ " \elltt \tleet, “lit 'lj \CL‘ ell:<

IWlld RiverApples l'lll\ \lllll\\.‘lli \l.l\\xell.\tleel. ll ‘lilllll. lllell

leeellt \ltleutllwllle ule \lll‘\\e'kl lllell ll\e'

V >llll\[]1

jjlrl5li

[‘L'l li‘l lll.lllee in lie llltlle \tillkl ltllle’\elllll_L' lllltlle\el.\\lllell\lllillltllilll tllellllll.l_«_llllltl pmltlllll lltl tllell lll\l lll;lll~l lllllel

leel ‘ltllllLN llexl ‘.L'tll

ABERDEEN ROCK PRESENTS. ..

HAVANHA 3AM

' Featuring Paul Simonon

TH‘E HOLLOW MEN

GLASGOW ROOFTOPS Wednesday 25 October, 9pm EDINBURGH VENUE Thursday 26 October, 9pm

TICKETS from Virgin; Ripping,’ £4, or phone 0224 641931

l

I Slave Trade lwqtllr‘e lltlth'. 145'" ( ire-lit Western l{l\;ltl..‘~3~1‘l~1‘il. ‘lpml l-l'ee. ('l‘elltlllu \Ulllk‘ interest till the l‘ilL'l\ t‘l tllell‘

l‘eeellt tlelllm,

Edinburgh

I Havana 3am ltittl The l lHllU\\ Melt \‘elltle. (\lltllll Rllilkl. 55“ MP? llle llL‘\\ l‘dllkl lll lllllllel (llxll l‘il\\l\l l’;ltll Silllllllnll tlestlllell til l'xlClx llte llltlltlle \tlllkllifl empw ill l'ilek‘ll'l‘tlll'.’ \Vell see I Don MacLean l)ltl} lltHhL' ’l‘lle.ltle-. (ll'L'L‘ll\lth l’lllee. 55" 25"“. 5pm N511. L\.<ll. Lhfili. .-\llllt\tl_L'll it lttllx'le‘. \ldel e.tll \wll‘t lie tlllgllttell till lll\ lllt \lllules lit tlle will)TllN‘:\lllCl'1e;llll’lL‘..'\‘lllL‘ellll tlle} lll‘lll}; ;l ltllllp tn tlletlll'tlllt.

I Fjaere Nilssen \egneuullx. l lillll.tll SllL‘el. 3:5 ll“ l 5‘. See \Ve‘tl l.\,

I The ROOlSiBS Duo R_\ l‘leK, l l;l_\ llltll l\el

;lllll,

'l el'l'llee. 33“ “5&2. liplll l-‘l'eel l{L'\ltlL'lle'\. See l‘I'l l}

JAZZ

BLUES

FRIDAY 13

Glasgow

I Glasgow Rhythm Club 1 ‘lllt;lll.lll ( 'lltllell. llL'll’xL‘lk"\ ~\ll'eet “.l5plll \‘exk lllelllllelx LtllLl tille\l\ \el} \kelellllle, lllll'\\;llltl l'eelll'tllllu\. illl/z ( )ll t 'lllltelllptll lll'_\ xx ltll ltlll l llll

I Live Jazz Group lllitelxlllJlN. l5 ~\llllllll ~\‘tl'eet. \lel'ell;lllt ("its 553 5‘84 kiplll,

Edinburgh

ILizMacEwan/JimHenryt'lexl l llilel. ()tleemlel'l} Rlliltl. 1533-1-13

". 15 ll.~15[‘llll.\tlllllllllk'Nltlltl\llllltl.tltl\ lltllll lllle \llluel \\ ltll l‘l.tlll\l. IAlphaJazzOuarlet l‘.llel\le"\ lllill\'e‘

l lntel. l llelxle§ Rlultl. ( 'lll'xttll pllllle, 53" tl,\l\\v \ l 1pm}

SATURDAY 14 : Glasgow

I Bill Fanning Orchestra smelt-ll ( )l \lll\lel.lll\. Berkeley Sileel, Ill ill l_‘. 2pm. Lll RL'\lthlll lullltl.

I George McGowan Orchestra Bel llll lillllll'e l§;ll , \ lll\\ est ( ielllue ~\llleel. ()lleel; Street Statlllll. 335 2.151,: 5pm, l’lL'L‘ llle Bl}; l§;llltl l'epellilll'e.

Edinburgh

I Alex Shaw Trio l’l.ltt<ll'lll l. l\)llll;llltl

Street. I: 3“ 3pm llee.

IToto And TheJazz Bostonsl’lexelmllun l lglll. Vietlll lll Sileel, 32h ‘Nlrl : ~1lllll I Liz MacEwan Jim Henry t 'le-xl l llilel.

(_)lleell\lel l \ l{l‘lltl. 3.“: I ll

".45 ll -15l\lll \lllll ill/x \llil:el \\llll

I‘lllllhl

I Dr MacJazz llllxlll \tleet. l l.t\ llllll'rxel

l’\L‘lllllt1 l ltlkl \elllle

I BB'sJazz llll‘x Hall '. llllll‘ll\ Sizeel

l-lllplllll lllllllelleeli

I Paul Lamb Blues Band l‘lexelMlllllll l ltllll

\lelwl lll \llt'e‘l.

SUNDAY15 -

Glasgow

IWESlWOOd Club I '1 lll‘.lli\\\l‘l‘tl\llllllle

l)i‘itl\ltl‘t'i‘. V \lll\le\ \elxlee l l\l‘\'ll ill \lllllek' ill-1Llfvseelxtlal.» if.

‘v\k'k'l\k'lltl\

15pm 31‘ \lellil'el‘~ 274 llt‘lll lllll .tllxl‘\ll.l\l\\ \\.lllle\\ l.ll‘l‘e\l‘ilitl~.t'tl

W5“e\elllll;i\lllltl

llillltllll llle \l.l!ii‘l ll

lt'\ltle‘l‘le\ lltl line Alex Dalgleish AllStars IPaisleyArtsJazzl’ ll\l\\ \il\l lltlle.

xx ltllll

\e\\ Sile‘e'l. Cocktail

‘lllifli l let

I Stralhclyde Youth Jazz Orchestra w it ll-l\.

()l \lllxlellll» llwlxylex \tleel.

:l‘ll‘l \l‘l'l lll.ll‘.l‘62‘\l_l .Ahumnll‘llllel‘lil lY*~ \lL‘lelllIllll ll‘. “T‘W‘W "l

Ellllf

.15 \ll‘lllif\l?\'sl.

l ll\l later

tlll.tllL‘ll l.\ lll‘. l lll‘-‘..llllll‘. t ltl. lllel

llllltel

I George Penman'sJazz Band< liil\.'1‘~

'l‘x‘l

ll\ll;\ Rinltl. *1

\‘ll lit ‘llllll‘. l'

Edinburgh

:lllllll‘lll

IAlexShawTriol’lllll ltllllll \lleyl l. 4“ ‘l‘lll lit" \lll ll lltl‘ l'elel‘rlllqli 'llinf 'i: l tl‘ll\i

I Kinsey Report silllli ll rile sh .xilmt lellll “[‘ll‘l l All: illeee tile l' with

\Hedhfl

I Capital Jazz Bandi :ml ll ilel

()llee‘ll\lel.". l<lnlll 11.5111] ‘llll: IJazzSunday llllllWllll'ltl l’llll-;e~\l'eul \- .l‘ill lzremll'ltw \l‘e'el.tl_'ll3\llllll\l‘«ll'el‘elll‘llllllli, llllllullt tile ll'x‘ll‘._l‘.l\. Mike Harl'sSociety Syncopalors

IMelanieO'Reillyand Francisllowan lllllilll'. ll‘l‘ll. ll: *i “l l‘ ‘W- ‘ll Alli. \ 3" lll‘fl‘. l l «I ill/x» \__lll‘~l‘.‘-ll‘l‘.

I Alpha Jazz Quartet l it ~ \le‘.

llute‘ll lle: i“. all

“INN

lll"l\e

(ltKlllll‘l'Jl‘lt'. 1‘"

I Liz MacEwan Jack Finlay Trio l .ll: llllle

lllll.llllle‘l‘.l_l w I.l~ll:

\llluel

lllle \l illl

I Musicade 2 I Oueens Hall. ClerkStreel.

7.30pm. Tickets lrom Oueens Hall Box Office

',“\l$_liRliE.‘-L‘N ROCK PRESENTS

.1,”

[L

. .- 4;! .

‘- 7. 3 -;-.)--.j.‘ I V E' 1%

U

I“ f ./'.'. "” -'—f1' 5‘ 4 / 'lrl

4.

T H 5s"

'l’ll‘Kl'LTS t-l-Ull p‘iitx‘q

I" .

’J .7'7. "3".1' .YVL‘ $‘q‘-~‘ \.\\\’\3“‘ A\ \~‘ '.' L‘I/l Li'T“.\l}‘T\ .\ \-\T\\\ x \ . n -. "A

16th 0

‘1' Iv .i'd ‘.".‘ ll. "

j

@1703

\\-ux :

ERJ V » -‘l I \\5'l

Jazz

Tl

lllL‘ ll“. 1 :ltl )eliil‘L'l l‘lw35