IKevinTalHninth-trinkets \zmx. (il.t\\fll.lil.\'l " :‘ltht lullsiizxiiitg

SUNDAY 22 ' . ' Glasgow

IBlackBull Folk it! if». l‘l'lll l it t Militant; ‘.‘I\lp:i‘.'x' \lc'ltll‘t'f\.’ill‘f.; ‘* li‘lilz'l‘l,

P.[.

\niiitt Itii‘wz.i:‘. ill“.ll‘.\l| .imrimw Eiwh Melanie Haroldand Ollie Blanchllower I Paisley FolkClub \\ Emit llrmt lll‘l\'l.l‘l.lte.ll.lll\ll\\'l \ ll'i‘zi; r: ‘l

l L‘MllIEL‘\\\l\l1l‘.ll,ilMabsanl

IVlClOTlaBarllftalcgjnlt'.\\."il'1'l “rm: \L’\\lt‘l‘. lScotia FOlk‘ui‘lt l-; :I strum 41w“ l.

‘sm' \ illiv'r‘. lint fl‘.ll\l\

Edinburgh

IYoungs MUSlCClUDl p tritiiixt ‘11 ll 7: i“ l iiirl‘llmxri‘. iitMlke Whellans l\ .1 Finn Rwiil ix! ll‘l iris; «\l‘ liit‘ Qlllltll .lllxl ttll‘tllllwl;‘ ii: \ tilt'iilml IAbsentFriendsl .iiiiiiil; lltli.

ltlll lllll\ llk'ml \

" *l'i‘rii ‘lli‘ \lllL'c

‘1‘ 31pm \illt:'\lli.ll‘. titwiixtit ult'ttrit lir‘kllp. L.\'\l‘l‘,ll\l\.llirl :‘llllttt l‘\1\t‘klll‘l‘t.l‘.rlttl IWolle Tonesl \lici ll.lll.l rilltiti‘ l{“.lll. \\\lllll“,ll

[‘lll‘illd.’ ltl‘~l‘. lizitriigzti ll till}. l‘tlllll

T.‘\ll‘\ ‘Wiiir: r‘«.f,'

ltirm l‘k't‘l‘. l‘.'-c'l‘.l\ ll\\' \x'tll\ lll tlip “ix

MONDAY 23 _ ' .

I Travelling Folk l-zltt Radium alum! ~ ., [‘lli

\lxlllk l rile: iirt'spitlx

icplritix. itc‘mx til'tl li\g lt'tl'lilIILLW

Glasgow

I VlClOTla Bar ll! ltlz‘x'z'ulc ‘\.‘ \\ m-kh wer 'l‘.

Edinburgh

IStrangelolkl llilllllLil'“ I tilll lill‘. Hint}. ltilt‘li. \\ :xl l’uit. l iiilitliumx \l‘lti

I Session Night In; ( mum l

(lt\\‘_'.tlk' l\\'ltlll:' l'§.ri llll 1.1m IFolkAtL'Attachel \ttulic. ll t\k'lll‘_'llll‘l lx’iitlniirl l thcl. \\ «\t l ltil wt l’flllc't“ \tlgc‘l \x'l‘lhlli imitittltlir‘piuiiw IFiddlerSArmSlri.i\\iit.iil\t't luiiiiiv

ttlltl

llllrlll ‘IIVIV‘

‘ll‘lli-. ILnliliuitnlrii'ixit

\‘nttixli lllll\lt'llll «tilt-ut- limit-s llklkllk'

Glasgow

I Paisley Arts Folk l’.ii\lg\ «\itxt k'llllk'.

\mx \llt'c'l. \\ lfllll \i‘iii ligt‘ lan Walker. .i\‘..i.'«l \\!l‘.lllllL'

\l‘llL'\\lllL'l L'tlll.lll\l

Edinburgh

I PenicuikFolkClub \tmri lluit-l. law: Rmitl \l‘ll‘. \iiigqix'iiilet ISeannachiel :1\l\,'l!l\‘._itt. l.l\\lllllttll.cl. innit tin-l .l\lll' ‘ll‘lll :iiitliiivlit l \uiigviiirl iiixtziittic-itttilstiwiittivpfitwtslwlklxiittl

I Folk Music Nights \lilrm in: l lilltl ' SCOTTISH

Q‘

: ‘— Myron: EDINBURGH Tel: 031-557 2590 BOOKING NOW

l

I All perfonnanoes at 7.15pm

MUSIC LIST CLASSICAL

THE CRAZY DAY

The Marriage of Figaro. Scottish Opera. Theatre Royal. Glasgow.

The title ol Mozart's three and a hall houropera was originallythe subtitle ol the Beaumarchais play. “The Crazy Day‘. And crazyitcertainlyis. The energeticplotevolves around Figaro and Susanna'sweddingwithinthe space at one single exhausting. day.

John Byrne‘s setgets another welcome airing in Scottish Opera’s second revival olthissell-out production. An intriguing mix olart nouveau and Moorish inlluences. it conveys beautifullythe changing light astheday wears on whilstatthe same time giving us a clear impression ol how uncomlortablyclosethe lives of the servants andthe masters are entwined inthis house.

The opera isn'treallyahoutFigaro and Susanna’s love at all. It‘s about a larmore serious businesszthe relationship betweenthe Countand Countess. More serious. because it's far less secure. lt'sthe painlul contrast hetweenthetwo relationships which saves the action lrom becoming pure slapstick comedy.

Lynn Binstock‘sthoughtlul direction makes sure olthat. Jason Howard is an utterly adorable Figaro. and Stephen Page‘sarrogantCountshowshimlor the macho bully he is. But the characterisation otSusanna andthe Countess is unusual. Susanna. the

lynchpinoltheentireplot.was submissive ratherthanstrongand schemingzthough Rosa Mannion's singing isajoy. The Countess. pining in lonely neglect. is more aggressive. andlleltJane Leslie MacKenzie was capable oia more moving performanceThatsaid.thoughthere isawonderlulvocal interaction between allthe characters. anda leeling olgenuine companionship.

Despiteashaky startthe orchestra. conducted byJustin Brown and ina raisedpit. gelledtogetherbrilliantly.

Athoroughly enjoyable. lighthearted evening. itlhat's all you want. But it's also gotthedepth. poignancy and genuine emotionto reallyreach out and touch you. (Cate Devine)

\ttu't \ ‘ll lll‘lll .\rtii:i\\iwiilzcc \Hii::\

tlllkl titiiw lll‘lli regulars. \. l\lllll‘_' 1mm Lilix

.llikl \ltk‘vldl :Itit'stx

WEDNESDAY .25: .'

Glasgow I20th Century Music Clubt m l min»

ll\«lc'.\llu.‘l.jl|l§

pliilt .'\ll\‘.\'l\'l‘lll\'

‘7.” \lllilk‘l \l‘ll:’\\lllL‘t l’.i\\ lltt' lt.it .itliitissiuii l-ictwliiiikxtupuilwiiiiph \lll\ll‘c‘t‘Hlllltdlc‘Ylttl

IScotia FUlk.\uill.tll.tl.Blilpl‘wi‘ll\ll\’t‘l. “fwml \ fillpm ll‘-k'tll.‘~‘il\ll~ :irtisit‘ IMerchantCity FolkClub lll.lcl-.Ill.t.'\. 1* \ll‘lltll Strzxcl. \lgit lt.1ltl( ll\ \‘x‘. "t‘l \l‘llt Situatimtiirtl

.FOlkSBSSlOHll.lll llttl.\\rwill.iltil\ l\)l‘.lkl 14.7 lflll l\‘\‘lllllt' llMlItlillfllltll

lllll\l\’l‘lt lrtltllcn

Edinburgh

I Edinburgh Folk Club I )\lwtii ix t It llgl.

itcc'l‘ltlli tl‘. ch

\nikl’lmq. ‘l‘tlt t.‘ ‘i‘ltl \Hi \lltL'dlt‘lllttl I Rod Paterson \r tamed >‘.\lt‘t it .2

‘i I LEI-MR

well sung .,.

3...: __ MERRY WIDOW- with- . k ' i Tuesday3lst0ct&Saturday4thNov. brutal... liwly”The Guardian _ ' spmredaudclronumg

The Financial Times

(illw‘ Winn? "ltfll lumtt liil~\\m.'.ili\l.

EflAllanJohnston Bandl {\imt-lita l‘t «mail «it |\'i_itl.iittl l ll‘lk'l. \M‘xl l‘llklttl

I" ll w\\«:«gt " ;l’]‘llt if, “Limiter. \ii:. wiresiilt'i\t‘ltxtiit'.iiitl.ir‘mii\tit‘ lr-ll.‘ c'll‘dllil

i Kevin Tait l: nit-i \ \ l\.'lttll.l\lit‘t‘l ‘Iiirii l:

Ill-.xiiit'iiixg c'lllc'llrllllc'l

a Star FolkClub ( rl.t\;'t~\\ mitten ( ll \liixicrri:~ \litgliv-ll lllc‘Jllc‘ \l‘lll. H W t l;tl\.ll.’lll'l

V“ llt'tlm‘lr“. \ltu‘i l‘c‘\ttlc‘

~iii.slltxiiiiplum:.iittlxiriuiiiutltiii.l’;it\\ \mltlwii 'tllil \l Il\ \lt'\l;i\tt‘i.t'wllt't'tixt‘h l.iiw\.\ii.i\SlleaS

IGlasgow University Uniont lti\c't\il\ \\_ ’.tl«' lllli"

l ‘llllLlL'l'lJt ‘l ‘llltiii l_‘..\“l.lltl.

.x/ ‘t liliit‘x \iizlit\ Stiitlcittsuiitl

Edinburgh

I \ll lt‘ltc‘. l‘.l\t‘lllk'llllll

'OF

"It looks ilsounds and by golly r‘rfizza”

Glasgo

Wednesday lst Nov & Friday 3rd Nov

Rutlnml l lutcl. West l‘ ml Hl l’r'inu‘s Slim-t. “pm I no .lllll‘llllL'LllMlllkl.

I Green Tree ( 'mvuntc l'wning. l‘ttll\ \(CHL'\C\\IUH l .ilclmi IKevinTail(kiritllcntnkc‘rs:\im\. (il'.l\\lll.lll\L'I ll .lllpm. l-nlkxirigiri};

CLASSICAL

FRIDAY 13

Glasgow

COHCBHSILWCHMHIll.tll. lx’.\.\\ll ). lllll l\’L‘llllc'\\ Sticc‘l. RUFUS“ 1pm .'\\lllll\\ltlllllL'c‘lW ticket l’i.iiti\t Rm llmmt r‘|.i\\ lhilrik. lx’nu‘l .lllkl l)i.‘l‘ll‘~\\

I Scottish ChamberOrchestra ( m trill. (fliiitllc'ittztlxlf “ll illpm erlrlk'l l‘l iililwt‘k LlL‘ lttiumt‘uiitltictx liiriri;i\ lllt'HIr'tUlrr/ trim/rum Rtiwl'x/lwi Qim lint/m1 />rr/r i’Hr'i' .riitl l ill.i'\\/;1\i'r'r l’r'lr'r \/’H/)/u't.\/iuli

Edinburgh

IEdinburghUniversity Lunchtime Concert lx’c'itl ( ~«iiipr'it l l.ill. lli Nu \tltldlL‘

l lllitm 1 \\'pm l'llVMtlkl l.lllltlllllk' trumpet .iiitl lllltllillltl lx'iiiuu tlll tlic' in turn. plat l l.llltl\'l. ltnt'li .lIlkl l\'it its lll llll\ pvptilar lllllxlilllllc' \t’llk'\

Glasgow IRegionalFinalolAudiJuniorMusician SlLWk'llMlll llttll. l\’$\\ll). lllll

Rc‘llllL'“ Sllk'k'l..\‘;: wallprn \ll ill IllL‘

.'\klllll\\lltll llL‘L' lt_\ ticket

ltllL‘lllCll )ttlllltl lllll\lk’l.lll\ .ltlm‘l‘lll wit}: ll’iniiwl. x\lltllL'\\ Russell ( lirmpl l. llilziu \lim: l l l.lll‘l. \l ll lttllk' ( ilkhhlk‘} l l)ltlll<tl. l).iii.i§;li \litl‘lrtlt \iwliii l. .lllkl

l\.iicii \lc'Xliillnii l\)\\lll\lk'l litiw :ill Llllrlllllk‘tl lllllll.tl1 llllll.ll filltlll‘ttl «WEI Flt.

llic uric-x lll.tl rl\\llkl lx'iiig “Ck‘kl’c'tl ttlll .it llll\\l.l_\;c' \\1ll on llll\\.llkl til Illc' _L'l'.lll\l lin.il \Nltlc'lt \\lll lw ltL‘lkl llll l‘ltllltlt lll

l)k'\'k‘llll\t‘l

Edinburgh

IThe Georgian Concert Society xtt'gcilmx ll.lll.(-ll\\‘flrllc'.w-1\[‘lll t.»~ l t. ll.i\.iil.il\lc llilllt lltc‘ l \lit'i ll.ill. -15 l 1“ ti. .rml (.lticc'iik l l.ill l’Hl\ l )lllc'L'. film It)!" lltL‘ (it ‘8 ltl;ll-\L' tlirrir i‘l‘c‘l.lll\' le'l‘lll \Hllt .iri tlllll‘lllitlh triple l‘lll mt '[Mu'lxc‘t Him-ii lllc' llllt‘L' lwiitu l’cruwlt-xi‘s //:rx\r'nrui{\

lint/«w l>iluliii\ //lz' li’r'rr Adsz Vii/Lind

[/It'(ri’r'llt1ilvlt"

MONDAY .16

I Lecture ( llllllll\'\\ lx’rmiii. l{\.\\ll ). lllll lpm \Htic'kt'ts lL'Llllllk‘kl Rm llrr\\.il \I.illlwt.ilkiiiuwri The exactitude olMusicallmpressionism

l\)t'llllL'\\ Street. “I

JANA’éEK Thursday 2nd Nov

shattering. profoundly "laying " The Times

good Glasgow Herald

llic l.l\l 13 3h ( )k'hylM-I lk)‘\'t)39