{LISTINGS

I Art is listed by city first then byvenue.

running in alphabetical order. Please send listings details to Art Listings not laterthan

to days before publication date.

NB Museums are now listed separately in a selective guide at the end of the section.

IANNAN GALLERY l iiit SOS Skilliiiii lliixiiiexsteiitie. \\.t\lllll_L'It‘llSIIL‘L‘I.::l FOST‘ \Iiiii I'll ll‘.irii 5p:ii;S.it

Ill.iiii l: (le'llL riil 'e"\.lfll‘llli l'. ii i'e‘L'llldl .iiti\t\.iiitl «I. [H ISM-1. iiiitil the

:tlliii‘,

plintwerai‘hsil.iliii::E enillez IS ll u.it..3 it: .i :imre l‘e‘l lllitlle‘lll Ill ll‘ie IART GALLERY& MUSEUM. KELVINGROVE 15"".3“ \Iltlt S.ii lI'.iiii Rpiii;Siiii

3 5pm (Lite lLl>l \'i~liiiit.ir\ eiiitlexare .t\.llI.tl‘lL‘ lieriil elini :e tiii‘niitiiiet piii'ties tll' llltll\ iilxi.i|« lt‘lllltl the iii.iiii galleries. ('riiitlel tlieeiiririiif. iIL'Sl’x

SilentWings l ill] I? I let lliitlx th;il .ii‘e Ilt‘ liiiieei \‘-llIt lS .ixsi‘eeies. .i\\\elI;i\ thme iliie rieiiel‘ u llll e\iiiieiiwii. he the \tlll‘ee'l wt these llltlSlliillilllS In lltllllL'ltlllS niiiithwlwuiexililliixli.ilr\i\iiieliitliii: I‘tl‘firll'tll e.ii . .lutllll ( H‘tllll. .iiitl ‘ItllIllI .»\iitlii'iwii

Glasgow Garden Festival Display owaards l’iitil31\w\

lIZe lli‘l‘lllL‘S .iiitle'e'itilie';ite'\

(it iiieiit that l.i\t \e.ii ~witittlwiii \hiiitllL'l‘.‘

the ( lyile eiille'eteil llitlll \ ;iiinii\

iiiuiiiiixiimiix iiv ilixi‘lmetl iii Llll their

QIHH

School Children's Art Competition 1 mil 1“ (let .\ miller} \lll“.\lll\; It‘l the L'llIllL‘SlllitI llli‘llIL'll .i iiieilil iii the Shh .\iiiiii;il .'\ll

('wiiii‘etitiwiitwi philiheiitiiiiii.illri\ei Sewilninl lliewiiiiiipetitiuiiixiiiiiluthe Sehwwlx'\liixeliiiiSi-ixiee

Italian Renaissance Pottery t ‘mil l5< let. .\l‘.e\.llll‘llll‘lli'l ‘iii;i\teipieee\‘iiiiliiiiii ti'tiiii the lllllSIl \ItlSt‘Llllt ( 'iilleetiwii. I BARBIZON GALLERYK Mlleeel .iiitls. lliel‘. St: it. “‘1 I‘l‘lll \It‘ll Sit

'l‘ll'iiii 1lli“ii‘:.S:iiiZl.iiii FFIlpiii

I Glasgow Society of Women Artists: 15th

AnnualExliibitiont l‘lll_j;l let Pinning» \L‘tlll‘l‘.ll;’_ ‘er.iiii:e\.pliiitwgiuiihs (tlltl

l(‘\lll.'\ “i. 'llt'lltl‘CESI‘l the Sireielf. ;ii‘eiiii

\Ilim

I BARCLAY LENIIIE FINEART fir: llgiili

.Sticz'l,.‘,‘tr‘l

I; \Iwi lii Illiiii <piii.S;it lll.ii'i ll‘ftt

fllllil eittrii\ \el'IIISII'lL‘e'l‘ltlIHL’illlitlltl

l‘.tlll'lll‘_i\l‘\ emitteiiiimini‘. ( ileum itlllSlS

IBELLROCK COMMUNITY EDUCATION CENTRE SL; Cranhill Mural I‘m-l giitre iiim Imiixh :rehtigi

:i'wvri .' Rinitl

(‘i iiilillk'“ llllll.illl\\ltlitlle\\ iiiiii.il it tlllle‘il “a ll.e l'lelliiu'l».

l'iieiiiiili neilliiwiphieeil ES llliiii L’t'lthl‘Itiitllt‘l.\‘vllll .tIIl\I l e\lv\ lliiii It tle‘l‘lel\‘-.lllllll\ellll‘il\_Il\lIle‘\lll'xlfl‘i‘ill. \xeiulitlittii.::.iiu‘laiilziiiiitwii.i\\.‘.ell.i\ litlliISe.tl‘L'\..ufll‘t'ltS.tllil\elL'lleL'Ilellttll

I BLYTHSWOOO GALLERY ltil \\ e\l (iewigeStteyi..7309” \Ii‘ll Ill lll.i.'ii * :lll‘ll‘..\.il l'li'l‘. ‘i‘iit l‘ltlt.ii:il_‘lltlit eiitiiz‘. l’.iiiiiiii;\.iiitl (hitteriiiwrii‘. \\~ » s \ Illl\e'tl\ltit\‘.lllL‘

wtixiiiitiiigsttwtitwas. ix‘nmll.is'umiltlm .wiitetiii‘wintx .tlll\I\ ICOLLINSGALLERYl'iti\e!\ilj\ wl Stintlie'l‘.ile.:: RuliriiuitilSlreet.<5: ~1»1lllle\t.‘tw\‘_ \lii!‘ ll! ll’iiii ‘i‘iii.S.il ll »1i‘ii‘.

20 301 'iitil ‘.

\e‘illt‘lllle‘Sllr

it kt liriiextmite.iiiilxteel

'Tl‘. \llel‘..lL‘I ()ii.ii:e .tlltl

eleewnti'. ; gt ’litlie'S ‘liSI‘lfe'il l“. e‘.tll\ lt.ili.:i: tl‘. lt\r.«iitii:e .iil irwiii \I.ii\ Ruse (I‘ve-ill thriitheh.i.I.hwi1el~tthi\ e\lii7"iti«»ii litew .ire- "with ll‘llil'e'l \tiitleiitx will; I :.i‘.‘.twi.‘l\ttw~li~t \it.iiitll)e\i,:ii

ii‘.( i‘l.llll\(i I he gillerx Will the‘i‘ “q I «etl 'llllll tl.e L‘\.l‘ll‘llliil‘.r : Russian Posters From Revolutionto Perestroika ‘lx‘l‘.\~lt 1r» (leli‘l‘e'

COMPASSGALLERY', x 54 lhe l !\l l.*

\\ est Reeeiii

:‘ (leli'l‘e‘l lIlNl

ART & EXHIBITIONS

LIS'I‘

PUBLIC ART

Springburn Museum, Glasgow. When Mark Greer, a frame-maker. recently worked at Springburn Museum he heardthe curatorMarkO'Neill bemoaningtbe lack ofartistic documentation of the area. The immediately pointed O‘Neill inthe direction of his father, James Greer. a respected Glaswegian artist who had executed a series of wood engravings olSpringburn inthe Sixties. The museum quickly took steps to secure a series ofprintsfortheirpermanent collection much to the surprise and delightolJames Greer.

‘The works were exhibited at the time but were never shown en masse.‘ he

‘recalls. ‘I didn‘t live in Springburn butl ' travelled through it regularly on my

way to visit my future wife in Bishopbriggs. When I gazed out ofthe bus the scenes I saw always made a vivid impression on me. In many ways it seemed a very romantic place. full of the vitality of a close knit community. Everything teemed with life: the pubs. the pawnshops, the wee swingparks eventhe cemetery!‘

Greer, who has exhibited at the RSA. the Print Studio in Glasgow and with

the Society of Scottish Artists. has

recently returned to working with the stark monochrome of the wood

fengravings. although his style is somewhat more expressionisticthan

the figurative depictions of his Sixties work. ‘I like working on the small scale

of wood engravings‘, he explained ‘and ‘it‘s so easy to become burdened with

colour and miss the simple beauty of

blackand white.‘

‘Greer's is a unique record which we never expected to come across.‘ enthuses O'Neill. The engravings offer an atmospheric. detailed glimpse of the old community. about to disappear.‘

The Springburn oi the approaching Nineties shall be very different to that which fired Greer's imagination in the Sixties: he views its future with some trepidation. 'lt's aoont to be transferred: I feel very suspicious of the imminent changes- its such a contrast to that old artisan-based comrnnnily.‘ (Sara Villiers)

Street. __l MW. \liiii S.it lll;tlll 5 *lliiiii. (Iiiiiteiiiiwi'ni) Sewttixh ixiiiitiiies .llltl tlr;i\\ lltL'S ltlt \lltl\\ LICSIIIIL‘ the lllllllll iiieiim eiiieiiee ill hm. iii}; hiiiltlei \ ll‘.

I CYRIL GERBER FINE ART HS \Vexl Reeeiit Street. Ill .‘tll‘lf‘ \Illll I'll ‘l Ill.iiii 5._‘~lliiiii;S.it‘l Fllgiiii ljFlliiiii. lhiiiiiehiiiit ( )etnhei' llieie v. lll he .i tlispliis iii Semitish [xiiiitiiiex iiieliitliiie \xiii'lxs h} lyiitlle} . ( ‘iiuie. Mel .iiiee .iiiil llellaii}.

I EWAN MUNOY FINE ART IS \Ve\t ( lei ll Lie Stieel..“3l :~1Ilfl..\ItlIl S.il

‘l..‘~ll;iiii *.3llitiii

William Wells 1872-19231 iitil 1 1( )el (lll\ .iiitl tll.t\\ iiie'x llt‘lll the iiiiieh ti .ix elletl (il.i\\\eei;iiirlmiii.iitixl

FourScottish Colourists 1W let 3M let .-\ii giiiiliitiinix\hmxiiieutfixer lll\\ttll\\ lL'.tltll'L‘\ l’eplue .tlltll eieiiwiii, \I. iili ('.iilell .iiitl (i l .lliiiitei iii.il.iiie tll‘ the littllSitlTlL'

I FINE ART SOCIETY 1.1.1 ltlx ihxmn ‘Ll Street. 3311'le \Illll 1 ii

‘l._‘ll.iiii 5.1lli‘iii.S.itlll.iiii ll‘lll

Pupil andTeacher 1 "mil Fl ( let x\l‘\ll.tel

[\tlllllllLNI‘} \\ illiiiiii llnillie .iiitlhi\ l‘lt‘lL‘L‘L' \\ illi.iiii IIllltllllL‘ I he ll‘lllle'l \Villiniii .ietii.ill_\ Litreht the Litter wiie .it \eeiiiitl.ii_\ \ehimI iii I l.iiiiiltuii

I GATEHOUSE GALLERY Ririilxeii ( ile‘ll Rmitl enilleijx .it eiiti.iiiee in lliittei llx RiiietliiiiiHOOD.“ \lrrii Ill

l Illpiii lipiii.S.it k\' Siii‘.

ll ‘ll.iiii \ .‘llitiiiw lmetl liie

l he caller}. li.i\ .i lll1\IllIL'l'I euiiteiiiiwinit ixiiiitiiiuxwii tllSI‘IiH iiiitil l«1(letultei

The Human Form .llltl Sea Boxes lwi let < \rw I’.tIIttll. ‘»\llll\l the l.ittei eimliimt

l he lmi iiiei .iie \eiilpttiiex Iv. I).i\ lLl

\e'LlIl‘ItllL'SitlL' ht l)i~iiith\ Sliiliiiu [here \‘»1Il .ilwhe l‘.tlllllll:3\ l“. Siriii ‘ll l rzeei x‘ll

displaf.

I GLASGOW ART CENTRE If. \\ .tSIIllTL’II‘ll

Sliee't._‘_:l-1\V~ \Iwi: l ii ll'.i:i: Pebble Poemst llIlI ‘llel

li‘i

.\\lll.ill

’e‘\llll‘llli‘lll‘l \ltllle" mt ll‘ it!‘ :.'t. with .ieeiiiiiiiniixiii:text. rlliiiwltir (il.i\ew\‘. i‘iiiii.i:‘. ‘-ellt“‘l l‘ill‘lL liieie\‘.ill izwt “r tl'i‘lli; ~‘ 3' \meiiilx'i

ll GLASGOW OPPORTUNlTlES GALLERY

\‘xexithumb-\iga‘rfl it i“ M ii In I’ltlll “iiti' \llL"\llll‘llil‘ll lll t". he lll‘til'IL 9 ill.

:.ille'i\iii\w\eiiil\ei

IGLASGOW PRINT STUDIO. I\lll.' Sit. :i. will \Iill. \ii Printsand Paintingsl vii!) \L'll lillL'Iil I llrl‘fi‘m $1.12" i'll -‘. I

\“ Illtftl " :liiti‘

littlll,\"‘llll"l\flh‘nlile' ii:tl:iei‘..etlh\ \l.i;':itle.iiiv5l :i \leni‘tthilrluvSmuieti‘:ii:’:i..i}.-' Inn's Ilelxlm .iiril \le‘aiiiiilt \ l‘lIe‘I‘ll

iv. hi

‘-\lIliIi'lll‘Ile‘\\l‘d~. tliiiiiie lll\\l.i‘. lgixq 'fil‘w ll ii2trl

.iiitl .iie I‘llS‘. l‘lfll‘ t.'l".‘._.t Il'IllI olil' ‘lii‘l

l‘l llllS t~~"‘e It‘lli‘.’ lll 'lte e"'.IIlI‘lIlv ‘l‘ Contemporary Printmakingfromthe Soviet URIOR\‘.l1lellllllt\lfi I GLASGOW SCHOOL OF ART "v I R. lilie"~.‘.

‘ll‘. Wt ll ‘\.

Street “.“V‘l' \L it I‘ll» 'i'. ti'i. eluxeill :i.S.it I‘lli'. ‘iizi.

ArtAlHeartl iiiilltt w. \ l‘ or» IIllll‘. it‘ll\l tl‘illl‘,_'~ llll‘l'“ xi l“.<.‘lIlli'l‘.l\llv‘ll'il'e.1‘I'-I“,I'lll‘I \Ill\l«.'l:l\fl‘ l.ri‘ii:.\‘.‘. :. lllq'ch ilwit:

Ilittlllll‘lli‘l lt'.i_iziir:'\i'ili‘l‘i' ‘l ‘lV‘ \l\ll.1ll\ lllil‘tll .w‘

Readers DigestYoungIllustrators Exhibition Ifil let *“xw'. I?1i_'i::'..i.:ir: ili'.‘ llItAITJlli‘ll~e‘lll\'l 'i‘tr: may li'i l‘lfJ.tlll\L‘Ll l\_\ the \Tllitll I‘lll i‘ez' x il'.

li‘l lIlL'tl l‘l.t:! L'i'i‘ll \hwv.

IHARBINGERSII ‘(rr il \\ .‘\'eiit I“ m. “WNW” \lt‘li \‘l 'i'l«:i: wii'r‘ \e'leelll‘lH‘lel.ill‘.‘.i'lr.l".I'l'lll-2 1" '~ iiiitill>eeeiiilxw

IHILLHEAO LIBRARY *Hll‘nrxl“ 5. 9“ \Iwrt Ifl“ Illwi‘. \i‘:i Sit

" llLeiii lpirrfi‘ii. l \

\\erli1e\tl.i\

CarolMooret'imletiei Paintings. tli;i\\iiie\.iiitlpustelstiunithe(il;i\\\egi;iii

I F.W. L‘tlI'IIL‘I Ul(R'Ui‘l1L‘.SIlCCl .iiitIIlieliStie'e‘t.5522ll3-I.\Iiiii Sun

With 5 .‘llpiii; Stiii 1: ,‘ll »1__‘\llpiii. Scottish Landscapes .\ L'L‘llL'l'dI L‘\Illl‘llltllt iii .i euillei \ th.it \peei.ili\e\ lll ttiiiextiv ll;llltlll};.

I HUNTERIAN ART GALLERY 1 'iiixeixitx HI museum . x: i Illllteml Street. .‘xlllilfil. \Iilll I‘ll” Riliiii 5piii;S;it‘l.3ll;iiii lpiii. A Century of Revolution: Printmaking in Franceteoo—looot'niiljiitiei, Ihe \tllltllte‘l L‘\Illl‘llltlll pins trihiite IN the ieiii;irl\‘.ihle.iehie\eiiieiit\«it l‘ltheeiitiir‘\ lieiieh [‘llllllll.tl\e‘l\ \xhii ietleetetl their I 9i tllll‘dll ii~l\ IL'.ltlllI_L' rule iii the IlL‘ItltlI l‘.tlllllll‘_l lhe L'\llll‘ll\ .iie tli‘mxii eiitii‘el\ lll‘lll the l liii‘tei i.iii'\ rm ii etilleetiiiii .iiiel le.iliiie write «it the iiimt iiiiim .iti\e .ii tixts wt the rl.i}. lllIlItIIISL'rl .iititiee. I)l\\;llll, l)e_~,:.i\ .tlltl ( ilttlL'lll.

The Mackintosh House Gallery: ( )peii th .ihm e hiil elmetl ttii‘ Iiiiieh

If Fllpiii l .Illpiii. Winuliiiissiiiiiuii weelmlnx .tllL‘lllt‘t‘llS Ltlltl Siittii'tliivx. Recording Mackintosh t‘iiiil :srn-r. I’hiitrieiuphxln l', e\ R. :\llll;tll \\ Sims

W ITH leei‘l'tle'tl lllL' :tl'L‘IllIL'L'IlllL' Ltlltl

iiitei imi‘~ mt ( 'li;iile\ Reiiiiie \IJL'RIIIIUSII. I IMAGES GALLERY 71 I Is lltlILtllLl RHLILI. .1“~15.‘~ll. \liiii I'll ll..‘~ll.iiii 5 _‘~llpiii. S;it " Illdlll 5pm

John Mathison RGl 1 mil lS ( let. Skirmish l.iiitl\e.ipe\ iiiiiil\.iiitl\xiitei'eiiliiiirxlu \I.lllll\itll .is well ;l\ the regular display (ll I‘llh .llltl It lth eettlHL‘. ill'IISIS iiiitl.l;ip;iiie\e \\.~i\tll\li\el. l‘llltlS.

lheie \\ ill iheii he ;i LIISPIJ} tit xviirk ll'ltlll \liiiI llltlll Paintings by FrankAdcroft and W. Russell 3W let 3H \m the [Mill I‘l'tttlllee‘ Serittlxh \e.’i\e;ipe\ Llllkl \lllLIlL‘SUI xiii.illeir.i\l;il \ill.iL'e\.

I THE INN ON THE GREEN RESTAURANTS} (iii-eiixiile Street. 5* Illltx< \Iiiii I'l'l l.‘.i\iii 1pm A; (‘.,:lll‘lll Ill‘lll. S;it

tr :llltlll llltlll

George Birrell l 'iitil jti \m. lim risenpes .iiitll llltISL'ill‘L‘S iii eiilti} \\ IlllSI villi tliiie. l‘l L'QtlllSL‘Ll In .-\it I lii‘e Seiitlniitl.

I INTERDEC GALLERY .\l.ii‘\ hill lliirigh

I I tII. f l ( i.iii'hi;iitl .'\\e.‘lv1ti5‘ll2. Afghan Collection I 'iitil ll ()etfl i‘LiLlitiiiiiiil I\llllll\. e.ii l"e'l\ .iiiil i ties eulleeleil iii the

I .iui hx (ltlll le Riehe. .i llL'tlllL‘llI \ ISIIUl'IU Kill‘tll iii ieeeiit _\e‘.tl\.

I JOHN GREEN FINE ART jtil Bath Street. ill rill); \lwir I'll lll‘lllt 5piii;S.it

ll|.iiii ll‘ll‘i

l‘lth .iiirl .Illlh eeiitiir\ llritixh .iiitl lMitiiieiilaliiilxniitl\kiiteieiiluiiis.

I KELLY GALLERY l l\1)irii_ulii\ Street. 11S rwxii \Itll‘: Sat llI Illniii 3pm.

.7 Filiiiii \ .Illlllll

Grant Robert McTavisht ltlll _‘l ( )et. \Vnrk lllllll the ieeeiit lL't'll‘lL‘lll ml the .'\l'llltll'

\ iiiiiie:Seliivlnixhii‘.

I LANGSIDE GALLERY It» IS llattletield I\)l‘.ltl.ll‘1‘)\\\\ \liiii S.it‘l;iiii ifillpm. Drawings and Paintings by Stephen Conroy andAlisonWatit llllI Slit let. \Vurk .wiiiiiletetl ly\ the [xiii whilst the} \veiestill \IllLIL‘llIS m iex i 'll \lIt‘\\ .iliiiieixitle th;it iit ith 'l e\ (iI.i\\.:w\\ \liitleiit\ .\I\\\';itt iceeiitlx .i;-.itetl .i IlllillL' \\ ith her piii'ti‘iiit Ml the Uiieeir \liiiii \\ littllt she lll\l\IL'thlll l‘.lllllllltl 'v. lllli‘tll .l \tiipitl IILtI tlll her

hexitl 'Shirekei‘

l he ( i.illei \ xxill ilieii h;i\ e ;i L'L'llL‘litI exhiliitiuii llili'll \tiiek tllllll lllN'meiiihei. I LILLIE ART GALLERY St.itiiiii Rimel.

\IllllL'iHl'e‘. ‘NifiFl liie Ill 1 l;iiii 5pm iiztl "iliii ‘ll‘lll; Sat and Siiii 3pm 5pm.

( li‘x'tl \lillttl.i_\\

Printingon Paper:Victoria Cassidyt'niiljll llel Reeeiit lithwuinphxti‘uiiithe ltlllll‘lll oh l‘l lllllll.tl\L‘l'. pertiii‘iiietl «in her I‘\\ll h.iiitliii.itleimpel

I MAIN FINE ART \Iieh.iel \Iniii ( killery

itllll lhc \llltlltl ( ~roller-x. Ilt.lllLI 34(iilmm

St i eel lli ith Lnillei lL‘S NH 334 SSFS LlllLI

in ‘L‘ll \Iviii Siit ll’illll .‘ Flliiii. l

Scottish Contemporary Paintings t 'niil .lll let l‘.iiiitiii§;\ lltllll the gilIIL'l}‘\\[thl\.

'l‘..!llll‘. lle‘\\ l‘.tlllllllu\l‘_\ I. lesle). Slain.