NigHTLIEEUST

LUBS

Clubs and discos are listed as a diary, first by day. thenby city and then by venue. Special club nights are listed under their club name followed by theirvenue.

lx'lb \lllll lll\.lllil ;::ip~l-~~irl‘. l_\'l)l lll‘le'lllll‘A. l Elfillfilllll‘.’ \. [t\l.t\lllllll‘li li‘l l‘ll'».i't'l113‘

iiiulils, plump lillllln’l \ t l i

FRIDAYS Glasgow

IThe Alhambra »l \vhrill'llwi ‘wi:_~_:..‘.‘: ::(ill.‘\[illt iitillizipl‘l lug llpm i!i_\. I‘ll

\llllk t-

uliL-ic jmii ml \wiii 'i‘n IThe Batcave iii ilgnn. lliiiii * illiliii‘ '7 1'. lllll'llltl‘lllltl uphill. IBennets ll‘lll uni \‘.llll I ll \l-ll lllll‘~l\

ICharl Music Night ii lligl ‘: lliiiii ? *'|.iiil ‘5 l ‘:.r:l. lictiil‘xlwiill'itl. ill: lllj " L'll.tllll‘.iifllp. 1" ill *gs \miltlifi in ICleopatras lll illiiiii \lllllllll‘» llil-liiilx ltth 3m: ll‘ 13g \\ l‘.llil.()ll..lllkl\\lllllil lr\l

.CraSh.ll iln-i llpiii l)l'llll\\l‘lllllll'lliill‘ la“. lll‘l 'zi' ;i\lli\cl\cli\l\\\lii il\l'7ll‘ll"\l.l:uls

IFollies lit

"l'ilIll

'l‘liiiir .lii‘xiiiulixw

‘f‘lllilll L“ "Iii! \i‘.‘.ili:'

llll‘lll “Miri‘ 1W“ (limit lilixullilix’wmatrix» l\l i l lThe Futurerii lliq\\

1 1pm 1. 'll 'tllll

IThe Gold Coast Club it ill; ill-x. liq! ltp‘xl

llllltlllltlfllttlllll :1 Eli ‘ll‘lll \l'itill l{L‘LIljttk'.‘l‘lll. \lllxul, ~i~l,i.l;wai\ liiiil.

lHardRockCafie.iiii:;\lzzxrx iiilwill lLtlL‘ :1 ‘l’ l l'x gllli!‘~l~_ \lllllill-\«‘

IHollywood Studios/m: ; mun (huflllwiixt-«lixw l\1T 'Joy.tlllll'\ll“l l'.

(illttllllllx ml lit“; 13 «l i‘i,‘lil u-wlfii

ll‘ ..l‘I!l

:l'iigiull‘. \i‘illlilllvi‘J-ll trill liftle xll :5: Hip ll.lll\l\l’l l,l\ tux ill. {\lxiliz'

IMaylair ': Eiiti: in: iiiulil iiilliglxillilwtii l' ()iiiit'iWiiity \gg-lx-lww erD's Elli‘ii‘. Xiiii .t‘ l'.lli.ilil‘.i

.lllll Sillllk'\ltl ‘\"..i‘.\lili: '.\ lilip lll‘ii

?;\il ()\ -' \‘\

l [\lll‘l ll‘.

iiiulill'liih

IPalominoClub‘i;‘:i; xiiii .‘,‘

IPanamaJax 1mm \

.\llk’lllttll\\'llllil‘ ".ll' .l:.;'.‘u_ill Ilfl iii

I .il lllL' ‘\

ii "l‘Zl Ls.» tel ‘ll l’si. 'liplli w ixl 3711! .l} tlllllW‘»“tilll‘ithl l :\”'l\tlll ll‘lll llal'i:!l\ri:pl\ :i-lf. :lluliilril'. ill; .iliiilixlwlli.r agit'iwiitiwzti: Inatllesi w my; \

ISavoyliim l*~

l‘tl\lL'\l ilttllxk' lnlll ii. ( ll.t\,' mi. all

‘Aplkl'iili. liill Lll'llYTl‘H lt iwvl .Shagttllllflv\lill'- film: "‘131‘.

Ll “‘ li;.ir! luv”; \ill-vllzl

l lllll'llli,'l‘.\l‘.- lili (lill'fir li'fi r ,i i i lll“."~ll whit ‘\ll.i..,l il l': ll\ llll tiiifliir 'T. l 1;; ‘ri 11:11H

ISTOMP \ll; at s

l“ ‘l'i‘nl llll r.

ITrueColorsu l x l' l;

lll‘ll‘i ‘F ‘l'liri‘. 1‘. l.

IUnity Reggae Club n l<i l’ r

l" “liitii ‘tfl'. 1.: \i ll 1

ill twirl my lllL' '.'.'.il.l \ :\

50 lllL‘ list 1’ i‘)\‘l

:lil l\ I: ll‘k'l

Edinburgh

ITheAmphitheatre liipm lilil- Libllllitlll

r‘iitu lwlnit' 7 1pm l. l .llLIL‘l llltllllllu'

lll‘liiu ii llixpl illiqlilip i‘l.i\. lllllx'lllllltllldl‘lk'

ll.iiigl~ ll

if».

l imiiiqiii iil-iwiinl

Al‘lKHII lll\\'\ \El\l)i

IBusterBrowns I li‘lll ,1 Mini. 9.; ‘>.li.ili

l‘lll\ tullum

lllllllllilll

lilkl iilflll\\ll‘ll lil‘livil'

l

iii lllltl llniigp iiiiisil'

c: Nix itlllll wi‘zil~:;.l.-\j

Cale StJameSi lib.“ l iim» l'llllllll\lll

\lx‘llll‘l'hllll“: .\llk‘l l liiiiiiiiil‘l'xiwiiii

\ ii iii

lllL‘llllillllpll it.i 'Rxlliimiuliuiiltlil‘iiiulil l).iiigiii~,: lll‘sidll‘ \ll\ I

a Cinderellas Rookerlellas tum:

(llil\\'l

l lli‘l)lll' l:y. li l.l i‘lll‘.

l‘lk l1". l‘l ‘.'.l\ \

'Etil‘flgl‘ll‘l‘l‘\illlllll\l‘l.tlk‘il 11M! :l inn-ll. lllx'llkll\ gimnl l\l)ll,\"l] ilChaplins ll l lll\ll‘ll\ l"iil\\\iulil( liili

illi‘iii lilllll

l‘ll‘llll‘l’

l ll'L' lipliiil' llllklllllllll.

«'1illl'iiixliiiixixriimuiiuii

Liiii Ll

l‘t‘lli, L. llllcl, lll‘\l\'ll l~_\ iiiipiilii l)l ( i.ll_\ l‘\\'ll\lltl\( liilikiii: ili‘.l‘l\ ixiili llllllll \‘.llll

,‘lll )l'liilll\.

lipiiiwiinl lilgil iii llllil lliilriiiik lil-xl \lixl‘w

lll

IDrearn Slam ll‘l‘lll :ttll} L3 \iiiil‘ili

llwim li

l illlll‘llllfills liqlllll \lllll

'll lll‘lll l ilmumifx \l.llll.lllil

lliiiiiilliulil"

-J'\.ll\'llll_'l\ iii 'llllllll El\lll;’ llip \Cllllk' tlllkl

riiiim \t lt'giiwi‘. ll‘ll\ lllllkNl

I Marley's iii with. l .llll\'\

ill 1||I\Hi

vvl liis :

iiimll'. \ll ll\’

ll\lll:1lll‘llllllL‘llltlllL'

llllll\l\‘lK‘ll\z'\ll::L.1ll‘(‘\K-I(l

I Red Hot .tl l lip lull l llil l’l‘iiiil‘i l liili

llii iii ll \llll.i\l‘i

ltlLK’ lmlluiiiztv wl film;

gliiii‘it‘zx IRDCkngbl ll \l.t\ll\l‘ll‘\ ‘li‘iii \iiii {l

r. '.liipl l‘lll\\ illllllllu'll‘.

I The Alhambra ‘~':

~_‘l\l|

v. llk‘l ; \i

‘l‘illill .1\ on r.

‘l‘ll‘.

Ylllllllll'lll

illiiiii; t--1.iilpi

\\ .ilp: 1‘ u \lzt'ulijf‘. l

:iiwiiw’x‘miilli

lligplii‘i

IBennets lli‘fll Ilkilll Ll \lltllll\ urn “-lllllll \lx’liiiiiiwiv I BralPathll l\lllt'lll\l‘7lil:lt'\\\l

[Ell

U-lllliilll

- The Choice .ll l’r’rii'i'

ill *‘iiizi‘.

if: \ll‘lllll lit lit-l. L“

‘llliiii Ll

Iliizii 1

l illli‘lll Il‘.’_l\l\ liwriil illlll lilill.\L'£llll

iiillllil' ‘lLtp: mix- \\31.it lll‘i'fk'il‘lllklli i‘iiiilgt lixlliw'

ICleopatras 1" Mini: ifilmn 2,1 \ii _\ l.ll\'1ltll ll. in; \\ at l llkl‘»\llll

illiriiinlirnit. I Cotton Club '1 ii‘zil * W411i :9 Ll.ll ilul

;: "\lllll. IDesire

jlll\

IFollies

IGlam

"\l

Rock Nil

1.,llx‘.‘ llii'l‘u‘

'lllx

l llL' l‘k'\l

lilli ‘lil llll‘ will liwiixtuliiil

il '\'\.il~.lll;'lil‘.‘. lii‘li; lllplg\\ l.\1 i: l.(1:.t‘\ Ill ll'iixii * lllltlll

‘l l;‘\' ill

,tllilxililllllll\

“lill‘. :1 »\-~1iiml\ ‘\l >El\ ll 1\ \ \_llll\

l"l‘lll till late

i\llll\lll

.‘__‘i:wii iiil‘iiilil'ix.

\li‘tllll l‘li\\g\

I HelterSkelter.n llic \lllhlltlll {1.5lll‘lill rm‘lx \lillllll\ llk‘lll lllL‘ lulu tilts ltllLl “Us.

I Henry Atrikas 1 1pm .‘~,_‘~li;mr ii. ( mm- .tl'L‘ lllL‘ Buluii il‘ l‘L'.tl\. llllll\L‘ llllll \Utll iiilixil‘. lllltlxlllf; uni lt‘l . \\;lll lnr ll.k'llill'l liltl\lL‘,()ll.\\L'll.

I Hollywood Studios 1 lpm Sue l‘ll.

I Insomnia .il lliL’ \\ :iicliiiiiw.

lliiiii 3..‘~l|;iiii.l,-1.l'xpcclnliiliilm or}

.m‘illniii, L1.

lxlllll ml tl.lllL'C lllll\l(.

IJoe Paparazzi llpiii 3..‘\ll;iiii H.

I KesClubn Rimllwpx. lll..“ll]‘llt Rim. Lift) llllllk' .lllCl llltll\L’ ;iiiiii';il\ imp.

I KlSS ;il 5“ l. Llslllllitlk Hill liii‘ [‘I'lllllltlllllldlllk‘l‘\L'1\llllMtl'\l.

I Libra ;il l liillimiiill Silltlltfi. t35ll. ( )xci'

ZSV lllxui. ,'\l\ti till \Vclliiculds \.

I Marsm l'iii'i \liiri'is, l lpiii .‘yfxlluiii. Soc ixiiicl.

IMrD'SSu-l'ii.

I Palomino Club ‘liiiii fuiiii. Li.

I Rallies lllfill 7mm. L3. Discnxliliiills \iilli l).l_ Rwlllh Siciitlill

ISavov l liim Rum. LSSH. ( )wrlls' iiiulit lll ( illl\_flll\\ '\ lulucxl kll\k'll.

I l Single. \Villim L'Kl. l)i\ iir'L‘L'll. Scintiulcll \‘llll‘ l ;il Rimlliipx. Sm- l‘l'l, ISUbClUb 1 1pm KFllniii. L11. \nluiiux lining l‘tll \\ li.iiipiii;: lllL' ;t\\k‘\ til lllii\l rillici cllilix till .i ~\iliiillui iiiglil . ;ill lllL‘

I Teenscene ;il lllL‘ 8mm _ F‘Plll lll._“llplll. t2 \\llll lulu-l: Ll \iilliuiil, l‘iillci l.\\‘

lll\l‘il\\llll R.illiii ( lulu l).| ( Mrs .\l;tl\ll;lll.

I 2 Hip tllltl Mixed Up ;il l);tlllllll;t.l;t,\l lllf‘lllllll 1..‘~ll;iiii. L ‘\ licliii'L‘ iiiilliiiulil. L11 ltllk'l. ‘1lliii'impuningliiiik.liiiii\l-;iiill llll‘illt‘l‘. ‘.\li\cll l'ii' llil' l‘li;iil.\iilil llllkl alto-inning.'l\xiwliilixiiiiiiiiiig xiiiiiillliiiuiiisly

lThe Venue l ll‘lll lulu. t3 5“. ( il.iiiii'iil‘l\‘ k'\lllllllL‘ll\\’Ck'l\l\ li‘l .ill \iiiiglmcl

'l)l.ll|iillli. tlL'\lllk'C\.

Edinburgh

IThe Amphitheatre liipm line Lillipc til llig \\\’\'l\ iiiulil ll.ill [‘Ilk'k' lwluic l liiiii. llllk‘l l.llll \i‘lll\‘\ |t iii \l\lg iii Smillniill'x llllllllllk'\llilllqllll‘ [.\l|\l)l

I BusterBrowns 1 1pm Altllll. t} "5 \\iiiili\\liill'iii_~;lil \\llll\lC.lll\ \Ulllllllll l'iimll, lliisil'i llilmiix' l ‘iillui r lv\\kll\(tl. \ lliiiii \‘yl'ii

I Cate StJames Stu l‘l'l lt‘l \lk‘llill\ (mull \k‘llllk' \xliil‘li l\ lim- iii llllL' lui PlHdlk‘ lllllx'lltllh |.\l)]l.\' l l

IChaplinsn l lll\l‘lll\ l’liil\\_\iglil(llili. ll llli‘iii txriii (‘litiiiliiixl llllllkllL‘ lliiiii‘liai l\lll\l‘lllt\\ wiwiilliiuiiulilnmiiiSoul-r1. l--\ll-\' ll

ICinderellas Rockerlellasiipm 3.1m LR l‘k'll‘lk' lll ‘llpiii; U <illillci‘. l’liit\ \iolil. .tlL'lldl‘lC lliu lwxi iiiulil liii llll\lllllliL‘ll\L‘l\ iilxpiilni iii.iiii\lic.iiiillixui llllgliiiils: ' ('miiliiiiinliniint('iiillcicllnx k‘\L'L‘llL‘Ill liliii iiiwiiiriliuiiiiiulilswcxllicsimlliulil l.lllllll llk“-\ iulluixc l'uiuigl l)1\{('lll

IThe lmmigrantClub ltl Slmlx l .tLllCN

lll illiiiii Rim LI l{l'\.tlllplll}_'.\ll.tll\ liilliw lll\llil\ ltil ti .\.iliiril.ii lllL'lll

tillk'l llilll\L‘ gliili lllk' lllllllltlltllll \‘;l\l\lt \‘vlklk' llk'l \Illlllll‘l iiii \\ illi Sluiic Rii\L'\. lllL' l\)llllll‘ll'\‘\. \l l .lllll lllk‘ Bullies. liiiiuiiic l‘llltllLWk

I Pacilic State .n \\ lllle' l liillxc.

lllprii lulu. 'l‘lic \cx lllL‘ llrulli 7l\ pl- pmlcrx iiiiulil suggest wriiu .t\ .llll‘lilll llc tiiiik ll'tilll lliL‘ super li l'L‘llNll l.ilwl l‘lll. liciri}; llic Spgiiiixli l l;ii luiiik pimliil‘l . ll llllCI\llp-lllfllillc tlllllk'k‘ iiiiisil'liiiiii urtiiiiill IllL‘ “(Hill

I Kangaroo Club ;il l'lic .\ll\\lilll

lll.3llprii Mini. L3. Slill gilllllj tiller .ill llicxcimi‘x \ltlllllllllllllllli\pllk‘lc\\1lll czixi lluiicc music

I Overload at lllhlk’l' liillmix, s lll Alipm t. l .5“ lilL‘llll‘L‘l'\L {grillliltll-lllk‘lltlk‘l'N l'iiilcl' l.\\' gliili \iilli lllltlL‘ lli.iii Illu l1\ll.ll L‘llilll lilll\lL‘ Iii iillCl [U ;l liiiil'L‘ lllw‘l‘l lilliL’ llllkllL‘IlCL‘,

I Red Hot at the RL‘Ll l lnl l’ciipci (llllli L3 lictiirc l l fillpiii, Lei ullcr. llnl lluiil‘t-clini‘l l;i\ iiiirilcx lwcii llic Cltl\\kl\ liiixi iii llll\ pithll iiplmi ii \‘L‘llllL‘.

I Rock Club :11 the Venue lllpiii «1.1m. liw Hick liniillx ziiill llixl‘ii ;illi’;igliiiu llll so l‘i‘mulx tn llll\ piipiilui‘ lilL'lll. lxpm‘l .lll lilllci‘ (HHNKli Soc iiiclx‘ ll\llll}_’\ liil \lL'l.lll\.

Glasgow

I Bennets llpm .1 llllLl tiii l‘L‘L‘l'llllLl \pii'ilx. \luiiili on} \iilli ill—NRC:wiiiillxliilil.

I Béte Noirul Kriiglitsliiilluc S\\ l (m lliL’lllulSer. £1\iilli;itil'l\l-l:t;l.5ll \xitliiilil.

I Brag gil llic ( 'iilliiii (‘liili l lpiii 3 liltirii. i.) ‘ll il'smii‘lli lltllxlllL’AlNilll. liltin' ;\l| lll'llllxN Ll.

IThe Canary MurderClub ;it Riuilliilix lllpm 3am. L2. l’ruliclnlill-

iiillic ;illci‘ii;ilim~ \llllllll\

IHum. "Spilliiiissiuii

SliiiigL‘x \liillL' me. Sliiiic \niilli IllL‘ KEN ( ‘ltlli'

I Club Fantasy .n llic ( lmm-

1 1pm .x‘nfi‘lldlllv L3 ()lL'.tlll\L‘ll li_\ lllL‘Mllllk'

u in lli‘l lll\l {.lll il

imiplc llilil litll ( 'liililcii [xiiql'l 'iipliiiiil licini tinnit- lllll\lL"

I Follies 1 1pm .;.llll t3 (limiiitliiiilxx I Fuddrukkers.ii(ll-minions.

lll ‘lliiiii _..“llttlll. ll x\ll\llllll‘_'!l‘k'\ lliiiiglil iii lllL‘ \‘m-xl I- mix liml l\\L‘ll.ll\ will} i IliL’lllCllll‘ l)lL’\ClllCll li\ llciiiil‘ls' l )l (lain I).i\i\

I Hollywood Studios 1 lpm Farm :3 Siiiillui l\ llic liu‘ l‘.lllkl iiiulil til l liilliuinill \llillim.

IHUSlle;il ~\iilil'llili. llpiii 3 .‘ilmii t_l

l ltl\llL‘ l\ \llll .illml‘liiio lllL' pliiilcixii illi blimp L'llll_\ llllll llr llll\\ .lllkl umul tltiiil‘; \llllllkl\. liiil llic iiiiixic puiilll \llll lic llll‘lL‘ ltkl\L‘lllllliill\, Do in] Swirls ‘\.1\ \u( in \\.l\ plan-ll lliicc lllllL'\. tillll ,\ ( lii\ Milli-ll (ici‘tilll's ‘Vlmllim l{.i_\ Nico l lim .llL' gixiillxiiiius. liiil

I Kick Crass ;il l lL'iir'i ;\liil\.i\.

l liiiii Villain LC, Willi l).l l).l\k' \ l‘ttllL’ IThe Legend .il llic \im-lmm

llpiii 1.illum.Ll..~\lltlriiil\\ fillp

I Mr 0'5 1. ‘i l L: \iilli liglxcl i. llliiiii :ttlll [lurk Hill llll lllL' l lupin lliiiii

llpiii iiiitlriiglil

IPalamino Club‘liiiii Riiii Ll

I PanamaJax iii-15pm ,1_“lllllii.Ll.*ll Siirillux Siilnsli liir liiiiiw .iiill lL'Llllk'\l\ lillilririlx‘siiil'liilliriuiiiixcix

I Rattles lll .illiiiii All“ :2)“ \tilllltl\\\llll l).l Rlulll}. SIL‘Httll \ tlklli lillkl lager Nip. I Savoy l lprii 3am. L2. 5Ulltld}\.tl lhc

KP

l)]\\'\l