SPCHTTIJST

IBoroughmuirvGala\lL-gpL-ilnntl, (‘iiliiitiiii Rinitl. I‘tlllll‘lllgll. .‘iiiiii IAYI'VSIBWBI'I'S‘MBIVIIIB\Illll‘lJL‘. .-\Iltm.i\.;\\i\hiig.3i‘iii

MCEWAN'S NATIONAL LEAGUE, DIVISIONZ IEdinburghWanderervaangholm \Itiii.i\lit'ltl.('iiixtwiitliiiiu Rinitl. l'tliiihiiii:li..‘~piii

ICurrievHillhead Jordanhill‘xtnllt-m

I).lll\. Il.ilc:iiii. llt‘.ll I tiiiilniigli. 1pm

Wednesday 25

INTERNATIONAL MATCH I Glasgow V Fiji 1 III',‘IIL‘II\I\'II

lllillhcml liiitIniihillK:‘itiiiiitll.

r , FIRST DIVISION I PartickThistle vAlloa l ll Illll l’.ii it,

(il.i\:it\\. 1i‘ri‘. .\itL: l.t\I \xeL-RK hi?

Itinlt‘h .i.'.iiii\t I tlII‘LlIIK. lltp l.i\.:\ YllL'L‘I

balance. Essentially, the owners otthe ice rink in Dundee have refused to institute necessary improvements to

the arena. closed it down and sought permission to build a supermarket on the site. Without ice. the Tigers could simply be eliminated. though there is hopethattheymightusethetheFlyer‘s J rinkin Kirkcaldy. Ontop olthis. their close season was also dominated by 7V the bizarre disappearance, whilsy I Iiiblit'iitlt-ii l\l‘.ltl. ( il.i\§.!i~\\. I‘lll \\ llll holidaying on the continent. of a possible signingtrom Western Canada. Duncan MacPherson. Even now, nothing has been heard of him.

On a more positive note. the Raiders lrom Ayrare looking forward to moving to a new venue. a purpose-built rink, around Christmas. Last season was capped by reachingthe tinal otthe play-oils, going down to Nottingham Panthers, 6—3.

Murraytield Racers. have been edged

IIL'\‘~I\ I'lliiili‘lL'tl \lli .i I)YL\L'IIII_\.IIIL'\

NEWICE FOR CHRISTMAS

.iig .ixpinyiii.‘ .i III 'III\ .zw‘mliit *liillliiliis.

.lllkIIIlLfc .imiiww.itlniixl~ii.iii\liiiti1

I‘lllllll lliIi'.iIt .lll \L .itctl \t.ittiiiiii In l‘l‘ll

lIlL'll llllilllLIii -‘ugittiiL _( hid ll.illlIL‘\. II.I\IIL"LIItILllL'llllliflIILL'\Il“-\LI\. IIII\IL‘\IIIIL,'IIIL'I‘li'figl tIiihxniiilunitiulhg littLr.\.iliI‘I‘I‘i‘llillill'. twining that tho

.II\ lli‘l hwt kltltlllllk'll ll"-\TIIL’ liiiiiiiiiii

Izmihii‘w Ili‘ll‘. \llelhfll .illiiiiit .iiiii‘lx'll .iiit‘. li‘illiil liixltlgll li.i‘.L \I‘ii‘\\lllliL‘lll\L'l\L'\

tiihL' :1 witl Il‘.\L'\liliL'lll\. "-Kllll ( fliiiiiil‘L-ll

LIIIIL llll\ lll.‘ IL .iiiik IIIII\\i‘lk'I the l‘iiiaiix \L‘hmliilt‘tl Il‘ I‘I.t\ St‘tillniitliiii

I Clydebank vAirdrie lxil'ru m it [m k.

II‘-KIL I‘.ll‘il. _' lllll‘.\ Ili‘lll \iiiirL'i \Ittlli‘lll.

_\( let. llll‘ L'lll l.iiii liil\L‘l \Klll litikllilll‘l

\kIlL‘I the tiI‘I‘L litL~ lit! \lilIlL‘ tiiicii. llllllllllLI

:I,In Rtiulix l lii‘ I iii.ii‘.-\ I‘lIlIL' \\|Ill lllL'lll .i

IAlbionRovervaeadowbank< lllliilllllll I).1II..Itilll‘lltILIL‘l‘lllllli\(i‘.llil‘.ltL‘

II.ItlIlltill lll LIL'.ilI\ ll\ iiitl ll.iii .L‘siitx‘inllx

.tllitlliil\l tlielhizl.».ixilliixtitlt'tlhx \Liiiiiili, my, \'iiitiil.i. \‘.l';i‘llli\‘. [‘lil\\illiIllL".\lllLIlt‘l I Falkirkv Morton lliiu Millet lllxlllxl liiii \.iitl\(ii.ih.iii1\tiiii \Ittllxilil. li‘iii .AYTURIIEUVSIJOIIITSIOITB\i‘lllL'lM‘lI).ill-\. \\i. iinii \\?iw\.iii litiitltc‘Hl ll‘Illl\lt‘llL'

.'\ll\ll.lll.l llim tlii lliil IL'I\ w lllllt’lllill

Ice Hockey. the tastest team sport in

the world. is back again, with the Heineken Premier Divisiont having

Itil\\.lltl\ inixxgiiiit' IIIL‘II \\.l‘. ItlIII.ll\L‘ \.iitl.i;:t' .llltl in \x iii the ltiim‘ Inill III the \ghL lllL‘i‘I llllllL!\. llll\ lltl‘JllI [Itil lu‘tlic iiimt\iit'i'L-xxliiliil .iiiiiiimghcs.liiitiiiiL‘L'iii

liltlL hiiig ’(iixt IIIL’lll .t l‘:.iiiti IIL‘\\

;i \\IlIIL' ii \\.iii l\\. .t\\'\ iilL'iiijt'tI iii IIIL'II _‘\| LIL'I\ .il iii llit \III'II.ILI\\IIIIIIL'I()r\-1IItIIILI

\l.itlllllll, iiii: inc \ \t irt itl.i‘.ii:«; Ill\L‘ .itL'.iiii

l’.'iIi.ii\\.\ll\

\lL'\IIII\ \I Ii"\‘.ll‘. In *lli viiw

\Iml will ll‘lllll tii hall the l’L'itlilt-.iiii\

\tlIIIIlI Ilit‘n tI‘.p.itl.iLI.iii~.:.iliiiit tlL‘IL’ll‘\l\.

‘ltiL‘l\‘\\

SECONOOIVISION

IDumbartonvStenhousemuirlliigiitaitl.

I)Illlll'.illl‘ilil i’lriiiiix I )iiiiili.iiti~iil tl\l

\ltllll'lli :I‘ill

IStenhousemuirvStirlingAlbion

IIi‘IllI\lL“-\I).lll\.l.IIIX'II.1I‘III

Sunday22

SKOLCUPFINAL IAberdeeanangersll.iiiiptlcnl‘.iilt. (il.i\::i~\\ i‘ llllli\ \Iiiillll l liiiiil.i.iiitl l\'iii\.:\ l’.iiI\ \t.itiiiii\i. .‘iiiii My IItlIIL'l

VVednesday25

PREMIER DIVISION IHibernianvaerdeenl .ixit-i Hunt \intliiiiii. \Iliiiiii Rinitll tliiiliiiiuh.

A 2lliiiii llll‘\li|\l the Ijtliiil.\ii:ii\l ll\llllL'I ll. lll‘ tI l’iltiitliit‘ IStMirreanangersl .m- \lit'L'l. lhnlu. l\ llilll‘ llitlll I illlllt‘lll Slim-l \t.itiiiiii.

“Ill‘lll lx’.iii_:pi\li~\l iti.i\t \IlllL‘ilHtlL'

\\ Ill‘. .I\l\IL' Iliilll illli‘Lt'tHll‘llml \. iLti 'l\ ML'i

kicked-oil on Saturday 7. Consisting of ten teams, the League involves each

team playing the other nine on a home and away basis. twice. with the top six

progressing to the play-oils, which take

place seven months later. at the end of March. As regards the contingent of Scottish sides in the League. it is. even at this late stage. not particularly easy to say how many will be competing. From last year‘s tour (Ayr Bruins, Murraytield Racers. File Flyers. and Tayside Tigers), the Tigers are struggling to tind a rinkto play their home ties— and the Bruins have changed their name to Ayr Raiders. The situation facing the Tigers is currently very much hanging in the

outotthelinal stages otlastseasoii‘s play-offs. torthe tirsttime since the PremierDivision began. some six years ago. They now seem most concernedtotighten uptheirdelence this season. judging bythe recent tough talking ottheir coach, Leo Koopmans. during the pre—season Norwich Union Cuptournament.

For some years, the Scottish scene has been dominated either by the

Racers and occasionally the Flyers, but in their new colours of white. black and

silver, the Raiders side will obviously be hoping tor success on the ice to accompany the obviously satisfying developments which are taking place ollit. (Mike Wilson)

the .iggiiiiiiiiiitl.ititiii \x lIll l\ii l\L’.tILl} iL‘L'

lllllix l\ \Illl ill the Il;ilILI\tiI thc IIllIl\ll he I lucky} Aw IL ltiIlHll and the \tiIiL‘itmrsl. the \L'iittixli Il\lillL' L .iitl lL‘lTlitlll\

iL'uixtt-i‘L-tl the \L'L‘IIIIKI*I.I\IL'\I Lip IllllL‘UI IIItllihldIlth .it l-ltiiiiph

Sunday22

I\i\l‘.:' \L‘\i.‘lt‘\

Ffida 13

CHALLENGETROPHY FIRST ROUND IGlasgowTigersvEdinburghBelmont Monarchs Shiuliclii\tmliiiiii. RIIIIIL'ItIIL'II Rl‘ttkl. ( il.i\.'iii.\ “iizii llll\ liii.il iii.itL‘litil thg \tuixi iii iv. lll it thi '19 . iiiiitiiiiinl th.iii iixii.il Il‘llii'flllltfIIIL'tililliilllli't‘lllt‘lllIITLII ms IIL‘I .Illll lIt'.llliII. his in L‘IIII\ \tlltlIIIL‘ lL‘.tITltlIItllIIL‘T‘Il'lIllIILI\llkL‘IIL'L'.IIIL‘IK'IHIL‘ l‘l lllLIlllLT liniii L‘ITLI .i .‘I unit liiik \kllll the IIL’L‘H IIIL' iit'xx li\\IlL'I l’etL'i \Iplli ILIL‘ lxxliiixt' I).illlit'ltl ( 'tiiiiimiij. .ilzt'.itl\ simiiwi \ the ~.'llll‘l. l\ .iiiihitii 'tl\ that the IL'.IIII iii.il.L \‘l li lil~» i. li.illcii::~\ lwi litillillll\ 11‘. the IIL'.lI llllllIL' then Illil\l‘i Il‘il\\L‘.t\l 'll iii iiiitl l.ihlt- l‘IWL'lIl iii. .iiiil iiiiiiiiiwxn It‘l.ll IL' ti\\L'\\lllL‘III til the tuiiii'x I‘L‘IM‘IIIIL'I lllL'lL'Il‘IL‘. \\ IIL’II the IIL'\I L.iiiiii.ii§.:iiluxiiiix ll“»‘-illtl\IIIL‘L‘Iltll‘l \Iillkll hegiiiiiiiiti it \I‘l ll llL‘Xl \L‘.tl liiiik iiiit llil .i t.iii iiiiiiiht'i til .iltst'iitL-t-x .iiitliiL-xx

.Itlllllll‘ll\

the III\L'\i‘I( L ltit IIILI l IlliltIL‘L'. liitik .ixil

Sunday15

CHALLENGETROPHY SECOND LEG I Edinburgh Belmont Monarchs leasgow

‘lhT‘II‘l‘IVIV I Jock TaylorTrophy .‘xli iliil ('xclt- lttL‘L'\ .ii KllllL‘hlllll RIIL'L' ( ~iiL'iiit. llL‘ttl

Sahnday14 , I)llllIL‘llTlllllL'. I‘IIL‘. Ipiii. L5 (L‘liiltlicii

IFileFlyersthitleyBayWarriors IIL‘L'I Ilil\l-lvlJL‘L'LWL'iliIiii‘\tilii.iiltl

lllL'\ .IIL itch-min *II t .iiitlitliitt'x .ilit-.itI\

\l il'iiti.

Tuesdale—Fnday13

IKilspindieAutumn Classic l\i|\[\iiitlig (ll’III l;i.‘~. \hpilntlvl ml I l‘llll.lli .\ I’iii \li.\i‘ill[iL'llIl'illItil~.L‘\I‘lttLL'IllilIlL' ltlL'MlJ‘. IIIL'lLulthlll\.l\\l\ltllll

I‘li‘lc'\\lttlliil\ i‘l.l‘.

Monday16

I Parkdene Holidays Ltd Pro-Am \‘xl

IIL'IIL‘isl; ( It‘III llll‘. l)\llillllltll Rinitl. \hl

Sahnday14

'AYT \‘il l\‘.iLL'L'iitil\L‘. \\ lllIlL‘li\l\lii.itl. *w ,\

;\\l Iltll‘ Ll'l. l’.iiitlmi~. if L-

\.tlli‘II.il l ILiiil riigL'iii‘i' Ix :iiiiiiii: .it it‘ll]

Monday16/Tuesday17

IAyrfxx: it“. .\\l l'ltiii t. N lI.il {TILL'IIIIL'\

\‘IIII\\.\\ILIIIL'II\I<i‘tILI. il’.ititi«~.1\ Dix: ‘iii luv ‘h \‘I I"\l\KIlI\‘\.\.\I\I1

\t.iitii‘.:t .it .‘ I‘i‘ri:

Monday 25

IEOIDDUTQIT\ILiwt'lhxirxl;Raw-Linux \Ill\\'l"llit'li I l‘_il“r.‘.l’.iiltlw.kL1 il‘miiliuixLiiiitg'sxiwiis.i\.iil.ililqi \ll.it

EIIL'L'IIIIJ. “Lgiiiiiiitg .itl bpiii

ICE OOKEY ' . -

BRITISH PREMIER LEAGUE. DIVISIONT

\\llllll.\’litlL it I.t\\ltIL Iiggish.iii:iii;:ii1

the I‘.tl.tll\\ ‘ttl Il‘ig llflli wt :i‘ll‘i; IilI‘lL‘\\.

Kirkgilth Ice Riiilx.‘

Sahnday21

IAyrRaidersteterbcrough Pirates.\j.i ILL- Riiilx. I iziiL-l.ilii\ lx’mul. .'\'\i."iiiii

Sunday22

I‘piii

I Murraytield Racers v Peterborough Pirates

\IIIIII‘JIL‘IKI Ice Riii'k RHL'IMIJIL‘ ( ipxpt'iitI Llllll‘lllflll.“ .‘lipiii

Sunday15

IScottish Karate Federation Championshipsl .immtlc l IlL’Il Scliiitil. I’L‘lltlll.‘lf_’lll)ll\L'. lIi'llllnggdlL‘tll' l'tliiil‘iiiiuh IIL‘QllM litiiii IhL'\\;itlii~i\ii \.-i\ii»iitill\.ii.itc.‘.\ithii\ciStill \l‘IIII‘L Illtth Ill-.L'II Iiil.il\;l‘.tll

MOTOR SPORT

Sunday15

Ilngliston Race Meeting l<i»\..illli_~;lil.mtl \hwu cziitiiiti. Ill,il1\li'll. innit I \lllll‘lllzlll.

i‘piii. 2.1 "Ii.E.iItlipi1t:\-L'i IIll\l\IllL‘

lllittl iiipptii‘hLilt the \L’.t\l‘ll. .iiitl tit least threeLiitL‘uniit'w-iL’iiiiipetitiiiii.iiL-xtilltii he IIL'L itlL‘tI. ixii IIL iil.ii l\ the Shell I iiiiiiiil.i I'I‘ILI\L‘IIL‘\ Il‘. tiltlllllill.IIIL'IL‘WIIIITL‘LI in“ mi lll\Ii‘llL \.tl\. lllLllltllll}; the :IIIIN‘I. \litiL'. l‘t Ills l€.iiii.ilti~ ll.i\\;iii IIL-iitlc}.

It in im iiL'tl I\L'ith \ IiL'IIL'Iil‘L‘tgliil Illlltl isl.ii.tl i.iiiiLI Iii I‘I1\.thi\c.ii

\itlL'L'ni ITItlIHIL‘NL’ILNII.1\.IIII;IL'IL'LIQII.IlIl\ I‘IL'\IIf_'ltiII\ I‘IIITL'IT iii IItIL‘I\. iiit‘liitliiit: Stew l II\IHI‘I\\IIII1L‘I tit IIIIL'L' Isleiit _\I;iii l'l inn-s llil\ tuii l .lIILI Bi i.iii \Ii ii i l\iill (\k Illl \ktill the tL‘le I\L'kl StipL'i (‘iipi

RUGBY '

Sahnday14

MCEWAN'S NATIONAL LEAGUE. DIVISIONT IStewart‘s-Melville FPvHeriot‘sFP Ili\L'l'lL‘lIIl. I'L‘I l\ Rtlttkl. 3pm IBoroughmuiered-Forest\ttbpt-il.iiztl. (‘iiliiitiiii Rtiilkl. I'tliiiliiiiuh. ipiii

I Ayrv Gala .\Iillhi.ic. .'\Iltl\\;l_\ . .-\\ixhiiu. ‘I‘lll

MCEWAN'S NATIONAL LEAGUE. DIVISION 2 IEdinburghWandererstlasgowAcads \Iiiii‘;i\liL'ltl.( ill\ltilI‘IllllL‘ Rinitl. ltliiihiiiuh..‘iiiii IWatsoniansvGordoniansxtximtlta .\I_\IL'\ILIL‘ RULILI. I'tlllll‘lllLIIi. ll‘lil

Sahnday21

MCEWAN'S NATIONAL LEAGUE. DIVISIONT I HerIOI‘SVHEWICKI iiiltlL‘lltlL'lL'. l%.iii\_ihii|iiiI L-ii.itp.l tliiihiiiuh. ziiiii IEdinburghAcadsvStirling County Rnchiiiii l’l.iL'L'. Stiit'lxhiitlgc. I'tliiihiii L'Il. ipiii IGlasgowHigh/KelvinsidevJed-Forest ()ltl x\llllIL'\lttlikI. ( ’iim I\)li.ttl. ( il.i\\.tii\\. ipiii IWestolScotlandeelkirkltiiinimta

(il.i\gii\\ Rinitl, \IllllLiAHL'. ipm

Tigersl’m.l.ii.~:'r.. Ix’mull tlllll"ll_'l. i mlu'i; lilllll‘lllL'll

i.:t.i\.~:i;.iii I ".\lll Illll\ll llll\ \Laiwi. \M'll .ilnim IIIL‘

lii'pix illllII:l\L' ii:ilt.ml.Iii-.ilptltlit'ii II\.ll‘~l.liIl‘..i‘ll‘~l\lL!.Il'.II1Ii'?IL'I:i‘III Q'mkl‘l I-‘I [Lg l.l\l ilili.’ waizyi: tli.‘\ WL'IL'

I‘lk'll\ gil t.i~

Sunday22‘

I The Doug Wyer Night l‘r my.» i: ill

\tmliiiiiLlit ixgzlmll I\)“lll lilllil‘.ll‘.'l..

...i\;::

I‘lllll ‘\ firth-til Ill\.llli.‘ li‘l iiiql iIllll IIILIII

\lni whiwm ii;i'i:t'«l iiimitthsnyw III‘.l‘l\Ill;'.l,'.il.i“.‘. iil llzitixiiniitt\riiwiial IL‘tlL'llL st lI\. \iit'l: .n lxull'. \Iwr.iit .\IIKI\

\iiiitli.iiitl livt \ux i.

'VD'LLEYBAL Sahnday14 ROYAL BANK NATIONAL LEAGUE, MEN'S DIVISION ONE

I Elliott Sports Jets v Team File \Ill\llL'

I).ill. \t‘i‘lhl t'iilzt l’iltwii hint

Iklllll“li.'l. _‘ Mimi

IKinleith Plantheam NovasportD.V. I\IIL'\tI‘II\‘ l Ilt'l‘. \ \l. \Itl . .\Il_\’l

I iIiiiliiiiwt‘. iii \i .iii.

ROYAL BANK NATIONAL LEAGUEWOMENS DIVISION ONE IElliottSportsJetstdscreen Kyle \Ii‘l.l\ Ill‘llm‘Ili'llL'LK’ I illlll‘lllt‘l‘. Il.ill‘i IProvincialInsurancevDeloitteHazlehead I\l‘iL\.l\llt' I Il:1l‘. \\ Ili‘i‘l. \It \ i‘tI \IIL'L I.

.‘ \l'iizii

(1.11i1tiiitl t _i:llt‘tl\

Iilllil‘.ll‘.'l‘i

IhL- I.l\I I} _‘i»()t'itilwi lilx‘163