GI

i

IStickyMomentsit -1' Ill 1H li l‘iirii .liili;iii ( 'l.ii\ lit-tic: kiiwui: Iiitii.ii:\ .ix litt- .lii.iii( «illiitsi .ii.( iii". 31w\l\.i Liriicwltim

\xtiipli il\‘\ .t\ ll\ \l.lllll‘.,' [‘i‘iitl Iii;

ii\\ll!lli‘lli‘i‘l." ill“ 1':f'i II‘lI.'.\ llit‘tglii‘ \ «113.: l 121C \ i'llh Cl .: :Z' :' '.'.“.l

ii‘..i"r.i ii 1'.‘-iii IBigWOrld t 1 .. “Wt. .f .‘.:i' [31p

ici..iriii\ti/i‘sxl‘. "hi .' gluitrleFtix

ii'i:--'.'.:i?: \imi'. t\_ :im1\li l Y"\lT‘.ll“ilf 'f‘. wriniig . _il [inn-i \ ilr‘i‘fil ~‘x'l it 't mi 1. ':!‘.'i‘;,'

iti‘Pk'dll iii:.i liitiigr .ii1ti l Mu; \tc will tuitiiit'liiiiiuiiiiuiiilt'it'iniitiiivltit'xliiiii: L'lciiiciiiiit

WEDNESDAY 18

IAntennaiiii-ti Ln l.‘\‘il.'\lil

lfTY\'\ Txi“'w\i Li'h t fi‘lei‘lIIlt\‘i‘.i.i.tr\llf:'

liiiftx \t l."« .l 3-11, '..l,\\[l\li.\\

t

y' m.§2:%=fi~"

VIDEOSYNCRACY

j"

.: ‘- it " if”

. "Budding Jarmans and Russells will be

boltingtowardstheirediting rooms tollowingdetails otthe1990 Scottish Young Persons Video Competition. announced atGIasgowCityChambers recenhy.

The competition. organised jointly by the Scottish CounciltorEducational Technologyandthe Scottish Community Educational Council. will thisyearbe sponsored byClyde Cablevision andGlasgow District Council'sFestivaI Ottice. bringing awards valuingEdUUU. The winning programme will bebroadcaston Clyde and Aberdeen Cable. and willalsobe part oiSCET‘s Olympus satellitetime. lnaddition. Clyde Cablevision will selectthebestpresenterandallowhim orhertheopportunitytoappearon cable TV.The organisers usuallymeet with enthusiastic initial interest. but receivetew completed entries. Malcolm Green. convenerotthe Education CommitteetorStrathclyde. notedthatlastyear‘SBUentries was very smallconsideringthe wide net. "Let'shopethatthisyearthejudges are swamped by3000entries.’ he proclaimed.

Thisyear'stheme.which canbe broadly interpreted. is ‘culture'.

Entries are invitedtrom individuals. primary and secondary schools. colleges anduniversities.youthclubs. communitycentres and othergroups. with strictcriteria—entrantsmustbe under21 years otage.to|lowinga decisiontolowerthe previous upper |imitot26.

Atour-pageleatletoutliningthe regulations andguidelines canbe claimedtromthe Media Resources Unit. Scottish Council tor Educational Technology. 74 Victoria Crescent Road. Glasgow (3129JW. The closing datetorcompletedprogrammesi327 Apri|1990. (Sara Villiers)

L-- , -

MEDUXLBT

and the L'\ltll(llliti «it \pu'icx l-x itlciicc HiWk imiiitx Iii [‘lttlllklt‘il L't‘iiIi'UHHlt-‘Ihk‘ :icciiliiiiiwcttcgt “httltllm‘\[}ll\iitcttll ll‘i tl\ .iiitt [tic caixsstciii’

IThe Decline otthe AmericanEmpireit‘ii iiirii \iiit'lntiwii lutiip ‘iiit tiii:

Iii i‘i‘m if. lim'iji .i".‘ I’Miii i \fikllliik‘lildl iw. \t'cwiittiiit »l\\-.i\iiiiiit( .iit.itli.iii IMom.lWanttoGoHomeNow.( 1. liliiii: .: illlfii‘. liniik mplwmiiiiiiixi

\ hilt: I‘Ii‘\llllllli‘lt iii \iiil i.iii\'i\ui

l

THURSDAY 19

IThe Love Childi('~1l‘l 1” 55pm, i’ctci ()iiniltliploptlit'nipliuiiul ll‘\L'(hllkit\l liiiiiix [MtlL‘liIxuilH liu-xuitli hhfllitil

mitt-iiill.ii:gi~gl\i

tli\r:ii‘tp\l.}

Itigii \I.t}‘lk'lllk'l\ :mmxgi.\xliciilit'i.il|\iii\\itli .ii:.i:gi‘.i\l\. I.ill\iiilmcuitlinii.iiixiiitlciit .ii‘ti«illsii1iiil‘ip.itrii\wilitt‘i‘iilipg IAlexeiSayle'sStutti iiiii Lil» ii Mimi Ilit'IlHl‘~Lllc'\\\.i\l‘.il\'il\.F‘HIWIHHHIT \lt'xciitiiitiliixiiiiic' ISmallDOSBS'HHl-Ti 3" ill 1“ :‘wii “it'llf\li‘lli‘llfl;»iiili1'.ll\'l‘lit‘xlc‘l\\\|1}i \lgl \riiitI‘i .iiitl ( illll thm li‘llc'\. \liiitiii‘. :\fitil‘.lllli‘.

IVernon. Floridait 1i Iii \\ l)\‘x"tl!ll(l‘il.tll\li :: il \Iiizzixiu';.iii

likinirifu ( .ti‘

", “[‘lil 1" V.ti‘tl§ll‘[hk. itixi‘miwiliiiii.itt'1}iiit'iiiiixiii.iiit‘tm-ltiiiiis

lli\‘\‘\llj,-'itili‘t‘.' this li‘K‘vl‘i ii:

limitlpiitnl' ll‘\\l‘l lirii‘ix [lip Iiliii lic A \ itiii.i|l\ iii.iilt-. liimm U tiipiisut Iiil‘lx' Hit the cgc’ciiti 1L giti/piix tic ciigiiiiiitci'gtl

limit

FRIDAY 20 -

IPublicEyeililit :H \ ‘lli‘ii‘. -\iit~\\ Mull] .iii.iii\ \L'ilk'\l‘1‘t‘l1\ \Klll‘i .i igiuii l iiii v. li.il tlic liitiitg liiiltlx Iwi ll: it.iiii\

i‘l‘ik‘ .iiitl .i lidllrlitlHliii‘i \ithllttlx, \xiilillit' Picliml .i [N‘Hi'll ‘i‘mt thlltilk' itiiiiittgx'

SATURDAY 21 -

ITheManWithaCloakit 1i: .‘ :l‘]‘I‘.‘.

l li.l‘~‘.1.ll\ii‘iil\'\ll\ :iiglwth iti1.i'.\ill. liiu'i‘ii

(“ilqlfiii ii Hr“ i: i\l.ii‘.‘.\'.\i\.. iit‘.*..".:\l‘.i :tzx iii ‘.i-~~l: iiijgz not .ilgtiii-‘x l ti.:.it \lLIZPA‘E finIWJ'xiulili'}: i:\:‘:: t'..._;;‘ :ifig litrll‘iet' \lnti; ii: 1‘“: INoonyagerilmi j. .‘

3;i:"::'§x tttmiiflti wt W1: x

itt.li‘.t 11‘» .1 sq: lq\\‘l \l‘i. HC'HK' lki‘. l\lllti'.\

1.“ llic

igiriiiii‘. cliwig

iziiw.\g_”.-..i:.i:i:;l\ lizt /‘i:'..z.'i ls:

l ..'i:..'/ w'i. liri .Ilisi'zu ruin. i’m \.zi:i: l’i ': 1i i Hy .' i in .. w/i’n’ /.ii:i .ii.«i [11‘ li:\‘. Hfliwl‘ \fii"\\llI:-~‘l.ti

\.'W.'“.'i'\/".'i

'SCOiSp0n1\i‘llt\tl‘ 1+ Him: [ILIKLEJ‘ Hit \\~:iiit '.‘i'.\f‘.\\ ',':‘.'. 7‘-i'.:‘.(l‘i\':'.".\ii(f Ii. .,',~.ri:\¥\:/.i t\:.:;l lit-ii: I.) :El‘\'u liirn.

lily-.11... \l :5." i'.‘.!'i iru \ii;;‘.«.:

ITightrope \ i713: :; 'l. :::.

IThe1989Emmys \.»ii:\?:e " f iii: I‘Ig ;" 'i: i.'.ii;\_\i. \w'»

SUNDAY 22

ITheBristolConnection i 1 '. 1min:

i“. iitxtzi .i‘n. @- l,"-\.t‘i'l‘i‘! t‘_ l \ i ' lj' l,‘ iii'i il’ "i‘ll lit If IAustraIian Rules Football t }'t. lgc'n.‘ I:i:,'.~.riif "..i'\',‘\_'.:' ‘f*lv‘fl \i‘l

.xt l-Yi‘u‘i‘w altawxicfi I Equinox: Three Score Years andThen? i( liq

xi \iiu Itilikt tw

\i‘ri‘. ( :izrgiti thinking l‘l‘. titt-

xxi‘i'ggi wt .i-‘\'il‘._-'. .iitti the !L'\g‘.i!;.". \{HIllJY 1m cl iii

'_ll‘.\it'3\1.tl‘.\i .iiti‘. ixfi'tni‘x \i‘lflfill it

I Slim Gaillard's Civilisation: lilii ,‘

\‘igiiiixtx .irc rimi'rxiiu: .it

\ iii ‘i‘ l‘i‘iii lh .tH.1\{l"tlH[\.lhx'LIXX lillii‘\.tli‘l this iltlk‘: \iiiilp .iii iiipimlitilt~ lily. l?1\\'tl!l\ \\'.ll\i‘l \\ii]\‘i‘t.l:\'kik'lJllk't! iiitlic lii\iiitiii'tniiiiiicnttiiiir lliqi.iiiii‘.:t.\liiii l!.i‘.;|\l7iiri1(Littitwl :t'tt.\\li\':gl‘.y\ .\ riiuiil'li- .ii lilt'ttfc wt ILondon'sBurningixtuiim:i

‘l'l\ :""‘i‘l!i \l;i‘i:".\7 w

i‘iii‘:il.i: ll: irit.i .i*‘ii:it .i :i:

'l\\i‘llii\' titiii‘wlilui: lizt tifftiiitt'lwrtt'

IRiskyBusinessi lilit _‘i

.H ;“}‘iit 1‘ "\Jil‘i i'li\\‘.t'\’r~. \

\Iiix‘flt .ii: :ilzi: l!‘ tin ) Hus; ( ,;

\\\ Ii‘ti‘.(

Ililx .i~ .l ' ".t.l: liliix‘fizwlillx liidiniixcuitliiiiiiiiisniiillimikcixulicii til\}‘.lit'iil\L'ii.i\\.i\

IThe South Bank ShOWl\\‘i\tll\t‘.l

\ipxgit lit

ftix Ilti‘\l it \ciil \xnrk

ICubans.(

llitiu'kitw '.lT‘..

l‘i‘ii: \ link. .il liip ‘mi: txi‘l

:lmii. .iiitl lllfi‘. ml iqlipnixilnit

liriig lii‘l \i‘lill! zitt ti l.iii:

.i:i.i:\ iwlliwu isziznlt

vii :i‘wil :i'kii‘xii‘ ll‘fl i.iiit'i.il\‘.iiiii.il tailltiil ui‘liitmw .iiuiiiitlmioliiqi: \i‘flliiic’lTHJIft i‘l.’lf '.:;'.\ iii .i Yi‘llt'i! txilwi

i:‘qtil:ii IAs Summers Die /‘ii.'/\' i': i. : I'm

_‘i‘l

:\"‘\l)it‘li'1).t‘tl‘\lrlili

f' Fl‘i‘ri‘.

lPElilOiamaiHlll : ‘i ill i" n‘l"i‘. lfiu \:.i@~.;i‘iilctiiiq Mitt i.ii l1 i\:i.i!:. iit'. \i"q.ii’ii'i"i\.iv l'Tlf‘.,.l."i;.‘.‘..".tli._.ll'\‘.\ \ xix-J il‘. [71g ix '-.i lax itx'

IThe Drowning POOIIHW 1. "Til .\l‘.i 131t:\\‘\\liilg.iii\

\‘ v. 11',

'1 “in:

(\ll-Tili'i l

l’.iiil \t~'\\:i1.ii:.i\tl‘.t'

ll‘.\ i?:.ii' \l'.ll‘.ll,ll‘i:' \"tiiiwl iii

Huxwi

ITheSci-TechGalaAwardsililii ,‘i [Ifl‘ik' :iigwitiitrizt'ii illifitl‘flt litigiiinliiiiinll iliii MK: I\ I . \ll\.l]. l.iii1o liiizkp.ii1il\li:i.iiii \iuiiiuitifyziiiig

il\lflii‘.it'i’l1iit'illi.i]l\l\litl

\\l mlc'litt‘ .iiLJ, lu'xkiillxdi Illiil‘

\ .iriii‘ \Mllt‘lilttliictxxiii‘.\M'iiih'

llip liiiittt'xt itiiiiiiii: kltll.r'iiitHllIl\l1[\I Ic‘lllf i‘.\. \xilii lt'ttli‘i \.i[‘l.tll‘.\ Hill [Mkttlilll‘lll .iiitl l.tl‘. Hiitlmiii IWheanettoHeavenililii‘!i

I“ \H 1'. .T‘i‘ni \\iil:iii.ii‘.i\ll).i\c litxi‘uxk \Klii‘\.il‘. \i‘llill l‘].i\lll:‘ iii the \\ lzitu l [i‘ll\‘ li‘i \‘\L'!\ i‘it'sitlt'iit \lllx'k‘ kt'iiiit'tlx .1Il‘tl‘l‘.‘.'ill\.t\\l‘|.tti\'\ :'l\t‘\ill\ \ iwm ilil liit- \\ liilt' lk'\i‘\\‘I iii:'_ iiiiiii

«iiit'ii lip iii \lllLK’l\

WEDNESDAY 25 ,

I Des O'ConnorTonight \ iipm \ lit'\\

\CI lL'\ .tltkl Ilit' ljllk'\l\ tiiiiiulit .tlk‘ .lcii\

[mxixt’litt Rlx‘llJlti .tlitl ll.til\\l\liili \Hilli

iiiil. Mix iiiit’

IMyAmericanCousinii .1. iii 1! tfiiim

\l‘ii‘lik‘t iii {lik'( ."l("’."u'( .iiiiiii’.i\t‘iit‘\

; THURSDAY 26

IThe Late Show:BookerPrize'89iitiic3i \ "[‘iit \iiiiiuiclu'tx' Hi\'\\llli‘ik‘i l\ .1lilll".lllt at. liw lliifti Hip ( iiiiltl l l.ill iii liiiiilnii, \Kllli iiicxt‘iiit'i \.ii.ili I)iii.iiil. iniiicl gli.iiiiii.iii I).i\ it'll inlay .iiitl iitigi\ic\\\\\iilicuipliiiitltgliiiilislx IThe Thin BlueLiHEil \itwtltt': iliu’iiiiiuiii.iix '1\\ l Eli'] \ltllll\. itiixiiiiici

1“) lil “iiiii \_'\‘iii‘.\liii.trinityMixgiii \t‘ll\lcl\'tilillllklt'lt'! lx’.ii‘ii.illli.ilc. it'lmxt'ti iii 1"“ \iltuit \lintixi‘mwtl [Lily'siiiiim‘ciipt‘txill:«\iiigiztt Ett'tiiiiixcli militant

IHammettiiilH Li '1" .: 'i‘zi: I.iiii HEIIHL'Y .t‘f‘tillllllL'ttllliii'l Eiiiizwll.

('i'iiiig

iiiiitliigul in I'Ltilt l\ ( ’iii‘iwli .iiitl iiiitnl‘lc tiii Mini: tlic lll\l lllii‘. \\ lli‘. \\ giitft-ixiiintlt-

iii .'\iii\‘Tlt.l IThe LastotEnglandii .i. :1. «a

\ lllhllJllitL‘ liliii li‘t .tll\l‘i‘tt' t"\l‘\'cllilti.t

1.? “him \t‘l‘.\'\‘illll‘I‘iitH\ \IllltlllIL'ii ii.iii.iti\.t'. l/zi

ll rig/mill" l\ iiiiizt‘l iii‘iitnlxiitic iwisiiiinlt'\i‘it‘\\iwiiiiltlic

l; ink l.iiiii.iii\

Htlldll‘. ilL‘ \k'k'\tl‘t1.l\

' OCTOBER 13.

at 6pm on CHANNEL 4

'L.P.ICASSETTEICD features the hit singles

“The Only Way is Up”

“Stand Up For Your Love Rights”

T. W

“Fine Time” “Where Has All

The Love Gone”

‘2

llit' I l\l 1.1

3M )x‘li’l‘ci l‘iw69

l IAOuestion otSportiiiiit ‘il\ Ni me

i l i