l-‘ll..\l

Rejecting and rejected by the established studio system. young Japaneselilm makers have loughtback withtheirown energetic andinnovative movie cultureAsthe mainstream industrygoesgentlyintoavenerable grave.the newgeneration otmovie brats. drawing on comics. graphic novels andtherockvideo culture for

theirintluences.are garrottingthe old withaslash otschlockandrawdisplay otthe new. Theirthemes are sexual identity.violence and politics.

The YoungJapanese Cinema season atthe Glasgow Film Theatre is a smarting sixolthe best.with one more thrown in tor good measure. Forthe lirsttime outsideJapan.the season bringstogetherawide selection olthe tilmslromthis movementsome made independently. some linanced by majorcompanieswho have realised thetalentstaringtheminthetace.

CoRiju'sZazilTue23 0cl,6pm)tells olarocksingerwho has quitthegravy train andturned his apartmentinto open houselorakaleidoscope ot characters.buttherealworldjustwill not leave the poor lad alone. Showing with itis Sogolshii‘s Shuttlea

_YU_NG JAPANESE CINEMA

“§".“ t .' i .

Tetsuo

psychedelic chase movie based on a comic strip by Katsuhiro Otomo.

Tetsuo (Thurst Nov. 6pm) goes some wayto explaining whyitsdirector Shinya Tsukamcto hasbeen described as ‘Japan'sanswei'to Sam Riami. David Cronenburg and David Lynch.‘ No subtitles are necessarylorthis sciencelictionlantasyinwhichtwo accidentvictims mutate into metallic monsters and declare waron each other.

lshiiwill be presentatthe Special Event (Sal 3 Nov. Ham—6pm) with Go Takamine whose Untama Giry (Tue 30 Oct. 6pm) isacalmerand more indolentinterpretation otan old Japaneselolkmyth. Also presenlwill be the critics and programmers oi the season. Takashi Nishimura. Tony Rayns and Kenich Okubo. (Thom Dibdin) Thelirstprogrammeollhe Young Japanese Cinema seasonwhich is produced in association withthe lCA. plays at the Glasgow Film Theatre on Tue 23 Oct. The season continues into November. See listings and next lortnight‘sListtorturtherdetails.

iii1<qiilpil lliilllt'. lin v.th st _ ii il ti~ivzii.iii\ lllll\‘\!“\'ll‘lp lithium (.i' lli‘l‘ \.iti.‘liiyl‘..illVial IWingSO'TheApaCheil"l13tl\lllliqt'll l3, l"‘)l‘l\lell‘lil\( .1‘.'\' \k'til'\l‘ill::', I“llllll\ l luiio "’Il.ll‘n \\ . it (ll.t\‘._'l \x (lll.l‘:l‘l§ [Hg l w l tliii‘flizwt‘. l ( I lThe Witchesil't i .i\i.l:.il.ix l\'~.»_~.l \ IN“ \iwclit ill i~t ‘Il \l ii/ql'. zi'i ,' Rimmi‘. \lI-Jll‘w‘l‘. ‘I‘fziiiiax \ll‘.\ nut: lilii lulu; l\ :ll;~ ll fll‘ \ ji.:it.'r.ii.iy. .i‘n iil lligm.gri‘iogi.l l.’i:. .il iiw pi: li‘. ll.‘ {\l\lk’l;\\ ill -‘-![\:H.k“~ will; i\l' lilllhl‘. lit'|;\.i\lii.iii‘. M1411»; \inILii‘.lli. '-.l ’l.lll \l’.lfli:‘1.-'ilill1;il ll ii.:.:l

ixii'. ill l l.,'ll\11 l'wl. 21M.

llll‘ll l‘.’ .‘kt\f.llll\kll :. tl‘..'.'l

.‘\()k1lltik‘[ 1‘)(J‘l

26 Illk’l l\l l.‘

in lll:\ \; i«'il\lll.', ii:.iiilii~it ml Rmiili I)-1Ell\\,1ll‘iIk-l.l\\1‘)r‘\}1«1\\i]jk‘\’ly:I8."\VLV

lll.1ll.1l*lltlll\ “l§.llt:}‘i[l\"\\lll\IllitllJlff

\lx'llllllh'd Hll‘glli'l ‘r\l\1\fiil“»l\'ll:ll‘. l‘..i\\~ii im llll_'li'1'i}lk'llllit .lHHlk'~‘-il‘- [(‘l H! (.tlllli‘ll lit. l «iiii; ltllllIVllJi. ll \l:.itfitl‘.lt. ll_l.~ii

\xi l l ll lxilqluiiix [(ll .l\'t l\:I"vi\i. lYoungJapanese Cinema 1 m \ :i;.i:.i:

n .w'i; Jilin \.l\ll‘.,_'\k\‘i'r Illlll.\l".ll‘.;'.ll1t3

lLii. (ll l\_'i".\ l

lit-:tyl. iiitl. iv;

Lift ..l Illl'.l.”.\\k lilri. i. is. l\

‘itiiii:ii:_' lit. i: ."\.i'xi ii'? ll'lL :. \lx ll: :iu F.

llillllil l‘llil\~ iiitl\2.~'.‘.:i..'l.'. it ‘.i‘ll .ii: i fl. 1" :il.‘.l:i1itgii. ix'wiiyw lli‘l.;' l?i\l::\l;:~.':i:iiii1. _i"ll‘ii (it lx’i"; i.i:.ii.i in; ‘i-l i‘illdm‘dlll‘f 1 '.\il.‘.

\ ‘.'l‘l»1lll ilftl. ; 1:1. twit \mw'

\ \‘ ping" lil.i\~;'~l‘-‘. (ill

LISTINGS

WEEK ONE

Friday 12—Thursday 18

Readers are advised that programmes may be subject to late change at any time. [D] indicates that wheelchair access is available. though prior notitication is advisable. [E] indicates the availability 0t an induction loop. lor hearing aid users.

GLASGOW CINEMAS. = '

ICANNONLIMRUNHRimii '\l:iii«'itll.'i§" foil 1': Still 'liilil ( ).-\l’ ll \Hi

1. Ghost l 1:) .Ti‘iii : lllll SiLii l. ‘l‘lll.\}‘7ll 2.TheLiltle Mermaidil il 1"l‘llllllill \tlll). 3 T‘lll‘lll. (iiiiii

Presumed Innocenti l\ I will

I CANNON Hit ['l‘llJL'. l’ii lkllchiil. \‘Vi -12i\3~l‘~»1.1.{llj {l' l l spit-cits l. \liimxt'iiiiiiiit‘iiiiiiii! lu‘lwit liiizii 9,? “. .illt'i hpiii l..‘ H 'liiltl L] “l

‘l. The Little Mermaid il l l.im \.ii.\\ t-tl. lliiiisniilx l. l Wpiii.1*‘;\:i:.'i_7lliiiii_

.\ l‘iiiit

Viiitl‘ l.

2. GhOSlll l l l.iiiii\.il.'\\ qtl. Illlll\l'll[\ l. 1 15pm. <.:<}llll. \ .Tlliiiii.

3. RODOCOp Hi l\l ii‘iii. .1 ll'ytii.’i ll‘inii.

\' ~1lliiiii.

4.Presumedlnnocenli lfliiinir :lli‘iii.

‘x ,llipm

.Spacedlnvadersil’tii: Finn; Another48Hoursi l\l\ twin ri ‘i..“<lllll

6.The WllCheSll’till lllpiit. “y'ii Cadillac Man i lRin Swim. ‘.‘4'li‘ii‘ 7.MacAndMeil'il “i‘iii ltvzi: Badlntluencei lam 15pm \L'C"!I\()(ll<1~‘__'ll\‘. i _ll\'\ I CANNON \iiit'liiu'li ili .‘illc'v'l. l “W L.“l('ltilil .‘ llill. ( lNl’llii‘lmiU‘i‘iii}

l“; (illi [\xrili.ii~ ."HT‘II'.

l‘\ll'l‘. \tlil.’l 1‘1"‘.;"l‘lill\illll

'li‘iii.

‘- ’l‘ll‘lll

illiL’lll»

1. GhOSli 1.5? :‘ll‘lll. »1 illittii H “gm 2. Presumed lnnocentz lwi viii»: l :i with l, l ~1l‘lilll. " \‘iiiii

Specialholiday screenings:Allseats £1.60. DarkCrystaltl’tiil ‘il’l‘lll.\.ll \‘llii‘l‘!'- ET. l'll llil‘lll. \l‘l‘. lily-iiiil‘. WlHOWi l’lii} 'lllpiii. \Mxi. Iltir 3. Communioni l‘ ll 1‘ii'21liiiii‘mll l \lliiiii. \l‘ll. Presumedlnnocenti; 4. Memphis Belle :_‘i \ lllpii. 5.Mo'BelterBlues f“ . Winiyi 1’1: 'l‘. ~“tritiiiiiil [llfi

ICITYCENTREODEON l<i il'l ll: \1;

\i‘lll‘.

‘1.:‘\“‘l limit-«1'1: ll. l‘\ .iiiil‘ {1 "ill liilil l l \i". il‘li-l ‘vll"\"’j- \lllkk'l‘l 1-H” f‘ ll".z". i314 " .itluilimilp I.l~\:1:.~\i..i‘.l1\ill'\|ill|l\ lll\\il'\‘l‘: if lil' \il'iyl.. ls: in .i- u‘iiiIiigizgiii.‘in'lw:_ “22:11: ‘l \llxiiit “in Ril‘.‘ lilfl'il wllipci 1:.irii " "’l‘il.wif " \ lNl \ liiiliiiitw {W‘l‘Vi

The Little Mermaidll

1\l‘lll.\ “livi:

CadillacMani I‘M W i“;‘. :l'i‘fi. lit";

\ ‘0 ‘lll

TotalRecalli ~< i;~ :: ~i

\ liquH

Badlnlluencei 3‘! il‘fl .1 4";“i. 57'

\ 1“}‘Zl‘.

RODOCODHT If Tim: \1‘; WT ‘ili *“iiiii

lLove You To Death f‘ I m:

h l‘ ‘fl‘..\ 1‘ ‘ii‘.

.GROSVENOR \*\l‘.li'l.l .l'lx lii'l'. it \"\llli\l.l1l‘$~l“ (l.ilvi(l\l’9.} ‘~'W \‘il .iitii

lili 1»fl)~ \‘L 3f

:uwi._.tl»ili-lt".i:ii'.' ll ‘\\..’\l'llll.;'\ lii. Mm. vltiigi- win i'.‘ 'i ’l: 1.Gh08li l‘; llillw l\'ii1 ‘i1i‘. ‘~ ll‘lllil

2.The Little Mermaid! i. "'l‘fll'lli‘l \ii'i ‘\li'l‘lllll.i", \ lllI \ *"ii‘i:

Presumedlnnocenli h xiv;

"N‘i, lli‘l (ll.i\,'ll'.‘. I .tlL‘\

i'l..‘.‘ .. l‘i'i‘i

ISALON \ iiiigwiiit‘t Slit't‘l.**‘l1§‘li \iitl. f "x\l.ill\9_.‘ ‘l'i\liitlgi‘.l l Hill {I ( liiltl l l.\l’2_l \lli

Robocopllr l\ll l‘l‘ll‘i.‘ llll‘lll. i‘iiii:

Rt“? \lli‘k'l. lt."““\ (.ili' l‘til ill‘t‘ll Ill

'iiii:~ l‘fli‘l li‘g\'.‘lllllL"lli‘\‘.\.\1ilw‘\‘)l‘lll {1)} ll \liillllpyx \lill‘, lziL‘

ifllii'ill l \l’ \yllkik iill llvlll: l l \x'lllllL' ‘H'i\liitlt ittl it ill 2 ‘1 ‘lll ( lillil “\1’2 3 ll“

FRIDAYiZ

Longtime Companion: i \ li'iiiii. \ twin SATURDAYtB

Repulsioni .xi.iiiiiCU|-de-Sacl1\l ‘i‘iii LongtimeCompanioni 1* vii-iii \ lion SUNDAYH

Diva I l" .iiu: Monsieur Hire 1‘ Mi 1\l‘ll‘. MONDAYtS Frameto Frame Season: LeSangd'un Poete ll‘l'll‘ill

Longtime Companioni 'r l‘liill TUESDAYlE

Big NOlSCil l'illlll

LongtimeCompanioni lo ~ i ll“: WEDNESDAYW

Metaphors. Monologues andLandscapes Il\irii~iii

Longtime Companion 1‘ i \v i‘éu’l THURSDAYlB

Anita: Dances otVicei :‘\li' ‘\l‘fl.

Three Women In Love l\ l ‘- 1“;~:i:

FrilZ Sat13: “CANNON ll.\'!'ll11' twill

.illxl \ illilt‘. i‘. 93w! \ t .\

t.TheLittleMermaidii inn. 2.Gh081il_‘ ii Piiiii 3.Robocoplli'xii‘.*i.u 4.Presuniedlnnocenti *l ‘liil 5.Anomer48Houmiisii.~wiw 6.C8leaCFflafllf“l 1‘;»u

7 Badlnfluence Exi;. uuzi

IGROSVENOR.\\iwi.l n. lThe Fabulous BakerBoys i v.1; xi: 2.Alien Nationi 1w: l’l'

.31 ‘l’ :tlflfifl? ~ CAMEOilwzih \iml l. " il l-‘. Ullin liizi Nil“ ‘1 lxill‘: i;.iii\;~.~iiti:ipi. ii‘..r.‘u ’v:

:_‘ ‘li‘Li illgrwi '!lf‘

ti‘lWi_‘\\li inu [ilIQ‘ ‘i;. WildAtHearlilwi? ,‘\i‘i'1l i 1‘

\ Him;

JeandeFlorelte l i? «gum-m ManondesSourcesil :1 1! im \ l'~il‘,l\i

CANNOHl illi il' l‘i ii: “'l 9‘ 1' ll .. ll' Vliiii. ‘l‘fl 'il'm l'il.

l.GllOSl ii “iii. L 'i 2, Presumedlnnocentli \ ‘; ..

3.MeniphisBelle 1‘ "i011

."i":j IDOMINION‘xg-m, .Vi'vl‘ ii. ~' Hr. jui .‘ ..;‘~:i;

\l :‘ "Iii. ‘;‘Ii1 3.. l.t

TGhUSl i'i..‘ 'l. "' Z'i'lie Littlel‘ilerniaidil 2mm. i win:

PrettyWoman' a ~- kiwi. 3.MeniphisBelle ‘ijiwri ;"!. ‘i :i. IODEON’ i.:.—.\‘:_;l 'iIV' .iil~\‘ " lid. ll l‘n: _‘.ii..t‘ \li mi. w.::'i.. :.\ii‘.;"".‘l i:_'lii‘;i. *I' (Lliii \l'l l-l'w:l ‘v x?» \w tiiii; i: l.i;' iii. 1"}l'lff,;

l‘iill: \! .i‘t'i l l l \i‘l lliilz ‘v

.iit. \xliifi\iil.?ll1il‘~i1.i‘.\\ lThe Little Mermaid l .Iwimiimz

v‘lii':i. h ‘l'i‘iii