JAZZ, - _

ITemSBreak'aSH L"“i}“'ll.‘“- S‘mm " Rmnl ( ‘IiL‘ux. :25 5315, * ill Xlllwm T (lurkSliu‘lJuC-VFI Milo } U 'Iu' [ltlkllllllllttl IRBd H‘Ojanq‘a‘lue\f‘fil’k'l£lill\.I nlmtm IAliBainTriot)lwlnmm‘x. ch\1tltllltl. MILL}; I" "1" .l- l “1. “fl I BI“ Fanning Orchestra Stk‘lg'l} (i1 _-llllll.‘~1."pm lit-c Mutilxliulm\mgci ._ 'n a. $3501“ ‘lil‘ffl‘l ‘( 4 ""~ Musicians. Bcrkclcx Slrccl. 331 h] l: ( dl LHH “M A' ~ 2pm, Mm-mcmtwrxtl. Mumxtimm lug

lRejointhe Parlylnmnl ntlgr. , hind ()mk.m,_.m MM.W:_\..4H.M up,” hm. NotezPubgigsare subjecttotrequent ' Glasgow

. . . lGeorge Penman'sJazzment‘nn l table chan es. and checkln wuth . .. . V“ . . . unpred C 9 9 H: M \ mum 5mm. 3% 3533'] WW” I Nigel Clark and Dominic Ashwonh

the venue may be advisableMusicians _ ' and/,Orvenues are asked m let us know” t‘rcc. I rzitlillunal._ BilllllitlllN H\lL'\ Rmitl. A5 A434 llpm information is inaccurate oroutotdate. orlt I Babbypeans 09mm“ mm“ ‘75" I“ ’l" "C" 1‘l‘l‘ll‘nwlk‘m .L'mldl duwmml Yourgigisnouistedsee Rocksecnonmra” Road,st 1:34,};“11, I'm-c. Halibut-Mn \1llllti.l\\.l‘lltL'hk'Ck\\l[h\gnuk‘ " Blues gigs. pluxgucstx. lBobb‘y‘DeanSOuartett llllL'l\._‘,\le\lC\ IGeorge McGowan Orchestrat‘lmlwm Rind. H.113»: \ \llpm l‘i'ct', F

(‘hcstcrx1NIngramSlrcctfiflth MMHWK'JHV l‘l‘“ SUC‘“ v . 35pm. t’rcc. Mumxti‘cum higlmml I K” ca’eYISJall Band l‘rfllll‘. ' ' Glasgow lNige|Clark and Brian KCHOCkULnjluu "llk'ill‘wlvhlml. “I? llrwuxlclm.l.‘.l

. ~. .. n l'l‘l‘lmili'”li;lil»., IFBBIFTEGBldt‘klllill'x.JhHL‘HSllCc‘l. Erdvfilkwhkqu SERLI‘““]'\HH% I U H H M] . w “l a. w L _. mi. 'I'CL‘. uwmmm L'lllullllgll it’ll. ' "Genepnney l, MUM “Hum Mml...m< ind?) >_.:. ’pm l m. Elm) l Edlnburgh \\ I1. .l ‘1‘ ,\Il',‘ " “liq” 1;“ fl) it) fly \LHH\IIL'(HH ltlhl‘ElthlllHCl. I \I _ \ H“ I. Nigel Clark DUO “yum” 1“).th Kurt Wylie Bull} (llttllki. lilllll'ttllk I LeJazzHot Illc‘jl ltllllz‘\(ll.\1k'7;{‘lr. V SHUJHLIMH SHCLW. _1V;l,l\‘\(w l) “mm. (yrllrdclh.( ll;tlll1_y( lll\\‘.j-4\IUV1>‘ lily” (_.lllill1x\ul\-l\-1.y-. 3t):\ up!“ Ell“. from" [tixplumgdungm“!til“, I‘XVCC,_Iil//, phtlltl. Sill‘}ll\l.lctlll'\i\\\Hlllllll‘. .Ah Um 1 Wm M B H. (m .( mm lAlex Dalgleish All—Starst lint-m l lull. I Dougie Urquhart Duo llit- Sllwlc 1m tx- MHIIWN CH. (Wylie ((515 I 11”” MM: (’ix‘icfcnlrc. Mitilhcmic-H. llhlllhfr'S Rk‘\1§l[lll.llll,\;l lit- Shine. 1 Cllll, 3‘7 1 <llxll ; 7’ .t'rcc. ()L1;l ll\ U'ZIL lllllllll i.i//. ‘lll “Pm, 'H'Lfi Lllll‘wllolm lillm “"llI ll ll» . H I..iliil—itlllcclctl electric lax/t umILl P”? a l 1‘ SydneyDevmeWWW”"‘1med‘l Aiumulwnhim, ,1!) 1 IhlxlspartnlannIl—tlzi} l‘L‘L‘l'lkNIlHll.\tHM; lEastCoastJazz Bandllllic Inltfllllll. Nit-cl. lWli ll .‘lll‘m L.” V _ (Lin’lx‘uuch lurlhcxlulcnl lllculiilicnw. Anglo l’uik lt-irm k'. 1"")"3 “ion l'lL'L‘. l: I ' (Mtitlicrwclll'cxlhull. llilkillltlllill, .l . « . l . . IElastic Band lht- l’ whim law-l \lwn- IAndy Shappardand Kenn Tippentmtcn" I'L'i'i'nt'tz-lfi 55w lllwm, l iot- I . g Haillfl‘lukSlim-tints lel‘l_.\.3llpiiit". Al Sh T. ) . l 'huimmnl mSydneyUevineixmlm l‘llx‘t'nlicltl 155" [hr“MOIwmmtwNwmll ' I ex 8" ""y”“”"”“.]" ""“'“‘“” mu.” 1§\}»\_1(1 ppm ,\ [hill llllllL'\\élMlpllllllhl :\llLl\ Sheppard UNLI‘ Rutl‘lmisuul‘ ‘“‘ “1“ '1 ‘lm" " ' l-rcc. leinsti‘czim pmmxt

LtIlllplLllll\1 lx'cilli I ippcll. ilN th‘ll' lliglil} L'Hllll‘illll‘lc impim Mn; tiUtl

lTotoandtheJazz BOStOflSI’l’c‘w‘lwtillilll . _ , Hull.Vlt‘lnriziStrL-cl.3.33M“ 2 limit tlLllllllhlldILN IhL L \kllln‘Ll\. IO‘I‘LIC \Iinn\trc “n I ( illI\\‘.,H\\ l‘hfl'll] lllll‘lL'tilt'Ittl‘lk'( .mntlmiimultilTheShume " _’ . ( H”._I.1H1H w\ .} ,- 1W ,. :4“ Dem0n8\ll'llL‘lll"lWlH \Klllclllll’tlll’lll'tILN IMOdUIatlon Md‘mi.‘ ‘~\‘\C”‘NF 4 “H. l Walmk 1M.“ “3“” . 3‘ Street,l.cilh.553h3h‘ “purl-rm. film“ *‘Hlm' L \H Lb l "I‘MHIV

leinxtrczimpizinmmtllmxxtluw, .DocmrMcJau yumm-HIUNI‘ the ilt>\l.il}_:it'lmnnu ul .tllllll’ L’Hllt‘

[rummumn‘IHHCC. 33t;().151_u__§4,I,'11 ’l)UHLiCIi‘hk-‘lllllll\v‘\hl.‘}l‘13“:x‘tl!“1h\,

t‘I‘ccl'I‘rzitlilmnlil. .A'phaJau Quarter “ICIde } 1W1“. Llllkl\KL'lI-tll\\llllll1(\l llllij. lull if. autumn IIUICLIJIHCI\ICI\RUJd.1.1‘6x8x’xpnl mnmnn l’lilllk l'l H'u‘l . .lllll lg illl: llltf \lmrci

t’t‘cc (I‘mdilmngil,

Ilic iii-u l‘ci'guxi In ‘JZl/l' \ann lmm x\\\L'llll‘l_\ Direct. 5w l’rm icxn.

I Modulation \lt‘lx'irilx‘x.>13;\\\cmlll} SllL'L‘l. It‘llll‘ 55.1ll3fl3. "pm. t‘r‘t‘c. \lumxli'mm pldlltl and luv dun.

l Alpha Jazz Quartet I'Hcrxlc}. Illum-

l lutcl‘ l' Huile Rmzill. ,1 i" rmx.\_ hpm l'icc 'Iimliliunnl

[MUM \k’l'\l\lll\ ml mum lmmlx 11‘ Ill 'xiiulqi

‘i '9 Fil¢°$9!!"'~

|‘..tlllL'Ul [hL-ILHC(I\‘UH1ik'lnillll\.l]['\\{'-

\tim'). \\ llwil lllci: l‘lfi. lirgiuux llll\

\lwultl {no [lie new lmll ll \ llllflllix \Hll'k-nlll

l 1- i , , l I ' IBobbyWishartGroupllnlimill-II ' I \\UULHJH\1" linti‘l. T‘jlv‘lll "l‘lll trunk

' ~fleUflng'-._ ' INewGlasgowJazz Club ch.\llL'lltl_ llnllll‘llhwl '. ' . r - chtrcu('lwiiil.332l\l§l,Hill 12. .S‘llpm‘ IBIHFlnlaySOM-letumult liillniiir. (ldiklk’ll‘x ( ‘tluililut'inm. Ll‘l 1‘11; ‘li‘iil

llllthLtl1pm.[.llllc‘lllllllL'\'L‘llllt‘}‘lll‘\ltllllg mu in it ‘lixtcmnu cm imnmunl‘ till ll

CHARLES McPHERSON.- '

' r hm» ( heck will ‘. t'llllL' 'KENNY WHEELER . IDukeBlissTriolltn.l’imlcx .xmmm. IEddie Severn Quintett )lwlwillm \. \ilnmll \L'u Strut.“ llllll. ‘llllln lit-c l’luc. WWW” “W” “W “Wu

Mainxuumi l Jack Finlay and Kenny Ellis 1 l1 mm

IAhUmHlm‘kllMlx. MHCHNlle'l. HilIL\R\'\[‘lll!.1[1lhlIllir'\l]l\lk‘[\jlliy“: I h \h-ldld'HMIV“3WD "l‘lll l'lt'k‘ (“W “pail lit-c x1illll\[l\.lllllrll11H“Hit:

t'lcclrlcqtlintcl ‘mxx

' lGeorge Penman‘sJazzment lirlt~z~-,f‘m lSwing ‘90 \lilll shim-ll ink! .m: .. _ Hum Rind. SN 15-1 \pm I log Sliver. LS“ MW? ‘lpm l it llwl

, . IldkilllllllJ] (lull \l\lL’\\\lll}.i b h lLeJazzHottynt-l illlwt:.tmuml\

lliltlut'flllll‘l‘ll ll illl’rm lzm' \~\lll:‘ lJanSwanson&Splke Wrightt l-lln \u l.

( 'litlllli‘kl‘ Slit-cl. SHV‘“ "'l‘Iil tre-

f‘l'CC. Xitlllhlltttlll {‘lilll“

DCOFS. dpen; ] I Third Duntermline Jazz Festival l .lu:

I’.i\ilinn. t’llICHL'llCH I’lllk. Imitltrililiiztz I. 4 (BN1 "Jilin : (,PHLLSILIyx [liliigiyrm \l.tlll\llcllll:lllltlllllltl‘w‘c‘tlh .TiCke's: (L‘ll..l]l-kitl} llt‘lxt'l zlllizm _-\n 'LOUIS'ana Ragt'mBBand\Al‘l‘lll‘lll'll“? Hills]. \l.t\ llc‘lil ( Itlltlullk. “ll .7‘. L‘

\ :“l‘lll l‘lk‘t' Il.ltilllt‘llll

intriguingh tintipintitixt- Imp up in: the

Aflernoon only: uric-tiny IUI mtil ml lllc inaugural cum.

t-Lwliml. imulm}; luth l‘li‘lt"'1\\L'\‘llll

\\ high \x .l\ it I! llllllc lH lhc litlk‘ lim k3 IL'

. . IhL‘JHL‘HllHlH\C\\llllllllk'\1llk'lltfllk‘llllt ' . hnmclmm.mthFalSam'sBandlilJpnl ) \ Day. Billele'sJau Baseul 3pm. TheJohn Rae FRechaka Il.llll\‘\.i‘.). .>\'llu ill rl‘l\u.-...y ‘1 . Collective zil 4pm. and [he Mamn Taylor w l] \l‘l“ 9'1” [\mllilki \ Home to l.t \

Trio -” 5pm .\llc:' it mth [Hutth lwt‘. I“‘19’"~"““ \“'-‘-“~’“““”“‘”- M” "‘5" “MA

A _ lHL'Jk(IhL‘lltlH\Kllll‘c't'lk'llk'ti,lull 11] if“ lltnlllwt'lgzi.;ill~~lliizpzwxixlllm:ixwilcwl [‘.lIIllll\ gm ll\L' llic .ulintcnl l\tl

“MIMIC”.1}“.“Cumuwvw”“mu.” ltt\ll‘lllllL'k'kllH;Cl[\lH lilk' [LitimiixR ' - . mulutlixlmuiiixll-lxmt r .mihzl - \lxixlpliillt-lm‘cllwllm Camegte BOX Office. U U \ K I Sandy Taylor and Alex Moore min-1m:

National Youth Jazz Orchestra at \pm. lllc

ClarkTraceyOuintetin wimi.JohnTaylorand WN‘ W“ “‘““"“ Mm." m "l i“

\ ‘Nlll‘ll, \illl lllk'll‘l‘L'l\‘-llll \1.llll\IlL‘illll

liicgtiulr ll \Hilllxhll: lllcmn lillxlxlllt‘

Pfesenfed Kenny Wheeler.n lllpmi .mtll Null“ 1 MW) ‘llumxlCharleS McPherson “1mm l‘l-l‘“ M“ NH“ DuntermllneDlstrlctCouncll Brian‘xenocmo “H N, ,. i . .‘ lKueryllElslilwx(yi‘intll Imlxiiik , . , , l [on llllt.ulllll\.lllt1 \ M in assocm’non wrth m Wmumm“NIMMHM “Mimi nil-Hm m ll.l_ im

' A Scottish Jazz Ink-th \u-[qukm lick- \Llll‘AIle'tllll[H.lllll .oofla’zg' . - . _ ", lCapitalJanBanm [L'\I}llllk'l_

()llL‘L'lhlL'l'M }<t‘;lkli ‘L‘j-ll.‘ .7 *pm i,“- immhmyil IJeflFreednerOuartetlit‘lumm'» IThe ClimaxJazz Band(ilt'ilmiiilHnlt-l. Mwlliilil’lngt- jjlllxh-l "I‘m “Vt “UP

42 I‘llk'! l\y _\ ii )glil‘llg'l PH)"