ITHEBOWANGALLER‘.’ 'i‘v.i .l' v:-

in...“ \ ,ui \f _i

l'li'i Ti‘ll

Scottianlldiitel '., a i i l:?,i.

'Ii.i y. "._\ -Il‘ IBOYALStiOTTISH AND DRAMA. la I: \l

\Ti \‘i'. \l‘"

IST

MUT“I

illilli‘”! ii.“

\tkA'li \1‘1 iii

ULiU: \l‘ll “.ii-‘kifxij-x i. i‘fi'. “SPR'NUEUHNMUEEUT'T‘I \

You Must Rei'nmilierlhis: llie Siorvol

Sprlrigliurn'sCinemasi i: -‘ \l.‘

Up Cordless Hour. (Jo; Back‘

“snisusri'sucRAPV Iv ~'!l

\i‘lt: lili \Tii i'l TI

‘iir 1' \ '9 .'|‘ l“"

ACADEMY OFMUSIC

oo’scArHEoHALir

Cathedral Skyline .‘lecroLrilis 'l'ii ~'

lTHESllLLT‘ERL-JALLEHY ii pi. ..,i i

a '14, in?“

i-\ R'l' & EXHIBI'I‘IONS

'x‘ wk -- iii l:,::l. Jiml“ walnut-s int-“unit. z: mitt _l1.tTl'i‘Tl'~ B STREETLEVEL "l _ ‘th'l: Vic-wt ‘3"

3. ii ‘ml rim .\ill‘iv\ Tl‘ll: The litreeTwins‘. int? .‘\= iii l’iiwl “wl‘h‘

i.~ liL'llcn \iiiiilxig. [w w I‘i'i. 'pi..: "x '1“: g u ii- “Slim \i‘«'\\il‘;i will ti ii~l is7li‘lT‘ x lTT‘ in i' it ;Ll\"lT1T x ‘cli' lllTT‘;T\T‘ {I T'ilHU E‘TLCLNTPL i;.i'?: ill c; ‘x 111‘ \iii "whirl: *l'Hm

N'aiioml Fievmw ot Live Artl l'li :‘i at

TS'HQFUUI'CTEIESPTOJSDTi misixrl l \

'31' ‘T‘3l.'i. iii-i; u‘unfl‘m ‘llli \ .i il lilL‘ ii l lilil!li 'i3.l“{‘TTK wlii‘iil‘. ii lli’lh‘IlKli‘h lll 'T T‘ ‘2 ( Tl l\'l ii l ‘ll‘lil .1l'ii

ra l'liArii'N/i'r ‘le l‘»

fix:ri;i,.ai';.;rier'til \uiwiui aiwii "i i' 3‘ T‘ 'i "T‘. 'l ii \ Ii: R will} it i." ‘I c it E‘VLIJH‘.

ii Til/Kid’sh‘ilifillhl GALLERY l rm \l‘~ \L \ \1‘ 1‘ ~‘Jrn‘ ‘; r.!.!i baltastMAFiueArtShowl vzii NH m

w e

Dream As We Live—Alchel iiiii m

‘l ‘I'T‘r ‘v 231' t'll‘~l \l‘lIL’Tl'

fag-7;. ." gs}:

I é

fl?

Annette Edgar. WASPS Gallery, Glasgow. Annette Edgar's paintings tall into two groups. In one. a torso of a woman materialises through the paint. She is eitherstanding.recliningwithachild orstrugglingontoalirmsurtace.The otherpaintingsareabstract compositionsconsistingolbroad gesturalbrush-markswithllurriesot paintmovinglromlelttoright Throughout. acidy brushmarks are juxtaposedwithwarmorangesor naturalbluesandgreens. Itisnotreallyclearwhattheworkis about. While both the figurative and abstractpicture—makingwouldappear tobedillerentapproachestothesame autobiographicalsubjectmalier.this bodyolpaintingseemstobeatanearly stage,withaIototmaterialstilltobe processed before torm and content can emerge.Agreatdealolenergyisin

ABSTRACT STRUGGLES

...»' {T ‘35"

evidence howeverandihe artistis consciouslvattempting change.

Astraightexpressionistpath is inadequatelorEdgaratthis lime. Representationsola female torso, mother and child. and a iicld of paint marksdo notinthi—imseives communicate anything There are precedents aridwavs icwhich autobiographical workcau oe conceptualized soqcesliiiris are asked about art. reprLsL-m-‘:=‘:‘:tn ain't person'splacc lil iliewi‘irld

The small compositions Rain River and Dreamsmpe are lively integrated paintings. There isa more limigrzil colourrangc. a mixing of ,“s‘ealizw-paini. and inlrs~ and a greaterdiversilv in The handling olthe sririacu. pazm, and the scale oi the brusiswitarli Ti'v‘“ could be a good way la“ laid liner: is

Sutton)

TILLTJI , '-.\Tli‘ll‘u_‘\i 'th‘llT . T\'\Ttlf ".ITlti' ilziiil ii ll'll‘.\l‘!i\ lrm'wiiw‘» lL‘L'liiiLM 1T" viii liiv Tll'llfa TitlikT‘Lill‘L' .iiinl lhk \L'.l lll TL‘Tith‘LT. so llll .tT‘\Tliti,ll'l‘lllllll‘\lllklll\

lWlLLlAM HARDIELTD T‘1T\\L\1T\’L‘}Ik‘lll

‘\TT\.‘\IT‘L\._:1(‘7‘\T’.\1llH T‘ll THAI” ‘l‘lll.

\k iilll\Tl ll.1lll'lll};\ ill‘lll ITIL' L.‘.HL’T \ ntn- l. IWOODSIDELIBRABY?11\\miil§iilz Kind, 1‘7 Mll‘ \Ttlll Iii litim I\[‘llii.\.ll Tilitlll T‘plll T III\L'-T\\L'LT

\ilgdiil'iliwih illi‘icwitl,

lTHEASH GALLERY l‘l '. il'ii‘ll;.tlL “W :T'll',‘\1lll‘ \it llLim liprii

(ianl i‘TiwL'LTT ( )L!

I BARNES 8i FITZGERALD »1"l\( it» i._L Slim-1.32M 1 1M \Ti‘ll \ii

lllWlluiii < ,illiiiii.

Free—Blown Studio Glass 1 ~i) l w.» \\lilk\1‘\ 'TTTL'L'LWTitT‘TT“TTLlTJT_I\\iH'1‘T\ TJK'TK.T[d‘le‘TT.“.1\AT'|TTTCTTTLAIT\Tlill‘Kl\, lll\l‘lllL‘tTT\\ ‘iiixLic'iitcl‘i_'.i\l1tuiiillii‘g (Iiiiii \nri I)[K-]1!LI.\itT\L.I'_k!L-l.\ikillI‘llfTA\ .iiitlSign.Lipkwiikclcui tlikid‘ll'illigwllf’ T‘l‘TLTlTl\TTL'\

I LA BELLEANGELE I {.lxllL’\< imp.

(1m iziilL'lllL'xi ll: iti‘ll igillL'H ,‘LN

lllL‘ \itfium *pm (.ilt- Ill“.‘ l ;i;iiili:ii';,' H.1HL!‘\T1<Illl\

The Environmental Mural l mil 11m: Tilll‘Tltlxl/lllfl thy T‘Lit‘ill“ ml} iTlllT‘lllill.lllli ilsxiiziiruiiiliiieL‘iiiiiili\~itft [in Yllllii‘l lHll\ll;llL‘\ thy [llllT‘TL‘ll‘A \\l' mm. lih'i‘ ll cinii'irniiiL-iituiiliiiiiiiyc'isiiwl Th1TT‘QKT, Mixed Show T 'lllll .Tlil Kl \\ iilL'Iu‘llmlx ill]\. [‘Tt‘ill‘L'IilPTi} .iiitlsiiilpliiiL-m Splittwiii 'nlwui‘istsiiiiillimiluztinix IBLUEMOON CAFET‘T’HIHHL'THIlll\ll_'tl <‘.:":T\i\.\1illl Sat l; "pm

Stephen Fairclough l mil .‘M iii [xiiiliilinnlw T LTlllT‘ilI‘,’Ti Thl‘LL'i [‘Tllllltfgldl‘TlL‘!

I BOURNE FINEART Tl)lllii1it\ fill: L7. “T

~1ll5‘l \iuii T‘ll likiiii "[‘TTT \il

limit: ll‘lll (inrit'ril \ \l‘iiliiiiwi‘wl \illlixli [xiiiiliiig TXHTT T‘I\ll

IBRUNTON T 'EATRF F0“’Ef‘ii --. TT.lH.\Tl i"“li ‘1. it ‘7': T Wimp

Faye Banks: Drawings and Partner “MRI Ti"lll\l 'l -, ,ii ‘liL'.tl‘.|vlv1’.Til i ‘i‘.'li'i l T’T'iTi‘T.«ll‘.l. \ll lx w. .r\‘

l illil'lLlILTi‘ film; i! \ .i ’9‘..m~iw§'.wvi~, ii‘Mi. ‘iiiwwiijfg'r TK TimCunisand

\ii\. ,-\"’i ‘l‘i l\VEE‘\T;“"

Kt'iil l‘lavid.’ in":

Llilli‘l‘lillil! \ .‘ f:! .‘ i ll: ‘l‘l‘ ‘i: ‘1

iliirii.,'i‘n I DALTON GALL

,i‘" \j‘W‘l

EHV. ling m "him L i".

\i' *IL'A‘H‘T wit :1?! [‘.Ili"Tlll,'* :“ m I: nullif'i _l _1 a I CENTRAL LIBRAR‘H l1. l;.i

‘1 \lwz. T'E“lli§ \il

Edintiurghatl‘larf til ii xi UNICEFEIMBTNUHT :1'1i ll

CITY ARTCEHTRE “.l l.L\T ‘strt _‘.1_‘IL-gim’\al \! 5‘1‘ KM! ";‘,_. “mitt \i\vi"T'iii:~fiiI iii ’wir ~i'.. M,in iiit‘irm Lilli l"

ACapital Collection ‘~i A: la. \. \L'ln'tl' ii} l'~i i‘ii'i' ii ‘V.'~.. A illl‘llllylil i'i'i inimirl K“3T_"'i‘l “L\‘\ ‘,|.. Capital Environment L ii;

T’lii l ".f'ilT‘T \ iliiii‘ .,f

! "TV 'iii'ii ‘wlii. in: ICOLLECTIVE GALLERY vi \. :3-14‘13’1" \‘~\" \el Li W \ “lint.

AMaterial Vision 1‘ i in

g‘xiiil‘iii will fit ;,i ii! x 'i‘ T\ i' rill.

‘»\i'ii"'f‘,'.}‘ll'\ ~T.’1\' L‘ lTili .ii'c ilT\

wltlit'iinimiiiyiliil-n“~g-x w “it

iL'T' ili_lf'.i Lip .lw i. iiilutc c;

limi'u ii; i _i:il.t 5T il'f‘ .ii 'fil‘wl