IAmstrad pcw m xilc kinki-

llfc c;i\_\ iiii' siiur‘sc'll \\ ilii .i \\t)I it

prm‘cssiii. c u liiciisci‘iiii. spreadsheet .iiiil .icuiiiiiis MHHHH'C plus ltll\ iii kil\l~_\' ( )iil\ £29“. Ic‘lcl‘liiillc‘ Rliwcll will”! ()(il lelf» itltk'i' hpiii IBigTicketFilm Fanzine TL‘IUIIIN\l.tlllllL'.'c‘.il1l.l\i{llc'\ BL'lllL‘l\..liillli[ \illtih lint fcutiiiiiiu .'\lllL‘l lull! \ llli iii.» lli [ht Wk. Splint \t'[‘ it» lt‘ilth Limiuwii. ‘2 If: ULL' \iipci. Stirling. l‘kfi ll’l)

GROUPS"

I Connexions .-\ group i »i small»

I GlasgowdoctortBUl ll ll‘lW. siiil ll‘ii ipirifi ii'liiliszii. l’iii IAre there anyllll‘lHJullt‘tl .isu-ii T\ “. il'»ll‘._'i‘l ‘u awlwiii. giziilimlug‘iiilc\\iiiii.il\.igwl likiuhij"I‘LIZ\|H¥I;‘1‘;'_ilj1\.k';:\\ limiiiiyiwi .iitiiiiilliuuiil, littlltI-llllllllc‘ltl\\k‘\[5utltlililtl) 'iim .iiixiiiiiwilimwl.:wiii;'iu 25 45'“V“I'lllllfit‘lkfll‘l-‘l :iiliiiitlui ‘viiiiruiilvtlliiiitmini iiiirmtiiwLiiiulyilll \Sixxlin 'sliiuliiii'i\miikc.liiiiulilnis. Illk‘k'lllx'lliil iinlilirnuiztv *"V‘i‘lc‘k‘l‘l‘ilk-“Hm” ‘illl‘k\- Mulcwiclwtlw.clwpu l$i\'-.\i\ .ll‘l‘lctl.i1i;\iill.lllthhfllllkhiilt lit) .‘iili‘iclc'inlihi.ill,lwil«iii;i l‘t‘}‘i§|‘lllfilliicdil'lilii_'.lf2\'ll

f‘flL‘itl\. walking. k‘lllc‘ll‘id. ilicuiizt' CIL. [‘Ul' liiiilici iiiiiiiiimiiiiii sa‘lid SA}: ( lll\l gl;i's\l iii Him. \l‘ 133 (i l.

I Stonewall Youth Project -\n Iitlllll‘tlit'llil‘ii‘w‘xl L'liilll‘ in! lusliiaii ;lllLl u.i\ twimucis [)ht‘liL‘H,“l i‘twllllll. liic'vld'm «MW Wpiii Hi \\ l itc lnSlmiiasail \iiiiili l’i'iiiirpi. l‘t ) HH\ l'i‘l. itiliiil‘iiiuli,

ISTHERELIFE AFTERWDRK? Yes. \Nllll l\’( f ti sqll illlli llll‘ lt‘l siiiiiiumiigci {wiiilc lll IllL‘ll

[\‘-L‘li[lL'\ .iiiil iiimnitis \\ ; liftllllllm.‘ ii‘iiiiii ilixcisqu c‘llis \lll_ll .islmitiiiiiitwi: liiLnllL‘.llikiilNilii'xwiail. [‘itlliL'Nc‘lllL‘llltl(IQ l'ni dciuils pliniic tum lllliL‘ ilWM “UNIS

(flusgmk :ii«. if Til llqllii

will: l‘iliiilmiuli .iiqn

liil} "~‘».tl:-.lil‘,1.

Getyour copy of The List by post and plan your nightlife over breakfast.

I Gay? Isolated? Christian?! l'l icllmsxliiiniiiilsupiiil.icii\iiip\ i-1illlk‘lfi(ilti\ui\\\ ( Ll“. ( lil'l\ll.ill Phi‘llk‘lL1I:;]\,;.H

.BeaThBSpian'lli‘t‘lL‘\li‘ll\ mix-Huiij iL-iiiiiruil t‘WJl‘lhllUH tiiitliiiiuliMimic-ii: tliiiiiiucliiiwwlgniiiicsiims ll‘tflll‘i in.lipiiiiiiiiiziiipsiii .igtiiiu. iiiwfzii'iiwii. \l icing. \lt't-ix

( lilllitcl

\lwiiiliiv»

(llfiii' iinilll Mi"

liii'iiiiitu. i't‘lltlJH'.

l)f‘l!:l\.‘~ ’il‘)»;

1:?) (fi‘

IYoung professionalsxbusiness people iiiictq slut lll lmi iiiiii: .i \llllillucltll‘ ( ( flusgiw.

l‘tliiil‘iii'fli itl’.'.l\l. ;‘ mm iciil".

ii»: dijlnil‘ (liligi \l‘i_l.tl L'\cl‘.l\ hl‘llLlfl\\kt1\l‘i

iiiussit‘viliix. film .‘mi lf‘ll IYoungEdinburghmale lliiviiuiiiiiilxin.ifv. t‘l‘i ~iusuinii.i|. l iw'xiiiii iw .i '.\;iiiii.\iii\;'iciciiiuiclwi

ii'iciiiluliip. llllx'fL‘Nt \ iii. iiiilw k‘lllglll-i.iillltli‘i‘l .lJHlllL‘m \'(lll\\'li\t.'l\, \liii‘i‘iii's ffm. “w E4

\kclt‘iiiiiv I Young. professional Glasgow l'iill;.;i .w‘gl‘a

ii ii:iii.f\i‘.i}'- \x it?! \pi ‘fi‘. ix l\i *l‘i

Milk:

'»‘~lli‘kli]\l‘. r. "W‘J’l.’

(up [It \‘-l\" lllllL'. ll‘l iLiii unimw .ii‘.‘.

.iL't' lill'l- \wivlil.

.l‘\lllcil.,'\l.x\ l'iii‘x \iili,

payable to The List Ltd. for

_, .(‘1~%3§5.1F1ED

I Really. I am linikiiii: mi .1 Lillthf‘l..llll.txtl\k'lll.ti\'\\f!tll\ \lllL‘lk',\i‘l\L‘lii.\lli{cik'. iiiit-lliuciii..iiififiiitxswiiiciliiiiu lll\l like riic lll iit .ii i, lltl‘Qt‘“ t'iiiiit' m gii pimp 'l’iiiiiw .iiiiiiqciului Him \w l L‘ I ILondon based SCOtllilu‘M‘xlgil ll‘. iiwiiiiiii;iiiciitlsiiip\kiil.\;'~i\ \. isiliii: l i‘fltliilli‘li liil\lllx‘\\ l .ifll .l :\ ".cxii illtit‘li‘ILN‘l'WIill. mil. tl.ii'i\. iiniiilsiiiiic \ it‘ll, “\IKHlJI. ixiiiilwiiii.

)it‘\ \lt

l‘i'i‘lQ

.illiiit iii illmk'llllliii

x ISavethisniani 1.Tiimm sol: iitlliiluci‘l i‘nii‘. p; llli lslll.

piimiiiii L'Li‘lliilliilll‘x .iiitt i‘l‘Allilllt‘» l’liiiii‘plthw Hm

\ii i)“ -f

I When shall we I'\\illlli.'c‘l igziiii.

if! llltlL‘k'tl, ii flip ll.'\l iiiiic Milli-i.“

liii at: lll'hillii. il'i‘.iii:' .iiu: ling;

‘: .\.llt‘\. "_‘L'r\\|-'lllillk'

«g'.i‘itiii:" l.i\[‘lli_‘ ii i \Nlllx .iiiif

.iiiwtt'liiip lfwx‘Milf-‘ I31year-~old:ii.ilc ‘l‘lli'l‘. .‘x‘.ii:l\ii.:}

liiiikiiii; llivl‘z-‘ my}.

ills»- will: :‘:‘i 4'?

l; litiipuiii‘iti il.‘. l " l‘lii'i

=i:.iii1i::fii» ‘lll .lllii

lllk’llii*lllt‘. [‘lcluinl‘lt Lllitllxl ‘ii

.\iii l‘tll limits .ii if ll.tllilll\1]ll\ ..it'

wi llil iriiiuiit.iiit't' li'lll« i'

lukd'ik litmus. ;'i‘]l.\.illl.’..i‘lll.

lull-silly.Lill'xlllf.\'\l‘lilllllt:l1\“\\ iiii {\ i‘lwlliui tl’ii‘. l‘ll.‘ i (ll\

I:.“l' \ciilil"‘~lvilxwiim l‘. i'iliii'i lEL'li,‘ ;'i:ii.:i

Him \m -_‘ fl

('lil"i‘;jll\-".

\Kd‘llitllki

I Professional gent(42)mili \tlllillhllllk‘lL'\l\lllL‘Illtlllltl liillwilkiiig.slxiiiigi.t'liixsiml lllll\l;. ll.l\L'l.\L‘k'k\llilk‘HILIL'llt |.iil\. \\ liii lllltlill lii' tic'tixc. .iih:iiiiiiiiiis.iiitlciiim \tlllilll}\ltik‘ lui iii-iiiiniiciii iciniiwiisliiii filmumu .iicui l’liwim.ippicgintul lfii\\ii 11.1"

IGregarious and sensitivem..ii- l3‘ 1. liiicii‘sts iiigliitlc i‘iiliiit‘s. psn‘lililiuu , the .ii is llitl\l\'. c'llli‘illtt.}i1‘ilil lililtl.tfltill.l\\‘} \pi'lx\\liltllitl lk‘Illillk' ‘lk't\\kk'll l‘~~ .iiid it's till liiviitlsliiimml llltljvl‘k‘ liiiilL‘, litn \ii i 3‘. ‘\

liii .1iii;ilL-giiiii\;iluiii.'l’lmsp mph with pliiiim \1.il\ciii\ this Him \ii 1“: ‘l. IVivaciousmale(NM-cits \i‘lilt. \itl'lL‘U iii liit' ['ll]i“.\ \tlplitlhllltf.t'lllk’llidilllkiliiL'ilfl‘ tillthtlllltllllkk‘llllllk'k'l\lilllliill". iiit‘lizicilii'iiiiili's (iliisizi‘u ilii' \‘xui. i’liwtw.iiiil pliiiiic iiiiiiilmi plum: HM \u l 1.: lll ISallylookingforHarryxlmi. .iiiiiiixi' iniiiiiii.i‘iiiicssiwiiil wuiiiiii if) \uislic's if ll‘ik'xt ll‘IL'Hlch‘lil.(it\\-L'illll.fill.ili[i‘l iiigiitlsfiii‘x.i‘citiniisiiinit l’iggwiui'iii} itllil\L'll\L‘iliilllllllllll ii. izt‘ iiiiii'iit iiit tli.ii: limiw Him \; y {I _‘ lGOOU-lOOklng\iiiiiliiLlll‘.

'lillllili

mi» lliilifiillll‘ pli'iiirsiinwi; l l~ iixsli .iiitl lii‘. fill‘. .i 'iiii l

lithium, I‘l \‘u‘lilliil \c‘iiiluliil

[MW \ii 1" :

CLASSIFIED?

Place a regular orderwith your nearest sagent. The List is available from

I Tall. handsome liill\l\ll. iiiilit'sxiiiiml liltlll u'c'Lw

U‘lllllllldlll‘ll Ill.” \I‘ll‘ixWKllx'lC lll

[liqui‘ilitim'ilinpstwiiiii (fluxgimyilit'ic's tlt‘\\'l\ iiztt'lliyciit ‘.i'ill‘i‘.'Lf ‘.\I".llitll \xliw‘i'. .ipi‘itu‘iuh ill\u"l‘.t‘.tll\ Hi”. \i‘ ll'l

ISpace manx'ulllllfif‘lulft'l l.iit:‘. \l\ ll‘.;!:;' (il_i\if<i‘.‘..i“"1.iiiiil'\p‘»pi‘

iiislititlt if

mutt-i iiittn

\.i’i~.lllx‘ilil\llll‘ \‘.lll‘ ~1lllll.tl flingitti

\llfllL'yfil it' if H-

I‘i\‘\ \t‘

I “you're a l‘c'.illllllli Ec'i‘. sit-

ici‘L ll‘lllk' tl‘Kfii\ liux ‘m il‘w

I Attractive gay guy " s.

liliiiliiiist, '._li'_illi\ ..:

‘w‘i'ts lili'l iixtii sliiirt llllL'lt is

lliiiiiiicliitis

l‘lhfi'kfinfl”. l"t£

\I‘Hll ill]\i if“ .i"\

[ltll\‘il'.~ piii. :ii.i .«iilii,\\.i .li‘l“‘

\Lllc

\l \ ii.i~._\,..1u

EVivacious Edinburghfemale i..i'li...li'._- W!

\llfl‘ if ii.‘ ‘L'til‘t

‘.‘.li[\ lliftli li'l lilll

ilftlliiw‘llit.

tiiirqs llr-.\'\ xillll, l: [Illfiiili.1l1«¥“vxvllilili' 11””- ‘\"y I:

IEdinburghgai/i’iialcf ii i iiiiniil {Hill‘i‘ztl

Ill. l. 1111'.

’;\Ji \

.iiqlluvwi \ .iiiiiw lllll‘itlT lyi'l ’l~' \xx‘i.‘

Riliiliii-g‘ 1‘3 \i

.u i llll‘x‘slt‘ lr'x'

ill ..iiiii::

it.

:mscow “may”;ng Copies are sent out to subscribers by all good newsagents in Central EVENTS GUlDE firstciass post every second Thursday Scotland andanewissue should bein and should reach you early on Friday. city shops every second Thursday. Cost including post& packing is £38for50 issues; £20for25 issues or - £11for12issues. %@— - w w -—- *---~~-—-—--»—--—-——-———-— TOZTHE LISTSUBSCRIPTIONS TUMYNEWSAGENT , 14 High Street Edmbu'gh EH11“ Please reserve for me until further rioticea copy ofeach newissue of 1, Please send me The Listmagazine. THEUST magaz'm' - I enclose a cheque/postal order, “:5 y. i; Name ................................... .. 55:": '

£38for50issues‘; Address ................................. “fl; " - sé;« £20for25issues* ' x“ u or£11for12issues*. -s,-e

[)Clt’ft’ (is applicable I

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Postcode ............... ............. ..

-\ditrtss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(NOTE to newsagents: The List magazine is distributedfullSOR byJohn Menzies I l’iislcndc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Whalesale)-