CLASSIFIED

ll\’\.\ll

I’RHI’I RH

III \l\l \\\l I{\ It I \ [’i\’llll\\lll\\l III \I III ]I\I[\(i \ail \1 ll \

\iti>\l\lil|)\lltl\ \\\lll\1l\ll\l'\ ll Illll\

\ \\\.\lll\’l\i l\‘\ \lli1 \l \IH \\riI{l\. I\ll'lil\\ll \I

III 'i A \‘l l I

MRI ll l‘\\\ \II I Il.\ti\

ineliitline Hm. \iiniliei'

vV ::.ii\l l‘e [‘l:‘[‘.tlil

('iu'tiiim l’ winl ( llxlk'l\\lilllll'\l '1: ll‘..l\le' pm. Fle tw I lie l I\l I fit

.intl r‘Iii ll‘\l'vl mil. liiriii

7 l‘).e‘[‘lle'\ lit ism. \tiiii‘ie'i \ IIIII\l lie _'lL‘;lIl\ tnnrlxed "w. IIl‘: ttze

lliix \iiriilier in the [wit I; ll initial

[mi ner Ill the em eluix Print Name. Address and Message in BLOCK CAPITALS. one word in each box. and send your ad to:

EdinburghEH11TE.orto:

Name

\l'l\’\ It l \

CLASSIFIED ADS. The List Ltd.

1 Lineagezm SemiDisplay: Hie

I'iiiiiiiiiiimflixxuitlxl Display: L‘ rte: \II‘L'lL‘L'i‘iIIIIIII

eeitl Illl\'l e"

l\el \ \l

Lineage: Him :ll'.‘.eitl~ Semi Display: L-l per llluurt ~ IIIIIIZIIIIIIIII:ll\\wl'il\l

I'L'plit'x

L‘Vpltlllllllllll

per

iIIIIIIlIIItlIII lu‘l L mi

14 High Stree.

gll'\\tll\l\

It a Box Number is required there

Lineage: :3 *l'per Flaunt» Semi Display: :3 per lemmk Iiniriiiniim.lexmmfxl

Display: Lil per \irt211etwliniiii eerilinietie iniiniiiiiin. -1 mi Uni l‘\L‘l. \ \ l

Ila Box Number is required there will be an additional charge of £1.

lt‘T‘-\.1T\l\\lk‘ll_'ePeililllllllllll 4 No littl‘llil‘. .‘ttl‘. l‘e' .lL‘eL‘I‘IL‘il

ter Illl‘wlttle“ Mr tin tern .irtlin:

5 'l‘liel l\l rexeixextlie i‘nzlit m I'L'I‘LINL‘itiH.ILl\LIll\LlIlL'I1lrtli‘ttl'

th‘w‘l'e‘llllll .Inri \klllltliil

CLASSIFIED ADS. The List Ltd. The Old Athenaeum Theatre. 179 Buchanan Street. Glasgow 81 2J2.

Address

Tel

Classification

(day)

Nootissues

Cl D

l CLASSIFIED DEADLINE lor Issue 133 is THURS 18 OCT.

[Advert— note: tel nos count as 1 word

Paymentencl.

Tick it Semi Display required: (min 20 words)

Tick it Box No required: (obligatory in Personal)

CLASSIFIED

USE YOUR LOAF! .\l.il.e liie.itl Slime _\t~iir Mien elim‘. lliiwiieli UIII

l‘Rl‘» »\ ll Ill 1 ll )\ euliinin

IProtessional malelBDsl l.tll. Ill‘Il-VI. Aqi. lIIlL‘I'L‘\l\. mime. ll 1‘-L'l. llientie. stunt. \L‘L'l\\ ..iti.ieli\eliiiinurtnixlenmle i,“ Viuilli \IIIIIl.tl IIIIL'I'L'\l\lHl it It l‘il\lIII‘. \IIL‘IitlhllIflJIlLl peiliiii‘xintiie l’ltiitii iiii‘zeemteal. Hm \e 1‘3 Ill ISuccesslulAustralianlawyer .llll‘llklllll‘iillll-ilL‘ll\kl[.1ml.\\.K.l\‘ \ei\ .ilttiieln e. \l_\lI\lI l.ltl\ Ill Ill» l'in luxul iii l iiiitlnn l‘tll

\ I\Il Se ‘lltlllkl reeiiliiil} .iiit‘. lme ll.t\l'lllllL'.Llllllllel‘IIl. Illiuli» e'\\L‘IIlI.tl llifl \H l}: ll.

I Attractive. aitluent. prolessional IlllitllitelIL‘Ll malt. earl} ‘1ll\.<lllllll Seeks LtllldelHL‘.IIIlL‘llILlL‘IIl\\1‘III.tII.;F lll'l\\.tlkl\ li'l‘L'JIllltlIL‘l.tllill1\l1II‘ itlleleilllille‘lll tliniierx. Single parents neleume, ( il.t\!'l‘-\ l'tliiilitiiglt l’liutmri'itli'l‘: tll\ lellei were. Hm \e In? If. IUnattachedmaleimidfiim steel» ieiixe.iitrliiii:ieiii.iti\t ieiii.ile_ l'in llll'e "I-uteil in 111 ,.t.\. ll‘umil‘thlhl Ille grunitiitlulittiw 'l lieieK ;i \M'l lkl ill eiilliiie remh l«‘l\L'k'\.Pll‘ i lltw \m 3 A IiVivacious blondelemaleifilli lllle‘lllL'elillI‘iJle'

le‘Ll l’l‘;l Ilil I‘lL'm ve‘ III

\L'Ll.‘ sincere. ill) 4' "\klll‘clll'l\\lliL'dll‘x llrL‘dll'L‘. :ji‘ikl lk'llkl ditl ll‘.t\ e‘l l(ll.i\:ll \‘v ille'iti l’lll lli\\i‘l.llxil‘L Jyl‘l'eelttlell lJH‘X \l l.” l l IWlldalHBal'l\lir\l:eiil.il eiiiii.i'ieeei\eii lt‘lllhllilile .ilnivml tie iiitiliil l‘IIl plump. l‘-.tll .\\‘i.ll‘. girl \xn'nnni ‘m. Sire

um Lil it: Hi It iri.il.e in: .i

\\\.‘ilt \iix tleiii i.:.tl .ini‘

lll‘\\lll“‘ l5

ii‘ilrrlniieerii 'i

tltllIIL'\llL.ilL‘l_l.

THISISA DISPLAY ADVERTISEMENT ll 3. e tl‘l leel .11! {In um. :Ii1iiztl.iiitl\t.m iillllxlttllt

‘v’VIII t\"l.l\ill‘\ 'i‘

Rates start at C5 persingle column centimetre iexcl. VAT) tor Group 1 and E4 persingle column

centimetre (excl. VATI tor

Group 2. Minimum size 4cms

orscounrs

THlSlSSEMlDlSPLAY l1 ll 1‘ till}; .1l‘~‘\. .tlii’l‘. l~\\ .tllllllielllfe.1:\l‘~\\'lll'\'ll ll.;£l.il‘.i.’llllll. IS “‘I‘wifglm'llil r»\l\ :7 'I.1’ilI‘! l I'I‘ttl‘ mil l)k':\"l].ll.tll\.ll\

iii:l;itliiil'

lThisisalineageadvert.\ illttHllltlIlllIlAll\\l'11l\\‘.llljll\l Ir1l\ .311 ll ( zretiii illixl LI \ll l|'I(rl|'tI;‘: l’erwiinl.iil\eil\iii llll\\l\l'e‘.IllelllkllllL'lliH \tiiziligix.

Ale 35 III! ‘l|\‘.i‘l\l\

l Intelligent. attractive lem.ile I3 I I \ iiiientl\ l.tL'l\lII_‘_’ ltritlee par tiiei .intl seeks male ti» till ll‘il\ .iiitl “Lube ntliei gulps III lier lite ll tlllll‘lllul‘. .iie.i l. Hm \ii is: In

I Attractive. non‘butch lexl‘iun. Lite twenties. l'nims tlie ennui llIIlIf;\ III lite Seelw \IIIIIl.tl In \lI.Ile' \tIIIL‘ \xitliilixeietiwii t\\lll.'\l l‘lt‘\ \iv 1 ‘3 l"

I Maleslavelorhire.\\.nl.ilwle lair thllxl‘e‘lllllll. lIl‘tl\L'\\tII'l\. \liiiprnne. nuieednnflltrnu. -\ltliuiieli in.i'.iiie. ll‘\ 1\ ‘.ei_\ lit \Vill Llelixer tui \ ieuiiie. tree

it i.il. .\il~I\e .itltlrexs. plume IIIIYIIl‘L‘I ll”. \w I}? l.\'.

I Woman. 28 years IIL‘\\ 10

l tlinli‘irglr mirkx pnrt time. Hm lx‘lil\. \eelo lix el_\ lL‘IIIIIII\l xxxiiiier‘. tile\pliire and eriim tire L’ll\\\lll1,lIl-(LWlItIUlKMWIIIC. mime . ennui eiinxerxiitinn. ( let in tiiiitlil Hm. \n 133 l”

I Edinburgh Yniine IIIIIII seeks (lixereei lwt xx ielx'etl liltl}. \\ itli lIIL'lI-lIL‘L'lL'il l’wits(.inelliielier IilL‘itl\llil‘I'L".L‘lIIl1:1\Htllhttlttl lltll\\ Strietli tin Inn. letteixintl plii ltn eleeinetl in er ‘IIlILlL‘Ile‘C l‘m.\ \w 133 Ill

I Male? Creative? Sensitive? Inn-Inst ni‘ \iirneiixe’ffi 39‘ \Verkingliuitlirr .tl [l'_\'IIIL1ll\l‘L‘ lti‘ltL\l.IlltlIIII\'.'lll\ltlltrtI1;tl .inj.tliine~'1\e Sii‘ilt_li>'.llltlt‘llllg iinit \Ltllilltl in tltnilit twill \til‘il’e‘lllWK zit.iii.i.re ltl lineltlmt

ii ei liriitlier jmn need ltl lielp lLL'L'll'M‘lI.’ lie.irt anal lLlL .i\.ili\‘e. lrL \lI" ll tun tine-NM eelin tinieli lielw ‘Ae lwtli strip lielie\ ine' l l’iiiiiu Il I‘tl\\ll‘le'.l lim. \1‘ 1‘ .II

I Wanted! l‘ilini‘iireli pliij. mute *illlklltl lwr iiii;itt.ielieel titling}?

l le l\ lexixwltil‘ly ‘.‘. L'll’llrktl .ilitl

will .i lime. \lIIII

Lineage/Semi Display

li‘l tlie priee t‘l "

".V’(l-\lv’iillvl l llle.t>. e' llltl

\eriii l )hi‘l i‘. .111\ . Il\.tlL iirelii~ixe~l \ .\l '0 Display irriiiseemlixt III\\'I'IIIII\ "

viiu'eiliu .l‘i\~e'llt‘l1\ lll

If vim .11l1‘.e'lll‘~e7llllll\

.. :I‘u'. t'l'.L'lli\el'll‘ll\ .l'

FOR DISPLAY ADVERTISING pleasetelephone: Edinburgh (031) 558 1191

WE WELCOME CALLERS at 14 High Streetloppdohn Knox's House). Edinburgh. during business hours.

ltmh Aged 2S. \klllIL‘;t\}-1:1IIIILE. ennsitlernte nature and \CII\C (it humour. Iznims; IIIU\1C\;tllkl IIIII\IC.littllL‘I'IL‘NltIILlLlIL'Ltl (Itlltlttttr\. puttsriiitlpiiliile\_ literature ItIILl liiiielixl Is there till intelligent. \lentlei lernnle leliiie: it tun mt tlie l'IllIllItIUNC. .i \HIIILlL‘l'L‘I t‘l Water \tune'x. Mm IIILL‘lIl like it» \lmre iiielitsutit. Llii}\tltll.QUIHCIMIIIUIIAIILl lrientlsltip'.’ ll )iiii‘il like (til-\IIH\\ llienpiit Pit“ in pen and \x rite li‘ ( Kit BII\ \ii 13.1 I: IGIasgowmanlBtlxe-e-Lx

inure iilmiit petlieiee

sineere. enrintt. (35 )1H\lt.tte lile in .tllll\ lurins. l'.lIlH_\.\ \\.tll\'\. niiisiedntl laughter. .\IILl l neetl it litre, l’lii‘tiiutiiiiuriteex it reply Her 34143333.

I I miss Stiritlnyrnnrnine eirtltllex.drunken liternrx ennxei‘stitinnx. wiltinentlier \triillx tinselietltiletl teerline lime\ and dull hull lIHIIIN. l‘in met 31 I itIILl litt' [1I1I\L'll\1l‘lC. ( Kin tin}: man ltelp'.’ Hex \013324. IHandsome male graduateififii liill. slim. \lILIITe‘l} lwttlnn. Interests: mime. tinixel. the arts. Keelxs lenmle \\ IIl‘. sense wt liiirniwiir:inelsimilnr.ittriltutes. l’ltiitii pliune Lt}‘l‘le'k‘lLtl'.‘Ll. Bt)\ \Ju l31 2.:

I Large oval bath ‘~L‘el\‘\ri.lltiztltliL‘ IemLIIe 135-41“ liir .1 deep. winningrelzitinitsliii“ \VlllllLtll. \llll‘i male. ~lllxitlllk‘llllllfl. l)1\\\ll‘l_\' Seiirpil 1. l’iseex. (liprieiirn urLXIneei. .-\11 letters zinxxxeretl 'l‘ntzil(liseretimi LtMtIt‘etl. BUX \11 Hi1 :11. lGlasgowmale(24)Suel;ilisi. linrnurinis, hiinest. \L‘L‘l\\ li\'el_\ le‘ll-IIIIIILlL'Ll teiniile \Nilll llleIILl\lIII‘ llIIIIiIIlL‘L' in lIIlIILl. iJ‘II‘u‘IHIIlHII.littltll1\.lllt\e‘l. l.el'~ L‘IIl iliruiigli tlie nlii'iniilit} t‘l lIlL‘ IHL't‘llter. liiw \ti l3.“ :7. IWoman(30)~e.-lxwilxeni.

tittr :ieti‘. e. single. nunesmnking.

lllle‘le'slxj iiiiixity

priilessiiiiml ( iluxgrnn—liiised mule HI neurnlter. liiix NI) 1 {13X a Lonely guy(22)\ee1\\

err lllIL'IILl. I am kind. sineere .tIlLl enimy Lt mind time. Interests IIIL'lltelL' mime. lllIII\. e.rlrrtgotrt. All IL‘plIL‘\ eiirtxitleretl t ( il.i\_utm itI'L‘Jl. Hex \e 133 2".

INeedto getoutmore?‘l lII\ 'intrentlx (ilzixemx girl 12Sl.intu pnlws l'ilmx. tlieatre. emitl l'IULl iinilllteiiiittltmrxete.eertziltil} «li‘LN' l L‘IIIIIILW ttlILl IIIItle\ ltlt' Irleiitl\l1ipi>nl\. lliix NH 1 SS 3H4 IUnusual Glasgow malemtu intlie IIIII\IL (( In e. ( hetegiiix. l)I\IL‘\. ( iitlXmL‘ ‘illlletel. lkltlklllg lei ;i|iL IIItIL'Ll \tniliii.ile\ ti» em to eie\ L‘llll‘\\\llll Him \'t\ T U ‘1 IGaymale SlUdenl(24)\ll}.. \llitlglIl-itx'llll‘fl.\L‘L‘k\lIIL‘IItl -\eti\e lite. I‘ll}.\le;tll\ LlllLl

\[III itii;ill_\ liiitli. treetlnm. lie.iltli_ \ilenee. it \litinltlei tor rest tumermtmn liketleep L'l\\l.tl 'l\nt>\\letleent\l.iri.' l’lltdifi' Him \H I.“ 3:

WEST SCOTLAND llIIlHMHIIL‘llIIII‘; l'IIII ens. .iltinetneiintleienteuinpnn}. Sneeexxliil.intlinlueatiinzinit. eineina. tlientie. lllll\\.tll\lll}l \\l\llL‘\ltllllCL‘l mine Interestineuiitxltmlx ntitiiitlierl

Box No 13331.

94llle l.l\l l.‘ :51 )etmliei I‘J‘lll