T56 heist water

for moz/ém fme Gmmm LAGER

\Vlu'n 'IL‘IIIIL'IIIx wt ()lll In IHJkL' .1 «muting-11ml Liga-r ut' ()lll' mx‘n, \Vc [Lid ‘1 [wit ()1' .1 hauui \I.II'I. :\n unlimitui \upply ()1 \\‘.1(L’l'.

Hut nut jmt .my HM “um-r.

l'ur mu‘ IUH yum (hr llliuxlully \HH \VJIL‘I' ()t' [IIL' Nullixl) Higlnhndx [us lx'L-n pipui din-(t In tha- \\Ul1xn'k Mum-r}; (:\t .u'numi 1H .' Illi\ \\.m'r is .n'gmlvly (hr V’tilk'fl in thy \xm‘ld.)

Umpitr tlxix .uhymm‘ur. lnmru-r. um" hiu‘ [mt-hm \till hmi .1

lulu" \\‘.l\' [U L't),

zm’z‘ (Lei/mam.

First In \\”cilu-nstrple.

linuu‘iJ fur .m L'Mlmiu' \tmin ut'

[\ilxnu' Maul.

\L-xt \tnp. ’I‘L’IIILIH‘L'. un thc (iL'I'IHJII‘SWixx lmnicr fur tha- {mm .mmmtin thunk Imp»

Ami luak tn Sunlmxi .l‘L'Jill fur .1 [lift ()hl'sthinIlui \'.11‘iL'I}‘ Ut-

mulling; htl'lL-y.

’lhhn' run]! ix .1 hm \thxL' [\llL'.

gnldL-n (NIHUI'. {Ingmamt 11'an .md t'n-xh. light [My mm \urpriw \‘nu. 15m nut lmlf .h mmh .1\ it

\m'lwrixul thy (icmnnx.

$.15“

'“I rIIIH'Itt/I/ul. ., u :pu-iu/ u.

\v.