LISTINGS THEATRE

i’i’.-\. R. l‘ueilitiex: we. “as. i-;. (i. R. B. I

Alex Frackleionl-‘rilhlul.mm Li Elise-e I

culmret. llL-lp; ,\,\| i This Side oi Paradise sin 3 Aug. spin. ctderwim Rosie _\Inn 5 s.” lll.-\ug_ I £15“. l'irxt Bgise 'l'heulie liltll\\ .it the |;i// ~_‘1Ilpln_$‘|l[11;|[2_3llpn].£3,5ll— £125“.

iii-'0 Ihl'i‘llflh llk‘ L1H“ Ul 5W” lrll/iit'l‘dltl I’llll} .Ittlllc\ tilILl I’eter .\leI-.iiei'} star in ill] with music lit ('tile I’tii'lei . ( iL'tii ee \ miupimmntii1,;iiii-iei.ee\iiitei'-\\;ir (ierslmiii :intl Billie I It‘llItl.l_\ (‘tiixmiltl \ illuee iimel. .-\ lzii'ge-xeiile - IGLASGOW ROYAL CONCERT HALL: pi'titltietitiimii tuiirh} Bii'iiiiiiglizim Rep. .

Szitiehieliiill Street. 33- lili33. I THIRD EYE CENTRE 35tl$ziuelilchilll l Home and Away- The Musical t‘niil Nil 3“

Stieet. 332 H.332. (‘iiie open 1 laim ‘2.3t|pm

.lu .73ilpm. \Vetl iiiitl Sat iii;it\l.3ilpiii, ‘[ m [-11andduringmening

In pi'm e Illiil il ll;i\ iititliin; ii iitit :iii pg] IUHHJIICLW, |,-\e‘e‘c\_\2 I’I’.-\. l..

eeleetie pi'tig_ii';iiiiiiiiiig_v ptilie} . the tie“ [-,1L‘ili1|e‘\; \\‘(‘. \\'S. It. (i. R. B. I leIp: I

CUITL'L‘I'I Ii.ill \\L'IL‘lllilL‘\ Ullltl ll\ ~t.i§_-e some ,\,\I

oi the \lili x oi the .-\tl\\lc whip Ill-ll is The Devine Ecstasy oi Destruction'l'ue etii'i‘eiitl} meek and neck \\illl \eie/iimiu'x () \Vut * Aug, “W‘siipm, i5 ( L350). Scum]

in the rulings. l’;iti| ll.iiiiiiiuiiil l\ the iii.iii “mimiw .md ptmei' I‘L'lttlltiihhips ier i I

either \\ illpk‘tl tii' astute eiititigli tti \[TUI the kwplmgd in tlie tlextmt‘tn el} pi'tittieuth e 04] all-singing. ;i|l-tl.iiieiiig_v pnteiiliul t‘I tlie .

\1_\ le til \Iike .\l.i} lieu and Beck}

series. The} 'x e l‘l'tlilglll m ei .i litiiieli til [timundx m the lit'xt tii three __.________._ ____..._.-__ the original xtzii'x \\ iiti'll etiiiiiiiiel} ;i\ tlltl pei'ttii‘iii.iiiee\ to eeleliiute the \e\\ \\';i\ e A the :\ll\ll';illiiil “lillci. iii Iiiitixli petitii‘iiiuiiee tlieutre. See I - 3 1 ; I KING'S THEATRE Bzilli Street. Hm prune-xx ; L““"‘ ‘"" ""' ' "_‘ ""' " "" " '7 ()lliee. .\ltiii Sui iimiii lipill. 4 [mix Neglected English Monumenis'l'liursx lii'i

Phonelititikiiiesfil'ieket('eiili'e. l).-\ug_'. ".3llpni. L5t£35ill .\ltii'e.\'e\\ ' “It’s a as that” (‘uiitllei‘ieex \ee '1 ieltei link tletiiilx \\".i\e Britiin pei‘ttii‘iiiiinee theatre. Illl\ Gunman ailim e. [Aeeexv l’. I .l';ieilitie\: \\ C. R. time ti'tiiii the Damned l.m el} \thiieliiim

(i. Help: .-\. :\.-\| tu lie tlixttiiliing. \ ulgiir :iiith i\llitll_\ King‘s High l'iitil Nit _" .liil. ".3l|piii. Stit muSEQINO

gii’iestiiig.

’9 mut3pm. E35“ $5”. li.ill;11lltltlllltllIIL' ITRON THEATREM'l'i-tingute.552 4267. .

gtititltlltltlit}\tll VJHL‘I} . lllL‘Klllg.\ I%\‘\()IIIL‘C‘I.UC Sill Ntitin».\'pm;5un Advcmse' presents ll\ inuitli etiiixeeiitix e summer |j__‘~ii Ilpnt (‘lmed \Itinelu}\, |;\e‘cc\\2 :

i;iiiiil\ \lIt)\\_ r\ll.lll Ste-“art .iiitl Anti} R. S'l'. liieilitiex: \VS. Ii. ('1. R. Ii. Help: m

(‘aimei'tiii iiiti‘titliiee miigieiuii l.L‘l‘ \\';ii‘tl. AA]

the Hum ell in ms. the King's i iigli Holsien Stand-Up Festival oi Comedy in

Dimeeis giiitl Brenda (‘neliiiiiie .\Itieli : Sun J .-\iif—‘. ‘l,_3tlpm_ Sgc ( ‘uhgu-ci.

uppi'eeiutetl lit tlime \\ Iltl ieiiieiiiliei‘

niaciiginalWMusml \‘uri~ti1h‘llt‘l“"‘WMN‘ Sophisticaied Ladies Mun 5 sir 1“ Aug.

7.3tlpm. I'K premiere HI llllxliip-tliillelllg.’ I ADAM HOUSE THEATREehgimhe-n n l O m illthlL'itl. ti ll'll‘lllc to Duke I' lIiiietmi and Sheet. l)et;iil\~l~l“ (PSI).

en mule tel umlnih “at land. Fesiival oi Myth. Legend and Folklore Mon #

I OLD ATHENAEUM THEATRE IN" 5 Sat Ill Aug. See pi‘e\ ie“ and ()pen i e

Bueliuiiiiii Street. 333 2333. Btu ( )iliee Il\IllI:_'\- .

tipen Illillil hpiii .llltl 5pm till [‘L‘I'Iili'iiltillk‘k‘ I KING'S THEATRE 3 I.e\eii Street. 22‘) - O

0qu. |:\eee\\; limited] iztii . um ( )iliee Mnn— Sill mum—3pm. I K H '" Nicholas Nickleby Sun 4 Sui Ill:\ll_‘_’. Bur. |:\eee\\: I’I’A. l.. l-ueilities: WC. i l

Sun Iii ".3llpiii Sat iititiii. 4pm and 8pm. \VS. AS. I' . (i. Ii. Help; AA] 3

£5 t £35“). l’;ii't 1 Sun. \VCiI .iiitlSul The Cotton Club I 'iilil Sui 3 Aug. 7.3tlpm. i

tiititiiii. Part II \ltiii. I'liiii'xiiiitl Suit-1pm). Silt m.il 2.3ilpiii. £0.50 H25”. Hit i

I’;ii‘t III 'I tie. Ill and Sat thpiii). 'I'liix minim] Inixctl on the lcgciltliti') Ilaii‘lem I A \ezii'\ Senttixli \‘tititli llieuti‘e Summer ii// eliili til the ‘tk md 3Il\ Bl'c'ilhl'tkjnu

. _ - . t. '

I'CSIHAIICIlIlIIIIIillC\ ill IlllL'C ill\l;illtlt'lll\iil [up—dancingund\[rtingIcudsure‘ s

l)il\ltl l'.tlg;ii'\ titldpldlltlll UI tlie-(Iiui'les \t\»;lt.mul ht pct-tuneitirt luiekiiigiiiiixie

I)iL‘kL‘ll\ nti\ cl. elitiNL‘n lieeuttxe l)lel\cll\ and .in m emue L‘litii‘ii\_

once \ l\llL‘tl the ( )ILI :\IllL‘lltIL‘lllil. Design Ii} Iltiiitei'(i;illii';iitli ixliii liuxxxtiiketlxtitli l’etei‘ Bi‘titik

I PAISLEY ARTS CENTRE \eu Stieel. Pgiixle} . NV ltllll. Rm ( )iliee tipeii

Itle Suniititiii .\.3llpm Hui IHPL'II

iititiii llpiii'l tie Sui. 11.3” _‘.3llpiii.intl 0.3“ I lpiti Sun .\le.il\ \eixetli. ("tile itipen Iltltlll I lpiiil [:\et‘e\\: I’I’.v\. SI I-;ieilitie\: \\'(‘. \\ S. l- . (i. R. ii. I lelp. .\. .-\.»\|

Everyone‘s Gone to Dunoon l'l'l 3 .-\ll}_‘ \pm. H t ill. (‘iiiiiie (UPCH \\llll l)ui'ieetiiiietl} tltinflllie‘ .\I\I‘ll\. “IIUIICJtIHUI iiii.iii inter-eulalie\litippiiiee\petlititiii.

Tues 6, Wed 7 & Thurs 8 August at 7.30pm CRAIG FERGUSON IN CABARET Tickets: £5.50

Fri 9 & Sat 10 August at 7.30pm

VICTOR AND BARRY

IN THE SCUD "near apoplectic laughter." EVENING TIMES

IPEOPLE'S PALACE \\ iiitei (Liitleiix. INETHERBOW ARTS CENTRE-l3llieli . ,

(il;i\gti\\(iieeli.I)eltitI\3.3:513" Sileei. 55095"). Bti\()iiiee. TICkelSZ EH 9 Aug‘: El 0.00/25.00C0nC

Tam O'Shanier Sat 2“ Jul. \titiii. .ltiliii Ilium -l 3ilpm. 3 9pm pert. L'\31\. (Kile. - ' ' -

II;i\\\ ell tllteeh the Setitthll \iittili [Aeeexv R Ikit‘llltley \VC. \VS. I'.. (i. l3. 10

Theatre in tlie Clllmllldlltlil til ll\Il\L'-\\L'L'l\' R. Help. .-\. AA] Champagne Reception

summer IL‘\I|\ .il. PuppeiTheaire Season I 'iitil Iii .llll. See Standard

I PAVILION THEATRE Ill ReiilieltlStieet. Kltl\ listings. .

3331.\4(».liti\()iiiee\lnii s.” ITHE REGAL CINEMA Butligute. Details Non-benel'l Derlmmance

lllgiiii 5pm. Bur. |.«\eee\\: SI. l‘.ie‘llllic\l ilsllti 31‘3"

\VS. (3. Help: AA] The Big Flick I ‘iitil I‘l'l 3(i.lul. ".3tipm.

PGIBTPOWBTS IZVCI} IIHHN I'llilllil 5}” Wot l.uthi;in Ytiutli 'I'lieutre llill\ITL‘\ll\

7.30pm. £5. .-\lw Sullll'tld} midnight ti» \UmiIlL'i IL'\ll\;iI with ;i niulti-iiietliushim

Bi'ii;iiii\ )tiiiiigext liypiititixt \eillex iii IUI .i lime .ippi‘iipi‘iulel) enough iii'tiund the Box onice ; slini‘t \L'd\tlli til lilllltl-l‘ltl\\lllt_' Illll. tliemetii eiiieiiiu .illtl \xritten Ii) Rtidet'iek I SCOTTISH EXHIBITION ANO CONFERENCE Steuiii't I'llllld Miller Llii‘eeh \\ litll \Ililllltl , . i CENTREI-mmextiiti mm . new... be .. li\el\ um. Use this voucher now to ensure your tickets for these ONLY GLASGOW l WesiSide Story \Vetl I" 'I litiixlfiliil. ITHEATREWORKSHOPMHumilttin l 7.3llpiii. £1“ 135.ll;i\iiiepl;iietl\lunieii. I’l;ie‘e.32t15425, Bti\()ttiec.\1t)n Sui .—- -- -—: —- ""l I Anistertluiii.iiitl Berlin. llll\liltilill'l'L'HMil i).3il;iiii 5.3tlpiii. Bur. (Kile. |.-\eee\\: l WISII l0 DOOR . . . Seats for Graig Ferguson on ' ' ' ' ' ' ° i tii‘tlie Stiiitllieiiii. Bernstein. l,.iui‘eiit\iiiitl l’l’A. R I'iit‘lllIlL‘\l \\‘( ‘. “'8. AS. Ii. (i. ' ' i Rnhliinxi‘eutiikiiigtit RUHIt’UtHHIJH/It’l Help; .-\.'\| I W'sh to book ' ' seats for VICtor & Barry on ' ' ' ' ' ' ' ° ' (date) I pl;i_\sit\tiiil) tlutexinliiilgiiii. The Mislaid World SutZTJul. lliimilfiil . RL‘L‘OITIITICITLIL‘LI. SL‘CI'CHL‘“. (11.5“)..-\gitiuptil\gignlixlsgmd l E . o . . .

ITHEATRE ROYALIltipeStre-et. 331 1334. explorers \L'Lii‘L'Il itiiuli\eptei‘utl;iet\|iii ° ° ll Box ()iiiee .\ltiii Sal Ilium lipzii. t".3ilpm 'l‘lieuti'e \Vni'kshtip‘xetiiiti'iliutinii trillie Alternately’ DOCK your thketS through Vlsa/Access ca 9 e

OIIDL‘TIC\§1\I.Bill.BIIIIL'I.I:\L'CL‘\\II). ; lll'\I Sitieklii'itlee I'estixul. BOX Office On

The List 3(thin 8 August 100157