9 - 22 001' 1992/ ISSUE 186/ FDRTNIGIITLY £1

y .l Ir. EPD’I, I'IDII y}!-

.. bl.¥lrr

." 'l

GLASGOW AND NIH: | i

5'- D7.

PLUS

th Bill Forsyth

E m u G s T N E V E

m u l N T n o P T m c/.. m H m m s u N M IL .H

IDII WI

0n locat

‘. Wuthering Heights - Douglas Adams - Andrew Davies - Craig Ferguson