ome

t0 Cumrae for

a weekend

of sun, sea anal sextants.

lth5~lluu}ssunuwdn%w dulhwrd hymnl “lnrhisxxhy\u‘

ll )uu uan [u hupruxv your suHing.lln1135 nnulnww

lwtlm' In gm than lhv ln-uulil‘ul isluml nl' (Iumln‘mu l.) ing lmu-n‘l hml In mi» ;1 singh- (l;1_\ in llH‘ lust lwn )vzu‘s. ' . _ ul‘l‘ lhv >(‘t‘lll(' (-0115! ml. Largs. ll..~ llH' hmm- «)l [hr ,4 \\ ilh slmtlv» (-halc-l ;1('('(Hlllll()(l;lllHll 41ml ., .Jf THE , w SCOTTISH sponrs N-nlllsh \ulmnal \\ iilt'l’spul‘ls (.vnlna i highly quahlu-(l slull. mu ll mun} lc‘zn'mng at _

()1) ()ur \H-c-kc-ml (-I'uising

(-uurM-s. _\()u.ll rust nll l-rum (hr dinghy (-nux'sv ()I‘

rust ()l. (lumlmu'. sail rnuml the an c'.\p<‘l‘lt'llt‘¢'(l suilm' mush-ring [lu-

[)lPllH'PMllH‘ shnrcw nl~ Milllll-“FSI lint-1' [minb ()l' Inuigzlllml. \H'.\t'

Srulluml and t‘l!j()_\ lhv lm-ulhluking gut [ht-right(~n1nM-lhryuu.

srrm-ry nl~ lhv Kyh-s nl' llutv uml l,()('l] Fyne. Sn il~ sailings [ml lhc- (ml) thing that

.-\n<l _\'()u.ll liml [hr vumlilimh m [wile-rt 21> thc- \'l¢‘\\.\. llvuum- turns you «m. spc'ml lhc' m-c-lu-ml \xilh us. Fur lurtlu-r

(lumlmw m-stlcs among 50 many islguuls. lm'lh uml mmmluins. details ul~ all nnr ('<)lll‘~(‘>, [)l('.l.\(' lt‘lvpllum‘ () 17.3 ()7 “mm mm. rm'qé; ,‘ ,. ,. , w) ,1 _I_x 77/]: SCO/llfifl NA //()1\A/, 5/ Ole/5 C/ZA'lAllZ g

RECOGNISED TEACHING ESTABLISHMENT

—K? CUmbrae _

l\\lll HR“ I'I'lt'lllllillt' Uliw (tl."(I(I() The List 20 May—2 Junc 199-115

'l'hr \t'nll1\h \.|llun.al .‘llnll~ (.rnllr, llu|n\x:lr l\~..uni. l.ul;-~_ \\|\|1|1t.