PREVIEW

BOOKS

REVIEW

You’re } booked

As the book price war Intensifies. Ann Donald discovers the implications for small Scottish publishers.

Last October. In: one: quaint and must Uldz: “pride of British publishing was \mxcn :o {[5, very foundations- Tn: Illustrious gammooizy of books was suddenly plunger: imu an: uistmtciuily :mss, imm- nosed worid oi {he zinc: ,mrs.

Books could now be aiscoumu 2n the mine trimmer 5 nmgannt- :ncm‘ :Juui be 36"0 taming from cl: 8m in m:- cam via—v.1: Tim} awn Smmm Rusmia sir 331m. :mssus.’ Veil. rams {nuts .1 link: extreme. out not 100 :2: all m: rum; Th: oonlapsc of If): gamma -. ilgzxmtm commonly known 15 an: Ne: Boo: 3.5523322: EBA» 7mm aha {mm 1 (Juana: Rustic: s sum: nova: 77L:

"Jnar v {wt sign. 3:33st 1 15:99. was «filing for £3.99. £12.99“ or ii i. 3. laming on wanna: gm Dungm it from Billions- -\'. ll- 5mm 3; 'Natastants.

To: W13? lb: NBA {131211115 coon: *i-iexs an: new fret: to sail mics an WWva pact: ruin wrst regains of {In [uncu- onz inc tom guns. for In: mg buoys m gm's In vmmimm; 3.1m roux mummy sun: 13‘. Woflmn imam; Home. Nauzrstom: .5 1mm mmr metrS‘ W. if. JEEan 102:0 7721:1111}le Taco. In: ammonium 1'11: .‘v‘[ A. a w atom: mm: Lung: :LLDWIS nun mom iimnsrmmm uhcuxmrs «can Um: :ngomm ummm

BMW 111: 2i. Livsim, Liam '91- w: rum: r221:an :' We mm 1-.) ml LTCLLmulI‘ESI. some; in] .‘11: .‘memy. we ill in: edit-11:12:; org“ _;::;L‘L;-u1:us mi, lei-fray Arman}: Elme Tin 1m: BingoWL .mi 301311111 Tow-J Cth 1mm «miners.

T'fizm'i ium immnmm :' mm 151111;” is mum: to mutibmmms: um bumxfimnm. Jun mm n" mm mm :0 be :1 on' :xmtzmg: 3w: ricumir on if you: 1m 3, :iumlil Seaman; :uuiiuinm mm to: :ummnimg inseam: nowfim.“ Faun mum; 1mm rm.» 013' NBA- mum: mt .T‘WII’C'JHSHDIDI firm mammalian Scum-Lam cumimmm w no (min 2 mm: .' Liv 1115111211; Salim immizr‘ "willow iEIIflL‘I om trim: 72mm gumlmiguz,

Finn Bill: Cumin «:ii ‘vfuimunmxm Summing am: on’

,Stummun‘ii 11mm rzuuumstuii ,tumhmuu; muses. inn: Yuma: 15‘ 1111 umqu 11 gmz‘nmmx} rin' jail:me .zmkm rim: :‘umuzt 12L mimic £331: inseam:- iiuwulism; sluggimrs. Cummnnlt. "Tliu' mm music 1:; :ifiuirj' i0: sulfim‘ 1mm - mm mm has :: zen: :iun’fcmnip .on'n'mtgt' ijyuun‘cnzior- in. titanium mm: capuuiuiiivv' nuw Eamon) oy' umw runninm. 'iu‘ sum; im 'l'liuuaiwnmr muunmnnz. 521111211: nummnmmg. 1i n5nu1mu1iiii11 ml: cuifim. ' 1mm .UIIIll-HL :15; um .numlnmiiirg.’ 1mm m mm (liucunmmu: ouu' riurmm :iim. Al: oihunuxm'l mi iém‘ scam: in; am: miumi-puniiiiiiuu arm Amu- gamma. Jim um 1mm man my ‘ikmmiin uulmm Ellian Similar and! grammar 13019) Mount] in] mum

Bummme mimic. Um: my finssa Er :um'iniutuz 1mm: mm Shah ‘ltuy' 16L“ tmtw'cm: oxi'smiimfl ii: diam m magnum Grumman Walnut? film Man “I '2: aummmgzs 1m 1mm aismm'fl um: wm‘a mm:- ovumuuufl. um mm: W' «If 3% 11:“) «:iiifcm‘ m we cumst mm

"mnfltmflflm “finds-hint” Wis-Iliad.”

u: mum; 1:6 mum bi: mm m: mmmm :xzuxm Sign mu: :mntmg; 211ml

-h:~ 2mm: mum. rm: (um in (mm In) iziiumivuunu: umn running: 311ml: Aura: m— ‘mumi iii; .zi :gmumgs cumin :upmn amfluamlfiikm with: :nu: :mmu: -.vuum visiting: MW.

Skinner‘s 123me up: that new": mum tiimnm liiim; in; (am: ofl‘mmxfl ugn'mimm:

unamwmumu—m— Wmtnfi'mhfiflb-ifian Mummfibcmm‘

1

as: we (felt: anmfim gntizfiiihmml: «timid rlimmup. Fm'mmzy'ouum 1km 211's; mm mm [biting pmnifiilmm an For an Eli}: Sammfiin Miners;

Am in in; :1; can: otfwum :mm' am amfl mi (Ilium: mini» mum: ah: mmmmm Emmmuummifixrummmvzz mm: mmem Ilia: limmdf. in» mm vimw mm auzbukmhlhmmimlhnm in mums; rm mm. It: has: bammmrfltfixmwuumimnmmufimmtmmfismmuu Wmmvm'wfl Witwmiu hum immumpflig'dhcgunncunuumngmommksumfl umnn’nmm no) mun m (animating sin: sagas. pnlfific 2111:: mm my mm‘n ml] :iuunmfitrgjnm Emma: in ilk mnnfimtl £2 utiflf."

[Emit Amp [Bank‘s lluzs'.‘ 1mm puhlflmud.’ mum n'dksx.‘ éflom (2171mm. by «17:15:: xmflzw «W £114. 957)} and? 77m [hmlhmm Madam (rm £1141. 953).

17111:: him; 12-25 Run 119%“