COM EDY THEATRE

DMEDY

Comedy is listed by date, then by city. Shows will be listed, provided that details reach our offices at least ten days before publication. Comedy Listings compiled by Ellie Carr.

Edinburgh

I FDDlpI’ODl l':;.nii_\ l’»;:!l:\t;::: \ltoui‘ai. l’ttattl} l’lucc ltzlo “ti 5H ll

Show \lttll\ "l‘liz

ttioou opt'n ‘pntu (all it‘l lzgla'i tlt-iatix ll}; q\ gut) glttl‘ lattzzpltcx a Man! ll;'\\ high: in 'ilt'ligltiltil \lu'cpltutt' lcaltniitg .\hl\a. Kai. llitxlt. lllld 'lttinut .lll'l l.:i_\ Sm ago and ollict

caxo ol lilbltzltt‘ll :tlcnltlj.

Glasgow I Glasgow Hard Tickets l’tlhit'} .-\::\

(L'ttfit'. \t'\\ \"ticct. 5%" llllll. ol‘ll! ill

ttt- Rlll‘lk‘l l'.i:' l’toilnt'ttonx' Lonny \tnagc lhitttph thc h\ m ol lillL‘L' sass} (iman \HHllL‘ll in watch tit mom ll‘ttlll lil'c than it hag ol‘chipx on a liitlay nig'ht and :1 mm- \t‘llll lll l’aixlc}: \\'ii:tctt it}; Hit .\'tt.('t't/ li'rtuit‘lt'x Kallilt‘cn l<titltl_\‘. lllL‘ company's tlL‘lHll iti'otlttction \\ ax a hig ltil at laxl )L‘.ll"\ l‘tittgzc. lliotighl to you via \\'li}lt' atttl .\'acl\'a} anti (iiltlctl Balloon l’i'otiticltons.

SATURDAY 24 Edinburgh

I FDDlpTDDl l’icat'tl} litit'lt‘xtitic Shim-hat". l’lC;lltl}' l)ltlLL'. ll‘.ltlI 55h 511 H. Show \l;ttt.\ ‘lpn‘. liltN‘l'\ open 7pm). (‘all

l'ot ltt‘kt'l \lt‘l.ili‘-. .‘x‘u‘ l'li

Glasgow

I Glasgow Hard Tickets tunic} Am ('cnlt'c. Now Slim-l. 5'57 llllil, hl‘lll. Ur tL‘l t, Scc l'll 2}.

Glasgow

I Lynn Ferguson/Kevin Day 'l't'on 'l‘hcali‘c. (x‘Vl‘t'ongalc. 552 ~13(\7.'l‘icl\'ctlinc: 337 551 l. 0pm £7 (£5). 'l'hc man who was tlaictl into lk‘k’tlllllllfj. a comic lll I‘HS antl \xcitt on to appeal in t-xqt}lltitt§: li'ottt llll(‘ l’x /'/tt' Silt/It/ I 'p N/tuit' lo Radio -1 \ lI/I’H' 721.01 \ll.llL‘\ a l‘lll \\ tlh (h:

t‘illiJjJL‘tllh [If in: “'13.! \i-t’; goiztt'tlictttic

I \nn l cignxon l‘il'\l \hov. ol the }L‘.ll' on tho Spttitg log: ol tho LiliYJ/HEL' lt‘axt'lling \\ lot: antl Mada} antl (itltlcti liallooit l’mtlttt'lioz‘n loin.

MONDAY 26 Edinburgh

I 88d .lillx‘ '\ll2c‘. l.t‘:_'\‘ll\l\. 7| (.HHEIJlU NFllpnt “;llll lxitltll'\ Sittttt. t'all ho? 1.173. lot' tickcl ittl'oitttalioit. Slip lwluccn tltc \hcclx ol thix htantl nm‘. mull} CUIHUtl} tut. liwt'yottc \llUlllLl lw tucked up tit lwt! on a Monday night \a_\ [lit llttxlx mm a pm} ntt\ ol' \lilllLl-lll‘. galllL‘x. lllillc‘lllllillxlllg antl llltlxlc‘. 'l'hix \u‘tl'x lino up; .-\Ittlt’c\\ Walla-i. Rug Anderson. laxttikic Hinlc and DJ Haw Smith. llt)\lC(l by Ra} titontl ol l’icat'tly‘s.

THURSDAY 29 Edinburgh

I The Stand (‘ottitc Don. ('lit‘txlic‘x. West l’ott. lnl'ot‘niatiott “(124-107 S,_‘\(lpitt—l;ttit l\llti\\ lllll\ 9M) - l lfilipttti £4 (£3 ). Your local L‘UlllL‘tl) «Chiral. \\ itlt a hoxl ol' l'ixlllg \l;ll‘\ antl \x'annahcs l‘oi' _\otn' cntct‘taintncnl each and every 'l'htn‘stlay night. l.a.\'.\c.\‘ get l'L‘.ltl}' to ntakc _\ottt' lcap )‘car proposals to \‘ttlllt‘tl} hcaithi'ohx thc badger-haired

Kenn} llati‘ix ll'tHll 'l'ltt' litax‘i ()fSt'UHlJ/l (bum/t. Mick l’ai‘kin. antl itttpi'cssionist l’atil lltttlittg. Hod-3d l‘y .lttiir.‘ Macka}; l‘llh ttI‘L‘il-lllllxk‘ spot»

SATURDAY 2 Edinburgh

I Jenny Eclair (gut-cits llall. (‘lci'k Nicol. (\(m‘ 201‘). Sat 3 Mai". 8pm. U) tuifiili. 'l‘lt': NOS l’ci't'ici' :\\\aid-winning. lotii -lllt\lllllt'(l. .xcll'-ct\til'cswtl slappct' aittl tlllll';l_‘.‘L'Htl\l_\‘ gootl cotnctlian tlt‘ops iii lt‘l' t‘llt‘ night onl_\ Sec lbalurc

Edinburgh

I Donna McPhail (mitt-a llallooil. :33 ('o\'~.:_'.;lc. If.“ 055”. ‘)i‘:n. {o t £5l. l7p< liont. \ij. ll\lt. \Itai‘pil} tli'csxt‘ti stand-up liont l-tinut- \iillWill'l and old lilil} ol' lhc whit-ti} c ll‘.‘llil. Donna Mul’hail lttonght tio‘att )ttti: on} by \\'lt}lt‘ ;:titl Mackay

(iiltltxl lalloon l’l'tklllg‘lltllh with its: tizatitx to boot. Sits lt‘\lL‘\\.

I Brand New Bunker on Pit-amine, lnl'oittntliott: ll” ‘lil‘t‘l 9pm. {-1 t2},- ,‘\ll:\llilllzl§'\)k.‘lil¥llll‘l.ill}1ll'llll.‘tlll\l iapt'x li'oiit (“.‘l when; Stop tlottlilc-at‘l. llallax .tlitl l’acM-i lllt)\'t‘\ to :i zit-v. Sttntlaj; illj_'lli \lol 'l‘onijfltl :.\ ‘Yot: lit'i' :itgltl \xillt :lit‘ anlicttcc placing otltls oit outrageous k'lllllit'il§'('\ tistng: gt‘tttiint‘ call) tloxh lion: lllk‘ ltatilx of l lallax atttl l’at‘la‘t‘

MDNDAY 4 - Edinburgh

I 88d 'lillz‘ .'\lllu. l.k‘z.'t‘lltl\, b.3“pnt lain :tlootx Xi‘lll'. l‘oi' llL'l\L‘l itil'oi‘ntalton. St‘t' .\lon 3o, ()n

llll\ \xt‘tl'x \l‘m“ goittig povtt'xx \':\. (lL‘t‘.

7i t.'tt\‘.$.'tllL‘. (‘tlll (m7 H":

.lo: llt‘t'ttan .lllal (iot‘tlon llt'ttttton. hoxlctl l‘_\ Ra} ittoittl ol' l’lk'tll'tl\ \

WEDNESDAY 6

Glasgow

I Donna McPhail l’atxlt'} .'\ll\ (l‘tttit‘. \L'u \ilt't'l. X37 lllll).1\'[‘lll.Ell't;i.8k't'

\ttzt V

W Edinburgh

I The Stand (‘oiizic l)t-n. t'i.ii\li:-\. Wu! l’ott ll!l\‘l'llt.1llttll(Vt: “(Vi ;\.§ll;‘ttt lain who“ llllh ‘1' li Ulpnt: 2-1 -L i ‘. ‘i'oat

Ilka. killllkkl“ ‘1 Mia.

\‘L‘la'l‘lallltL‘ littctnational \\'ontt't:\' ‘\\}':'l\ \‘.lill totally l‘lt‘le'-l?’."k' illic-tlp. llotng: ll ioi lhctnxcixcx ‘ll‘. lllk' Lontctl} \ctm- yin tzntlcixlantlt .n't' Statttl t'cgttlat\ \laillia Mclittci'. lanc \laclxa)’ itisttall} llt‘\TL'\\ \\llll lllt‘\lL'\l I. Malian Ktlpali'ick antl gllL‘\l\ Spook) .loan and Stxlct \\L'ntl_\ tno lL‘lllllUll to .'\l_\\lic Meg),

Greenock

I Parrot’s Comedy Church (kit-c lem. 31H l)ttl}t'}’ttt;tl;~ Short. UH".i fi.‘~ll57(~. 0pm wiootx Ul‘L‘l! Spin) 2-1 (iit't‘tttx‘k'x lanttll'llt‘ lL'JillL'lL'ki \l.llltl-UP. l’ati'ol llU\l\ lllt' wgontl night ol lll\ no“ monthl} coinctl} cltih \\ till a tnatlcap cabaret-xi} lL' format including hcatliinc act. \llmlflll antl lllll\lc‘;ll ittlt‘i‘ltitlcx l'i'ont l’at'i‘ot'x wry on it hoth hand l’tnulCl‘llllgL‘l'. Soc rm tow

WEDNESDAY 13 AND THURSDAY 14 MARCH AT 7.30PM

J J C

com .021! ._

' CELTIVAL A Bo _ mom R E ‘;;_;..,o“.13.1.- 529 6000

‘4'

. ,t A . ii “34498.41:

1995

Utcians a ,- ,. _ P Am Q—HAH. LJIDPIII"; mime!

The List 23 Feb-7 Mat N06 57