JAZZ MUSIC

JAZZ mamm-

Dates listed below are for one-olt shows: see separate section for residencies. Gigs are listed by date, then by city. Performances will be listed, provided that details reach our offices at least one week before publication. Jazz listings compiled by Kenny Mathieson.

FRIDAY 19

Glasgow

I Glasgow Jazz Record Club l'niiman (‘lllll't‘lL 7: lSL‘l'le'lL'f. Sll'z‘r‘l. 7. zlll‘lll. ('unlael lirnie SPIL‘M. l~i (ilL‘lltleL‘ l\'tl;lkl. Renlieu' I.\'.\‘(i I‘l-l‘ll l'ui iiieiiilwixhip ilelailx lime hax eniiie l'ui' the iiieiiihei'x [H ileeiile Hll lheii 'ReeurJ ( )l~ llie Year ',

Edinburgh

I Sophie Bancroft and Gina Rae Henry'x ('ellar liar. >1 Hi \lui‘i‘ixun Slreel inpp .\l(i.\l einemai. Ell IZSS‘.

9.30pm miilniglil, L2. Singing: dim make lheir \lk‘l‘lll at ihix \eiiiie. \\ illi xpeeial

L'llt‘\l\.

SATURDAY 20 '

Glasgow I The Music of Gerry Mulligan l’l/la '

l‘ \l‘l;'\\. l<l ()tleell Sll'i‘t‘l. l i‘ "pm L5. lllL‘llltllIlj.‘ apei‘ilil. eall lrii

le\L‘l\.lllUll\. \ll .ill-Seullixh liihiile in ilie lale hariiuiie x.i\npliiinixl. hanil-leailei‘ aritl eniiipiixer. \i. llll .laek l)llll lalaisg un ilie l‘alllillle Hrle ;ll(illj_'\lile (ilillll Slt‘t‘li‘ iliniiipeli. 'l‘niii l'iiila_\ ipianm. lx'iinnie Rae ihaxxi .‘lllll Tun} \lel eiinan iilinmxi. Should he .i guml Iiiglil.

I Perdido 'l‘he l’illex lliilel. ('iii'ikxliili Rll‘lll I illpiii l-ree. \laiilereaniiiiiil laliii i.i// \lllllllk‘l

Edinburgh

I Conard High School Jazz Ensemble Si lli’iilex (‘enlie lll ( )r\\ ell leiiaee. Uh

1~lll< "Q illpm L I. l’lie l‘l}' l‘;lll\l liax lnninl ilx mmlei‘n lirillle \‘.lllllll [he etliiealiunal

x_\xlem. .llltl the xlanilartl ul xlinleiil

etixeiiihlex k aii ulleii he iiiipiexxi\e_ lliix U;!llll ll.ill llUlll \\'exl llaiilnizl.

(‘niiiieelieiil .llltl lealme -."

:lixliiiiiieiilalixlx .lllll l\\\l xiiig'elx Hll .i \\ rile range ul material liuii. (ileziri \lillei in \\e.ilhei Repinl lll a xli;_'lill) mine

xpet 'i.ill\\‘\l \ein. lhe l'l‘lll‘. \alle} ('huiiix llaiheixhnp ()iiaile! \\ lll hei‘ai their luiixilx .iiumitl xnme i.l// iiiaierial .:l l'iiix \eime mi the pieeehiiy Illjllll\- lliinx l\ l]!

{"271llpzii. L“ .‘llrtl.5lli

millili—E Edinburgh

I Jazz Market and Jam Session lien. \ x (‘ellai liar. .\ lh \liiiiixuxi Slieel «npp .\l(i.\l emeiiia'. 331 l2.\‘.\ i "pm lree. The aliermmn lam xexxinn and iiiarkel ix lt‘llU\\C\l h} an e\enin§: \‘\\l(lll \\llll The Dave Milligan Trio i‘lpm l2. Wain, il l.

\\ llll eiiexl nmxieiaiix ilinppin}: h} in xil in.

Edinburgh

I Lindsay Cooper’s Free Underground Hem) ‘x ('ellar liar. .\luriixiiii Street liipp \l(}.\l enieniat III l2.\.\ ‘lpm l: illaiii {I leatlx .l xexxiun (lL‘\(llL‘tl in l'iee i.i//. lllll‘ltl\l\Llllllll and e\peiiiiieiilal muxie

I Kings of the Wild Frontier l'ai Sam'x l)U\\ll 'l'imii Diner. ‘0 58 luminarith2.1ge. 32$ ‘illl. Spin \0 em er I

charge. eall l'ui' lexer\alm:ix. liliiex lllil

HJxx ;lllil llllm [\l‘iyk-l' [Viiiilit ('iiiippi

[MERE— Edinburgh

I The Dreamliners l‘al Sam'x limm 'l‘mvii Diner. 56 SS livanlainhrillge. 228 31 l |. 7.1llpiii. Nu emer eharge. eall l'ui‘ l'k‘\k‘l'\illl(\ll\. lump in e Ilieeh Sllx luck and xmng.

WEDNESDAY 24

Edinburgh

I Russell Gowieson Guartet Hem-ex (‘ellai' Bar. Morrix‘nii Slieel mpp .\l(i.\l eineinai. Ill IZSS. 0pm iiiitlnighl. £2. (‘iirrenlly litlinhiirgli'x liniiexl ennleiiipiiiai'y _i.i// gig. \\ illi the xa\man ltllllL'tl h} piamxl Brian Kelluelx. Kenn} liliix up. haxx. tiruiiiiiie! .lUllll Rae. lllti a xpeeinl guexl each week

I Fat Sam’s Band l'al ~\‘am'x llnxi'ii l0“ ii Diner. 50 58 l-minlainhi'itlee. 328 il l l. Spill. Nu em er ehai'ee. eall l'ni rexei'x'almnx. Smne .lllkl iiiiiip»ii\ e.

Glasgow

I Tony Bennett and the Ralph Sharon Trio (ilaxgim' Rn'wl ('iiiieerl Hall: Saiiehieliall Street. 337 FFI l. " illpm. U7 £31. The lll\\\l llllL“.|‘t‘\‘lL‘tll} hip figure ill the tleeatle i’eliirnx In pleaxe liix lanx \\ llll liix iixiial [‘H\\L'lllll lake Ull

' xlaiiilaiil liiiiex. llix lune-leriii

aeeniiipanixlx. the Ralph Shawn liin. pim iile xiiilahh x\‘. iii;:iri;' xiippnil,

I Graeme Wilson Band l’i//.i l'.\p:exx_

l5l ()iieen Slreel. Ill

‘\§\\ Uri“ L\.

melntliiig' aperilil. eall lui iexeixaliniix

Saviphimixl (ii'aeiiie \Vilxuii !\ piuhahl}

hexl kiimxn .ix .1 llllllltlt‘l izieiiihei n! the f. e\eelleiil ;lll\.l\rl[‘lh\ll:‘ lliin}: l)l'.l\‘.l‘.

()iiailel. hiil lk'.ltl\ a mule enmeiiliuiial lme-iip here. \\ ilh .laek \\ehh ipzanw. Neil (‘anieinii il‘axxi. .iiiil 'l'axiix uhiiiiixl.

Edinburgh

I Edinburgh University Big Band 'I‘mn

.l.i// l’ellai ll'Hll 'l‘axern anil ('eilnlli llunxe. lliiiilerStinaie.221) 155“ .\ lllpni

L" It'll lhe hig: haml gig: li.ix hex ume

xuiiielhmg iii a xlaple ul lhe lzll’

pi'iiei'aiiiiiie xiiiee [he l-tlinhiireh .|.i// ()rehexli'a lirxi ileiiiniixiraleil llial une

. eiiiilil he xtliiee/eil inlu lliix xpaee. .lllxl

\\ llllUlll (loin); xeiiuiix tlaiiiagre in llie eai'x.

I Salsa Geltica lleni_\'x ( mil.” liar. \ \lnii'ixun Sli'eel riipp .\l(}.\l eiiieiiia I. Ill

IZXN, ‘l .illpm l2, ‘(lam £3. Sliperehaigetl lairn ia// limk g'rumex l'i'uiii lhix eight-

pieee Hllllll. g I Peristalsis Brothers l'al Sallix l)ii\\ll f 'l'imii Diner. 5h 55 l'uiinlairihiiilee. :25

il l l. .\pm. \neme: eharge. eall lni

iexenaliiiiix S\\lll:‘.

FRIDAY 26

Glasgow

I Friday Jam Session Pix/a l'\piexx. I“l

Queen Street. III N“ “pm L-i. lllL'llltllllf.‘ .ipeiilil. eail lui iexei\.iliuiix :\ nee. .iiiil ax )el iiiaeiilai .lxltllllllll ll‘ ilie l’i/xa li\piexx >|.l// piueianiiiie.

I Glasgow Jazz Record Club lhllal ran ('hiii‘eh. "I lleilxele} Slreel. "fillpm ('iiiilael lillllt‘ ~Spieix. 1.1 (ileiiilee RtMtl. Renlie“ «KN» I‘H‘li lui' iiieiiiheixliip ilelallx '\(i.\l

Edinburgh

- I Tony Bennett and the Ralph Sharon Trio l‘xliei' ll.il'.. l nlliian RUJrl. :lh ll<<

" ,‘xlipiii. See 'I hin 35

I The 883A l..l lielle .'\ll_;’L‘lg'. ll.i\lle'\

('lmxe. (km sale. -_.‘ .111

allei

>1 lipiri ‘aii: ‘45 i. £2 5” helure ll 2HI‘m: :tu ciillfi illaiii \ lire Baa: i.i// \lanee \peeial. lealiiiiiig li\e il.ll\l\ fruit; ll; .ieelaiiiieil I Ullkll‘ll haxed xe\e:i pieee millil Metropolis, \\lill lat am \l.|\‘.\eli nn \iiealx. .ix \\ ell .t\ [he :ixi'.;l lm' .zizil

hanpt time \..lll\\lll‘(‘l gaunt x

A great nose for a melody: Tony Bennet‘s new trendy young tanbase can hear him croon at GRGH on Thurs 25; or at the Usher Hall on Fri 26

I John Burgess Quartet llem} x r‘cllai liar. S .\l(ll'll\tlll Slreel mpp .\l(i.\l emeinai. “I IZSX, ‘Ullpm iiiitlnigghl. (I. l'll'\l night til a rim lnr x.i\iiplmnixl luhn liiii‘gexx'x latexl hantl in lliix xlul. \\llil l);i\ l\l Milligan iliiiiig' lhe honumx Hl‘r piaim,

SATURDAY 27 '

Glasgow I Alter Eight Mince l’i//.i l'.\[‘l\‘\\. 15 l Queen Street. .72! iii iiielnahiig' ~ll‘t‘lllll. eall

~ ‘lpiii, Lil.

lur iexei‘.,-.liiiiix

lx’e\ i\.il nl .i .lall :ianie lni .i gum! hand. . lealiiriiie Hill lmiex ix.i\e\‘, Neil \\.ii.|en ieiiilai l. (ilL‘fY§‘ .lnlizixlnne ll“..ll‘.r\l. \ieu

liiuee ihaxx, \‘. hieli ix a prell} hr.i\e

ehrnee iil inxliiiiiienl when inn happen in he relaleil (H a eeiram liel. llriieei. .llltl

.lUllll Rae nlrimixi

SUNDAY 28 - '

Glasgow

I Bonhams Trio liniiliaiiix. Ii} iex Rl‘Jii. \piii. l‘iee. \l.iinxli'e;iiii i.;// llll‘.

Edinburgh

I Jam Session and David Milligan Trio llt‘iii§'x (‘ellai liar. .\ l!» \li-ziixun \‘lieqi mpp .\l(§.\l t'lllt‘llia'. Sill '_T.\'.\ r\x in! Sim}

MONDAY 29 . Edinburgh ?

I Lindsay Cooper’s Free Underground lleiii} "x (\‘li.ii liar. \lnirixuii Street wipp .\l(i.\l eiiieiiiai. I: ISM. ‘)piii 1 LI. See \luii 32. I Blue Hyenas l‘al \’.i!ii’x llim ii 'l- i\\ll l‘iiiei. Vi *5 l iiiinlaiiihiiilec. ID iill .\pm Nu emei \'ll.ll}.'t‘. eall liil

Lillaiii

:exe: \ .iili‘ll\. lilil’e‘x

Glasgow I Ken Peplowski \iim llall. \lllxllell

“*«xl

llieaiie. (ii.iii\ ille \"lieel. _ LN I‘Jil I’L‘i‘ll‘\\\l\l l\ r‘l'it‘ \‘l lllt‘ lllll\l

.\'piii

extiling' ml the eniileriipuiau .-\iiierie.iri ll‘.ll|l\ll'r'.llll i.i//eix on l‘iilll \ldl met and tenor x.i\nphuiie. .llltl liix \\ iile ranging lllll\le.li iiileiexlx enx'aie lll.'.l hix [‘l.l'\lll\.‘, ix .i|\\a_\ x peppered \i. llll xiiiprixex. lle ix ll‘lllLKl «in lliix .l.i// (Xi-up [‘l't‘\L‘lli;lilHll h}

are Sandy Taylor Trio.

Edinburgh

I Edith Budge and Friends l‘.ll x'am x l)u\\ii limn l)iilL‘l. 5h 5.‘ l't‘lllllallll‘ll;l;_‘C. 235‘ ll ll

" .‘l‘pm \h

emei eliaige. eall liii' i‘exei‘. .llltlll\ ll//.

hliiex anil guxpel xizieei

WEDNESDAY 1 Edinburgh

I Russell Cowieson Guartet Henry‘s (‘ellar liar. \liirrixnri Slreel mpp MGM ememal. III !.‘.\'.\‘. ‘lpm Iiiiiliiiglil. £2. SL‘L‘ \Vr‘il 11 I Fat Sam’s Band l~al Sam'x l)(l\\‘ll 'l'mvii Diner. rm *5 l'riiinlaiiihi'iilge. 33“ 3| l l. .\piii \u emei charge. call loi' li‘\t‘l\;illt)ll\ Swing and |lllllP-|l\'t‘.

Glasgow

I Roy Williams l’i//;i l'.\[‘le.\.\. l5| ()liei‘ll Sllt'el. :3l ‘33. 9pm. iiieliiiliiiy .ll‘t‘l'llll. eall l‘ur i‘ex’er'valiniix‘. A \(‘l,\ ‘l‘r-eial 33ue\l al‘l‘earanee l'rnni this aeelainxea iiaaiiiunal anti lll.llll.\ll'elllll

liiriiihuiie zitaxlei. Edinburgh

I Edinburgh Jazz Proiect ’l‘mn .la/I ('ellai. lawn 'laxcin aml (‘eihilh llmise. lltiiiler Stiiiaie. fill '55“! X..‘\(lplii. £3 'L.‘ a l'lie .'\lllt‘l ie:iii ailixi originally xelietliilml lur lliix \ltll hail it) \\ illirlraw all .: {ale xlaee. ;iii.l .il liiiie Hl \\i'ililig lhe replieeiiieiil \‘.;l\ xlill lu he eiililii'liletl. .illliiiiiyh .i {Heal hallil xeeliieil llle likely \li‘lltlll

I Salsa Geltica lleiiii'x(’ell;ii' Bats-~16 \liiiiixmi \‘éieei mpp .\l(}\l cinema). 221 l3.“ Wpiii l3, zllam. Ll See Thurs

I Peristalsis Brothers l-‘ai Sam'x DOW” 'lmin Diner. 50 5S l’niiiilainhriilge. 338 ‘~l l! Spin \'n em er charge. eaill liir iexeiuiliunx, S\\:iig,

INSTRUMENT SALES P.A. + BACK-LINE HIRE

0131 - 667- 8241

The LN 19 Apr-2

May l 996 53