IIII‘BB IIII‘IS, IWI] SIIIIWS

931 August 1998

“Ii vuu an and see uuu comedy show this week, an sue Heusuu'ius"

The flusuuuuu

THE SKETCH SHOW

AT THE GILDED

THE STAND- UP SHOW

AT THE PLEASANCE

BALLOON 5.3OPM.

““ {BSD/£5.50 CONCS. BOX OFFICE: 0131 226 2151

BOX OFFICE: 0131 556 6550

E’IEIIIME, HI iiiIElIIllII‘i MA‘. Mi} PIIUIIIE PIIUIIUIIIIM iIII PRESENT

H'l' "IWU SPEI [BINDING EUMIIS" IHE SCI]? SMl‘III

inE lilEMUUHE JE’WJ‘

MIIII

IIIIIEEI III III IIIIIII IIIIEIE‘I SEI EIESIEIIIBI, MAEIIIII SIMIII III IIIE PIEASAIIEE IIIIEEI IIIE EIIII'III IEIII I-3I AUBUSI IEIIIIIIIZIIE'IJ III, II, 73, 24, [HI :IEI EUIIES IIII IIIHEEI IIIIIES III/Eb EIIIX EIIEIEE IIIHI IJEJIIEIIiIJII

11.35PM. 24/95 CONCS.

present

if FREELOAD if ON THE

i‘e FES‘E‘IVAL fir

At Pleasance you can snap up a pair of tickets to see some of the best shows on this year's Fringe. Pleasance are giving away a generous number of tickets on a FIRST COME. FIRST SERVED basis.

Tickets may be picked up ONLY on the day of the performance by presenting your voucher at Pleasance box office (from 11am).

Tickets subject to availability and limited to

ONE PAIR PER PERSON.

g: ”a“ PLEASANCE VARIETIES

Free tickets on Sunday 25 August at 3.30pm (Pleasance Over The Road).

5 pairs of tickets available.

BERT TYLER MOORE AND WILL SMITH

Free tickets on Wednesday 28 ' August at 6.20pm (Pleasance Over The Road Two).

5 pairs of tickets available.

CHLOE POEMS

Free tickets on Friday 23 August at 11.45pm (Pleasance Upstairs).

5 pairs of tickets available.

MAPAPA ALCROBATES

Free tickets on Wednesday 28 August at 2.30pm (Pleasance One).

5 pairs of tickets available.

L’ULTI MA RECITAL

Free tickets on Friday 23 August at 11.15pm (Pleasance Over The Road)

5 pairs of tickets available.

The List 23 Aug-5 Sept [99617 K