PAPERBACK REPRINTS The Silver Castle

C. ‘10 James (P («20' {3.99)

it Q (i < ("'1 () 'l 1‘) 1' \)",.u l. y

<1"’.i{}f}t".', fl)... {)tHi' i :iii'iii'u'wifl, .l( > ' () )T'( (..'l . '4 r" l.

S" r', (a '))\')".l\( , >T'K'". ' (l .l ' ) (1" ( ' ) ' “Kl; ) l' )\ { ('( "(l

bookstop cafe

drink the lane eat the muffin read the book chew the cud

never has retail been so good for the soul

free coffee for students with every book purchase

4 teviot place, edinburgh 0131 - 225 5298

opening times 10 - 8 mon - sat 12 - 8 sun

106 THE LIST ‘~ 'i-: my..-

Paul Magrs

<>< (Hi; -.i S

Voice Of he Fire

A42" '300’0 (l'iiiigo {3.99)

r ‘l"‘ l‘ |%( \l‘

K S\)(: J ‘\/\;\1. (I I 1

,; .,,i .,\ ,.,\ ,\,i .,. .,. H , S.

Does It Show? Pas ‘.':(igrs (V‘tago {5.99)

. / i <i{)i‘:°."(‘°i( '.(‘(""(i(;(‘-' "0"", "‘<)'.'<> '.() F"‘<><>" x ( <i.."., i‘: (iiu‘i (Nitrite .'."(*'(i °."(‘- (“‘fii" i‘vf: '(‘8 (Wis 1'" ‘.'<- i)" (was i), ("0y ii'ii ‘iifiiii 1i; '<i'.'. (i (i magi“) / :ziiigs

'."(‘- DJ) (1' am: 90"”; (him) (‘8 t“ "w, "i" '.("ii( "("' r)" ii"<i ()i("".‘, :i‘

i: .(i' a ' sun-(i <>.(-'.<)' ('8 Sip

Women On The Case l"tr()(l;;(e(i (H‘C edited by Sara Paretsio.’ (VT'aQO {6.99) :("“(i i” ( ':"‘(" ‘.'.' :(iI‘) (l;‘()'(l(‘(l 3 ii" " ‘2'”. (i mums "(aw (VI/it" ‘, (‘Xifilt‘ll (l (09,, "‘ (l(l'("( (i‘i‘i <1" Bin ‘."(* 1m" 2 '..."‘. "ii, (rd a (i"'."() (my 3 (i '(‘l)"(“)(‘l‘°.<‘:'.“.(‘ <,"<>‘.'.<ii‘,i‘- lini‘...'."<; ii" "fi>"‘ii‘.()"ii <(>"‘.' whim”), ‘(i' ‘)()"‘(" ‘."‘(" (iiiiiJ. E "(;' 3" (Jul) rii’. 0", "xi"; "(imm l)(" .."‘ii"\ 8a ii": "i; 2'": ‘."‘i" ,;\"t(;"iii

lam” (2"(1 "ii-'(‘f‘ik‘y "(we ii“)() “(natu'ii

l‘t‘ii‘. ({“fx Rut" Roww

{)'()"‘ Y‘('."°. 1; SN.

REVIEWERS THIS ISSUE: ,\"<:'<\‘.'. Bu'wif, '

.'."<i( «(W/ (i, :)(“'{3!‘(‘.'

'0" .1 00’ , Sum'

.70! ()‘,', }()"(i°."il"

l't“.'.

STAR RATINGS Uf‘l'ilSSdl) (- Ve'y good iii/mt": (l shot Bii‘ov; average You've been married

books

events

Glasgow

Two Fat Ladies ll] 5 Du. mum 1pm \VJICHIHIIUM l5: l5“ Xillt‘llic‘lmll Street. “3 “MS lop l\ t'licis .lt'iiiiili-i l’.ilciwii .llltl ('l.iii\\.i Dickson \\ ll_‘_‘lll \\lll lic iii \llllc'lil\1;llt'\‘l‘lk‘\ill ilicii (\‘l‘lx l‘lltllx Ilitl lii'i' [tin/It \ /\’lii"t lg'ii'll.’ Ilil‘lll) Ll" ti‘).

Christmas Shopping Evening l‘ll 5 Dec. 5 3H lllpiii \\.ilcixiuiii'\. 15‘ 15— S.iiit‘liicli.ill Slicc‘l. “3 “INS .\ lt'\ll\k' t'\L‘lll in 3:01 )uii iii the (‘liiixliiim \l‘llll \\ llll \xiiic. iiiiixit~ .llltl lll’r tlixuiiiiil «iii ;ill liimkx iliiiiiig: ilit‘ cwniii;

Giles Gordon On Writing \iiin \ l)L'\'. Spin L3 \\}iici\iuiic\. |_<§ 15“ Siiiit‘liiclmll Slim-l. ii.‘ ‘llHF (iiiiiloii

\\ Ill ilixt'iixx llic i'iilc nl ilic lllL'ldl) .ifgi‘iil lll li;iii\iniiiiiiig_' .i lll.lllll\\‘ll|‘l lllltl .i Dlll‘lhllt‘tl hunk

Ali Smith On Writing xii.” is llct‘. Spin. £3. \\.llt‘l\lilllt"\. Iii 15" Siiiit'liiclmll Slit'cl. “I 0105 Hit .iiillini iii I'li'i' l.uii iiiiil lili' \\ ill l.lll\ .iliiiiii lllt‘ i‘t'liiliniixliip lwmccii \iiiling iiiiil liliii

Edinburgh

13 Years In A Smoke Filled Room l'll 5 Dec. “pin. USU l [Ii Si .\l.iiliii\ ('Iiiiit'li ll;ill. Dali} Riniil. ii" 52"". 'l'lit- tilllll\t‘l'\;ll'} lll llic piipiilui I’m rm A l’uiix pour} owning. \\ illi \pt‘ciiil :Jllt‘\l\ .iiiil lliiiiixpiilx

Roddy Lumsden and Brian McCabe Sui (i Du; Spin. lllt‘ \Viiwi'lc). Si .\l;ii‘_\ \ Sli'ccl. l’iicii'} l't‘iltllll}!\ ll'Ulll l.lllll\tlt'll ;iiiil .\lt'(‘;ilic \\ llll lllll\lt‘ ll'Ulll (illltltlll (illlllillllt‘.

Word Power Sgii (i l)ct‘. Spin iiiiiliiiglil. [3.51) l £3: iii ;iil\;iiicc. Ll ltji on \ltllll Siiiillixiilc (‘iiiiiiiiiiiiil_\ (‘ciiliix \iciilwii Sli't'i‘l. 'l.l\.l\t‘l\ li'iiiii \Viiiil l’imci. '1 i \\i'\l Nit'iilwii Sli't‘cl. N»: ‘)l I: .'\ll owning: oi iciiilingx. mug .llltl music in c'clt-liiult' lllC lliii'il illllll\t‘l'\;ll_\ nl llllx bookshop. l.;iiii';i “ml and :\l;lli Spence iii'c ;llllHll“_' llic \\l'llL‘l'\ Pl't'\t'lll. \\ iili lllll\l\' lmiii \‘nit't' llouw iiiiil l.iii;i';iiiit' Jordan.

A Tribute To Marin Sorescu Sun " Doc. ipiii. t l. 'l‘i'uwi‘w 'l'limii'c. ('iiiiilii‘iilg'c

Top ten Scottish titles

1. Scotland From The Air \ n v 5%.: ii:"‘ii":i BUD-3» :8

2. Tom Shields: Free At Last S'wi’iliis i.'.i "Mani" 3. Bud Neill's Magic! Emit-.19. :‘lfz'k‘Hi

l.iii:('<>ii i 13:; in.:‘ ‘t; iii 4. Dorothy: Revelations Of A Rejected Soprano Chet". l‘}i'{)("( :: "s f‘? 0‘)

S. The Broons And Oor Wullie At War {it 2‘)

6.A Song Of Stone v fun. f'i; W}

7. Haud Yer Wheesht! i\ '.'i;,~ MI" “\v l’..:i 2S""‘f} f 3 1“)

8. The Broons Annual [1H1 {/1 SC

9. Elli) R033 < (l' 10. Th Holy City L'wi;

-, ~.m. 1‘) (iii

Z)( "‘()!Y“i{>"

«vim-i: 2'.“

Slii'i'l. 335 l-lll-l llii‘ lx’uiii.iiii.iii ('iilliiml

(.t‘llllk‘ p.i_\\ llll‘lllt‘ in uni- nl lx’uiii.iiii.i\ lL'.ltllll}.‘ lllt‘ldl} ligiiit‘x. \\ llll .i I‘t‘lli‘llllt‘il Hauling: ml II‘IIU'

lain Crichton Smith l‘ll I: iii-t;

", illpiii t" IE5: Si liiulv'd'criin'. IU ()iui-ll ’lt'imt'c. i-ili HHS 'l'u cclt'limic (.llt'lllllll Siiiillh “Hili liiilliil.i_\. .iii (\t‘llllljJ \ll lllll\l\’. pour}. il.iiit‘i‘ .llltl wiry Spi‘t‘igil lelL'\l\ iiit‘liiilt' lii'iii.iiil \l.it'l..i\t'il). .'\l.l\tl.lll (ild). l'.il\\ lll \liii‘giiii. .\l.ii;:.iicl Hciiiii'l. llic liiiliiiii l'.ll\k‘llll‘lt' .iiiil .\niig.'li.i\ \l.it'.\i'.it'.iil Chris Morton and Ceri-Louise Thomas lliii l.\ Du; "pin. \\.ilci\luiic\. Ii ll l’i'int'i'x Street. 550 “ii-l l)lic'lllllt‘lll.ll_\ iiiiikcix \liiilnii .iiiil llliilll.l\ \\ ill Lilk ulmul lllt'll t'ii \\llllL‘ll hunk giiiil it't't-iil lt'lt‘\l\lUll [lliljlltlllllllt' \I\\[( I\ ()i //ii (.I'\ \[(II SAM/Ix ill.il|k'i( 'iillllix (2”!

Iain Crichton Smith celebrates his 70th birthday at St Brides Centre, Edinburgh on Fri 12 Dec. Special guests include Bernard Mac Laverty, Alasdair Gray, Edwin Morgan, Margaret Bennet, The Birlinn Ensemble

and Stakis Prize winner Aonghas MacNeacail.