folk & world

listings

Dates listed below are for one-off and ticketed shows. Gigs are listed by date, then by city. Performances will be listed, provided that details reach our offices at least ten da 5 before publication. Folk 8. world istings compiled by Norman Chalmers.

THURSDAY 15

Glasgow

I Mick Broderick .\'t-\\ l);l\\ll l-olk (’liih. ()uccii'x (‘lulx ()iiccii Sti'cct. 33l (i381.

h illpiii. U £5. l-.\-\\‘liistlcliiiil\ic\ L'lilt‘iltillillij.‘ \toi‘}tt'llt'i'. \iiigci‘. hotlhrun luxlici‘ .iiitl “CH-li‘lllltlc'tl (ilusticgiun.

I The Vagabonds Scotiu liui‘. Stockttcll

Sticct. 553 filih’l ‘lpiii. l-i'cc.

FRIDAY 14

Glasgow

I Ceilidh Dance Rl\t'l\l\I\' ('liili. l'o\ Slit-ct. 3~1-\ ill-l I)Ut‘l\ t‘l‘t'll ." 10pm. £5, I Ceilidh Dance llic l'cii}. (‘l'ulc How “I‘m L5 llc‘ixc‘h .it Ilic \ciiuc or in .itl\.iiicc lioiii llic lickct ('ciitic. (Kititllciiyyx 3h“ 55l l,

SATURDAY 15

Glasgow

I World Pipe Band Championship (il.|\_:'i\\\ (ilt‘t'll. (iiccnthkc Sti‘cct. ll).iiii “PHI {-1 (£3.5lli. Illli‘l'lllttllitli 3X7 55.\l«’33l 5-1l-l 'l'lit- higgcxt t'\t'lll iii thc piping' c.ilciitl;u. oicuiiixctl h} lhc Rotiil Scottish l’ipc li.iiitl ,«\\\.ici.itioii .iiitl (ilmyim ('iit (‘oiiiicil 'l'liix )t'ni'. l‘)5 I‘.lllii\ lli‘lii .ill «in-i tlic “Ulltl \iill ci‘llll‘t'lt' li‘l lli‘l‘lilt‘\ .iiitl c'.l\ll [‘ll/c‘\ (‘liililicii'x t‘\t'lll\. .i ci.ill l.iii. lli;'lil.iiitl tl.iiiciii;'. \l.ill\. lootl .llltl l‘.tl lt‘lll\

I Sc‘i'llJ HJI. glitch“ Slit‘x‘l. 553 .\(».\l i lllpiii l-icc

I Ceilidh Dance l<i\ci\itlc (‘lulx l'o\ Him-i Elk ‘I-H lli‘i'l'5“l‘t‘li " ‘llpni ‘45.

. -. WEDNESDAY 19

Glasgow

I Sc'i‘lltl IiJl. Stock“ t‘II Sll't't'l. 553 .\(~.\'l ‘liiiii l'ict'

Edinburgh

I Youthquake St .\l.ii}'\ (Killictliiil. lliiiiig'hloii \liccl. 55h lN‘lX 3 5lll‘ltl. l’iiccs to lw coiiliiiiictl Visiting: lioiii (iii-ii.itl.i. ll1l\ snuiig' pinup \‘I c.il_\i\\o \iiig'cis .illtl \i.lll\t'l\ \\ ill lll‘llll tout \Ulll \\llll lllt‘ll xiiiiitnl wins» lwtli it'li;'ioii\ .llltI \t'clll.”

THURSDAY 20

Glasgow

I Youthquake kiii;"\ lllt‘dllt‘. Hutli Slit-vi. 35“ 55!! input stoic" 5!)» Su- \\ctl l". l tliiiluiiyli

I Judy Cook \t-xx ll.i\\ii lolk ('luli. ()ut'cii'xt'liili. ()iiccii Slit-ct. 33l (i‘hl

.\ ‘ltiiiii Li :5 'li.itlitioii.il sun); \\Illl '\lllt‘llc‘lll i'iicxt \iii;_'t'i .llltl l‘lt'\k'lllt'\i h} Kcun \litclicll

I The Vagabonds stunt HJl. Siuckm-H

Sticci. 55- .\t\.\l "pin l'icc

Classical & opera

listings

Concerts are listed by date, then by city. Classical & Opera listings compiled by Brian Donaldson.

Glasgow

I Lomond String Quartet Hum-ll t‘ullcctiviiuizto 1:1 I551 l :l‘l‘lii l'icc lll‘t\ .uii.:t.'t;i j.‘li‘lll‘ \\ ill l‘lu} l.\tli .tll\l ..'iiiii:\ .li.i:::l\.-i iiiuxic “till .i llll\ til puns l‘\ l‘\-‘i.ik \ltw’m'. .lllti liccllimcii

l"::;

FRIDAY 14

Edinburgh

I Lunchtime Concert Si (tilt-c (';itlic‘tli‘;il. High Sti'ccl. 335 9-1-13. l3.l5piii. l‘i'cc. ’l‘oiln} \ liiiicliiiiiit- \liii\\ L‘tiilic'\ L‘titll‘lc‘\_\' oi Mirna} \ l-ct .l.iiiii\.u1

SATURDAY 15

Glasgow

I Festival Of British Youth Orchestras RSAMI). Rciilicxi Sti'cct. 333 5057 7.30pm. £7 li55ll/I‘l‘c‘c‘l. llic L‘lt‘\c‘lilli lcxtiml oi‘gunixctl h} tlic Niitioiiiil .-\\\tic'i;llioli til Youth ()l‘c‘ltc'\lt';i\ lxlc‘lw till \\ iili tlic Stocklioliii Youth ()i'clicxli‘u. playing AII‘VL‘n. Suiiit-Sgiciis. 'l‘cliiukox \k} and l)\iii';ik. contluctctl h) Willi Suntlling.

Glasgow

I Robert Jones l'iinction Rooiii. St Miingo .\lll\c'tllli. inl'o: iii lK5-1.3.3llpni L31 i£3 i. A \L‘lc'c'lltill ol' liuiopcnn and South Anici'iciin giiitui \Ulllltl\ ti'oiii tlic lotli century to thc pi'cscnt tl.i_\ us \xcll tl\ \iillic‘ ol Joncs‘ on ii L‘Ulllpt)\llltili\.

I Promenade Organ Concert :\l’l (i;tllc‘l'_\ tllltl Miixctiiii. Kcltiiigi'oxc. iiit'o; NI l854. 3.30pm. l‘i'cc. .luliuii .lcllcixon li'oiii l)unhl;iiic l\ toilu} \ llilhlc‘lllli.

I Festival Of British Youth Orchestras RSAMI). chl'icn Sum. .33 5057. 7.30pm. £7 i£3.5()i’l‘icci. (‘uiiici'iiLi Scotlgiiiil plgi} Slioxtukoxicli. .\l;ic.\lill.in and Mount. \\ itl‘. \Villiiiiii ('oimu) conducting.

Edinburgh

I St Giles' At Six St (lilcx' (Killictliul. lligh Sti‘ccl. 335 9143, (min. l'icc. 'l'lic Sititlciitciiclioii‘tlci I'l'lc‘tll'lc‘ll Scliillci l'iii\t'i'\it;it .lciiu sing: \NttlI\\ h} Scliull. Koilul}. (iiicg. chci'. \‘citli .iiitl l’;ii‘t

Glasgow

I Festival Of British Youth Orchestras RSAMI). RL'IIIIL'“ Sll’c‘t‘l. :53 505". 7.30pm. £7 it.i 5t)/l-icct. Ilic' (’iiinhi'itlgcxliii'c ('oi.iit_\ Youth ()i‘chcstia li;i\ c l).i\ itl Angus conducting \\UII\\ t'i‘oiii 'l‘oi'iiiix. ~\‘ti'ux lli\l\_\ Sll'.tll\\ unil lli'ucknci'.

TUESDAY 18

Glasgow

I Festival Of British Youth Orchestras RS.-\.\ll). chl'i'c“ Sticct. ‘33 505" 73(ipiii. £7 i‘;i 5li.'l-icci. litlinl‘ui'fsli liitci'ii.itioii.il Youth ()lc'llt‘\ll.t [‘I.l_\ \\Hli\\ t'i'oiii I)c‘llll\. lilgui .iiitl .\l.ililci \\llll (’lii'ixioplici‘ .-\tlc_\ conducting and Antlt‘c I.0lll\t' ll)politc [‘L‘l'liii'liilligj lllL'l/tl- \UPI'IIIIU,

WEDNESDAY 19

Edinburgh

I Celebrity Organ Recital Si (iilcx' (Kitlictlml. lligli Sticct. 335 ‘)~1~13. hl‘lli to iUi Klaus l)iclci IIHI/l‘t'lgjc‘l' tioiii .-\lii\\cilci‘ iii (iciiii.iii_\ l‘t‘lltil'llh .i pi'oginiiiiiic \iliich lllc'llltic‘\ lloliii.ui'\ Xi lie/tit /' t/iiI'. l,.iti;_'l.ii\' l't".'t' .iiiil l'i'.iiick\ (innu/ ( ‘lini 1n n: /, /.’i:.'

Haddington

I The Lamp Of Lothian llol_\ 'liiiiit} (’liuicli. into; lllo3ti.\_‘ V15 Spin 0 itch/‘3 ii 'l‘lic pcnultiiiiutc \Iltl“ in 'l‘lic lump ( )l'l otlii.iii \L‘.l\till \ccx l i\.i \liliic tutl‘ldlltil .llltl (ii.ili.uii .lolinxoii timinoI iiicxciiting .ui t-xciiing ot l-iiglixli songs. \Ulllc‘ l)cl\u\\_\. .1 I‘ll ol Stiuuxx .Illti Kciiiictl) l-i.i\cit

THURSDAY 20

Glasgow

I Festival Of British Youth Orchestras Stcwiison ll.i|l. l{.\'.l\,\ll). lx’cnlicxt Sticcl. ‘lti‘iii :3

it 1 5H l'lc'c‘l llic (lluxgtm Stiiiigs ()iclicstia .uc contluctctl l‘} I‘l.tlllL‘ l'cin.intlc/. pcil'oiiiiiiig \xoiln tioiii (lit-1:3, Hilllc‘ll. ,lolin Siiiioii .iiitl 'l'lioiii.i\ \\ ll\iill

‘~_‘ 5H5“ "

Sy 28th,

Friday 27th

Glasgow

listings MUSIC

DF Concerts by arrangement with Primary Talent International presents

Lighthouse Family

plus special guests

r." .iw

Monday 23 November Glasgow SECC

Tickets £19 adv (subject to booking fee) from B/O 0141 287 7777 Ticket Centre, Candleriggs, Virgin Records (Glasgow & Edinburgh) & Way Ahead 24hr Credit Card bookings 0141 339 8383

film

The Album ‘Postcards from Heaven’ featuring the singles ‘Raincloud’, ‘High’ & ‘Lost In Space’ out now

, i In ('oiict-rts & SIM prc'st‘nh

m peop

plus special guests

EXTRA DATE DUE TO PUBLIC DEMAN

1 November

SECC

Tickets £21.50 adv 1.1)“: available

from 8/0 0141 287 7777. Ticket Centre. Candleriggs, Virgin Records (Glasgow & Edinburgh) 8. Way Ahead 24hr Credit Card bookings 0141 339 8383

I

ll ‘featuring the :

.""' THE LIST 118