O m MUSIC presents

HHIIA

999W AIIIIEII‘ I“I JlllYf

Tuesday 29th July 1999

Iickets 325 plus baking tee from am 7303 241 [In-call 24nrs], 0141 287 5511, 01736 413 544, 0141 333 8383, 01224 541 I22. lickets can also he purchased from www.tickets-nnline.cn.uk

Available [9 personal BBIIBI‘S fl‘lllll; GIflSflflW - Vil‘flill, [dilllllll‘flll - Vil‘flill and nillllillfl, Perth - EIIIIII‘IISII and IIIIIIIIBE - EI‘IIIIBIIIIS.