CA I .l)l{RSl 7’I‘R.~\. position I4.

2,21

vuj'm ' ' "_ 7“..;- .11“; . _ s-cmgpmn. “trough sue I ; ¢ 9,11 attentive man ma " :;.,: : :2

.' 7"_

- f: 4'5' 3 . . e f J." I us in . 57‘ ’~‘ A '3‘“, . ~' f' ‘4" ,. rust ' . ..,.. Ara .‘ ~

MW;

""E‘mmwgm

kg“

\. ‘. c :1; f3 " A 9. 1x

‘53.} E ; E § 'l‘..

a’ a?)

w

Humimmm

x.‘-k

»‘ OOOOIIl;p-JQ-I.Isn‘t-Inuv. I".‘I".\..‘..CI‘QI'..O.‘.UI"'

I

l!!I{IIWIIHNHNWI

f,

5‘} J;

«CALDER’S I

a" V3129

,-\ ,.‘. 1' .34: h ,. L.“ 2%) LA; \. .. L V L z y. Tr -

#35”

. J u} {3. I . -‘_..-.-..%J&wszI-J§“"