' mom mummummmmm mu

A

' 7 August - 30 August HI" at 9.45pm (11.05pm)

Theatre (not 19 August)

Venue 41 Fringe Box Office

0131 226 5138 0131 226 6522 Tickets £6 (cons £5)

Bookmry.

Y 5-30 Angust 109m 0131 225 2428

\ +£18L2mau’r5 Motown

'HIE ELEMENTS FRINGE PROGMMME V‘ _. _\\\.\KI2.\I\(;.M S'l'Hlli '

Illv ulxl \mm;m\\|1n Inn in .l \lltN' Lu m ln-n' \mN hum “In-n lln-

(hiMn-n \hc luau |>l.u'|\ .md hlm- Mum Inl' I't‘\t'llf.1I'. \\hm.m \lnp

llu- \‘u'lm HI alum-f I’tmt‘l'flll \‘l‘it'Jll dnmunin: .uul p1“ um .Ilm-

tibialllxin llli\ mum \‘IIIIlIn-dzlnu- tll’JllLl \ll'_:l|\l (LS. M! i l 3.!‘..’”._’_’..’ I173"

.\I.\I)E ()I’ (II..\\'

lnxpin‘ul I“ lin- muxiv. .l wulplnrxlulwx .1 Nm'lxnl {Ln .unldnaum

33m (JHNH

nn Ihc \\ nlxl \nlv « vl ‘.l lunvl} [\I'HHH'JUH'litit‘l‘..l1|.lllt‘llltl\\Hlll.lll.llltl

lln-irlmpmh)lhvunknmm. \lltilhl ".‘Llll Llh. l"...’l._’§..’h._’-\$H 32"“ 1331"”

l).\.\(IE INIDH |.|\E!

I'ln- mm! v\hil.lr.nmg Indwl (LIHU‘ wmlum m anhml \xilh .l prnglzunnk' mmlmling lln' (ml luaull} ul pun- Mull: IndiJn

AWAKENING JUSTICE

(thxnul \Mv uilll («)lllt'llllwliln Imu-nwnl-x. \ pvrlml «mix nl mlm.gran-.uuluvnllvllumnur' HH'HVI'JM \Hglhl H. l.\'_’% mm (3031)) \llguxl _’.\_’u_ m | Inn 1 Hum

l’mwriul. n-wrlx'rulnm .md ('\Ht'.lll\t‘ l'll_\l|llll\ \IN'lik'lllJl'

mmmwnl. Drumx. muxiv .md (LIIIU' :u.nr.lnlvml In um- um .I III! \\l'l|ll:(|illl\lll'f_1ll \Im-mivr \IIRJIHLUIH‘JIMllllhix't’nlllllllB llnld

unlnynurxmlx llm lllwln“ §t>ll;l\\;ly‘ \ung I I. 15.5 Jim (331m \ugml 35.3". W In. 1% I l‘ 1%»

Dance India Live!

Classical South Indian Contemporary

[NEE - SPEC “(UMP AFPU‘N DWCE AND W51

Q

’I‘u‘kt'ls from \(‘llllt‘ or I’ringt‘ ()fliu' Mum (£5.00 ('ulk‘.)

(I5 - \ENI'E I26

Sljuhn's llall. “ml Iiml. l’rinu-s Slru't lkn-Olliu': Tel .325 “(H I'ringt- "Ilia-2 .’.’.(v “58

. nue126 g I o u n ' s I f RINCES SH!!! 225 5105

LFFti.» ".ist :cr-r

t? R. 4.

.‘.CILN3HHd]N ONv "JNIJNYO DNINN lad 10.105066 Nv

SA-IZ Aug 1999 THE llST13