Films screening this fortnight are listed below with certificate, star rating, credits, brief review and venue details. Film index compiled by Miles Fielder.

The Adventures Of Elmo In Grouchland *ii‘li'h ll:.'.' "

.i :7. f'. l' :',.‘.r

1. II ..

.xlii,» . ill ‘Illl ‘1 ‘I iL'xiifcjflzli‘u: ‘. ‘1:'.:,.-,.'.i xill‘l” fit: :1. LII-'3: .111- lllll\l.(l .11» 1.; ‘.l :. i'1_:,.::.i lIIlIi'.’l1;x1 11.12: :':. 2.11.1 'f::z.;‘.'. lIIt'Illl‘LIx ‘I‘ :..l"i" "

The Age Of Innocence ll .71 *t ti l\l.ill1'i \_ 1x1 \ ‘. l \. i‘l‘l'I lMLILi l).i_'.-

lt".',1x.\lit3;t*'iz l‘lti‘f .\\: '1 lL'l l“ 11 P 41111 t .1111 ll r1\c.|.l.iiitl \ tl‘Ll ix» "it 'riil' ll‘ ix.‘xt"1\ 1 \Iltl‘l‘. .HllLIIllL' l.lll II‘l k 'illillic

\\'.l'ixl.ll illli‘llklt'll W ‘Illlla' I ll'll‘l. i. ‘lch‘llt‘

l‘t'llf,‘ .llf' .lkl'. mute-Jul \ ‘I 'x' xx Illilfi'lllll’tllll‘v lililllllll 1m ili'E. \\l1.ii'. vii‘x iim'. 'l.zuliilsixniiliin' i‘. 11miil

11.11}. .lIl Cli‘llllt'lll t ilIT'L‘ld (1' [mil ,lllil iit'ltl'.

It-tl L II‘1 11‘ -iix

ilc-1.i:lt'tl. ‘.i.ili1 11m ll.lt'.lxt' 11- :r. IIllL"'Iilll‘xL'\l 121111 1! 111m: ‘11 ‘.l itlx ‘wil. Sliiliiiu.

American Movie 1* *i‘k it it 11:: Siiiilll. l SHUWW Iii; 31:;11x.‘~::i1131.:1;tl [‘ll‘xlllCL'l \.ii.iii l’IIcL'IM ti 1. 'lllik'iil :11 ‘ll‘l milillmll \\ixt~iixii: lii11.1i: :i.;: ‘11.;11. l'l“l\ll1ll\lll\ Lll illxli'1'1l liixlii'hil .\::iciicmiii .\l11‘-lc' III.I\lL Ix ‘ll.;.‘xlil‘.' .111 l.l\c‘lll.llllltl, l‘iiilc'lldlill 1x111 i; lllilll I )I‘xi'll \‘st-llcx. l‘lll \m i. N": If Ill.ll.t‘l\;lillllllc' lll\lt'llil\’ll‘-, .i'.illl1t-1i Ili‘ll Illtltflllt'lllAl .ippimicli l..ix l‘L't'l‘. i'.".aiiilcil v. llll .i \ll.llll't' .lllkl 1111:1311? tilii‘. liil‘ (iiriciiiax. illlll‘llll'll.

The Apartment 1‘1 .1 iitii iliiil'. \\llilt'l.l S. “WW lit l t-iiii:.m11, \hiilcj. .\l.it'l .IIII'.‘. l 1;.l \l u \liiri.i'.. lx‘.:j. \\.ilxl~ii. lj‘ iiiziix S11 1.15:8. x.~.1iit' mti x1:_i.~xx illlil Ill! 1.1l111. 1:. -‘-llltll L'IIIII. iiVx t it':- upiicialvx l‘l.'l 1.1x ‘xIIl‘ it 1111‘»: Kix

«ll‘illllllt'lll 1x '11 -i t"-.:t'iili'.; It

piiipmxt'x.miilz'~1::itl1l1iilii 21.1131111‘ li.i\ii1_i: ll mll .-.11.'i liix llmil': pt 1‘: ll

I‘L'Ili‘IIIIJl‘AUx iit- ".‘willxlz‘ll .1. 2 '.Li 11:11.:

l‘i‘lll l.llct' 11ml ".llll‘ x ‘.‘.:ll .id.’ izfl

xiil‘llcl}. Sing 7: lLiITJll ‘ll‘~’c. \ll'll‘lllt'll, The Art Of War ‘1 ii (l111x11.:1i lliii'_ii.if..l S. .f""~‘i \M \Ifl'lt". “»lit'li.icl l'litliii. .\l.irit- ‘\l.iiii. 12.12.,» l~1.ili11x lll lt'c‘ll liiiiiixniiiix. llll\ 2x 1 1111111: ll111llci III

\‘vllit'll Illlilt‘lt'i ‘.;'i .13:

11:11.1'it'l .i tw'ri 11.1w 5; ~:,':1t* 11 xi_’1i;1t'i .i

l S I 'iiiiit'xt' 11ml:- .iz‘Itti:.;11'. llit' 1'» lllt'

izz'.x'.;:', Tlll. 31c 1:1Yl1; '.‘-.'I'.I'.'x l.:',x::1cxc

II.Iil'..1Z'. \llifl1'1'l\l 51.1: lxxz. 1; .ittzczzl

, [in Vii/1i , p \i 'ix t'flt'flllt‘x I: 11:: :tf.:i: ‘:.':;:'.x11;ii

'1 ik'.lllltl illl’.'\ll 111x t

‘llt"lti t llic' c.11..l;it’ 1” iiCl

lllL .\ ' ' ix. t't \\ " \l ' C Li

c‘.i\l .iI‘.‘ -‘..i\'.t t‘i (IL Iltf.:i

Asterix And Cleopatra 1‘ 1* * a

ll !.ii‘.c;‘. i‘l’i‘i V1::.::;x l3. c"

li.llll .izztl 311x ' magi”: ;~'.. 1:: 11’:; L13".

'.\Ill1ll1;‘.:\; 1:111 13 . ‘: -.'..':.' .;11:_:c'.:'. 1:1 xc

llix 1m11irztf t 3.13:: I I" “:1. 131t~11mxt'-»fl

lllc' 51‘3113‘1‘“ \llilA l' 1' 1T“; '..' \I‘. i‘-‘-i

31111.1‘2 u. gm ; ‘:‘. '..::it l.:::::cic.

ltlzril‘11::": Asterix And Obelix Take On Caesar 1% il *** (Inuit /":1‘.:. l 112‘; It i.";.:: _\"""l

tlrixt..i:.1 iv ‘l‘

R ‘x' l3 ..1..x .. ll\,.ittf c \ x

an»: - i - 1;

x 1.x'ti liti‘ I: c xx. ll

1\ 1‘ ‘\ i\"' . H _'j P i'

[Mixi ‘t‘ ‘l‘cx .1ci Talc

ilx 1‘: at _\‘t c \i " "1.1." .". ix

Zip l'c \ \\\\ t c c \ ‘\

lil‘l ii

Sandrine Bonnaire grits her teeth for this grim tale of one French family's attempt to build a life for themselves in Stalinist Russia in East-West

Asterix The Gaul iI I kit [I IilIlC'L‘. I. in; Tilll‘ix llic’ cxiil‘. .itlxciiliiicx ml lllC piuc'lt} iilllL' 21.111111 'I zslim ‘.\it-.il_x llil‘m‘c‘ .eiiimiig lllc’ wtc‘iipj. Ill}: l\’~iii.iii limmpx. «llle'kl l1} liix l‘lllllll‘ p.11 I ll‘t‘lIX. llic' tllUlLl I iL'lilll“. .llltl liix .llll.l/II‘.1;Ill.11;ICl\illIi‘ll\. lllllllc'IL‘. l‘klllll‘llIL'll.

Bedazzled I ID *i* lllilli‘ltl R.lllll\. I'S. -Tlilil‘i l‘iIL‘IlilAll l-i.ixci. l ll/.ll‘t'lll. W3 iiiiiix. .\11 updated Illl mii lllc' l'.’iiixl lcgcihl. lmmxcl} l‘.I\C'\l till l’c'lt‘l ( (Ml-x .‘tlltl l)lltllt‘_\ \li‘i‘lt‘h I‘HV' cull l.i\miiiilc. \lll‘\llllllt'\ l'Iil\L'I 'x IIL‘I\l\ lL'Cll xiipiwil 1'11} lmi l)iitl‘x tlcpicxxctl \\ iiiip‘. clicl :iiitl lliiilcj. 'x xc'\1 8.111111 lmi

I willfx «limll 1);“. il, l‘lll Illc' \L'l up ix Ilic x.iiiic. .1 c'.iiili-»ii.iij. Lilc .ll‘i'Ill iii.ii.iiii; tlL'ill‘. 11.1111 lll'c‘ llc‘. ll. \liltllh iii lm\.c ‘Allll llic i‘l‘ll‘.lilll\llili'llllliil. l Iil‘xL'I \l).'.l1\;1\\.l_\ liix

llll’lli'llill will 11: Ic'llllll lmi :1 1:11 lt‘tidl

U'Illldcl lll«ll}'l.ll1l\llllll \L'\L'Il \\l\llt'\;lllll lllL‘ cuilcli. .ix .il‘.‘.;ij.x, Ix iii lllL‘ xiii.ill piiiil. \li ilt' ili.iii ciimiiiili l.iuulix lm \Il\l;illl ll\ iiimtlcxl 1111111111}; liiiic. (iciicial ic'lcuixc'. Beetlejuice l5) *iriri l [1111 lliiilmn, I'S. l‘l\\l ( ic't‘ilii l).i‘. 1x. .-\lc'c‘ lldltlu ill. \lic‘lilic‘l KL'.lli‘Il. “I iiiiiix. RCC‘L‘IlIl} dcc‘mxcd and

1. ci; cliaiiiiiiig; New l'iigliiiitl cmuplc h;i\c tlilliciill} Ill .itliiixliiii; lm lllL‘ iillcililc. \ml lllc‘ lL’.l\l ml lllL‘lI \‘.i‘IIIt'\ ix llic l.l\lL‘lL‘\\ IL‘lllll‘I\llIllt‘Ill ml lllL’lI mltl limiiic l\} ;i ii.ixl_\ \mil. \ iippic l1iiiiilf.. and lllt'_\ t"~L'Ill‘_l.lll_\ C.lll mii licclaiicc l‘im»c\micixl llclciuciixt- ipimiimiiiic't-«l ‘llc-cllcriiiicc‘ I lm tic-.1]utill1liiciiml‘lciiiiiiliixmxxiiiiiiiiiil;il\lc' l.l\llli ~11. .\ :iim‘. IL‘ ml c‘xiihcianlh c-cc'ciiliic cuiili 'l‘IlI\lI t .ipcix. \\ Iiigli c‘icuilcx ilx mu ii c‘miiiic t‘wxllli ix WllL'IL’ llic iiiit"-.pcc'lctl ix llic iimiiii. I IIL'lIl lIIII 11 .ill Ix 1mm. ( ".iiiit'm. l'illlll‘llltill.

Billy Elliot I I51 intuit (Sicplicii l).iltli}. ll. 3111 H11 l.lIllIL‘ llt'll. .liilic \Vallcix. (Lit) lc"~'.l\. III iiiiiix. llillx ixiipcih llL'\‘.c‘mlllCI lc-lli llIltl\ IL'lt‘Ql‘xL' limiii lilc‘x dail} tliiitlijciy. illlLl iilliiiialcl} \L'll-llllllllllt‘lll.

llII ‘Ill'll l‘.lllL‘l tliiiic‘iiiu. .v\x unlikcl} .i lcixtiic piiixiiil .ix lilill iiiiulil be lmi a teenage limy 1'11 111;; up 111 llic‘ icccsxiwii llll Ymilxxliiic ml inc \| Jx l.llltl lll.ll‘\ lllc‘ pmiiill. Il l‘c‘c‘illllt'x '1-1‘IIIIL'. llilis 'x lic‘ltcl wul ml ll.lltl liiiicx. \l.ll.llI‘-_.' liix lllll‘. \iL'l‘lll, lllc’dllt‘ tliicclmi l>.iltli'. Ii.ii1tllcx lllL' p ‘illlC'Jl lmclttlimp .iiitl ilIJlIiillIC lmictiimiiiitl v. illi L'kllldi .l\\lll.lIlC‘L‘. ll2; \l.lllCL' Iiillllllt'\ 111w lLlC' iiiiic‘li ml lllc’

w ‘llI .iiitl illlllt‘ mx c111 licliiiiii};

mi flit'lmi'. l it'licliil It‘lc’;ixc‘.

Blac boards l’( ii *iri‘k ISJIIIIIJ \l.ll\lllll.l.l‘.li. ham. 1'“ “W Baud Xli‘llilllliltll. lit-Firm: I.it.i:1. llilmiii i ilimluitli. N3 iiiiiix. .\

1 (112‘. IIIIC 11::1‘11 vriiixiii; pwligiil ml lilc mii

Ill.ll1'_lfl\i f li.iii:.i:1 xvvc‘ich liil~ldinu iii

tinc-:ii~1;::t.ziii»iixiceiwiilwlwcciiIr.iii.iiitl l1.111./l.}iii.“ ui"1."\ 1 iiiw'wx .1 Li ‘Llp ml

1:11p 'xCII\llt'\l. IliIlL‘Itllll lL‘.ic‘l1t‘Ix \xlim .iic “6.111;: 1! l‘1.l‘ll\ l’iiitlj. illl tiliclmn almul

ii.lili'll.ll hit-1111’s. .iritl \l.llc‘lL'\\llt'\\.

113.11 mu .zix c ‘Il\i\lL'I\ '-\l:c‘lllc'l

;\i:.c.:!imii ix .2 it1\._.i‘. ll lawxc Lil.j.lL’L\i iii a .‘1..:ii'..ic .xiiiic ‘1 x1133. :1 \l si..i.:‘..i..\ii c.;.:'.;x111~1:1c111x ACLI .crtx1 f1.il1.ii;\lmc

l. .1111. L'x ..tl1.1...il‘li "11l\IIllc‘xlll.~’.lC

cam-112.11 graph} tic-1:1.iiulxl W11: L'\;‘CIIC'IIC";\l ‘1‘. Illc' l‘l}; xc‘lL'L‘IE. Sec prim icnx .iiitlic\1c‘.\.

iIIZlh11\c‘.ltlllli‘Lll1;l1. ue Planet I i:\ii .ixxcxmiiic trip .irmuiid. mur piaiicl mn the l\l.'\.\

gnlul \\.'t'»..l \“'lli\li ,‘H‘ldpl’gu lilL

Bl

A.” L' tilltl l‘c". ’Ilkl

liiix/iiliqlmn l’wxi' lm v.111c' 'lf 1: .c‘i kailli .i llimiixgiiitl m 111x. :1; ;:q. :4 :1 [fine l’i'izrit‘i ix \kiillll ii /:.I.‘ ‘1' lllcnilit‘. (iliixitmu.

Cecil BDementediixi H A 11 .1 \Valc‘rx. I'S. 211w) Nit-1.11m i il.fl11l. l)mill. .'\llCl;l \Vill. ‘W IllII'ix llic‘ li.ixli liliiiiii.il\iiii; xlimmlx J Hall !I.c llll;l iiiduxli} —iii ;i ic-vciiiicliiiciii ml llic I’.:ll. llL‘ill\l x1 llc';ll\l leim liiix .i c‘.iiii<< 1~ 1: III lllt‘ 111.11) 1- xupplaiilcil \Nllll liliii xl.ii Ill-ii” \\ l..1i~cl. illic igziiiic (illlllllll. \xlim 1x A: 11:11»; kxl l.

l‘iilll lltillsxxiititl illlil Illilcl c.

k‘}\llll_\lllllll\lClleilklk’.llllL'lli'l)1‘lllrl.llixl lmic‘ctl lm .ippcgii Ill miit ll I11x 1i.:xii. liliz- lliil l‘t'liilt’ l>ciiiciilctl (All xcii 't‘iii .zzul \Nlilp. \llc‘ \lle'\ \\ illi llL‘l illltt 1‘ lifllllii," Imi lllc‘ iiitlt-pciitlciil cuiiixc \‘..i1ti~ iiigm , ‘k'lllih' lllt' lll1..

lllL‘ xcallcieiiii Lll‘llli‘dcll. INN

\Kllll Ill imltcx. \i‘IllL‘ m1 u. 'ilcll IilI\_'l

..ii;_i lix. ,xmiiic ml \‘.lllc'll l;ill l.llllc' (iI'I. ( [Lint Charlie's Angels I 131 tint iNIti i.l \. ZIHNI) (‘Liiiicimii l)lil/. lllc“.‘. ll.lll:-III‘I1'. liic‘} l.iu. ‘lll iiiiiix. liiix lll‘tlille ml lllL‘ I‘ ,xcric's li;ix lliic‘c‘ c‘liic‘l :illi.ic11miix :1. liit l1 .iic

xm Plc‘dxlllg mii lllC L':»c' ll llllll 1x1 tlkl\ .1--.l:v

index FILM

c c_xtt‘ccrgtuix1:‘f '11" t l if c 1;tt,tx ll‘.\ c x t c x c c x 1111:}...11; "t ll‘.\ cxc c c t 'ic‘ll‘t x i‘\‘ 'l‘..i' x . x \. tn In 'l‘ l" " x t C \ . \ l\i l‘v '~\\ V - TA ix.“x 'l\\\\\l‘.K fll‘t ' x x".: :ix 131:;Iixa11ti \}‘lil\ ham t x _: x t 11.11111c-tlt'l‘miii; l‘::. "11:31; “(lic'l x1tl'; it! Ilic‘ c'miii. The r x I, .x . c‘1.i:.1c‘1cix.ircxmtci thin

and ' i_;\ .zttii't lull _ix liiiiiix .ix lltt‘x ‘..f'.‘. fi‘.r:.:lfc‘it‘.ixc‘

Chicken Run ‘1 Haiti [Nick link I’cici l i 26:. l l\. .i "‘ I\v Ic‘t‘x ml \lc‘l lill‘xi‘ll.

..l ii.-...It‘ I. ‘~1::.;:1\l.i Ricliaitlxmii ‘5

1:: :.x l .132. ., Tzzx'. lt'dlllit‘ \.II\llll.lIl xliitlimx 3:1.t1; ’.‘.:1'i'.c:11'.‘:t\\\\lll‘(l\\ c'\}\t‘IIL'IlCL' 1\ .:;i i I; liliii ‘xtiIlIL'. .lll‘t'll \Kllll Liiiizlix

\- \t: z; "‘;c zztt‘x .1 l‘.illt'i\ 1.11111 .llltl 1.1c t.::1:;w 11,111.:I11i.i:11 i.iiiiici lukt'ul‘. ~x \. 1;:1:.1;c:::._; xx 11c. 1.\ ltilc iii llit' lizitclit'x, hinge: 1.:Il;cx lit-r Icllmu llc‘ll\ 1m ?I\ (lit-ii chimp. ll‘.‘ ‘Llifill {lic t‘l1.iiiit‘lcix .iit'ii'l fix

.l\ \\.iil.icc .lll\l i iimiiiii .iiiti lllt'

lt'JllLIL. Ltiictli iiiziiiiiii: lllllt' xlmux llit- .iclimii.

\.:itl;:i\ii. ti‘lllillllt‘ 1m with idil \Ki‘lltlL'I\ .\.i:li iiicii l.i:iiili.ii ’I.i\lic‘iiic .iiiiiii.ilimii. Stitclctl iclc'ilw

Chopper IM intuit l.'\llclIL‘\\ l)miiiiiiil\. \.ixii.iii.i. 3 Mil I iic Hana. Siiiimii I )llklilll. l>.i'. itl l icltl ‘Uiiiiiix. llil‘1L‘LlUlllllL' lllLW‘l .‘\l.:il\ 't ~lit ‘H‘L'I' lli.iiitlmii Read. .-\iixli.ili.i‘x ‘Cll pi t‘l.iiiiictl t'.illl‘L'\lC'l iiiiiiilwi I,

i i; 1'; w :x .i xiii..ii;cl_\ lllllll‘» \njniyt- llllv‘lliflll 1l1c lillli‘ll 14' ml .i ciiiiiiii.il Illllltl. l)i‘IlllIIll\ iiithlzi 1i".\ 1h; iii'.1ii ml 11 iii.iii \slim ~Lyiiiictl

:1 vii ziclj. l1: \lli‘l‘l‘llll.’ mll liix man L'.II\ iii t-xt .ip; .i ii\.il nine. illlkl l.llt'l

It'lil "-kil lllll't'l\ .lIltl 'imcx ml mllic‘ix. llit'

i ‘l'AlleIdl‘iL' c“.l‘llc'll \ imlciicc \llle'\ .lllcvllllli Zliil‘l'. .lll’lli; .i TIL/til L'klllL' l‘t'l\k c'c'il Ik.lli\lll .lllil f.iiii.ixj. .iiitl ILII\C\l .i imiiiitl ml tiziztai .l\\.lliil\ '\ll\l Ct'lllldl 1m llic liliii ix ii l‘c'gllllllli; pcilmiiiiaiicc l1} lop ;\iixli.ili;iii cw lll't‘tlldll Il.iii.i .ix ( ‘limppci. .i Illl\ClllL‘\Hll\ I‘ICCC ml tyixliiigi; that really pilcx mii lllc‘

iimii} Sclcc'lctl iclciixc.

Ciillllllllt‘il ().t‘l page

1‘”

FREE SIX DAY LIFT PASS

Available at the following resorts: Claviere & Macugnaga - Italy

Poina Brasov - Romania Borovets & Pamporovo - Bulgaria

mAVEL

EXCLUSIVE SKI AND SNOWBOARDING DEALS

STA Travel specialists in student and youth travel have teamed up with Neilson, the ski and snowboarding experts, to offer some exclusive ski and snowboarding deals.

Available on bookings made below 31 Dec kftmt').

£60 OFF ACCOMMODATION £60 discount per adult

off selected chalets & club hotels in France, Italy and Andorra

Collect your FREE Ski and Snowboard brochure r - from the branch and enter our ' Salomon competition to WIN some fantastic snowboarding prizes

STA Travel. 27 Forrest Road, Edinburgh EH1, 184 Byres Road and Strathclyde University. Students Association, 90 John St, Glasgow 61 Telephone Sales and Enquiries: 0131 226 7747

:3 [L/‘LUM UN l<¢3>l

1’: town. statravel . co . u k

/Q\\ s: > I '—/ /,l

-. . «1.3 222'. THEUST35