jazz.

residencies.

The following details are for re ular free weekly dates: see main listings for one-off or ticketed shows. Gigs are listed b city, then by da . Residencies will be Listed, provided t at up-to-date details are supplied to us. Jazz Residencies listings are compiled by Henry Northmore.

Thursdays I June Love And Alan Pike i l: Jinx... \llll\\'w::.i:l.11l\iri' "

\l. g f. “If.”

;:.l ll.l.lll_ lll1.ll\il il.l

Fridays

I Shona Fraser And Paul Gallacher («vizzililaiz i\n-~ li. m ii: ::. in; : : .lli‘ . I Bobby Wishart And Band l-zll: it .w lii‘lii.-.‘\l‘.l\i’ :lle 1: Slim". " 'iiil ilil ‘l 1”? 331 ‘\l".‘i I Live Jazz l?::‘ l .' lz':::.:rl." ::L? l ::E..:l. '\ll‘1ill. li’cil \Zl'wZ. \l,lll‘l\i'i.'.i."l. ::.llutzli'ul. .7 li'l.llli'l'l ill lip: \llllili‘illi l\’.;, 11': ‘liirnl

il I; F A .I" list illiil ling .7}..:. l '. ;-i l: .‘j lli'c'l

I Tap Moi—La lili".‘.i‘l\ l l; . .‘x.lilc‘lllt'll.ill \iii'i'i. 11" Him-1 1. 0. Willi. l’l.lj.lli;: \wlilli'lll \iilll .lllil liliikj. l.‘l//. I Kurt Wylie Hill}. (il.illil iSc-c lliil l.

llll‘lll. l ililliigi‘ iii.llll\l.

Saturdays

I Harry Margolis' Big Band I ‘.\li.li-lli-. :0 \Vaicllnil Sili'ci, ill Cl". 3 qi'lli. ill; liglliil lll illi' ( ilc‘llll \llllcl \i'LIl. I Lauder's Big Band I .liliiql \. Suilc'llii'llill Sili'i'i. 1ll ‘~ \H. .7 l‘l}: l\;lliil \iillllil. ‘3. Jill \hllllt'li'lil,

I George McGowan Orchestral ill llillll. \l.lil \\i»lli.ill iSi'i' lI'l;.i

3.30 Ti. zlliilli. .‘\l.lili\lli-.:::1 lfiilli llllx

l‘i‘,j"\

.“‘ l'I'icll :3. if:

liiSS

Swirl. l'liu

"-l‘\.ll\ ili'lll lli'.i1llcl

i'igliii'i'lliili‘cc lullltl lt‘.ll'ill1l‘..' lizlii' l.i".t‘ ;lliil l\'cliii_\ l’.lit'l\ilil i‘li I Live Jazz lilt‘l, 1" \\l‘lliill I hit: V1.3 -l‘)il(i. 1 fil‘lll. l'lL't'. \.iliilil\ c‘iilllc'Ilil‘HlAD l.;liili ;lllil l.l// \i‘llllil\. l ll liw lit-c“ \L'L'\ .l _i;l// kiwliimllllsi l‘l.l_\ iii; and 'l llL' llillig; l)l.l\\ll ()il.ilii'i ill} (‘ll I ll 3.1 lice.

I Bobby Campbell Quartet ( ~llllllil‘cix liar. (it-illgc Siiimli'. 55: 17111. 1 iliiiii. .\ llL’W lt'slilciii‘i liillii \;l\i';‘lliilll\l liillllii (Illilplwll \i. iill l‘iltlic linlls; lm lillll‘! llli' \iic‘;ll\ liil lll!\ iii.llli\ili‘;llii i.i.'.' illlilllt'l. I Shona Fraser And Paul Gallacher ('illlllilll.lll lSt‘L' llllll, lil‘lll iiilil

(iil‘lli (Milli llw;'lii.ill.lj. i. l\)‘c'ii'dk'\l\ i‘ll l‘lillll‘.

I The Blue Notes i mit- lit» Mini. 55: H31, NW ‘1“. iliiiii. llic' l‘lllt'x ;lliil illllcl ill/x \\‘llllil\,

I Shelagh Buchanan Si,'.'}.-l\ Slk'.ll\llilll\t',“()1\ll‘li‘llSilk‘c'i.s “pill. l‘lllii_\ i;l// gillial .lllil mulls iiul illlillcl blinking; ilil lllt' llllliil‘i'l illiivxc‘. I Johnny Logue lilo-RUM lip iSi-t- i ll). ‘lfilliilil. l.l\\'1.1/4"lllllh.lllilci“.c‘l\.

I Kurt li.ll‘j. (il’.illil (Nit lllil l.

lll..“lll‘lii. l iillillzc l‘l.li‘ll\l.

Sundays I Button-Up t 'lvlltzill:.lll i\_-i' l hill 1 <il‘lll, .lilxl'. liiilliui' .lizil \iuxtiliru " \li\‘\\ till lli~iiiii.iii.l_\.

I Michael Deans Jazz Quartet i «lam liill. "3 ll\ litflazlil Slim-I. 1* 7‘ \ S.‘

~l..‘~lli‘iil. l'l.lilitli~l:.:l l _.:‘,'.

.llvllll

.‘Q L‘iiil.

3“le l‘ll t'lirlsirzim l '. j, .:t 7:24:19; NH New Mull \ \c'. I Sunday Jazz With Bobby Wishart .\l.lc'l.lclil.lii\.5~\\i'\i l<cg1ct1i$ttcgh313 {505. lil‘lfl. l lxc ills: Act} Sliriilii. I Paul Towndrow Nicklaus. Fi~ lit-11 Slic't‘i. 553 5")? “pm, \liuigili lliilii ilicw llL'illlL'lil \ l\lli‘l\ 1m lii.:c'l\ilitlf\. Suzi l" llc'c‘ i‘lll_\. I Kerry Tracey i‘iwiilliillili iSi-t- in; l. llll‘lli .‘xiiii, (llxsic _i.l.‘.' i‘:.i::il izi Ilfc‘ l Tin. liii/gcialil liiwillil. I Jazz DJ lill‘} (il.ll1ll iSc'g llil.’ lilfiilivlii.

Mondays I Fionna Duncan with The Ronnie Rae

Trio \lctf‘iilzllix. 4“ Hg}: \::;.'.. f.‘_ ...‘5,

’If: \l;f.\':_:x, :5:f_.r;\'.a.'i.ii.:\ .':.'. '.'-..' v. \..'.,’..' l «ii .':.' \ .‘;'. I Kerry Traceyi :.:.':..l:. \;--.- it. "".'i. \‘z'i‘.li.\\,.

Tuesdays I Bobby Wishart & Band ix: \ it; ,' (::. ..i.1"'~"1‘ '..t:.

"ll-ix}? w i

‘.l .::.\'.r :7: ::. 7:: 5.1:. George Ogilvie Trio iL.;-i r... l‘iL'L‘Tl ‘.i:;: ii‘ql 1"c l\) l’l"

ii \‘ . x, \l iv Hi Iii.l.. I. . ‘li-

I Paul Gallacheri ::z13.:.l:; We; if. u

Ii'; ::1 1.:I:.. ll v' lx‘i*._l’l in; ; :1j1ll

Wednesdays I Ruth Lambert l .lt l>::::'i. Kim: \J. . .. i»;l\f11_£\lfc';‘l.::.:‘l‘\H \firz‘. l’crf CIT‘A

I Tom Urie/Shona Fraser i win/.12; 1:1 I\L'L‘ liligi ill; it: :iil‘l‘: Jul/x ;‘1.1I.i'. 2: 3'1: aalxj, Iixtclxn; t3..'~:l;'.‘l 1w cwiitcrtiz writ;

Thursdays

I Desafinado lit-iitit-iwlik. 3? 13.511; Silt”. !. L55 Lilli: \g‘ilil. l lirt K \i‘llllll\ I‘ll lllil I»; A la llL‘c iizii'fl

I The Third Men \lltwif‘. llL't‘li‘i'. >1» [limitllliilgli Sllcci. 3‘: 5‘15». Hlilii. lilllc"\ _l:lll'..ll ililil.

I Los Tresphenomenos ( ‘t-llir I. I (’liillil‘i-rs Sircci. 2:0 42‘“ liliilii llllll, llllillliiillill i.i//,

Fridays

I Live Jazz llc‘liili-lsiillK iSt-i' lliil i. ‘i‘ll‘l. l .llll‘.iii/1'tilllllililllillil.lll.1lll lll}lll.:llil l.:lli l Illli'iiill lilii. l‘ll l5 t\ I" lisp lillil ii l.ll"/ lili‘ ii» Iii: c‘iillilililcil ill). l ll :3 [M1 I Montuna lll“. \cili. “N lliillii‘flc'l Mini. 23.: \ill”. \iilli. lilii.

I Live Jazz & Blues \\. J. i ‘ilmili-x.

3‘ 1] \\i-\i l’wii. Lil lll‘l". ‘l'lii.

I Bill Kyle's Backbeat Ban (l-11.ll\il.

l. i.\ct' lllill. ll'l‘lll liilll, llili. illllqi.

lllhllilil

L'lL'ClllC lill'x'.

Saturdays

I Toto And The Dextersl .lil}. \ lull. lx’.illililliil; l’l.ic'c. 5.1" \lllll. 3.11 “Pill. \l.llli\ilc;llii. Mill \l‘c'.ll\ lli‘lll l'.li lei}. I Jafala 'l llt' llllll‘c'll‘lhll ll.ll‘ ck lil\lli‘. SS lit'llllilil Silt-cl. l c'llli. ~1Tii.\ii\ii. tiiiill. MI in l>cc will}. ill//. lililk illlil l.;liili \L"\lt'l \\ lll‘. ,lL'\\ .\l‘lillll\ iili \iimls,

I Blues lnc. l)i\ \L'lll iScc l'lll. lllpili. l'i‘ lL'llll‘ii cli‘cil'lt’ l‘lll’c‘\,

I Live Jazz i 'i-llii \u. l iSt-i- 'l ilili,

ll';ilii l.i:ii. \.llliiil\ l‘illlil‘l l‘l.l_\ ill; lily l\i‘\l

lil.’l’ \\\llll\i\. Sdl lfl lli‘c‘ ll;i\ lllL' .l.l/.r' liic'lilclit illlxi illcil mail lir.lllil ill Willi luau} t'li'c‘llic‘ i.i//; \il 3.: llc‘c‘ llii\ :\/lll/

supply ill; xi. lill .l Silillll .\lllL'.lll ll.l‘.i\ill .liiil llic l‘llfllk .llllllle‘\ illlll up lllc‘ lilllk Hl‘l Sal Fll licc'.

Sundays

I Live Jazz lllc‘ llillilt‘ l’ml i1llil(illll. H (ic‘illgc Silccl. (ll-l Sill-‘9. 1 Film. \'.lllilii\ llili\l\. (.l\l\L.\l \L‘Vs \ic‘iil .\ l \L'.

I Dominic Spencer Trio 'l lic‘ llllll‘c'll‘llxli li.il ik lil\lli‘. IS lic'llllllil Slim-i. l ciill.

«l7» SIN I. ‘i ~pill. \.llliiil\ i.l// \i‘llllil\

Mondays

I Live Jazz i 415.: \ii i»;- l Zilz‘ltl l.::ti..\"" \qu' i ' lll l).i'.r;cli. (Ewell lixnirttllx lli

Tuesdays

I Swing 2000 .\l.:32 Sill“. i'l. ( Ulckhixrl Stu-cl. :5 {mi}. “pin. Swirl}: .ll illc l~r1.:i-\i ic-xiilt-zlc‘i iii l-iiiiiliilrgi‘i.

I Bill Kyle's Mystery Jazz Night (Vt-liar \u. l. iScc l‘fll. L’.“lll‘l‘i‘l l.ll‘.i .-\:‘l c't‘li'cilc‘

\xili\-\~:l\ll‘. lli‘lll till [\L-l'k‘llilll‘k ' llllL‘rlJE‘ ill

,1:

Wednesdays I Fat Sam's Band

l.:‘. 8.13%.?“ .\S 1' \":‘.i, \.‘.::1'

I Live Jazz llcritfcrxiizik i.\:; lift.» ‘prti

\r'..\'.\ 2.3;

I Son De Rhumba i Lita: .\~, '. mp.- I .': i. i.-.::‘.. l .liirt

fo|k&world

listings

Dates listed below are for one-off and ticketed shows. Gigs are listed by date, then by city. Performances will be listed, provided that details reach our oftices at least ten da 5 before publication. Folk & Worl listings compiled by Norman Chalmers.

THURSDAY" ' t Glasgow I Anna Murray Trio i Maui llaii. lililc‘l‘fi'fi- w! (liaxjmkd lip. Y\I".‘.

\ Hi .‘.i I‘l_

\'~L‘l‘iilt'.

lL.'-l\.l\ii\\\.}ll‘t. .lllilllnw \.l.‘z i .c.l\.\ll‘.l -‘~ccvi1l.\l ‘\\.~\,.i‘ill\‘ll‘ ..,ll\l\

I Christmas Party lip.- \'..ll i ::.;‘x

l\)l'.i‘f*lil; l :l. .lii‘-. \llt'k'l. ‘70" q \lll l'l.l "“i’ it M \ ll Vl\i l' \ I‘ll.‘ \ ill it‘ll H

i' A \l'm " ...i.’.. in

\l“llllllii..

Edinburgh

I Mystery Juice and Green Juice l 41 Hell" s\llj,'i‘li'. ll.l\llL'i\( liwc. BSD ‘5 1(i. ".Rlliilil. Li grille liilxilll; l‘llll\l\ \llillt‘ lllt' l‘lll. .ll\t' lt'LllllllllL’ l).l l)illiilllli Hm}.

I Mediaeval Baebes ll.l\L‘l\L‘ lllcullic‘. (Kilill‘iiilgc' Slii‘c‘l. ::\ l‘llll 0.30pm. Ll: il-llli. (ilgllllilriills. till/L'll \ilililii. .‘lll 'lL'll‘lillL‘ .l culpiiclla uliiilii lit'llillllllllf; ).i' illtli' llill\ll\t'.

I Yule Nichts \t‘lllt‘ll‘lW‘. .'\ll\ i Lillie. Vi." lllgjli Silccl. <5il‘150‘l Sill” '. Willil. iii Lil. llL'.llllt'l \illc- it'l.ll\;lc‘ll. \iiilj. lt'llt‘l l and l’.li\} \cilili Ill li‘lllt'il lij.

l'»‘.ii ii ii‘l\ lL'l.llL‘il

it'liil\.lc'li. liilillc'. \iii';il\l lil‘ gilt-xi \liii}.lcllcl\ llll illl t"'.i'lllll;1 ill l'llll\lc‘ ;liill \liillc'\ liil .\llil\\. lliiigl .lliil i'lillxilllm.

' FRIDAY 15'

Glasgow

I Ceilidh Dance lx‘l'mqlxlilc' (lull, 33 lii'\ Slli‘c‘l. 3W Alli. \lilxlc' liillll l);lllilc'li,

Edinburgh

I Yule Nichts \cillcllmv. .i\ll\ (‘c-llilc. lllgll Sim-l, Ssi» W5”) Sill" Wiim. Hi L-l J. Sci” l llll l‘l.

Falkirk

I Cracking Christmas Ceilidh l'Llll.lll-. lmxll ll.lll. \\c'\l lillilyi' Silt-cl. HHS-i FiliWfi—l'. \iilii Llil \lll‘xlc llwlil llic l.l‘\llli>lc‘ (it'llltlll l‘iillltl.

0.30pm. Lil.

Melrose

I Savourna Stevenson W}. llil lllmilc. lillc‘c'lt‘llc'll Silc'c‘i. lll.\*lii BLISSJ. \.‘~lliilil. l_.\ il..* l. liillilc‘l'v l‘il\L'kl iliiic‘iillc‘ ill the \illilll liaiii illil‘.‘.\ lliilll Sc‘iiix. lil// lilllk. l4lllll Llllil r\lllc';lll liill\lc‘ in her im. ll

c‘iiliiiiilxliiiilix.

SATURDAY 18 '

Glasgow I Ceilidh Dance l\)1'. L‘l\l ii; i 'lillx l m.

\ilvt'l. IN ll»1-§. .‘illiilll. Lil, \i'i' l ll

Edinburgh I Ubudoll llli‘ l liiillil lx’wiilil.

\ ic'iiilii Silt-cl. I]: IFHQ. D. llli‘lli. 2.1: Lilli. \wililllil .illii .\iiicllcul c'i'l‘ll'c' iilycilml .l\ t'llli \iillS'J-lliL'H .lackic l cut-ll .illil l)§l'\ lil lllillilax c‘iiliiil‘iimlc‘ HI) \iillgx llll gilliil illlxl .ic‘c‘wlilliill.

I Helen Phillips l illlil‘illgli ( filxilc. ‘LF ()\-:li liilil. Qi‘iii ck Slim L“

it: 2-5L Hilltch \lllgzcl wllgxwlicr. Stirling

I Zuba ( inning (i'lillL'. ( ,1l.t‘ Stlcci, lllfivi 1-11l l 1. ‘E‘lil. :5 irfii .ic’wilxtlc' tilt: ‘L‘\ flwlll

l\’L‘;‘;'.ic' .‘c' L'l'”

i.'11\i\,"ril1:‘lll‘l‘.:ilillllc".‘. .ilhilitiiilxi

i’ l'.‘-li \' ...Ll..licl\ l.i1l "iiii‘ l l‘L'” /' l c .21. 1mm i. (l llill iii

folk :1 Olld MUSIC

Melrose I John Wright Christmas Concert \\ lit-airy. li:;.c";~:;c“1\i’cc"

l"\‘)f\ \ 1\S.. \ lilwvw

Edinburgh I Wee Folk Club l\'i\‘..ii iilk.

ll.f.llll.ll\ Mutt}. ‘\ -." f». \ ‘l‘l‘ii‘. 3, ~ \i'lc'.lli l ilizifiiizfll \lliui'l \lm'e'lc'

t'iilziAlmrik .liil‘ illt'ziil\ I Macumba liulzlmi llll‘. \m Silt-cl. _<<\ 7“” "hill. 3.5. \l.lt'illlil\l L'Hllll‘ll‘lt‘ }‘.l‘c'\ illii‘.

illi;liiliilll

lii.l.'ll:.lli l‘t'lt'll\\li‘ll.

; ilgi .: i ’.ll;'iiwlil.lli culilllx .ll iiii i:.:t i\\ lliill‘l iliclt lillt‘\l .lll‘illil / M ii: Hi ii an li‘u .lzil

- MONDAY 13 ' Edinburgh I Kathryn Williams lllt‘ l lilillii

lx‘lwlil. \ it Iiilm \ll’.‘ '1. QS\ jailt‘i.

" l: l‘llfflil \iiillli'fl‘linlli\llliti'i lli"~\' \i'i \‘ll\l .lll‘illli / :lll'l‘ “duh Ii. \l‘inll'i" \ \‘..l\ ‘wlliiil ll\li'il liii llli'

\lclt’ill‘. \lll\l\ .-\‘.‘. illil.

' '. 'TIIESDAV 19 , '

Glasgow

I Mac0'\lilc'l.ic‘lil.lllk, \‘i'cxi Rt‘tlc'lll Slit-cl. ‘1.‘ll5‘)*.\,31liilii.licollilillt‘ llcllcilt‘s lliilii lllt‘ l~c'\l ill ll‘lt‘ jHWIllL‘t‘l l‘l.l_‘.t‘l\ lli .lll l‘l‘t'll \c-\\li\ll (i.ll‘t‘ \l.lc\.lll\ll l\ :i li‘llllt'l \illili ;\llii'llc‘.ili Stills llililli.‘ i. llilllllililll liiiv. \lllil\ 'lllf, ill lil.l\_‘.'_il‘.‘.. .\lil.iil (l~ l‘:\lllll'.t' l\ iiilc‘ ill illi' lull/ill l itltllt'\, lllt". 'li‘ iiilili-il lit \t‘illl ( )‘ l)illlllc'll.

WEDNESDAY 20 . "

Edinburgh

I Grubo Cache l l liliilii, \‘Ychlel, 3.”) Milli ‘ililli. l. lll i LM. lt‘ll pic-cc

\(ll\;l l‘lllltl lli lllt' ('.llll»l»c-;lllilli‘lili' l‘Qll Llllil ililliigc \lillct'.

Glasgow I Scott MacDonald lilacklrlun, lit-ll

*‘L‘l ‘liilll.

Slic‘t‘l. ‘i‘: Sillyi‘l \.illll"\.‘.llii‘l iiiilllliij v. llll \iilli'x llillll lil\ iii-v. .lll~illli.

Edinburgh

I The Holly Tomas Band

lllc' l’li‘.i\.llli‘c. lllL' l’li’.l\.‘lllc‘i‘. fill 43.? Wlliilll, Lilith lllt‘ claw} \iltxllx lll illc' l'illlil‘lli_\.'ll lmxc'il \lllL't'lr \illl};\‘.llicl, lliillilllit ll lilll l‘llllkl.

Glasgow

I Ceilidh Dance lx’l\c'l\lilc- (lull. l'ii\ Slim-i. 3h 31-1-1, .\lil\lc llivlil lilx' ll;llll lil .Xilplicllxllil4;:lia

Edinburgh I Ceilidh Dance .'\\.\t‘llllilj.

‘il .; If,»

(it‘i‘lL'L' \iii‘ifl. __

“filliliil. lil.

l\’i n illlx.

‘vldll liliilllll'lli, Drilf—i. .'\l l’ l'_lllillill\lll_‘._' «illiilll ilslllc‘c- iill lllll‘~lc' Tiiiill lllc' l’lc‘llc‘ \l.li l’mliil ;lIlil lllc' lic'llil

Nixixdl‘ liilllil,

SATURDAY 23

Glasgow I Ceilidh Dance Rli. L'l\lle' (lull. l'ii\. Sllc‘c'l, 3-;\ .N‘l‘il H. illi‘lil. Ml. Sc‘c‘

l‘ll __.

BOXING DAV

Stirling I Boxing Night Ceilidh (Jillilc‘li l.liill llillc‘l. Kill: \llc‘c'l. “liq” :l\<:l. “i‘fli \ii1._‘_.'\ (illil click lliilil .‘x'wlill \czi (in. ilaILcirl; li~ llli‘ Stilali \lt'Ki'ii‘.‘.ll

,;'THELIST61