clubs

Edinburgh clubs‘,’ ,‘

Regular weekly clubs plus one off events are listed by city, then by day, then alphabetically by title. Clubs will be listed provided u -to-date details reach our offices at east eight days before publication. Lack of information may result in clubs being omitted. Edinburgh club listings compiled by Catherine Bromley.

Pre-club

I Bass Invaders 1' if: I" :.ii I; ;: ‘Iiviii liiiii iI'L‘ \‘xr'li'. \ M l"\‘lIIiII w! Iiiiil__ l.II' ii ;i i'. 32' .‘>- lll' tl’llll‘lilil‘

l‘li II‘il"Ic nu il"lllIL' ii I I Fuel .1! lx’iixli ‘5 ii. l:rii l!" \‘. lil lx’ij.iiii lii1:'iici.i';\ I l;i_'.i=. I“. in. ship]; w! iii;i lli‘I‘, iiiiil. :iiif iii‘ih'

I Funki .Ii liii l Illi‘li ll ‘lli.’ Yl'. l‘ll.‘

‘liii'i liizi llk ll' l ".1157" 'I ll;'li‘ili'lllllfiliil.l ‘: .. :i xiiiiq ii.iiii .Il lli \'

|_v immersed In Music 1'. I'i-

"‘ l iiii li;'r'. \M: if: l: r, ‘.l 1?. “1 {flit

( (lliII‘IIIIII l‘l.l'. il t'liltl'xk"~ li‘I lll.‘ l.llil li Ii I aim} ;:i;' ii I La Fromagerie ,ii lll' ‘xI ii ~ l‘i.ll lilii‘~‘.ll\lilll\l ‘liiiii liiii l." ll liiiliiii'liili. \\ iltc iiii iiiil xiii. il YT; cliccxc lIHIII l iliiiliiiiyli'xi Ili'lli ill / \lL‘,I.’IL‘\ .\l .iiiil Kiilll lll'i' \llllli‘l

I Made In Iguana ll it'll iii I ‘li'll‘ m

llt't'. \‘n-i'lxli. (Liii \ln i\i.l~l'iii i’iriiiwx

kli".‘-ll .i lc\\ liiiu \ iil lII\ l.i'.iilll‘l 7i

I Oxygen .iI ( )\_\L'_l'll. lliiii liiii lz‘ \Mclcl}. l i\.i 'lliiiiiiiiwii .lllii \i ‘. -ii \\.Illlt’\\ v. iIli \«iiii; il.iiiiii lI.IIi '. :‘i I Perception .iI liii l Illi 5. lli‘l'? ii'. l‘ill\\l. ‘liiiii l.iiii, l I":' fl ll-i' l'iiiiiiiuliil lli'z’i‘ ll‘ iii

liwiiillci 'l.iiiiii.iiiillii‘. M::':'

I Prefix Iii l iiiwii if :::‘._ l'l‘

(llllll l.ii; it: 31 ll.‘i*.l~::ii:.",'f: l3:

.\ l\‘t'\lil\'l .iiiil piixsix ~-::;‘i'l', . in?

i'.ii.ii:c fiximm I‘lII\ i‘lii‘ll‘. Ii 'i'iii.~ I Rookie Night .iil lli‘c. \‘it'cltly l'iilaiiixii: Ills t‘t'l if” iiiiiiiiiiiiinn Iii hum; Iligii lit-iiiiwiti-x

I, \IP.i ,,..

l‘t'lllllil .Illil iili‘. iiii: Iii .i t ll‘-'v\l Siziil 1;; m

to l)lIIIc'.llI .\li"-.,iiiilci i l)«‘;'l{i‘l\ll, Q l’it'.iiil_\ PM i'. l iiiiz‘»i.i5'ii. l lll lll

I Salsa Experience ii Iiii imi

Milli l.iiii. I lit. \\ccl\l_\ lll I. iii: iilipx lllk‘ l .iiiiiii yiiiim-s iii IllJlti‘ niiii \.Il\ I.

\\ IllI tliiiicc cl.i\\c\ lIHIII Ilit mix-ii. \ iiii (lillllli‘ll $3.51!).

I Salsa Viva it I 'iili.i \iiiig. liliiiii lllIl.

l‘it‘c. \Vc‘k‘hl}. .\.il\.i .iiiil l .i‘iiii lllx iii iiii.iiiiiii.

I Tango el Porteno iii l;.li Ii: I :1! iciiiiii iii Ilic iic‘u. _\c.ii.

I Tropico Utopico .ii I I liilili‘

M‘III l.iiii. l in; \\t'ti\l\ .\ \I‘li“. \t'lc'c‘llilll «ii :\lIIt‘.IIl. .\Iiii l .iiiii illlil :\ll«‘ <‘.iiilil‘c.iii \l.IllCt'.

I Undercover Brothers .ii I liL' i‘iii (Lilc. hiiiii liIIII. l icc. \\t-t-l.l\ lI‘.‘\’ liiii limp \\ lllI .\tlii.iii .Illtl \l I \i:\li

chciiitliiii:\ I.

Festive

.

The Moneyishot i" '

tch Club i:~~ i I ; ; llil

Cliib

.(iCRlnnms i'l I~',‘

11i \Iiiii' "' '~ {iil'I

\\,,,.ii. i,\, i. w ii \i.:i,

:i' \ i"i

I [M Break '| .l'l \i ..; i .. IDiisi l ‘i -' ll‘i

“Dysfunction -' 1

'll l " .il A i:i_. i" .,,f“.lli. .i ,- I. ,_ Xi H DVC‘FIH‘M'ilnn i‘ i'

.' i‘ l"' ’l' .V\ l' l" I l“ M i) .ii ii ,1 ‘, 'Ii\ll \’i.'l \I‘Jl‘l'l "“.1'll' li‘.

ll 1': .l" l‘i‘» iii: \~ii iiit

2' li" ‘~ ‘. I Ethos I: \“ni. \li '1I‘11'. \

li'! IFiIiiki :’ l‘ \‘M Zhw' ~<

I Future Primitive it I? "x 12:,-

ll vil ii i“ i‘i’I‘II‘. ;llll. lliii.

\li iiilzl'. \gwiifi. 1732‘» iii iii ll‘: III?I\lc'.il “alas. iii ll‘xc. i x .1:‘. iliii in. 11.x .Il iliix illtl l“iti.. .illililil; ll t r.Iil‘».

I Genetic ii llici JIIIH ( .l'll‘.

‘iiiiii ,Riiii. \\g. llx. \‘zll .i iiiiz'liij, inii iil.ii \i‘lic i: Iliii \liimc I\L’\ .Illi'lllili‘. iiiilic .iziil Ii

IJuve-Nation .ii Iii. lii‘IIL'iii lill‘. llliiiii 1.1m tau-1i ls; l) c \li~ii!liif.,

lx‘yiiiiitixcx .iln :il iii. ::~ A ilii'w w!

19mm Sweet ii I‘

IVNWX ii I ll.

Chart & Party

“I

I Gold .Il Ilia \rl.. 7.. \\t'k’l.l:». ii iii; Li} ili ‘ll‘.’ llitllcj. iii.il.;\ jwiii Illi‘l\l. jiwii‘. 4:. .iI llII\ llI'-,'.I.'Ii‘ll\ lllL'_ili

...allthetrimminascit

Saturday 23 December FANCY DRESS )(—-MAS PARTY

Club lava, Commoi'cml Street, l.(jllli t r 1PM -SAM {LNTRY l3

" i " Sunday3l December Tackno 2OOI A Space Odyssey t ' Citil‘ Mcrcucltv, "‘CII'hI.‘l SI, i tli'i'\‘.:i(;ii in U. iii-EJTALLRLLLwbeam 2-;cswztgs,»ip,i I... in?

mm FRIDAYS -

80 THELIST ’1

I Disco Cubism .i: Iii; ilirxi .1\l‘..

IA; \\’\ci\.\ .~\.;\.iiii;\.‘cil x". xxx ti: .2 :1 I I: strait: \\ .".;‘I‘i i: new

" for tlic‘ iiiglit.

“st x .u 2:\ c

I Friday Fiesta .i: I) Hit “I‘I‘i‘. l.iiii. l “45H: Ki"';'i‘i.‘.icl {lit ‘~\L.§.'K'\ii‘\li\ I Friday Frenzy ,i: I g F Wyzii I it; \\' ". '. .s ..

. \ \;‘_i:‘..-.. c .\ g‘ \i I‘m'R :‘Ic \ ii , x “it i I\\ H‘ \ yll\ ' \c',"\.ii\‘ l\ \\ - i' zlli‘ "_Iiii' \c \ \ ' '\ flHHI‘

I i it“ ‘\l'\il\ .i\i lily?“ lit; WWII,

.\ 111?; l‘ ll\i xxi :i.::i:'. ixmi ixiii'. .:L.' i'. I‘;\ ill‘. .i iiiiiitlriiicliiiii;

I‘Il‘\ it I‘.‘.'.I\it‘ ic iiirics} vi kiist‘li iiiiz'sii l' \\:"iil\i Illkl illil‘iix\ piiiii‘ w.

l‘ e" \ iii ixxyiiij. i‘I iiiwi; :xliii iiiwlt f“i :i."i ti“; \ . Illlc \ :,'lIL'\'. l!\l \jmic'iii

7". ll‘ic' plastic"; iv v. iii Llal' iii .i

t' 1\lll‘,lc'l\ iii

I Groove On .il Riisli ‘li‘iii l.iiii licc. \\; gll. lil Sistiiii xiiili .i smut-i i.ii;~

" s .iziil f'iiiL. \clqc'iiwii

I Human Be-ln .ii I ll:' llllI'i.iI‘. Iic Izi

.‘i‘. ii \\ ilk lllli‘lll'lltl'i\ f:"l..i::lliii\li~‘ I Immersed In Music .ll l‘iio. My" ' ii'ii iliziz'i; I '\lI'~.;' llIIIL'l. l' \\ 1,". \i»i_l_'1!'i\.i‘. iIlIl‘lc‘AlllIIIt‘

I Made In Iguana .Il luii iiii. ‘liiiii liiiii. l \V‘: l l‘. li‘\'[‘ll \lilil. il i.'.'l: \ Ilic‘ iiil1i\l‘llllillllilIllgt’i‘l Iiiiilx} l'!” 's. Iiiiiii liiii liwii iii lli‘IIM' Iii l .iliii .Illtl 1:.'.’.

I Progression .Il li.ii l IIIi‘II llHIIIIL‘Il\ lill\\l. \liiiiilily \t'u kl IlL' liiI ilis \i..iiiii III‘ iii Ilic iii iiii cxciil .ii \\ illi; lliill\c‘ I\ 77. llw‘.

I Oxygen .ii l)\§i.'.t'ii. (iiiiii l.iiii. llL't' \‘wc‘rlji. llil\ I'HI‘IIl ii I‘lt' cliili

l: I\ iiiw. \t‘t’llltll .i I.iiil.i\._'. lil ilit'.iiii I" iiii. lt'iiliIlllL'i iilIII (mil. \i'i.iii ll‘il'li iii, ( icing; l’ .iriil .‘\l.ii!iii

\.il llllf‘u i'fi iiiiiiiiiii. l’l:'.iw iiw'c llIL‘ v !Il_\ \iiii.

I Rebel Waltz 1 (iii, I ,Il'.‘ 3.

im. i It'd. i~< A! in Him. liill'lltfl‘lly \liiii.i} '( ili‘l"'lli‘lllllL'.‘

l~’itli iiilwii ll‘llx'lli \ llil'ikll li‘I I'IIL' IliL‘lIl viii". i 15' Ila-vi l‘iz'livic lf‘lllIIL' iill .i;{.iiii In \ ‘Illll .'\llli‘.I .Illil li'.i‘. lIILi lII\ ili'cii lIi‘II\L' twiiiiii llllt'. Miro» \iiiiili, liiililiii}; Ilit' li‘Il

I Salsa .ii l‘l liiiiiii. \iiiii l.iiii. l'lt'c‘ \‘HF'HM \L‘i‘ \\L'il.

I Underworld Vibes .ii Ii i:iii~iiii.iii\, ‘Iiiiii liiii. l‘fm. Vii-ill}. \tniii l’L'JiM'II i"il \;‘Il l L‘ILJII\-iII spiii \HIIIL' i: lI.ItlL‘ .iiiil

\il l'.‘. il\ '.‘.

P,.l

What it Is .iI ill} (Kil; 7. “pm l.IIII.

l' f l) i‘ i\_ 5 Mn. l ~iiiii:1liil_\. liiil»

I fjfi‘:\~'if‘.ii l iil.ili\il.iii11 .i}. klll'~‘-ll

;' er wiil .Ellil Liz's}.

I Why Not? Il \Hij. NI; lllI‘III. Ll

Iii 'f‘. I" ii iii \ll.lill_'. i. \\';v,'l.lj..

IViixi-iiii 'II\ I‘li'w‘llll‘l‘ilifl ill llll\

.ii.iiiillii;1lilj. c’ti'llllllll‘l\pi'l.

Club

I Absolute .ii I..i lii‘ll’; .'\llLC‘lC‘. lll. miiiii ;.1lll.ie<..:l)l)c‘t l-il‘il}. li~fiiiii ::.ii.i;::‘ .Illil liiiiiw: .iI llII\ iiiic'» iii! xiiiiiiliij l‘iilll_‘-_{lll iii _\iiii Ii} ilic' .ill- pimxitiii .lirli \llfli iiii .Illil iliim- «‘lit'c'lts tl11;‘l‘.l‘ill‘il-.\ ( liiixir‘i \li \iilh .iii.l l.IIIiI" l‘i'liililli iii. ' I Arakataca! ii I ll; Iiviiw i ’liil». ilg‘zii Kirii. 3f, #7 liii. \‘liiiiiliij.. l)l\. l:TI"I [\c'fi'c‘L' ii .ifiil /ii;‘}‘.i lllfilc'xi‘

\"i il‘- l li"l i'Hl (ililliil‘fillliililtc’.

I Ballistic _Il \lllilli' )1, 1; iii 1.1m. 2.5.

ll‘i‘;:'l.1'l‘,“\l.lll‘i l \1l\_1.

3' Iii-c. \li riiiii'. ll ilxi' 2w iii l‘_.'\li1.1l .iiitl c“: IT‘ili ll iv 1% 1'. :il‘. 1‘1 ii Zn‘iiiiic‘

I‘t‘lli ‘TIY‘. Slit, i llii ~11 i i ilicmi. '. lc.llli'll\ ,i,.1'i\

I Beat .1i i .i liz‘il'.‘ .\Ii:;';l';.

1", 1‘ ’I‘li‘i 1m; m 25 i; ii‘iciiilicrx 3-3 Mini:- ll iiiiiii. F liii \l~iiilil;. limc lllc' in Illlvl\ 'iilc'il iiii L'I( lIIl\lIII.I\ I\

ii 0 ii~ i‘iwlj. cl I'.‘.II iii llIL‘ "n.th

i _i; 2'1"? l'lfli..\-Ii‘l Illil ii i-i I// plural »ii‘ r ~:.‘I iitx \EII‘iHII lliiilgc. \iiiii: ii :31qu it: 3' l>l liiilii

I Catalyst ii \i'i ili‘ )1. iiiiit‘. isiii 3.: l»:

l) ._ l'lLi'. lx’wzilr'iih l’iiizi .iiiil «.13.: lltlii"\ll.'illt’ 'i i x'li;