CLUBS ;‘~js

I Sublime .' '\.".:.‘»mll l - .vlis; .- Yush! i: l-i I i

ill j. 3. 7::‘ IGorgeous .'l _. I 1" 1-3: '. .' V t' '1‘ i l: is " Zigjt.’ 1‘ :f 3. j, \w.‘ lx’ss H135 ills ' / final: \‘~u '.~ .j. s1. ,:' 1 3:; A g‘ f.:..- lls \ x ": z, - ~.' I Night To Remember .. I12; \i ;l: “s: : ~ .'.i‘: : :zluf " Ills: _‘\ IAcetate l3.sl .Ii..lil\'ll:: l ' ' ' 14's l\s‘. IT.F.|.Friday..i lfls \t". lit; ‘..::. i 4“; r: 1‘ liss w M v l :3 ."f,‘f'.. :1 2,7, \\ ll l’flm'; 7.:7.‘..\i: :.:_'3.'. ill: '~ gull \1:.'.::ll\l.::s l\r:.;':,.-.::l sf. I Subtle Logic \' I15 .‘ 1 l..: liss ::l.' ~ 5 '31s .l':::.l:'s llf's: :I;' ‘l :1‘sw lint \lu.:';:,\ .‘ '\' \\-;'s-\\

I Texture 'i :,.l :‘:.: ~l2C‘i I The Time Tunnel ..:< \i -:s I Ascension Goth Club m lllliuw

ITL ;' I. l: I .l _:I ll; My... a: :, f_\ \\ss}.l:, ltsrlIi}. \\s:lli_'. l .. lwr \Il it.“ . ' l.;:. '. ~ ' l'i " gizz. ‘..lI. f\ I:7.li \ ;';Is \‘1'3w3. ( Il.I-\.\\Hii.1\isli I Atomic Baby .if i .. l'isiis \Izjf Pure .tisl lisl A l::\::.;itfilsxixzss'::i.ssl~t:i::.l;ll::l21.11}. i“ *I';‘::. 4.:32. :_\ "lsfllts ::.:Ii:.:.‘3;'.. :sl'i l’ l' iI .l mm in Iiwu w ‘l'~l)ss ll i 'i' \l\' I l\ it -‘::Y\'\les'.'.'\ l"ts :i.Il‘~.?\\‘II\ '1.\i'lisllis«~flwfl VIII-.11 llslfulill .llei/l;::;ii,i»ii.lll.s3.1:;xwi 1\1s'. l .llils: I Why Not? lit \\ ll} \llI‘ Iillill \llz. Elimss .ltle Iilztass '»‘-llll

IUpl \'... -.. I..\ \l".'llil‘- 1‘ \\lll..l. \l.;lil\I:l.:ll.s1llllf.llllilimw :II.:I!IlI lm \I \lliliwiIIII.:.l\ln.Illllz ,

x I. list ll: 'f‘i‘A imiiailln If}. \s11irs IsrlIIs llllillillll‘il, llu_'i:.llr.l:_\ ixlii} . ' I UTl presents 'end-or-fin' .I: \'lelli' Yum Yum .li ix’s'.~il;iw»:: li'glzzl allll I Blast all lull \lszl.llill lli‘ul ills. I ' iii "'I‘IJ. 33:; if lallx t< " \\ssl.l\. ('llllr'..zllllil.lllsstli;:lli .11 t,l'il:\ iIlA {I'llss l~:I:‘.::'i‘.Il'\. ,

\l ‘13::1' l:. i Iii '-C.Il llzl '»“-llll Ilm Il..:\\ Hf il:;:i:.ll:itj. lliI;'-.:_\ llllil'sl ()lissl: Illl\l itll\i_l. lwr'lu l: \lvif. li‘Ilii‘. (ill' lzi‘ll \siii.li \ilisllzllt \lllll.‘\'ll li\'\'l u. “Null-HIV

.“:. i: II.“ 3m \lll".‘.\.'.\' l'~ llst .l:,Il I: ‘.‘\‘l‘. \llss :l:i I Vain llw}'.:ll«lll l Illiili \llmilll'. ixliii. ill \l‘llllllt'llii'llilt' Ills Ill\l lliriiillm \ ill. ' Pre-club f milk-kl I Zealous :1 \WlIIlli _‘ l militizhilliiw I Baracoa lz'. llallltii; ‘Igiiil l.'.lli l iss I Blue Strawberry Izi lllsl :Iliiill lx’mliil llil'K mils Mi \uz‘fls'v. lfizis .II: \\ssl_l}. l‘iiz' l’ls.:1\ \ziilwll lllnijs llwilx lH *‘iiilll \lill :_i~ '15 ‘.‘.Illl li:»\'li 1" Cm. Illlii '1 3f» s . llix 1'.Iilt ilw lin‘II All ils Iii: .I \s‘s‘. \sissiiwll llss \lllililil}. llls \ls'.illl Ill llii/ul \ill:','si

Chart& Party Hi I .zilrl lII'li‘llIllI‘\ .IIllllI'lls‘l. Iiiill.j. lil'Il\'..l1Il \lllI‘i‘ll‘l l\ I Eye Candy Izti y.."\ \l ':l

I Canned Heat .Ll (i.:l.1 llll‘lli Kliil if I Bela Lugosi's Shed .zi llls \iilllsi K :Klillys ll'i‘lli Ills :s\iIlsili\ iii lilils\ l lilil‘: kill. 2, lll .‘4 ll: l *l.".'. " Ii I'.l?.l'l1'_ T,‘.:Ill‘.' \\ssl.lj. lil \\sli \lwzlillljx l\)t‘llllll\ :i. l sll IIll\i l Illilxj. \ ills w .‘l.lllinil~il\ Elwius gm". ll lll_:'x l (ill l'ii‘i'IlIl‘l'“.‘ lilim \ill ills I Cuba Nortell1II;I\.-.\lllis I Boogie Mo' Dynamo .lI llis llilli‘fii Ills is\Ii‘. s \lewr' '.‘.lii. .l :sallslfl. 1311'

liiillh Illxli» .lilIl liilllm‘ l‘ll‘lli l.:i:l l \\sslsij. lliii mix-f li'x (llll‘ lliliil \liil if lil llsI \liil‘lllilA Illiiiisx} (ii.lsi:ls l’ili“'lll. \su.’ l'llsiw 3 \.liilill.if. lrili Ill.-.I il.s.::,\. si. iw! mix. “I lx’smlsilix \lllaxls. “slicksliliil\\lt'\l..1:'s Illlil \sil I 'lwwipillll \ ii. twi lisilllk I Friday .:'. I ‘lliil l.l‘..: l lliiiill Kalil li'il\ sililszzils Iii .lll 'iilli;'\ l Illlli L'i‘.1ll\‘lll li'l illlillsilimi \.liil.:;'slli llil\ wil Ills l I [liili‘i lll~:'::..:::.;'. ll.lli

l \\:s".i\ lil\~ Illllll.\ pillillm .lilil ills I Frisco Disco .Ii l‘wiilx'lilliI ‘Iliill l.illi illwiiiiillsliilll l.l\l ll.lis mi Ills i\'\l\l\'ll\ j. Ill I Fiesta Latina ll: ls‘. Iiil lx’llxa l ::;w:. llnlil si v Illlil Mills :ll ills l 1“ A W llsl luliillz'liil} \l.liIi:l ills llwllz'w \lil l i.lil\ ll.:iwils\\ lam \lllk' \li‘llllliA \sx'. li.lis l.Il.

llirllnlwil- ill“~llill‘ .iillll‘ft' .lisll \.llsiliiils .Ill\l \is‘.sil \\.illl\'\\ iiiiiilil ll]‘ In :‘i‘. s lisi lllssxiilsx l‘lIl \lII‘ llIHl llx‘lll‘lt' I Headspin Iii llls l‘tiIi'i I llle \sc l ._ I Shock! llI 1 lm l lzis ‘I lililiii Kliii 11 ills Ilssi‘ .Illll \iiiilllll liii'll\s \‘.llll nailill ilsiiilii l\’s\i ll\\lll‘\'\l Ills llll_\\ liil llsillilx Iii Illsit lll~‘-.i:l-.' l).:'. I‘m-5’; .lllI: -‘ ' lgil:._ lfillllllsillls IFunk And Disorderly Ill lllsI‘li}. '.‘.lllililll ii: \Illl'Illii'sllllilIlisiiiiillil\s \Illiliil IlsIuIllwiI ills'; llw-xtilllllm. iulzt‘. ;z :I::.i~' i, ill 0 .lils: \\ssl l_\ (l.li.lj.'s (Ills ‘Iiiill l.liil ll» A W llst lli'k‘. illsii \Hllll .l lI\'\li lI'\lIl\‘lIc_\ .li \\lll\l'\' WillililllliM

I113». \:l;'is l'ilii'.‘.ll lihli’u \ l: i.:is \tiillhll l ulIili-xllil}. \lizii ll.ill:'l1li‘ll \lll‘l‘ll\‘\ Ills i'll * l sl‘ I Joy ll! \\ illls llI‘IIM' \liil.llil:. \sw

."7‘I'lil..

Illlllll‘.sl’\.l1Illlx'mtill. \si_\ l\'\l iii Illiilssiliwi l.://l lx’A‘ll Illltl I Boombox .ll llls \siliis lililiil \lill \iiil \.m.ll lulilix's :5 liiss In llll‘.ii l Ill‘llllliill llll\l lllmilllilm I Joy Ill ('lllini. \ilniiw l lglll, \zrl. ‘iii I Human Be-ln .Il llls lllllli.ili lls lil iilslllllsiw lIl l)ss ('lliixiiilllx \‘lilli\'\ It,\» *H l )sI i‘IIlA \l.-.y;'is A \E.lll "l‘m I‘ll” ["55 “Will “Wm l‘l.:_\\ k'llll} li'l Ills llic'liil‘s'h \‘.lli‘ siiii \\‘-.Ill iii lxlsll Iii Illsii liiiil\ .lllIl lsilili: twl IllliiL‘l_‘.'liillllil liiill\I‘ Ill‘Hl .llisiilllin s l‘l\'IIl\\ iwi liss Ill llll\ \si} lI‘\ll‘. s liiill\I' l‘IIllj» lIlI'lIl will} Iii Ills ‘.sill;s il:.:: ll.‘.l\i«' ills-‘1.

.Il llll\ \‘.‘.ssI ils'A. l‘.il lx’sxillsilix Sizllnils. ( iswiss l Illlkl llllil} llllilllillg'll'x lllllki liiil; lislln'\ lilsj.

I Immersed In Music .lI l)l\\' lsik ( in ‘.‘.lll l‘s \I'I‘. ills ills ssjgililf.) Illlki illiilsIl ill Ills ill.-.l l li‘i‘ll; ll; \lizl;'i:l\

‘ll‘lli l.'.lll Mill lillllll}f is\ii\ s \I‘.i\\*ll' lllillss ilisx \I\ sll m illll_\iil:3 Ills llsxi lii.lil llt'llll‘\l\‘l Illlii ills lull l. i-w~l:. _'::l\ l \\sslll_\ \l.:ilj\ i.llsilisIl l),l\ sillillilss i.lsl\iii‘ liHIlM' lIlliI‘\ llll\ \l\i’\' Iii llsll‘.sil llI‘llilA \\silill .Illll \llllf. l :zllll‘. unlll i‘III AIllt‘llIlI‘ illi‘iliilsxx l’ls.l\s iluis ill.li .liisi llll\ Illlis lllulilllnw ll\ lll‘_' iI liil ill ills lll‘\l.ill\ Illllirrs

I Latino Loco Ill l‘l l’miill» llll‘lii liilll \‘.lll lls I.ll\iii;3 .I illllsll Ilsxsi‘usll llis.:ll I Jungle Magic .il lllsl llilllil lx’lullll liss \\ssl\l_\ lllsniisiillll l .Illlll‘slltill IC.C. Blooms .iII'I~ illiulllh llll‘lli Klil. will,~ lillilx \li'liliil‘. illlli} smililillis\ ‘.‘.lll1 ills iisxllsxi lls.lix lli lililiii \liil llml llHlil (\l‘ll‘l' l-iss l’isillisis illllll. A l‘u.\\ iiiIilli l\'«~lisnil iilliil Ills l‘.Illli‘ \\ssl\l} l),l \ll_\ l\ lxlslx .lggniil '.‘.llli illilis Ii.l'.s .lll Ills '.i..:jl lli‘lli l‘ilhliil ii»

I Made In Iguana III i}'ll.lllli ‘liliil l.lill Hi llsi iillIlsiilnilx llisli s.lillii in llllilxs \llw‘.i.s.l\s i:,.lIsii.:l lliiili Ellsll ini'i. wzl;::;x 1*.lill \lllllli_‘.,' is\Ii\s \‘Iiviii' l iss Ilssllilisnl s\ilsiii\s Iill‘lllll /\'l l’llh \lll‘lii‘fl i‘ll. 'l;.~ \\sslll}. l \‘\l!‘. s iilil swiilsx iil Ills \ll.il\‘ Hi I Cool Runnings .li llls \slliis lilril :‘\illsiii\ lil Kill. l.1ll3.:\'.‘.1lliliil \lI

l illlsisiuiLilll \uliixll‘ilk ‘.iii}l ixlii} l“ lli‘l‘ll lli ‘liilill \lill {5 4“ llss l'sslil;.lil l Illls‘. wills illircls lith-

l)s\ l. _\HI1! ll:.ili lliiiil l lIillsiIm'l s. (‘llllii \luiiilll} l).ll)ll\llll.il1lilllllll\llll\l} ll >1:ill.:il.:j~. ’\\sll jmli'zs lli lllt l ‘I .Ili\' (Hull's isxisu mi Jill“ I“ l)ss~ .Illil \itlsllisl.. ( ilisin l‘.il‘lllilll\. \ll\ll Ills Iliill. lliill'ls \lllviI .lis llthtil.‘ \ «Ii‘lzilll ~ (Lilliil: \‘lllllsi \ mg. Ilssgl liilih's lili‘ liiil‘ Illl\l lc'}_'}'lik' iw .l iiisIl lip Iill'ml \lllllli A l‘.I‘\ s:':I \I-c \lll:

\sissilull « 1H lil-sl I Cyberlab Party .ll \‘ull l‘ll‘lii ~l.l II I Kuru .l: i ll iiI-iEs \:._~_-is

I Party On Iii l\’II\l‘. ‘ii‘iil l.‘.lll l-iss L-l lil‘.l-.il.:l\ls Iiwiii l'liil l5.:\sillsilii lIl lH iilplll <.Illl L\ .74 l)s_ vill'. \l.:rs~ \\sslll\ l)l l'iillxl‘iiA l.l}\ Ilnimii ills lliii l>ss will} llltllhllliil. linill Illlil Issllilw \rlllill'x liii\l\ 'lil\ wii I'lliixilllll-

liiil‘. will. iiiilll I‘lllkl llllllI‘ lii'lli l),l l)sl‘l‘is Illlki siis\i\ \llicll’x‘l ill lll‘» maul-i l‘.;ll:. llIIz'

I Oxygen .Il ()\};\'ll ‘liliil l.lill l'iss I Digital Iii llls \siliis 'ivm Ilwlliw li'lllic‘ll} lsxlllsil .l', l llls lx’llxl.i.l».~ \\ssl\l\ \lllu‘A Siliiuil :Siillsilliliial l .Illki lli ‘lii‘iil 5Iliil c“ I Us I; llss \lwililll} (‘llill‘x l)l:i:sil lill‘.is\ Tl‘lli- Ills tilil l:

\is'. s \Ihllll ’iic'.1\l\l‘lll‘ siiisii.liil ills Hilst l.Il Xllllh ll.lis mi llii\ issll l‘liill\I' llusx \lllisw'x lIII\l_‘. ~illslnlI I». lilz/s ‘-‘-I'sl\siill I'ili‘~‘-xl\ ixlii} Is.liliiiii;.: \Isilllsil l’linikil I Last Night A DJ Stole My Wife l’v I Squalor Show .li l’iil‘RiilMl 'll.ill\lllIil‘ iii ills ll‘liilll li‘i‘lll xiiill \iiililwii \.: \: llillll \liil t‘ \\ssl.}'. lil l'll ‘ll‘lll lIllll l iss I; list l iliiilisliil} ()lki lli‘lll .l ('llillllLsill. l'llllIlI' .lllkl \litsllsll \Iilllillil. l.'\‘I'_l‘li'1,' ii lslfi '.‘-.l:ll 1 w. \Iillull l‘L'Iii\ Iziill llissllw lli‘lli \\sll \iiiisll ('llillsii llis.ll\\ III Ills (\mlsi sllills in :lli \liwl l‘L'lIi‘ llilll‘.‘

.::;Il l).l l li‘\l_\ \i‘llll\‘\} \‘l l sl. l'i_\si Iill\l lllIIlls‘a I Latin Explosion Iii llls \l.l::.iv~l K." I Sub-Atomic llI Hill I liiiili illliiilsil} I District Ill \w. \lilllilll} \s‘-.i Illlis l'ii‘ill ;.:II. 1‘— \Vsslni} \wilt lilhw LIliill liilll l'iss \\ssl\l_\ .\ l’w\iil_~.' l).-._\ imii} \ss liis li'l Ilsilill\ Ilms mi lllL'll ik’mlit' l lziitl ill:.'llllfi :lll \slssiiuil Iii Ills \Iiiiilis [{Ill‘_\ l‘ac'lkli'i‘lll I The Egg lli llls \Vss lx’sil Hill s‘-.slil\:‘.si:. lfi. unuiilsrl l. '.'-.l'.i. Ii l:.s-

lush ISsIlIi lllmnil. lliliss \ltlliilvill. lll‘lli Kliil 2-4 IL; 51in \\ssl\l_\ llls l‘s\I slams-x \ ' "'3‘ "

\ ix-Ilvzsl

82 THELIST ‘1