.i’ilII GALLERY

.ni "lilllaml

iflfililJi'I'

ILL E RY

"llil ifiiiiii‘fi

!' -..' I‘-I IEII‘II" ART

‘w’iiiiIV “I.

'."‘:_‘ll‘;lr

"‘ ,Klli‘ Cm! LERY

(In isi‘m I“ Art Ancl Craft \\_~

017 TIIELIST

LLOYD JEROME GALLERY

Jim McChesney: threejockscom and Jura? ~I, -r

MARKET

\' ' \-

The G31 Openl x ' i I? I

MCLELLAN GALLERIES ' \\-.. r Kl \. \g‘:.,lt r\ \.:i

The Royal Glasgow Institute Of The Fine Arts Annual Exhibition 1 :J:. \9

PROJECT ABILITY I '1" ll:llcxfigii..u:1'i;: \r' 1‘

'\ W i, _‘\ \wat Ii

Xmas Show 2000 If.“ j L Iii-x I;.,:‘ I); \Im._w‘ N .i "'

RGl KELLY GALLERY

\: 1\'~\’i\l~:. lrz

SCOTLANDART.COM

Ii l'laitflzc'il I\’i',:\:. ( i1ffi,iu MW I."I"

.. pry. \iiu 2mm \I‘II.. I wt? l-i'.::~«l\’~.:.1i,f~*\ i‘W' I \..‘ ii‘ '1 \ Winn. \i'i Emerging Artists Partnership no». " q :' " 'ztifi \1::\I

STREET LEVEL "\ l\.:. ‘\':u_'1.\“v‘_‘i\i Ii; \3

Bruno Serralongue I :i::l \u In \

/) .' I" ly.i\..\f(

TRAMWAY \ \"xw'. I>::'.u. luv \wri

ltqu yghe and Philippe Parreno illrx li..::i'.'.. ’c

Pierre Hu :.".i "

\r:.. a I‘itfl'ii. \I :u 2.11m I: II .:‘:\\ l’ ll:'. Iv ill’lm‘ my I’fi \al '.‘.‘i‘ll. II I: \ xi IIIL 'l x \l 'HI aiiix‘x l>~ (I '( 'lzi::i\\\y;i::1;' .\ l' ap'izq'xxt; \ii

1” " '1 \HI'I Valerie Mrejen I :.:;1\‘;:i I In I’m " 'I\'~i"j \\w:}.::.:'tailiurrxciliuir.

lip-{5k " TRANSMISSION GALLERY

‘\ l\.‘ "X‘ LN; l BIESSI 1H \.' 'j’i III: l’..::\ l‘lcrlzri

.

.Lm/y'I'I ' \r I.« Mathieu Mercier I :.::i \x in In Id; ' '. ' \l..i':_;\~ \l;:\\

Laurent Fetis I iv]. .zal Ls . I U“.Ii'."‘2llilll HI .'l.‘.I‘IILt \l‘iiII‘lllC inipiflat /’« I'm: \H In

Frederick Wiseman I :itil \ifl Iii Iii-c

\.‘.I iI‘IILK IUI

\\ ixcrnai: \ 1:..1, in l’i.!:\:..:. ' \t‘llil‘.:li\_ I .;l wtimlw I i.:ri“::x \Ill\‘\lli‘ll\ ilit' Li'l'l'

.~.iI‘:\Zit tigzliiwz \'.'i \ ll

TRONGATE STUDIOS

l\ \liiiuii \Zrugi. “J \Iw: lr: III.:II; ‘ivr

Dreamscapesl :nzi Ii..i .‘I Ix; Hz: I‘.:IEIIIZIL'\ If. I :.llli \lcl .;:::.

GLASGDW MUSEUMS

This section lists museums currently showing temporary exhibitions. For details of other permanent attractions, see Glasgow City Life, page 96.

ART GALLERY 8r MUSEUM, KELVINGROVE

\Iz‘jiic \quql. "W" \lwi‘. \iI I'Ilill. \;‘::._ \,.:. ll..::. :;. (itzlt‘ Iit't'

BG Wildlife Photographer Of The Year I IIlIi luc ilIll-.11 \im ll; 1'» IIL; Izzi'xafl Latiiiizic 1‘: ~' ;‘\liil‘ilzii': Is.;!n:11. \‘I '.=.:t.:.::. twiziixicizilcti grins lig- lip-3:3: ‘.‘.I!‘.:i\'i l..;:.:c l3.~t:,_ .i \I» L'f, \f:,\ ltillf't'l IL'. iI‘Ix' I I.'.lIi\'

'.‘.III1 III\ EIII‘III‘.':IIIII‘. .; lama: l: x

\Iiitari \iti. \\:}',~t:. .; Inlllrzllll\’\l‘lif iii: 3,1: $3.73". \Ixtizclii't‘ }.:t:,'i:\l.c'

Flora Celtica Exhibition I :.':1 x i; I.:!': \:1 Unlizirz'gwut ...7:.;:.,:4_ " c icl.:i:~i1\i;:;\ “Jami: II .:!.}.::ai .;::ii' ILL-.Iz‘w- ;\:.;:;'~ wt \i

l"""\¢::\

E e To Eye: Intimate Encounters With The Animal Worldl :.1:I \ ,‘I I“: “I; c“‘.:‘1II"'.Ii-I. rm." “"3 " '~ "

AULD KIRK USEUM I3‘.u(‘:~\\. l\:t}.ii.':'Z-4?. " lo la; \.;'. i".;::. Ig‘rt. l\ f ‘_: :i I"- Annual Christmas Art And Craft Exhibition I :;'.;1 II: If I); \"

all).

BURRELL COLLECTION

In \Puhlic Eye: Great Works Of Art From Scotland And The Borders

i: liii u II

HOUSE FOR AN ART LOVER lif'fihig'r: l"- I‘ll l”. \\\ . t \I .i I.

Mid-I

Compass Gallery I \ I i

MUSEUM OF TRANSPORT II 1;. I’ “~\I

Ca

adian National Parks I- M-( ,: ll I

PAISLEY MUSEUM & ART GALLERIES ll.':.\" ' \

Paisley Artists Annual Exhibition " s :i I!»

Acquaintances And Old Friends

\I X" .. " Monumental Miniatures For The Millennium \

.[J \