- .( /. I , m u “I (It, (I, \. . 1/! 1/0. R . . . . n If ..,1 V t y . .. q . S . . . w: 1. x. S . H m . - , . . .. . - , . _ e w I 3.1 1.. . .31 ..w,—. J . - . . an}. ¢ . . .14... . . . . . «3 w d . r _ h . r. tax I... .v A 7. r . _ , . I . J . .. .1 t R w. . I; 4 x y 7 J. at n .\ w. . x \ . > x .1... \ J. In .J, . cf...) \ylc my... I u r .t I .Y . v ., . , . . - .._. r .. 7.?31. T . u . K ~ .. . .. I . . . . « g ., av... Fu\» ‘wufxt - \. / .w u . l (.. v o. .m' {W H s. \w-. .Vw fin“. W . - , .. , .. a F .-.... . w . . . . g . . . b . . m..,x..r?.....-.a o . I. y ,. .. . u . u .. .. .. . I. . . . . ) f .. J . «I v. 1 d l r . .r “Aft ) .‘n 9.4.3.... W . :. . . . n J a . . .. . , . 1s 2 fl. . Y .AJaMWIAuNJ vsuwxrw..“.x. - t . . . C . . . a ,. .. ._ 1 f u. ‘3’... .u‘ a x... ,.. .C .wx.‘...7..‘v 2.1V ~W..m.mfflw/~.Q.. . T w 1 . . . . .r ~ . _ . .. L 1 I . a. .r u r \..4 v“ .. t. . .. . « 2.: {9 & firth: «AHWU‘ 3‘ v.3 . .. .nv. CM. .L Ova :4 n... _ . .J\.V.X 5V .(‘trn‘fl‘ a ; c V . n . ~ t ,f . A I... o '.\r w;..fl4WJr./~ uh... r v”..-.\ , .. ., . .. . . . . ~ . g. 7 ... ..., HA v.1... a WW.....“..3;%-1,?5. . «13., . V .. . burl, . . 1.. . Iih . .- .. . ... .1 i. . - A 4. r... -Hnnx 2..- 4...? a .u...;.. .mmmh...+v..n#~%%?.irtuhv . a. u. a \ . .. 1 . AII‘V. |‘. .lllt. \wu. . Vial. . , .. . ... S. , .. . .. ..m4.. . . . i. , . . a, p . .14 .u...........ur.1...w¢m..eii afuwwrre. kiwflih . --_. 2 Z ._......,L, . H... ...,_.,.,..r.... . ...... d . . ... - 2,. a , H. Mk iv 1......... .. , at: éJ m... ... T... .hxflrnuxr. xM......v~b.¢.,w%u...np49-nov,;ifi M . .31.} . 1.. v.». r1\ 1 1.. . p . u .7. . ,. ..J‘ . . ...\ . a“ . .. u . . ht. Hal/J. . .\ 6v“ . .. ., i. . .... . .. “Wyn. ,... .fxw. M. h. $1.33}...«gagkffii. . . - 1.. , . .- «£1.42. . . V 5&1--.» tern. u.Aflw.fiqh.imam}?«.5wa a . ..I...... I. . .. IF. . H. .. 0!... ...,. .r/, J . . . is .7; 3.55.: % ,1».an2.53.7»;t..¢..wm¢w..§w A _ \ . . . .,. . V. r._ u . . .‘. . fill... .... k. ., . V. :r . G: L... w. 5-.., (H... p U :1. Dw.n._m...,wmw,r .Cbimlm. w. . .. 5 ...4l .4 .. . . . ,r..l.. \..,..1J... ..u .. . _ . {Eu i. .53 .........,..x¢ Hn r. .. ,. -1. -. .. ._ . ...r . . .1... flmthln. .,. L bra. xiv? .r. l. U . n. . 1 . .5 v a \I‘ , . . vim. '5’} ,. . . .. . . . . .. . .. . x . «,0. . .. . ,.. .,.... . —.__. ... ._,_....f W, _ r ,.....- x. «B... swinginwp 97.35%.» ....._. O . .I .. .‘l.., .,...n ., . . .. !.. ,Nl‘. v...~na¢. J..... V .. . $.‘. . - . 3/50: a..,m.u..,.,.::...« a e .i.........._. ,.~,...,ww.w 2.4.2.4..$173.1.wiafifixw . n . . cf... } (3...... . .. xi... ,, .. I ... H . , ., ..\I._ a... «3..- 3.4.1 “VJ..UV4MQ.1 «u. Jpn”... . A . . . a- . . O . 9. ~ , , #9.... . . . a... :3. _ A .,. .3... .v I“... W .0. u . , af.‘ . . .. . . “v... O ... “WA. A . . .. . . 2 .\ . . I. . d . ..‘,I \ . . . . w .v . r I.¢‘ .- I: . .... -- . 4v % («w/J...» .F,rm...1..m.. , . , _ . , ml? .3...“ . . . .. . I; -. .. . . . . ,. ... . . Mr». L? mph. w.» H _. . .. . .JI. .s K1130 73.011. .. w. . . H S .r . Chm w. -.H4_ . v w . ..~..‘..,.Ir......,.!. ..C...?.w.¢bfiiw. . . . . . ,.. .4 .. . w. . . . ..1 . .5. . »..3. .v .. fl. ../ . , . .. ..-. x , .1 as . u . .. . wH.F.-..m..w...rm. u 2.19m3mw5v. . a 3 . an .5. J «an... O . .rl.. .V.../ AI). ... . .. . VII .V.x._ flu. . . 3.1,. y .. .x, . .uu‘.. . (.E s r. s Em: w... m... bmh.tfl.;rm...11. iwa»,%mm~..$ww¢ e. ‘. .fimrrlunfi _ . \ . K, . ......;.. . , H .,.w 1,; 2}}. ., T , .3. N..J.....:x.. .! . r. 7... . . A u . - .n , ..................-.....r¢ £13... w... Kflmmww at. 538... :1 . $3.12 0 . I u } , . .L. . AHA; .. 4 4.1.. . v.1. . rt. i.‘ , tn. . U . Vt d . . __..,.Hx.mww .m 3.0 M19: 25.. “brumfwv. . .. S . .. , .. Ix. .«tA , . .. , .. . , c e x . .. NV. A. . LEufiw , B I - . . . m. .9. a..- .W m . . . ;. . .. .. .LI . .,. .\ . . V .1} l K . x. . . .H.‘ «I. Ja.“lv A «yaw . n T O . O was; . l