Theatre drama & dance listings

{ Glasgow drama continued TRON THEATRE

()3 Trungulc. 552 4267.

OCasanova l'mil Sail 3 Hair. 8pm. £350 £10. Sec Pill\lk‘_\ :\r1\(‘cnlrc and i'cx icu.

Journeys & Memories Wed I4-Sui l7 Mair. 8pm. £7.50U0 4H £5.50i. Muxic Ihciilrc lrnm (‘ailhic Bi)_\d\ 'l‘hcuirc ('r}piic \xhich brings together \lring cullu'liw Klinlcl. diiiiccr ('Iiiirc l’cncuk and \ idem lll'li\l\ 'l'runchiiuwrcd [U pcrl'nriu music h} Allegri. lxlmn Marni and Stew Reich. Scc prm icu.

Glasgow Dance

TRON THEATRE

()3 'l‘rimgzilc. 553 4207.

OX-Factor: Deception 'l‘uc (i .\I;ir. 8pm. £7.50 (£4). Scullixh L'hi)I'L'iigl‘uphcr Alain (ircig prcwnlx lhl\ pmxcrlul ncu duct. focusing (in ii werningl) hupp} cnuplc \\'h()\L‘ rcluliimxlup liikt'x ii lurii l’nr lhc \uirxc. Sec rm it“.

Edinburgh Drama

BEDLAM THEATRE

I H) Bl'iNlU I’lncc. 325 9395. [\\'(‘. \\'-\I Festival Of New Theatre In Scotland l'iilil Sui 3 Mar. The \ludcnl- run festival of nriginiil \xriling drim \ In ii Ulnxc \\ ith. I’uinki/lvr ('I‘hu (rpm). .\'ll.\‘ Xmm il'i'i 9.30pm). Kri/rtnm'lv i'l‘hu 9.30pm & l-ri (rpm). Alrwmr ufl-k'lii'i'ir (Sn! 3pm & 0.30pmi und Hung ()m l}; Uri/Hm“‘lmiurkx (Sui (rpm).

BRUNTON THEATRE

[.(ltl}'\\L‘|l Wu). .\lll\.\clhlll‘gll. («is 2240. ll’. H. TII \\'(‘. WA]

Sunset Song Wed 7 Sui l0.\1iu'. 7.30pm; 'l‘hu |.-15pin. [5.50 (£3 £4). [Luis (il‘;i\\ic (iihhim\ modern SL‘UlN.

Cullilllllllll} andlicrdcxircliicwupc1i» ncu [)&l\llll'L‘\ ix rcx I\L‘d h} l’i'iiiic l’rnducliuux. Ben 'l‘\\ ixi'x prnduclinii lL‘;lllll‘C\ ii gi'cul ccuirul pcrlnriuiiut'c H'Hlll (‘Ul'u thcll.

FESTIVAL THEATRE

l5 3‘) \lL'UIMm Sll'ccl. 53‘) ()(NH). [H m '. \VAI

Wadaiko Yamato Drummers Of Japan Hi 3 Mm; 7.30pm.

[I050 £|5.50i£7.50 L‘I250i. .Micr l;l\l Spriiig‘x \ucccxxi'ul iniir. llll\ group rclurnx in the [K \xilh ii llL‘\\ \him, \him mixing Ii‘udiliuniil .lllpilllk‘\t' Turkm— |)n drumming.

Beyond The Barricade ’I'hu x Sui 10 Mar. 7.30pm. U0 U350

([7 £0.50). l’nl pnurri nl puplllul‘ nuuihcrx l'riun \Vmi liiul \hU\\ \ such il\ .Uiu Sir/gun. li/mu/ lgl'llllll’IW illld l.('\ .levl'ilb/(W.

The Roy Orbison Story Tue 13 Sui 17 Mar. 7.30pm (Thu iniil 2.30pm; Sui iii;il~1.—l5pim.£ll.50 [30 i £0.50 U7i. Miixiczil rc-lclling Hi the Icgcndiir}

Vicki Lidelle in Casanova

GATEWAY THEATRE

l.cilh \Viilk. 3 l 5 .WH‘l

A Pride of Kings \M-d " xiii Iii .\I.ii. ‘_ mpiii. (3 it: i. ('uiiilciixiiig \l\ \hukmpcui‘c luxlnr} plii} \ HHU Um" [he \ludcnl iit'liirx at Queen \Iiirgurci l'uiwrxil} (‘iillcgc prniiuxc iiii cwiiiiig: ml \pcclut‘lc under [llk' dirct‘liun «it 'li'ii§

\Vcllcx.

GILDED BALLOON

355(1)“ 3510133035].

C’est Magique Hm I Sui < \Im. 7.30pm. £0 it'5i. .\ llt'“ plu} h} Slit-purl :uul Sum“). pcrliiiiiicil .l\ [xiii ul lhc (iililcd Bullnuii‘x iicxx milling: prugriiiiiiiic.

Burnt Umber \M'd H Siil I“ \liu. 7,30pm. {(iit5). \t'\\ p|;i_\ Ii} HUI] Slim-l iilmul lmc iiiul lL'llklk'l'llt‘\\ Ill ;i liiit-ipu Iiinil. .\ \uu‘cm ;il lhc Dublin l'l'lllfJL' l'.k'\ll\il|. SUE [H'LW It“.

KING’S THEATRE 3 int-n Sum. 530 mm. [H. H. m '. \mi

in film i (h Ll 1|. \I lhcii height. \\ illic ('liu'k and ;\l l.c\\ l\ \wrt‘ uric oi the Hl\‘\[ pnpulur urinal} dum UH Ihc t‘irt‘uii. But hchind clmcd dimrx. the} liniiht'd myh ulhcr \\ iIh ii [‘.l\\li‘l1 \im luclw Manx tiller [hm [xiiicil t‘iiiiiixuiy ihcii .1:_'t‘lll \\.llll\1\‘I'CUHllCIhCHl li‘l \‘lk' liixi \hl‘“. Run \limd} ilugin in ()fixi r 'i illld Bl'l‘lll \Iurpli} divulge mi \rsii' \Iifihi LIIHC' \I.il ll1\\‘ll \iiiinii‘wuut'hiiig urinal} Brigadoon Iui-h \fiii Ill\1ill 5 ‘Hi‘iii mi “Ml: Wpiiil L\ Ll: \nulhciii l ighi ()[K'M picwiilx Ilux [‘t‘l‘lllill Illlhlt‘dl. \cl iii the iii§lliit4il Highland [nu ii ml liiiyuilimii. .i pluu' lh.il .imx'uh mil} niiu' cwi} 100 )x'.il\

The T'wits \M-ii l 1 \il l“ \I.ii \i-c Mix

ll\llllf,'\

NETHERBOW ARTS CENTRE

~15 ‘15HlflllSIICL‘I.RSU‘H—H-T‘VV. l\\(.~ \\ \i

Festival Of New Theatre In Scotland I iiiil .\'.ii 4 \I.ii I'hi- Iiixi im i1.i_\\ \‘1 lhk' 1\'\ll\.ll Imiurc I’m: 4"! .'iii Wu H i luv "pm i\ I ii "pm I. [In [III/‘H (him i Hui ‘lpiiii rind [ix/i [Hi \ Hiu i\ Iii "piiii 5w .l|\i‘ Hulluiii llimlic .ll‘\‘\\‘

PLAYHOUSE

l-\ (ili‘i‘lhlili' I’ldt'i'. “\V‘H (\‘Ni 5-1“ my \\ \1

Jesus Christ Superstar l iiiil .\'.u < \I.u " Winn i\\cd i\ \il lll.il\ 3 “mini L550 L25 50 \\ iiili‘ii ’\_\ liiii lx’iu‘ .iiiil \iiilri'u Hind “chlwi lxiyk Ill l"”.‘. llll\ ct‘t'liwiuxlitxil |llll\l\‘;ll 1\ \HH .i Iiiiii l.i\i~urilc. (hurrah \‘Hlll[‘.ll\'\l lu ilic iiii';'.i Hll|\l\'.ll\ ili.ii lullmwd iii ll\ \\.ikc. ll lunkx lk'\\ .ulwiiluiuux lllilll [v.0 iliiiu'iixiniiul Oh Yes It Is! . . . Looney Tunes Live On Stage 'Iuc I ¥ .\ul 1" \Iu Sci- Kiiix |i\liii§.'\_

ROYAL LYCEUM THEATRE

classic iihnul u )iiung \Hllllilll [urn singer'x lil‘c. lt‘llllll'lllf.‘ :ill hlx iiiiijiu' hilx. The Sunshine Boys l'iilil Sui * .\I;ir. (iiiuillii) Sllk'k'l.:‘1~\'1«\~li\. il’. H. 'l |. “0 hcichn l()};lll} in her liirining l'rmn '(‘i‘_\ing_" Ii) 'l’rcll) \Vniuiin‘. 7.30pm (\Vcd & Sui iiiui 2.30pm“. \\'.\| Th ' eatre g u Id e Thursday 1 Friday 2 Saturday 3 Sunday 4 Monday 5 Tuesday 6 Wednesday 7 Arches \x'u- HIIUI \Vu‘ HIIUI \m- mini “1... I mm m. , MIL Citizens Main run-.- i )l \i-illuiiil Mr,- l n \. HILIIIil Citizens Circle mum mun-mi Cottier (‘lu-xiui. Sui; _ (‘hcx lUl. Sm; (‘hcx lUl. Slag; King’s Mltchell Theatre . PaiSIey Arts iii-i-iiiumix Hinlhci ( ..\.,.i..-... Pavilion l’k'lt'l inmm iu-m imm Ramshorn \xmncn iii-“.ui- \Vnmcn \Vimicn Iicxmic \xiimi-n Theatre “Oval ShURhikll xiiimh...” ' summii namway (lixmma (“.imnmu (Limiimi \ I.“ I~ 'l I mi. .- Smiuxh l).lllk'k' IhL‘JllL‘ \lnlxi'l sung FBStival Theatre sci- Rit-k ix l’up \\.l\l.llki‘l)l1||nn|c|\ Km [Midi] Balloon ("L'~l\1ii::ltillt' ("N MJEJHIW ("N MJIJMUK‘ King’s Sumhim- no,“ \llllxhim‘ Minx \lilixhillc ii...“ rm. i ii ism-mini. . Netherbow i-nxis i-i ).\IS H Jmux (‘luixi Supt-N.” chux ( "him \iipchlul ltwux ( 'hiixi SHIX'hLu xix-i 1.1\~l_ .11 \cc( 1.1M“ .i! Royal Lyceum Vic“ i-imn'nii- lirldgc \‘m I'lum 'i’iii- Hllilgc \mi l'lnm 'lhc Hiiiigc xii-ii irmm iiii- imiigi- \w mm lhc Hililjjc St Bride’s ' ' Traverse 1 \iimii limiii 2 Henrigi- Ht'lll.if..'k‘ Hciimgc “JUL: Harri-u

60 THE LIST 1 71:3 Mar 20m