I Cortez, Star 69 ml Full Picture Kiiij.‘ 'liiik \\.ili \\.ili llul. 81 Vincent Strut-l. Ill 53“) N Ull‘lll. L; “l i;id\;inuci. Lil idooi i. l ot.il l‘dllll Iiiiilc liill.

I Commin’ Correct, Assert .inil Divide 'l lie I ‘lli \olc (‘liilx ( lulc Slim-l. 31; I l 0". Mini. Li

I Oh Susanna dllll Fran Schoppler llit- I lili \pic (are. lung Slit-cl. ‘5‘ l(I§5.5[\llliLS.()ll\ll\.lllll.1l\ ollir'ru l\L' know u .l\ 'loi'oiilo lxm'd \iiigci/xongxxrilci \u/ii-l iigt'ilcidci \klliML' lir.iiid ol .\lll\‘l'lt;lll;l ll.l\ \m'n licr ligiilcd ;l\ ;i lcniulc \it'k (Lou. Suppori li‘oiii r'\ ‘.lL'\\L' (idion k 'l he l)c\pcr;ido\ \(lk'llll\l SL‘llllplllk'li SUV l't'uil'xl\ liil‘

rm chx ol llic ()li Suxiiiiim album.

I Soul Fuel Nice 'n' Slew}. Suut‘liicliull Sum. “i903”. “pm

I Kinder, Seth and Portion Fed l'ur} .\luri‘_\\. .\l;i\\\cll Slim-l. Ill (6| 1. UPI”. L' i. Illt'lllklllljJ cull} lo poxrgji}: t'luli, I Vagabonds llit' Seoliu. Slot'luwll Sliu'l. 553 Kohl N. illpiii. liu'. l’opiilar

I Jam Session Samuel l)o\\ ‘\_ \illixdnlcl<o;id.v133lllll". hiillpin. lit-c.

Edinburgh

0Napalm Death 'l'lit' l.ll|lll\l RUUIII. ()L' Vicloriu Slrccl. 325 250-1 0. illpiii. I.“ Sec pm icxx Ior llicw .\lid|;ind\ niclullcr \L‘lL‘l‘lllh.

I Post Diluvian llllll The Outlaws ’liliL‘ \IL'llllL‘. I? ll (.Illlllll Road. 55— 3073. Xpiii. H. .\ \clu‘lion ol original indie and rock lunm lroiii {lime up and coming: liiindx.

I Red Light Stylus :ind Starsky llcriolrWiill l'niwrxil} l‘nion. Riccurlon. -l5l 5333. ‘lpin. l’i‘cc. l)oulilc Iiill ol nmx IlL'l\ \\ llll llic locus on Hit up liciil indie \ldx' olllllnfgx.

FalkHK

I Amy Rigby and Fran Schoppler liL‘lllllkl lllL‘ \Vglll. l‘l \lL‘l\ lllL‘ Sll'k'k'l. ()liI-l (333333. ‘lpiii. .\lllL‘l'lL‘;lll \iiigcr \ongm‘ilcr lUl'lllL‘l'l} \\llll l.;l\l Roundup :iiid 'l'lic Sliziinx lourx \\lll1 iii;ilcri.il lroiii licr ncn :lll‘lllll. l/ir’ Susi/r I'm .

Glasgow

0Napalm Death and Defenestration King 'l‘iii'x \\';ili \\;ili Hill. St Vina-iii Sli‘ccl. III 527‘). 3.30pm. £3 Pllh hooking: lt'c. Sec prc \icu l'or Napalm l)L‘;llll.

I ballboy, The Goldenhour ;ind Snibglider loner Recordx. .\i‘g_'} lc Slrccl. Spin. rm. .'\ll llircc liiindx licrc lime lil’x out in llIL‘ IIIHIIIL‘III lxillho} \ ‘(lirlx .-\rc Heller llldll lio} \'_ (iUllelIlIHlll'.\ ‘.\liiidrc;idcr' :iiid Sniliglidcr ‘llonml‘ \\ ill all he ;I\;llll‘lC ;il llll\ \lIU\\ on llic ru‘cnll} i'cl'urliixlicd third floor ol' llll\ hi}; )cllo“ record \lorc. I Amy Rigby and Fran Schoppler llic Sliilc liiir. llollnnd Slrt‘cl. 332 3l5‘). ‘lpin. Rich) ix :i New York lxixcd \ingcr/xong“ rilcr \\ llll ll ‘coxx punk \l} lc

Juniper presents

Nick Harper

Thursday 26 April 2001 The Venue, Edinburgh

Doors open 8pm

£7 in advance, £8 on door

Tickets from usual outlets (Booking fee may apply)

Information: 0131 623 0168 mail @juniperberries.co.uk

‘»‘.llI' liax lll\l l\'lt'.l\\'\l liq: Tliifil . ' \iigm liii \t'; I ll 1" to: l:;.:. \t'lioiiplgi

I Martyn Joseph with Stewart Henderson .lllti Martin John Nicholls (jut-in I’m}. l-:.i;w\-i |.\ii(‘)iiccii\ Hint-.331 \"l* ' W399. ‘Ji \ t'll.llll_\ [\‘llillll..:ll\\ [riotu'rk your: lo( llll\ll.'ll \.d

I Plan A .lllil Valediction l;.\ \olt‘lliili~ (il:\\l_' Mini. :1: \ H ‘L‘..

- llll .-.il

I The Dali Hammers l‘:.l~ 4-; \w- (Kile. l\iii;: Slim-l. “1 . I Bonetti, Locosea .ml Haywire \liuulu'ii} licldx. ( lvmald \liccl. “\"l _ zllpiii L'.

I Garrison, Indian Bone Diego l iii_\ \lllll'_\\. \liix‘mcil \1icq1. Ill (fill ‘lpiii L71. lllx'lllillll“ cii'ij. lo poxl gig: gluli

I Abba Disco Party l‘ii‘llll‘illl \lzqcll (it‘iil'jjk‘ Sllk'k'l. Hl-ll Hl‘lll f< iii; \\llll dinner i. l'x'dllllllli‘ llll \iilx: :iilitilq

I ltchycoo Park \.llllll\'l llwu. \illixdiilt' lx’o.id. 7.: i lllll" N illiiiii l icy \lriil .llltl Hlllt'l (Ill\ Uih'lx

lo“ ‘l‘li 1‘

Edinburgh

I The Solid Silver 605 Show l't‘\ll\.ll llic.ilit'. l i 3‘) \lt'l‘lvlll \liccl. 53‘) noon "_ Nip.” ii ; RH 971‘

lisll \‘x'k' lllll l”

I Bloco Vomit, Edinburgh Samba School .md Hanley Crouch (Kilc lx’o};il liixlio l’mi. l“ \M‘xl lx’cg'idci Sli'i'cl. <5" -l"‘lj. H. illiiiii 95 i!_ ii l’iiiil. \l\;l and \lllll‘ll ;it‘lioii .il llll\ lllt‘lllilllill j'ix' Ioi‘ lllm'ii \ouulK louiidci iiiciiilici l.1ll llcnwiix.

I Chas ‘N’ Dave Hi l-iiirlck ( ‘r-iiiiin Ill ( lint-ll 'l'criut'c. {-10 l l“; '\[‘lll (ii iii i luv cocknc} knew up \‘illlllllll\'\ .l\ lllL' duo rcgnlc llic nudiciim- \\ llll lllll\‘\ .uid \loi‘it'x li'oiii llii'ouplioul llir'ii .‘V‘ Mai:

I Bombskare lloiipoi‘liili. l ; \r-v. Slru‘l. 555 "(ill-l. lll‘lll. l i‘.\' i'ot‘lulciid} IlL‘llilll lroiii liilllll\\l.;Il\‘ .il lllk' Hl'llell;ll\l\.1llllell M \o\

lé~\l

Gloiirollios

I Paul Young l\)\‘lll\‘\ ll.:ll\ l\’iilll\‘\ Square. ill“): (il l llll. Niiiii. L‘l’

it‘l.‘ L'lhr Sm “M l.\. Kirkoaluy

I Singleskin and Red Light Stylus l’;illi 'l‘;i\t'rii. .\lid Sli't'cl. lll “I: .Tli l(Vl Shillpiiil (-1. l.,lllll\‘ll iiiiil} loi MiiplcdmiiK \lL‘l‘lll \lll‘L‘lx‘ '0‘) l'.lk‘L‘lli\ \llilt'lx 'l‘rcnliiiciilx'.

Glasgow

I Shea Seger .lllkl Zanderman King: 'l'ul'x \\‘;ili \\;ili lllll. Hi \‘iiigqiii Slrccl. Ill 53“), X, illpiii, LVSH i;id\;int‘ci. L71 Hlool'l, \ouiig: t'illlllll}l\ll pop lill_\ Seger ll\t‘\ in lvilllili'll non. l‘ll'i originall} ll;lll\ lioiii l'c\;i\. .iiid int-nil} \upporlcd 'l’oploiidcr on their ioiii.

EDINBURGH USHER HALL

Wednesday 25th April 8 010131. 2281153

STIRLING ALBERT HALLS

Thursday 261h April 8 0:01786 47354-1

GLASGOW ROYAL CONCERT HALL

Friday 27th April /// B 0201‘“ 353 8000 DUNDEE CAIRO HALL Saturday 28th April 8 0: 01382 4349410

ON \\

il-ht BEST \ /' ABBA IRlBUTE BAND ON THE PLAHU

Music

' BJORN ixGAiN

"Sliiiriiu Live”

THEIR NON STOP

KlllC; I'll",- ‘.'.'i,’ ‘.‘.'i\'ii l’llJl.

WORLD YOU/Rx” 5’:

""2", r 1 ‘v' ILA“.

Li l A S G 0 'l'.

King Adora. Deacon Blue. Tom McRae. MaryC rm to wwwqr irrs inscot La 11"} .COL“.

mewr mm“ Al!

Yo:

atoms of to: f ..::c::‘.

WAII HUT ram 5219, rmmmmmmm

liapin Carpenter. Semixmiii; Eagles ziiiii. ol liOlllsll.

_ «a, amass-on clean; muncLQOW+-uur-r . »

(WW

+Rad'io Babg-lon '- - Brainstorm-and Rmn'Prank'site-fi ~ g; ' Thursday 10/05..Edi.nburghfc¢tna§;¢¢hafige;_ Friday 11/05 Glasgowg‘armw'anid‘ ,. , , _

If::

Glasgow QMU - Sunday 29m April

Ti”! 3

WT llllllli PLiil On; it *'

from},

24hr 11cm HOTUNEMM .

_ Galoxlo

AS SEEN ON

~ lllllll

lllll lllll.

H ol l9 »,

‘LATER' WITH JOOLS HOLLAND 13/4 8. TOTP2

' II), ‘./.III([

THE LIST 53

l l