TRASH, GLAMOUR, SEX AND SENSITIVITY

IIIII |‘,I'.ll' I‘[.II/ '\(I.I K'l'.

:l,l."II' '1‘} ’I' (I‘II'..'” !' i." l ,".r‘

l" w“? ‘l'-"f’r"'.:"-:' l"\'l(£‘ Ii”.

‘hllf: II‘ IN» 'wl. A"? l\./.. Stephen G

".w! 'T" :w'I-szx" :fml‘wI-u:

I ‘." n; Noel Sullivan. 'rmzf‘tv 3w H

‘i‘iilm'wll' I'lliil"f~’,-Ilk'"‘.! (l

ll LXI.

(mink/fin ::.:, "IN: WIN l H”

",iII-z nauml' luff, léii‘.<-ui;l:~.<:<i 1"

Revolver. .'.ll‘ l., lin-vdnr: Nam".

tlu‘ Candle Bar raw lw Mimi .I'. .: Latte .21 5 I"; Vsiiinm fSinl, lfl, bx! rut-q: 'Mu'i 'fllllllé’lll A nit ll lzgz‘; lrlré-l‘ t.:»\.‘

Baths H‘J'.’ IN: N .iulmi'f; l'i'éxiiir'wfl.

(iiilll‘ Ilml ll";l>l.l'T and lid. {IIIIEIII'Z'

llfSlH/HN \l Nl l f;

WOMEN-ONLY EVENTS

Girls On Top, Bennets, Glasgow, Fri

4 May; Divine Divas, The Venue, Edinburgh, Sat 12 May.

ll‘z- {Zfi)lll(?l{lll(‘.ll ml gins. ‘.(:_'lLl(:f; :i‘

(llilf¥gl(”.'. «lll(l l (lllllllllill‘. «will :>,".l\, M1-

rim”. .It; l>r<>£llv:;r;. l)lll (ill I<w (til-\Ell. Il'f;

l‘M'll gm. l".("ll '.'.‘ll(\ l‘..I‘.<- '(';ll>(‘(l lllt:

ii‘wat lwnwill. \."-.'(>ii‘I‘-ri Mix, 'Iigilitt; 4m: .a ‘.'.I‘lv\‘ll‘t‘ «l(l(l|llk>ll Iv [lir- amnili mime;

lwi‘. t'lw‘. .llt‘ :;!l|l lwr. and 1m lu‘fn'm-W

(Emir;valiiiwniltl1(\:;<=i‘<>r‘<:llw<>'N

Ulaagiwx'fx l‘BI-“rivlt; mm l)!‘.l.";I' l)l‘.;i?l

liliillungilfi; \QJ‘lli? lgilw plzuw um!

nmw .1 'i‘nr‘Ilt and that :; ;‘:'l .u-VI-

\‘flurml. l’mxi'wr‘u; ml lxlllllfi. but llgl'nll‘.

I‘liwllgl" tel 4! WI Ulll (ill {in} Imam. \‘(wilwn L‘lTl‘. (3‘_(:lllf§l§l1>‘.l(l<‘gllli‘l‘

ll‘li‘Illi‘llll‘gl I‘ll‘.'l(‘llll‘(‘-l‘ll ‘.'.ll(‘l<?

lvrzlmzlrz .Imi Slléllfll‘xl .‘.'x)ll‘(?.'l .Iw TIM,-

l0 in" illt‘ll‘tik‘l‘.I?f§ dim H‘lx ‘.‘.'lll‘. lll\(.‘-

ri‘lmivd llt‘ri‘l‘li‘. Hut aw flux. 41:; 51(TlY‘I‘:

lwllwm. Iain} :u‘giuégidim‘. (ml m3me Li

step too far .‘ Ali‘- film l“("l("". illi‘: lI’lllilli‘ I-Iiimdlw‘l I‘l ll‘I‘li-I‘l‘ll‘. institutions mp Iléllll‘lllgl lmrri. gentlmiwn's \TlLll‘S and the le'mw that

l‘lUll‘OII“ {liv-::I<=w01\,pmxil surgi- :zm

«tattle iixn’net'.‘ NM. Iu‘vorilzrin to Ngil‘x“.

HMCll.

'\\'unwn—mnl\ «fiulu: t1(?l\.(3 lair; of

70 THE LIST »\z' '.'i.«.. .‘

.3. Miles Davis

,<,l:(,-.". ‘;(;(>l‘. giffm I<:<:.I1Govanhill 'iluumw Kelly McG ai'1;II\<:ili;zllgirgi<‘ (MM-indw- (ll llli: l)l(il\(rlf>. Dolls. TW: Align iwi l<; l (l'l‘liillllll'f; lim- Mar 4‘

()ll lV. ER. lilll .1 liml H1." -:':;i:»<I:i<-. \.'.'-'- l\l‘<:‘.'.’; li'le‘rlIll‘. e:i~l:;<><i<r (In; -l rain Titer rut‘ Weaver liming; .I :>v:~..:t<: ’1», é.::<:|i‘;; !<:l‘<:Ir;<:if'1;Il\<:(lI" 5W: l<‘.'.'<'l. Anna Nolan. fl‘e:< l‘ *, :‘L‘>ll‘.(:f;’.Ill‘I <>l1 Big Brother

lene Dietrich .1,“ l Greta Garbo .'.€:l~- .' Ami li";:ii',, (:I‘. flu,- '.'(

>l<o< « I».<:' Antoine de Caunes' r\<:.‘.' gm; (avert-rm; :‘<i.'l‘-;':’l. '

Hmm-Ion (Null

iuxumrrt‘ or .lxit l Ix

fut-Is that ll‘m- «ism! places;

'."‘.I>Ill<:-r Ilia-j. Ll'é? t1m .

Outtakes

DIG/1 dates for 3007

24—26 May n- --

23Jun;

30Jun. ' Jull' l-

Augl :': .'z'

22 Oct—4 Nov . :' ' -y-/'

i.

27 Oct 3. -',-’;i :

E‘Lf: 7:' l-‘

1,. l .' ' '

I) ' I, '2 ‘x