Gay listings

Glasgow Thursdays

Edinburgh Saturdays

C lilJS

Mingin’ \luilin 3-1 lll[i\l.ill\ i. (".ilinii Ruiiil. “5 V“ IN illpiii Kiiii L5. 5 \lii} l-niiiiigliily \ii iiniiwiiwtliililiiiiu llHili liimii l)k'lll[‘\lt'l .illtl .\l.iii _lu_\.

Joy l'._‘_‘H. l’it.iiil_\ l’l.l\\'. ~1".\ 71H lililipiii Kiiii LlliIL'M \lt'lillll} :5 \pi \liijgjgit' tk .\ll.iii [‘l.i_\ lltill\k' \Kllllt' lit-nil} \\t'iiil} i\‘ \.ill_\ liiiill.i_\ pl.i}t'liiiii.u.ii.i;1c .llltl Pill)

C.C. Blooms (‘i‘ lilimnix. 2% 3i (ilt't‘ll\lilt' l’l.it’t'. 3;“ V i l l

IH Wpiii iiiii ll‘.” liHlii (iiiiiii. lit-t-

Bars

The Claremont lllL‘ ( 'liiit'iiiniii.

l“ I“ l'..i\l (.l.llL'lllHlll Slit't'l. ‘5“ 5M»: l'lt'k' < \l.i_\_ il|l\l lllltl llllltl \ii iii iiiniiilii (Li) iiijglil HlfJJlllM‘tl l\_\ \l\'(‘ .llltl llii' lit'.ii\ \‘. llll .l (llt'\\ t‘iitlt' .l\ \\ llil .i\ )tlll tl.llt‘,

gay.com ll;il\.‘ili.i. (iit't'iixitlt‘ l’l.it't'. <55 ljfill. l‘l't‘t‘. \\t't'l\l_\.

Ms Demeanour l’hnt-mx (‘ciliii Iii”. -l.\ liltilllelliili Slit-cl. 25 .\]iii \luiiilil}. i\ll t'n'iiiiij: t'\t'|u\i\t'|_\ lni llilll\\\'\lllt'\ illltl li.iii\\t'\u;il\

Groups

TV/TS Scotland Group ii iii (‘cnirtz (ill lliniigrliinu Slit-cl. -l”.\ WW). l'ictn In _\pi. \liiiillil}, \lt-i‘liii}: iii ll.lll\\k‘\lllt' illitl iiiiiixwuiiil pinup

Glasgow Sundays

Clubs

Bennets lit'llllk'l\. ‘lll ( il.l\\lHi’tl Slit‘t‘l. 55.“. 55M. llilipiii Villain. U it'll. \\k't‘l\l_\. l)_l .\lllllt‘.

Bank Holiday Special lit-iiiit-ix. (Ni

(ilil\\ltlltl Sli‘t't'l. 55: Saul

ll.;ll[‘lii l(Liiii. L" rill h \l.i_\ niil} l)_l\ (il.illl l)ull .llltl \lllllL‘

Carry On pOIO l’HlH lMliiijJt'. \i \\ilwii\'ut't'i.5_<1 III] llpiii ;.illl L< \\t't'l\l_\ l).|\ \iitl} .lllil li'ili ‘..ilill‘ il iii‘ .llltl l)iii'it'ii t'.illll‘\ ll up

Bars

The Legendary Karaoke l)L'llliHlll\'.i\. (is \ lllelllii \lict'i. “I lsiil ‘Ipiii. l‘it'c \\t'cl\l_\.

Chill Out Sunday lx’t'xulwi. (xi .lwliii Street. 5“ 115M \. ilipiii. lit-t- “ct-kl} Karaoke \dillt' l iii\l\. \ lll \\t'\l (it‘iiiut' ~\iit't‘i. “3 Mill; ‘ipiii iiiiiliiiplii l'lt't' \\t‘t‘l\l_\

Karaoke ("iiiiii “Al. 0" lliiit'licwii \iict'l. ‘53 31h: (i iii lllpiii llk‘k' \\L't'l\l},

Karaoke l (illl (‘t‘iiiita |l l)l\Hll Slit't'l. all“. \\\'Cl\l_\

Groups

Out On Sunday i (ilil ('t-niiia i I l)i\nii Slim-l. III TH? ". ilipiii I" \[‘l only

Icebreaker Group iiilil (“i-nine. i I l)i\Uli Slim-i. Ill “Slit \nuii V Winn. (i \lii}. \luiiilil}. .\ wt‘inl leHllll lUl .ill}\lllt' \\llH |\ luxl 't'niiiiiig,‘ niii' HI \\.illll|lf_' in l.ill\ ll‘ \Uilit'tiilt‘.

Sunday Social Him (‘t-niita II l)l\Uli Sii'ct'i. III ~3H? 5. ill ‘i. illpiii l'lt‘t‘, 3‘) .\]‘l. \luiiilil}. lllltil'lliiil group ini iit'in lllt'\ ;iiitl ilixt'iixxiniix

Edinburgh Sundays

Clubs

C.C. Blooms (‘ (ii‘t‘t‘lhltlt‘ l’luu‘. 5 ilmi' li‘uiii Spin» l'lt't'. “ct-kl}.

Taste llit' lliiiit‘}t'iiiiil\. l5 Ii \itltli) Street. 53H 55“), llpiii .Kiiii. L'.\ I Lin. “Wkly l'ixlit‘i' ik l’i'it‘t' \\ill lw ll\ in; ll up iii lllt‘ lilillll l'milii. link i‘imiii \iippui‘i \'UlllC\ llUlll \liiiui Siiiiili iiiiil .\l.uliii

ii liliilllll\. 3; ll

‘( 5h 0 i ll. lll {llpiii iiiii

"

Lothian Gay & Lesbian Switchboard

Advice on Sexual Health & HIV/AIDS and all matters relating to the Gay and Lesbian Community

(HELPLINES)

SWITCHBOARD 0131 556 4049

7.30pm-10pm Every Night

72 THE LIST . ': -'xi' '

Ca//s may be monitored for training purposes.

A Scottish Charity No. 800 03-103. Registered as a Company Limited by Guarantee No. 164-19

LESBIAN LINE 0131 557 0751

7.30pm—10pm Monday & Thursday

\.ll\'llllll\. .il llil\ \i. iltll} liciluiiixiit .lll\l Sit} iiiciiill} \iiiiil.i} lli\llllill\‘il

LUShl f.’«‘.l)1\.iitl_\ l’l‘itx'. -1~\ _ 1 z;

I” “win Rim 1‘ (i \l.i§ lniiiiigliil) ('uiiiiiicit liil lli‘ii\' tritium} mi (in; l)t'lil[‘\l\'l .illtl l).il\' \\ ilkiiiwii

Up! Bank Holiday Special iii t‘liiix .l.i\.i_ ( ’uiiiiiit‘itml \iit'cl. l t'iili. “< ‘03: (\ \l.i_\ will} \i.iiiiii_~_‘ mil .ii lllk' l i‘lijJ \M‘i‘lxt'iiil iii lid! (Ayn-ii iii.iii\imii .l\.lll.il‘l\‘l. [iinfgit'xxiw ll.ill\k’ im'lm \it (Liwiiilixli .illtl \l.iii Limo lii‘\l .ill t‘lt'wii linui lll.il.illli‘ll ui will ship il.iiitt' iii.iiii.i llit‘ night \i. ill lt‘.ili|i\' .i \\‘i}

\iu't i.il \111 [‘1 in‘ g'ut'si

‘ll‘lii :illll L“ ‘1‘!

Bars

Long Weekend ( )\_\ fgt'ii ilxiwiiit'iii

lin i. 1 liiiiiiii.ii} \iit‘t'i. “H """N

i \piii L.‘ “mllt ltlllll‘lllfjli.\ ‘iiixi‘ \iiii .illt'lllt‘i‘ll t llll‘ lt'.illll\‘\ iiixk} i\.iii_\ l‘w‘i‘lt‘ |)\'l\'l\ .llltl ( ‘li.iilic \llk'. \li\l.i Ii. lt'ii Il).i \t'i'illc \l\lk'l\l .llltl lllk'll\l\

pln} iiij: It't'liiii» .illtl elimit lllll\'\ If" \l‘l' lllk' liillti\‘.llif.' \\L'k'l\ Ih \l.i} il l" l\'\lllk'lll\ \iy .llltl \l.iii It‘ll] lllt' Inuit. \\ llli ll.i|l\|‘|ill ‘l\.ill.il‘lt‘ In lllk' \l.i} Hi) I i" \l‘t't'ml .il (illll‘ .l.i\.i

Trivia Quiz lliil\lllll. Rutt- \im-i I.“ ‘(fil -l zlll‘lll l‘lt't‘

Taste l llt‘ ( illtlt'il \ilimii. ( in“ f_'.ilt’

‘ipiii |.iiii. i'lt'L' “ct-kl} l).iiiiii t'uiiwiiiciii l‘lt' t‘luh “Nun”. limit-ii lit lllk' out". ilic Hlll_\. \l.iiiiii \.ll\'llllllt'

Glasgow Mondays

Clubs

Passionality i’i.mt~i l’meli. Ki (‘lilt‘t'll ~\iiccl. 33h MN” l l. ilipiii Kiiii. L' i ILL‘, \\llll ll_\t‘i i \M-t-kl} (‘niiic .illtl i'cl [‘.i\\|0|l.llt' \\llli l).| \iitl}.

Burs

Tightfisted l)cliiiniiit'.i\. (i.\ \ llj_‘l|l|.i Sllk'k’l. elhlli. ‘ll‘lll. l‘lt‘t'. \\t't‘l\l). Loungecore i’ulu lounge. .\-1 \\ ll\Ull Slit-cl. 554 Illl. llipiii |.iiii. I let: Weill}. I).| llllklk‘.

Sadies Silkllk' l'lii\l\. .\ lll \\t‘\l (it'tiifjt' Sli't'cl. ‘32 Milli ‘ipiii lllltlllllell l'lt'L'. “filly l).l V\lltl.\.

Film Night l,(ilil (‘t'iiiitn ll l)|\U|l

Slim-i. III “31H. ‘ipiii.

Groups

Holistic Healing Group 1 (iii! (‘t'nlitx ll l)l\Hll Slit't‘i. III “I”?

a. ill lllllllli \\k'k'l\l_\. 'lu lllltl Hlll llliilt' txill

‘13:“)52.

Edinburgh Mondays

Clubs

C.C. Blooms (‘.(‘. liltH‘llh. 3% 3-1 (iit‘t'iNtlt' l’liit’t'. 550 ‘l il. ll). illpiii i;iiii i|\.ii' 1mm (\[Hll i, l'i't‘t', “ct-kl}. l'plituii

tll\\'H \t‘lt‘t'llnli.

Bars

Trendy Wendy l’|.iiit'i ( )iii. ( iicciixitlt' Place. 511 lllihl ‘lpiii |;iiii l'lk'L‘ l'ni'liiigliily 'lit'iiil) \\t'iiil_\ mi l.it’l\iiu

Lint: plus mat iuiiiiigglii i" \pi i\ Ha} \\Illi Ills \lt‘lll‘.‘ ilicii \lllll nu ilic \wckx iii lx'mccii

Glasgow Tuesdays

tiliil‘s Shimmy Club Hymn-i» UH i ilmii-iii \Iicci. “I Vol II illiiiii ? ;(him. 1‘

ILI *H' \\ccl\l\ \ii .lllt‘lll.ill\\‘ lilfjlll li‘l xiiiilt'iii} uixx \‘.llli lil \lllllt'

F.U.N. l’l.iii\'i l’cmli. ‘1 ()iit't‘ii \lict‘i. INnVNH lli‘iii Run 1‘ \\\'cl\l\ lll (it'i‘lt'lt' lint

Discolite (J \ ii;'iiii.: l’lmc. **.‘ 13‘“ lll‘lli ;.ilil Ll \M'ckl} \t‘\\ l\l\l Hi] the Noel \‘-llll lllx \\.:_\iic .illtl llilllx‘ll

liiiis

Jukebox llt‘llllt‘lllt .!\. UN \ ii:'iiii.i \llt'kil‘ “4‘ 1M“ ‘ll‘lli lice \\i\'kl_\ Tom 8. Mar] l’nlnl niiii:\1\l\\i|\i~ii \llk'k'l. ‘*‘ It‘fl llli‘lil l.iiii \\\-ill\ Revolver Quiz l\’t'\i\l\t‘i. m lulm \iit't'i. “i .‘l‘h .\ Winn lit-c \\\\'kl_\ Quizoke \iiiii- i iiulx. \ Iii \\i«i (it'uifft' \iit't'l. 1‘.‘ \HH‘ ‘ll‘lli iiiiiliiijrli lin- \\t‘t'l\l\ ()iii/ .llltl kindly

Quiz l’l.iiit'i ( )iii. ( iiccihiilt' l)l.l\\'i \‘1 illiiil .\ zHi‘iii llt't' \\t'tll\

Rob 8. May Miller ( piniilc 1m. ,‘iI ('.iiiillt‘ii;‘;'\, *hl l.‘\* ‘ll‘lli lit't‘ “nllt lx’ul\ .\ \l.i_\ \\illi impul.” tim‘is

(‘iroiiiis

Outdoor Group I (ilil (‘i-niic, I I l)|\Ull \iit't'i. .‘.‘l Ni; \Mxlli lu lllltl t'lll iiiuit' tuill 1* 1 HM.‘

Bi-G-Les Youth Group I (ilil (\‘iilix‘. ll l)l\|'|i \iit'ci. .‘.‘I ".‘Hi

" llipiii l'in' “Wkly \lli'I‘t‘ll lllt't'llll',‘ lHl _\uuii§.r | (ilil up in llit‘ .ijnt' HI 7‘ LIC Social Group I (ilil ('i-niiia l I l)i\uii \lit't'l. _‘_‘_l ".‘H‘ .“l \I‘i \liillllil_\ |l.ii|wt‘iit' llk'ltl |\\ lllk' l t'\l‘l.lll lll\ ll|\|i'|i (‘u iiiilumlinii Sut'ml ( iliilll‘

Sappho @ Sandyford Minn lHltl lllll|.ill\\'. \'.iiit‘|iit'|i.i|l \lii‘t'i. .‘l l (Willi 53H Milli llt'k' l \l.i_\ \liilillll_\ \\niiicii\ lit‘.i|il1.iil\iwi_\ \k'l\l\ c Steve Retson l (illl (\‘iiiic. ll l)l\Ull Sllk'k'l. Hill; l il‘lll l lt‘t‘ [\lii}. \lniillil} lump Iil iiii'ii\ llt'.illli iitl\l\til) \t‘nit’t'

Lesbian Writing Group (Hog-mi. \\iiiiit'ii\ l ilii.ii}. lll‘l lllillt'.ilt‘. ‘5‘ oil; (rill h illpiii ll\'\' 1 \l.i\ \liiiiililt

Edinburgh Tuesdays

Cliilis

C.C. Blooms (‘( (iit't‘lhitlt‘ l’l.i\'t'. << lll. illpiii iiiii ll‘dl lliilii hpiiii llk'k' \\\'\'l\l_\

Glasgow Wednesdays '

(/lillXS Bennets l‘it'llllt'l\. ‘lll ( il.i\\l|’ltl \iii-t-i. 55: Vol lll‘lll H(Liiii. L 4 L.‘:

“ct-Ll} l).l \iii.i v. llli iipliniii thirti-

lillltllll\.. .i (,Uik]

$5M“ between friends is" 't a!

a}?! a 8 Cole 4'96 Things to do today: °

Dump yesterday's boyfriend. A Dump this oflernoon's boyfriend.

Pick up new boyfriend.

The Broken Hearts Club

a romantic comedy

See Film Listings for further details