I The Profezzionals M \n .\';i. llpiii 3;iiii. l'iu', “cl-kl} l).l leil} .lllll .luwn nn\ iip Nix lillli} lll5k'll .iinl liuiiw. Scratch presents: Bahzel .ii l..i Hcllc .\n;_'cll'. ‘Ipni 3;ini Llll uii Ilic iliiui‘; L3 in mlunicc liiini l'nilcigiuiinil \"nln'xlin unil Rippinj.‘ »1.liiiiiiiil} .\niilln'i‘ i'.‘n'c iippiii'liinii} lii inipli Rnli/cl. llic ;i\ininiilinj_'l_\ L'iilci'lninin; ‘liiini.iii limilliiu' \xliii nimlc lll\ innin- \kliili' liilllllljJ \xiili lln‘ Rimlx. Siippni'i minim li‘iini Spinigli lL'\lllk'lll\ l._\lc_\. Rllllliilll'. (illlli ;iinl l,\ll';l and Il inn iiin‘l pill _\iiin‘ lull-l iii ;nl\;nicc. ii'x llll\l\t'll )nii \lliN- np mil}. Sm llllll\l. I Swarm .‘ll 'l lic llunc}uniili lllpni 3;nn,£-1.~1.liin,l-iii'lniglill}. \cu niglil ili;ii lcl\ lllL' i'imil} \lllill'lll i)pc\ i‘iin mil in llic \iiliilii‘iiinx \in'miunh iii l-,iliiiliiii'j_'li\ llllllk‘\l lliil\piil. ll;ii‘i‘_\ l.cl\ (in i'li‘ilNil l‘lllllxlllllll ix lll\l «inc iil llic luckx :ii \\Hl'l\ :inil lll'llll\\ pi'iinim \\ ill iiii ilniilii ;i\\l\l ycncinl ciiin} incnl.

Cliai'l & Party I Funky Underground .'ll 'l'lic

Siilmgi} \chl'lznil. "pin 3;ini. l'iu'. \Vi'ckl}. Scwnln'x \lll‘llélllllellh \\llll l).l l)i3_'}_'lci‘ ninl l);iilil} ('mil.

Edinburgh Tuesdays

Pre~club

I Immersed in Music ;ii l’lm. Upiii laini. l'i‘cc. \Vu'kl}. 'Xliiiikc) my \liii‘k liilnininlwn pl;i_\\ llllll\_\ Plllllllilt'lx gi'iimcx liii' :ill llic p|;i_\;i/ Hlll llici‘v.

I Phun-Q :il Q llgii‘. 0.30pm luiii. l‘l't‘t‘. \Vcckl). 1).! Hull. Kligin and

l)ii\ lL‘ll gcl l'i'ixk) \\ iili :i l'iiiikciluiip nii\ iil' \Ulll :iiiil l.;ilin.

I Salsa ;il lil llzii'i'iu. 7pni 3;iin. l'iu‘. \VL‘L'lxl}. l.;lllll llilllk'k‘ \'l(l\\k‘\. SEC llillll :iiiil ('lnxxilicil lUI' niiii‘i‘ iiilii.

I Salsa Experience in Barnum. lllpni lillll. l‘i'cc. \Vcckl}. l,;lllll() gi‘iim c\ In iiiukt‘ _\Hll \zilxu. \\ illi ilunu‘ L‘l£l\\t‘\ l'i‘niii Sinn.

I Tango :il lil lliii‘i'in. ()plll. l-i‘cc. chkl}. l‘i'cc. inl'ui'ninl l;iii;_'n liiiiinn

\\ illi wuwncil pi'iil'cxxiunnl Slew ML'Kn). l-iii‘ lllUl'L‘ nil'ii. cull Slcw on 478 33li\'.

Glasgow I Air Organic 30 Kch iiigi‘mc Sli‘ccl. 5(i-l 53lll. I Alasksa I43 Buili |.;inc. 243 I7’7. I Archaos 25 ()iiccn Sim-i. 304 313‘). I The Arches .\liill;inil Sin-c1 ml'l' .l;ini;iiui Sli‘cci i. 33l 4lllll. I Asylum Tl) ('nntxnlilcnx Riuiil. 333 (MN I. I Babaza 35 Rl\_\;ll li\cli;ing_'c Xiiiigii‘c. 3H4 Hill].

I Bennet’s .\’() (iluxxi'ni'il Sim-i. 552 57(il. I Bonkers lliipc Si. 343 5834.. I BfEl 5‘) .-\\llliiii l,il|lk‘. .543 -l‘)(i(i. I Budda 1-13 Si \‘inccnl Sii‘ccl. 33l 5(i(i(l, I Caledonian Universi Student Union (Asylum "ii ('im L';lililcll\ Rudd. .533 llliN l. I The Cathouse IS l'niun Sll'u‘l. :43 mini». I Cleopatra’s Siix (ii-mi \lecrn Road. Kchinlii‘iilgc. 334 0500.

I Club Budda H3 81 \int'cnl Si. 331

__l3.

I The Cran lll3.\' .-\i-;_v_\ lc Sircci. 243 (i.\'.\' I.

I Cul De Sac :\\llli\ll Lane. 334 880‘).

I‘Eat Drink Man Woman .14 44 Klll‘.‘ Si. 553 022?.

I FlI‘Eblrd l53l .\l':_‘_\ lL‘ Sll'L‘L‘l. 5.5—1 0504.

I Fury Murry’s Uh .\lll\\\L‘ll Sim-i. 33l 05] l.

I The‘Garage 4w Sunchiclmll Sircci. 33- I l_().

I Glasgow School of Art Iii",

chl'i‘c“ Sli‘ccl. 333 (will.

Club

I C.C. Blooms .ll (‘ (‘ lilwmx

lll. 3llpiii 3.ini ilxn' linni (\(‘il‘i' l i'cc \M'clxl} l.il\c ii \lcp lxiglx in linic lu (illx. "llx. Mix .lllkl mil} ‘le lllllt'\ .ii llll\ ;_'.i_\ t'liili

I Flava (formerly Motherfunk) .ll ‘l'liv \cnuc llpiii 3.ini l mu \\cckl) \im icnunicd liink .lllkl \iiiil lllj3lll. limlcil l3} llli. Ill-.ni} .inil l cli\. \Kllll him/c pinnim .i ‘lk'lll_\.

Motherfunk .il lllL‘ lliillt‘} t‘iillll‘ llt‘L' \M-ckl}. (illlil iniil l'l’}l'l‘ linuik iilll llic llllllx (\II‘L'\ .lllll wiiil} \Ulll \llPI‘L'|\ m llic) llldlx'C lllt'lllM'lMN iii lll‘llll‘ in my \lllll‘llillh \lll lllllll\l\ iil lzilinliiiigliK lliillc\l lllll\Pl'l, l'lnx luriniglii «5 him. Hit} it innit-ll Ii} \pcgiul gin-xi Kmin lit’dlllk‘. lllllllhlll} l‘l llic Siiiiilipiii'i “cvkcnilm‘x .inil .i lciiilni; .iiillini‘ii-ii} on black llllhlt‘. l’lmw iiiilc lllill lln\ l\ llic original \lnllici'liiiik w il'x i‘;ininicil cwi'} \xcck nnil mil} :ii'i'ixnl L'll\lll'L'\ cnli'}. 8w | upllilc .inil llllll\l.

I Oaxaca iil l’ii .\;i \.i. llpiii 3.iin. l'i'cc. \Vu'kl). l.;ilinn liiiik inglii \\ iili gi llllllll' llllll iiizikcx )iiii wiind like )iiii'i'c ciiiiggliing up ;i kill} llll‘ hull. (imi'ul luxuii'ilx planing: llic \lllllL'lll murkcl,

Chart & Party

I Shagtag ;il (lulu, lllpiii 3;iin. L31 iL'3 l.

\Vcckl}. .\|mliul -lllL'lll'll lln'lin; iiiiilcil unil gilicllcil Ii} lll'llll\\ pinnimi \ i;i ilic niluiiinm iiiinilici'lxixul lllll'llllllt'lltllh \_\ \lcni. l’lmxc niilc llici‘c‘x lit-c lcqinlii and \'ll.llll(Xl“_‘llL' lUl llic llllil/lL' \\ illi llic niml l'L‘\|l|k\l\.

Edinburgh Wednesdays

Pie—club

I The Departure Lounge :ii 'l'lic llnnc} wiiili. 0.30pm 3;iin. l-‘i'cc. All \l;i_\ (llll_\. (ii‘;iiiil liiigilc in llic luxi l)cp;ii'lin‘c |.nnn_uc i'iin uhcrc lt‘zlllh pin up :i liilici' liglil In \\ in 4 lligliix in .'\lll\lt‘l'lllllll.

I The Departure Lounge ;il 'l‘hc llnnc) wnilw. ‘l.3llpin liini. l’i‘cc. \VcckI} lliiil Kl) \lii} i. (‘gipigiin ll;ii'i'} :\lll\\\iil'lll and his Rook} t'iiliin ci'c“ iii\ ilc _\0ll in liiip iilmui‘il ;in llllL‘l‘\lL'll;ll‘ L‘\t'lll'\lUll inln qiii/Iunil. I’lcuxc llUlL‘ lli;il lllL‘ no“ l.L‘§lf_‘llL‘ ll;i\ iu‘cinl} gill iniilci'uu) and [lit niglil nim ll‘;lllll‘L‘\ pi‘i/Cx ginil Pl'UlllH\ l'i'iiin cclclii'ii} \piiiiwi' Mr Jack I);inicl\.

I Glasgow University Union 32 l'iiiu‘i‘xii} .»\\cniic. 33‘) 8007.

I Groucho St Judes I‘ll) llzllll Sll'L‘L‘l. .553 NM)“.

I 92 474 Sgiiicliicliull Si ihcliinil lllL‘ (innich 353 3| l l.

I Havana 5U lliipc Sii'ccl. 348 4—160. I Life ihgixciiicni nl’(‘ui'iiiilii;ini. I‘ll lngi'uiii Sii‘ccl. 553 lllll.

I The Lighthouse Sh .\liic|ic|l Sircci. III (602

I The Living Room 5 max Rnnil. 33‘) 35] l.

I MAS 3‘) Rnin liwlizingc Sqiigii'c. 33l 703“.

I Nice ‘n’ Sleazy 43| Siiin‘liicliiill

Sll'L‘L‘l. .553 9037'

I O’Hen ’s l)l'lll'}‘ Sliu'l. 34.8 375]. I Planet each .4 ()iiccn Sin-oi.

:30 3mm.

I Polo Lounge 84 \Vilmn Sin-oi. 553 I33l.

I Queen Margaret Student Union 33 l'niwi‘xii} (iiii'ilciix. 33‘) 0754.

I Reds. 375 Siiiit'liicliull Sii'ccl. 33l 1035.

I Riverside Club l-m Sin-oi. SN) 73‘“,

I Rocksy’s Basement 4i) .\‘c\\ Snuldiin Sliu‘l. l’;ii\lc_\. 553 57‘”.

I The Shack l0} l’lii Si. 332 “533. I Soba l l \liiclicll Sii'cci l.;inc. 304 3404.

I Spy Bar Hull] Sim-i. Ill 7,"! l. I Strawberry Fields 5h ()\\\;llll SU‘L‘L‘I. 33 l 787 l.

I The Studio. HM Snulli SI. Scoixionn. Jlll 1750.

I Tchai-Ovna ~13 (Hugo l.;inc. 357 4534.

I 13th Note 30” (’|_\ilc SII'L‘CI. 3—1.5

I Trash ll)" l’iii Sircci. 5‘3 3372. I The Tunnel x4 \lllL‘llL‘ll Sircci. 2ii4 lllllll.

I Excursions .il lgiiiinii ‘ll‘lll Lin: l'i't'c \M‘ckl} lx’ni.iiiuii.il iwnlcnix (i \l.it’ u\l.in_:.ii. ( Ln} \l.i\ «\lll‘lllllt‘i. ('nlin \lill.ii .inil \ll.llll lild} lllL‘.lil\[‘lll i ilcniiiiixlinlc iln‘ii .illl.i/lll:3 \lct‘kxlcinnl \cimiilil} in my llk'l\l\ l‘l \lllllll .\ l‘.l\\. liip limp. llllllx .inil l‘lt'.ll\\ I Headzeint in l lll, ‘lpiii lillll l-i'cc. \\\‘\'l\l}. lle lliil‘. llllll\ .lllkl L‘lk'k'lll‘l‘L”.ll\ tillllll'\_\ ml \lit‘lmcl .lllkl (i.ii_\.

I Hot Charanga Sauce .11 () ll.” .\pni l.ini llt‘k‘ \M'clxl). Stiggciin; lliiiiigli ll iii.i_\ \u'ni. lllk' \ll\ inc ('.iilu\ l’cn.i .lllil lll\ liiiii pnx‘c t'illlll‘i' .llk' lli‘\\ \pit'ing: iip lllL' (J l$.ii un .i \wck|_\ l‘.l\l\ .\llt‘f_'L‘\ll}.

I The Merry Pranksters iii 'l llt' Mmdmx \ Bin: ‘lpin l.ini. live. (i .lun. lwii‘liiiglill}. Rnnn l.;i\ci‘_\ l()l'l‘ll;ll 'l‘niii' DJ and i'c\iilcnl ;ii lelil Bali} luni k‘lllt'l'llllll\ llic \‘i‘li‘lllllll t'll\lillllk‘l\ \\ illi ;ill \ui‘h iil clu‘iiii llllllx§ ncxx,

I Nocturnal .il l§.iiii Hun. ‘lpni |.ini. l'i'u'. .30 .\l;i_\. l‘Hl‘lllllelll}. |;ni ( )ucnwn :ikii l'LNl) l.\lll/ll\ liciliuiini licillgiiii

\\ lllllk'l'l l'iiwx llll-\l\iiiil lii'ciikx f3;ll‘;lf_‘L' and lll'lllll & l‘;l\\ gii llll\ \uunk} ili‘u pic club.

I Oxygen iii ()\_\;.1cn, Spin l.iiii. l'l'l‘t‘. \Vcckl}. I'lic pnpnlui pic \‘llll‘ pl;i_\\ limi in ininliunul l'L'\lllt'lll\ ( iinu. l'l‘}l'l' ;inil (‘ln‘ix l’lL'\l‘|l unil lliv iiiii\n.il \l_\ lt'\ ml llllllx. lin limp and \Hlll \lll\L' ciii‘l) In txipiliiliw NH 3 liii l ili’iiiLx Hllt'l'x.

I Salsa con Cabor iii lul llillllii Hpni .5lllll. l'i'cc. \\k'L'l\l_\. .lnni :i llii\l «ll f3llL‘\l I).|\ ;il llll\ \\\lllf.3lll_‘_‘ l.;iiin pui‘i} \\ lici'v llk' lcqiiiln l‘llll\ llle' \xiilci‘.

I Salsa Variations ;ll “alumni. Hpiii l;ini, l‘i'i'c. \M‘ckl}. l).l \lilxnicl pl;i}\ lllL' l.;ilinii le'HH\C\ iii in;ikc )iin \;Il\;l. \\ illi ilnnu' t'lgixxlw in cillim' :i ('uliiiiiliiiin iii' ( ‘iilinn \i_\ lk'.

I Son de Rumba :il (‘clliii' llui' \u l. lllpiii l;iiii. l'i‘cc. \Vcckl}. ()llL' ml llic pinnu'i'iiig |.;iiin lllll\lt' niglih :inil xiill ilic licxl \L‘lt'k'lliill Ul nun L‘Hlllllll‘l'L‘llll gi'iimcx cinn'lcx} HI I)! lzni'iilin'.

I Tango iil 'l'lic ( )lllllilll\L' lll]l\l;lll'\ l. 7.30 llpiii. l'i'cc. \\'ccl\l_\. liiliii'innl Ringo nigln \\ iili li‘cc licgiiinci'x t'luxx ll'iilll 7.30pm.

I Variety Bar ~lllllellt‘lllk‘llull Sll‘L'L‘l. 332 444‘).

I The Velvet Rooms Sunclnclmll Sll'L‘L‘l. 3.5.3 U755.

I The Woodside Social Club *2” \iil‘lll \Viimlflilc Riniil. 5.57 “N3.

I Yang .5.5 (‘lllt‘cll Sll‘l‘i‘l. 3~lx b-lxl

Edinburgh

I The Ark 3 Sl'iiiplc Slim-l. 33‘) 7733. I The Al'th l)'\L'l'.\ ('liixc. (.(l\\:_';llt'. 33.5 .\'3.\'3.

I Bam Bou Willi" Sniilli lli‘nlgi'. 55h lllell.

I Bann UK 5 lliiini'i‘ Squaw. 33h lll3. I Baracoa \ii-im-m Sin-ci. 335 5840 I Bar Union 153/258 (‘imgiiiiz 55“ Jim.

I La Belle Angele ll ll;l\llL'\ ('lmc. 335 75 3h,

I The Bongo Club 14 \cu Sli‘ci'l. 55h 53ll-l.

I Cavendish \\i'\l Illlllk'l‘ll\\. 335 33.53. I C.C. Blooms 23 34 (il'L‘L‘lhlilL‘ l’lnl‘c. 550 033 l

I The Citrus (innillui Sll‘ccl. (ill fillbh.

I The City Cafe lllnn’ Sliu'l. 33H lll35.

I Club Java ('nniiiici'cinl Sliu'l. l.ciili. 555 5033.

I The Cocteau Lounge (Ego), l’icni'il} l’lm‘c lL‘llllullt‘L‘ llll'iillL'll 'llic ()lllllilth' (Lii'ilcnx. Bi‘iiiiglniiii Slim-i l.;1llL‘. 478 743-1.

I Cuba Norte Ii): \liuiiwii Sll'ccl. Ill H400.

I Ego l’icui'il} l’lm‘c. 47X 7434.

I eh1 107 High Slit-cl. 33H 53“.

I El Barrio lii4 \chi l’iil‘l. 33‘) 8M5. I Eros/Elite l-iiinilninpui'k. l)llllllL'L' SII'L‘L‘I. 33H llilil.

I Gaia Klll‘.‘ Slulilw Riiml. 33‘) "USO,

I Holyrood Union llill}l'(iiill Rlldll.

(‘51 (3157.

listings Clubs

Cilil‘

I C.C. Blooms .il (Ii'. lilimm»

lil 3Hpiii 3.iiii «Inn lli‘lll hpnii l-i‘cc. “cckli \ \piil ul llll\l\\t‘t‘l\ lii‘lht‘ .lt‘lli‘ll .il llll\ ill\\.l'\\ hm) g.i_\ club.

I Fat Sam’s Swing Club in lgn, \lniiilili \c\i il.ilc l 3 .lllll,

I Kero-Scene—K2 .ii Sinilm 34. llpiii 3.iin. {l 5” \M‘clxl}. lll\l\‘.1\lll_‘_'l_\ (‘Ul‘lllill .illci'n.ili\c iiiglil \xlin li th l k'.ll. \\iill_\. ll“ .lllll l I/ pl.i§ lllj.’ ilc.il|i. llUi‘lll. lit'.i\} lllk'ldl tlllll min-inc inncx

I Red .il l’n \.i \.i llpiii 3.iin l'icc \\ccl\l_\ l).| ll.ll’l_\ l i'lx ( in l liminilmu l‘lll\ lllL' L‘t'lt‘t‘llt‘ lllli‘ \‘ll't‘ll'lt' .ll llll\

\l} ll\ll wuk Inn:

I Ruff Kuts iii I’lic \L'llllL‘ il'imlcri. lil.3llpiii 3;iin. [3 Mini \\ iih in\ nCi. 30 .\l.'l_\. \lonilil}. l‘nilci'gi‘iiiind di‘iini & l‘;l\\ night lmiin'in; l'L‘glllJH jocks Rcil .l.l\l‘L'l. l).il.ii. l _\i.i .lllkl Kiiplik,

I Sleep .ii llii‘ \iin; I lpiii 3.iin. L' 3. (i _lllll. l-iii'iiiigliil} l\)\'\lklk'lll\ lawn ('iii‘lc/ iiiiil lx’n‘lin‘ \.illcn/ llllL‘ll i'ml ll.llllL‘\ .’i in HE ilic l'icilililc iiiiil\\cck t'liililinig l'\}k'lll‘ll\'l‘ Ii} pl.i_\ ing winc iip liiinl li.ii'il llllll\k' .lllll li.inu' liii‘ ii llL‘xllllll\llt' cimul

I Vortex ;il in lli‘lli' \llgl'll'. \L‘\l il.ili' l 3 Jun.

UllLll’l & Party

I Carnal ;II My ( ‘m'lmii l unngc. \liinllil}, \k'\l il.ilc | 3.liin

I Midweek Mayhem .ii l'lic liquid lx’miin ll). 3llpni 3;iin, l'lL'L‘ \\llll iii.nin‘ tuiiil liclnic l3, 3ll.ini; L3 iilln'i'xx l\k‘. \M‘ckl}, ('liu-x}. (hull) t‘lliiiilh. (limp iliink .iinl 340ml llll\l\ .ll nipping; «ill.

I Shark ;ll lzim'lzlilc. 0, 3llpin 3iiin. L3 i£3i licliii‘c llpiii; H iL'3i nllci'. \Vl‘k‘lxl}. ‘St‘illl;lllill\ lilypin \lllllL'lll. llllell \iippl} Ill}: llk' «ililigiilni'_\ clini'l pup. I Skint ;ii 'l'lic .'\l'l\, Illpin 3;ini. £3 lllk'l' \\llll pi‘iiiil nl iiwi‘ilinlli. \Vcckl}. 'l’lii‘ lllllll\]llllL‘il king; iil \linlcnl niglnx nui unl} \nppliiw llic linml L‘liiii‘l .lllllll'lll\ liiii ;i|w uni-x CllHlllel in

pi'm nll‘ ili‘inkx gil L'l :ill iiiglil :iinl liu‘ Hill} In (l\L'l'lll';l\\ll \linlcnlx.

I Viagraah ;il lx’cxiilnlnin. Illpiii 3gini. H iL'3i. \Vu'kl}. l’nnipml iip pin'l) lllllt'N liil' lllk‘ ll'l\l\} \lllllt‘lll\ (illl lllL'l'L‘.

I The Honeycomb IS 1* Niililr} Sll'i'l'l. .55“ SS-lll.

I The Human Be-In 3/3 \\'c\i (‘i’iixxixiliwugiv (m: XXN).

I llguana ~1l |.iiilii;in Slim-l. 33” 4338. I he Liquid Room ‘lc \ii'ini'iu Sll'k'i‘l. 33.5 350-1.

I Loco 25 (‘m- jJJlL‘. 235 54H.

I The Meadow Bar lluwlcucli Sii-cci. (i33 "(ih'll

I Club Mercado .m 330-1331.

I Noa 7 ()iicl'iixli'i'ix Snrcl l.;iiic. 33h (ixjx. '

I The Outhouse lli-uuggliiun Sim-i lane. 557 (ilih'.

I Oxygen 3-5 liilii'iii;ii'_\ Street. 557 ‘)‘)‘)~_

I Peppermint Lounge Blun- Sim-i. ()3: (ml l.

I FWD 3 (i (Killiiii Rinnl. 557 3035.

I Po Na Na 2!» hull-rick Sim-i. 330 3334.

I The PODd 33 34 lliilli Riiinl. «M7 3335.

I PopRokit 3 l’imi‘il) l’liit'c. 556 4373. I The Potterrow lil'hlll Siliizii'c. 050 0W5.

I 0 Bar 5/l l l.L'llll Sll'L‘L'l. 5.57 5H3”. I Revolution 31 luihlun Rimil. 33‘) "(i-ill.

I “05" .5 Riilk‘l‘l\iill'\ (.liixt‘. 3763. I Studio 24 (Iilliiii Riiiiil. 553 3753. I The Subway (.(HK‘L'illL'. 335 (i7(i(i. I The Subway West End human Road. 33‘) WW7.

I The Union llci‘nil \Vuii l'mxcrxii}. Rit‘t'lll‘liill. 5.5.5.3

I The Venue (Killiin Road. 557 3073. I The Watershed 44 Si Sicplicn SII‘L'L'I. 33” 377—1.

I The Wee Red Bar liilinhiirgli (.(lllL'L'L' (ll .'\l’l. l.;illl‘l\l(ill l’lziL‘c. 33‘) l-H3. I Why Not? I4 (iciii'gc Sli‘ccl. 63-1 x3l l.

I Wilkie House (kmguic. 235 2935.

w Mum-i Sim-i.

'.','-., ,‘.' L5] ‘THE LIST 85